Kungen: Så här spelar du


Kungen är en variant av patiens som spelas med en kortlek. Nyckeln till seger ligger i de fyra fria rutorna uppe på spelbordets vänstra hörn.

Visa alla

Starta ett parti

 1. Öppna mappen Spel genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du spel och klickar sedan på Spelutforskaren i resultatlistan.

 2. Dubbelklicka på Kungen.

  (Hittar du inte spelet? Du måste kanske aktivera Windows Spel. Se Var finns mina spel?)

 3. Du börjar med att klicka på ett kort längst ned i någon av kolumnerna och dra det till en basruta, en fri ruta eller en annan kolumn enligt reglerna nedan.

Spara ett parti

 • Om du vill avbryta partiet och avsluta det senare stänger du det och klickar på Spara. Nästa gång du spelar blir du tillfrågad om du vill fortsätta med det senaste partiet. Om du vill göra det klickar du på Ja.

Ändra spelets utseende

Du kan bland annat aktivera/inaktivera animationer, visa tips och spara spel automatiskt.

 1. Öppna mappen Spel genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du spel och klickar sedan på Spelutforskaren i resultatlistan.

 2. Dubbelklicka på Kungen.

  (Hittar du inte spelet? Du måste kanske aktivera Windows Spel. Se Var finns mina spel?)

 3. Klicka på AlternativSpel-menyn.

 4. Gör dina val och klicka sedan på OK.

Anpassa spelets utseende

Du kan välja olika kortlekar och bakgrunder.

 1. Öppna mappen Spel genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du spel och klickar sedan på Spelutforskaren i resultatlistan.

 2. Dubbelklicka på Kungen.

  (Hittar du inte spelet? Du måste kanske aktivera Windows Spel. Se Var finns mina spel?)

 3. Välj Ändra utseendeSpel-menyn.

 4. Gör dina val och klicka sedan på OK.

Bild på spelet Kungen
Kungen

Kungen: regler och grunder

Mål

Skapa fyra högar med 13 kort, en för varje färg, i de fyra basrutorna. Varje hög måste byggas från det lägsta kortet (ess) till det högsta (kung).

Spelbordet

I Kungen används en kortlek med 52 kort. Korten läggs ut synliga i åtta kolumner. Du ska flytta korten från dessa kolumner och bygga fyra högar:

 • Uppe i det vänstra hörnet finns fyra fria rutor. I dessa kan du förvara kort tillfälligt under spelets gång.

 • Uppe i det högra hörnet finns fyra basrutor. Här bygger du de högar som krävs för att vinna spelet.

Spelregler

Dra kort längst ned i varje kolumn och flytta dem på följande sätt:

 • Från en kolumn till en fri ruta. Det kan bara finnas ett kort åt gången i en fri ruta.

 • Från en kolumn till en annan (eller från en fri ruta till en kolumn). Korten måste placeras i fallande ordning i kolumnerna, och vartannat kort måste vara rött respektive svart.

 • Från en kolumn till en basruta. Varje hög måste vara i samma färg och börja med ett ess.

Tips!

Be om ledtrådar. Har du fastnat? När du trycker på H får du en ledtråd genom att två kort börjar lysa i den ordning du kan lägga dem.

Frigör dolda kort. Om du inte kan se ett kort ordentligt kan du högerklicka på det. Kortet är därmed synligt så länge du håller ned musknappen.

Kom igen, Windows, vi spelar om partiet. Om du vill kan du spela om ett parti. Observera spelnumret längst ned till vänster på skärmen. Klicka på Välj spelSpel-menyn och skriv det numret. Det är ett roligt sätt att prova olika strategier, eller se om en vän lyckas bättre med partiet.

Planera i förväg. Flytta korten så att du får långa sekvenser, töm kolumner och flytta upp ess.

Börja med essen. Om du har låga kort långt ned i en kolumn är det bra att försöka få fram dem och flytta dem till en basruta tidigt.

Frigör fria rutor. Ju fler fria rutor du har, desto enklare är det att flytta runt kort. Försök att lämna en fri ruta tom när du har slutfört ett drag.

Rensa hela kolumner. Om det går kan du flytta alla kort från en kolumn och sedan bygga upp den igen genom att börja med ett så högt kort som möjligt, helst inte lägre än en tia. Kungar är bäst.