Information om datorns hastighet och prestanda


Prestandainformation och -verktyg anger datorns Windows Experience Index-baspoäng, som anger prestanda och allmän kapacitet för datorns maskinvara.

Öppna Prestandainformation och -verktyg genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du Prestandainformation och -verktyg och i resultatlistan klickar du sedan på Prestandainformation och -verktyg.

Baspoängen kan vara till hjälp när du ska köpa program som är anpassade till datorns prestandanivå. Baspoängen avser bara de aspekter av datorns prestanda som påverkar hur väl funktioner i Windows och andra program fungerar på den specifika datorn. Den återspeglar inte datorns allmänna kvalitet. Mer information finns i Vad är Windows Experience Index?

Bild på Prestandainformation och -verktyg på Kontrollpanelen
Prestandainformation och -verktyg

Enskilda maskinvarukomponenter, som datorns processor (CPU) och RAM-minne (random access memory) testas och ges delpoäng. Datorns baspoäng avgörs av dess lägsta delpoäng. Om den lägsta delpoängen för en enskild maskinvarukomponent är 2,6, är baspoängen 2,6. Baspoängen är inte ett genomsnitt av de olika delpoängen.

Om du installerar ny maskinvara och vill se om dina poäng har ändrats, klickar du på Kör utvärderingen igen. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen. Om du vill läsa detaljerad information om maskinvaran på din dator klickar du på Visa och skriv ut detaljerad prestanda- och systeminformation.Behöver du mer hjälp?