Optimera inställningarna för bildskärmen


Windows väljer automatiskt de bästa inställningarna för till exempel skärmupplösning, uppdateringsintervall och färg med utgångspunkt från din bildskärm. De här inställningarna varierar, beroende på om du använder en LCD- eller en CRT-bildskärm. Om du vill justera dina bildskärmsinställningar eller om inställningarna har ändrats och du vill återställa standardinställningarna följer du nedanstående rekommendationer.

LCD-skärmar (kallas även platta bildskärmar) har nu i princip ersatt CRT-skärmarna. De är mycket lättare och tunnare än de skrymmande CRT-skärmarna som innehäll tunga glasrör. Det finns även ett större utbud av LCD-skärmar i olika former och storlekar, till exempel bredbildsskärmar och standardskärmar (med bredd-höjd-förhållanden på 16:9 eller 16:10 för bredbildsskärmar och 4:3 för standardmodeller). Även bärbara datorer har platta bildskärmar.

Bild på en LCD-bildskärm och en CRT-bildskärm
LCD-skärmar är mycket smalare och lättare än de äldre CRT-skärmarna.

För både LCD och CRT-bildskärmar gäller vanligtvis att ju fler punkter per tum (DPI) du anger ska visas på skärmen, desto bättre ser teckensnitten ut. När du ökar DPI-värdet ökar du även skärmupplösningen. Upplösningen som du använder beror på vilken upplösning som bildskärmen har stöd för. Vid högra upplösning, till exempel 1900 x 1200 bildpunkter blir objekten på skärmen skarpare. De blir också mindre, vilket gör att fler objekt ryms på skärmen. Vid lägre upplösning, till exempel 800 x 600 bildpunkter, finns det plats för färre objekt på skärmen, men de är större.

I Windows kan du öka eller minska storleken på text och andra objekt som visas på bildskärmen och samtidigt bibehålla bildskärmens upplösning. Mer information finns i Göra texten på skärmen större eller mindre.

Bästa bildskärmsinställningarna för en LCD-bildskärm

Om du har en LCD-skärm kontrollerar du först skärmupplösningen. Då kan du bestämma tydligheten på bilderna som visas på skärmen. Det är i allmänhet bäst att ställa in LCD-bildskärmen på den rekommenderade upplösningen, alltså den upplösning som skärmen är konstruerad för och som baseras på skärmens storlek. Om du vill kontrollera bildskärmens rekommenderade upplösning öppnar du bildskärmsinställningarna i Kontrollpanelen.

  1. Öppna Skärmupplösning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och under Utseende och anpassning klicka på Ändra bildskärmsupplösning.

  2. Klicka på listrutan bredvid Upplösning. Kontrollera vilken upplösning som är märkt med (rekommenderas). Det är den upplösningen som rekommenderas för bildskärmen - normalt sett är det den högsta upplösningen som skärmen har stöd för.

Tillverkaren eller återförsäljaren av bildskärmen ska också kunna tala om vilken upplösning din LCD-skärm är byggd för. (För CRT-bildskärmar finns det ingen rekommenderad upplösning.)

Bild på upplösningsalternativ i Skärmupplösning
Skärmupplösning i Kontrollpanelen visar vilken upplösning som rekommenderas för din bildskärm.

En LCD-skärm visar normalt sett text tydligare än en CRT-skärm om den rekommenderade inställningen används. Tekniskt sett har LCD-bildskärmar stöd för lägre upplösning än den rekommenderade upplösningen, men texten blir inte lika skarp och bilderna kan bli små och centrerade på bildskärmen, få svarta kanter eller se utsträckta ut. Mer information finns i Ändra skärmupplösning.

Eftersom fristående bildskärmar vanligen är större än skärmar på bärbara datorer har de normalt sett stöd för högre upplösning än bildskärmar för bärbara datorer.

Upplösning baserad på LCD-skärmens storlek

Bildskärmens storlek Rekommenderad upplösning (bildpunkter)
Bildskärmens storlek

19-tums LCD-skärm (standard)

Rekommenderad upplösning (bildpunkter)

1280 × 1024

Bildskärmens storlek

20-tums LCD-skärm (standard)

Rekommenderad upplösning (bildpunkter)

1600 × 1200

Bildskärmens storlek

20- och 22-tums LCD-skärm (bredbild)

Rekommenderad upplösning (bildpunkter)

1680 × 1050

Bildskärmens storlek

24-tums LCD-skärm (bredbild)

Rekommenderad upplösning (bildpunkter)

1920 × 1200

Skärmstorlek för bärbar dator Rekommenderad upplösning (i bildpunkter)
Skärmstorlek för bärbar dator

13- till 15-tums skärm för bärbar dator (standard)

Rekommenderad upplösning (i bildpunkter)

1400 × 1050

Skärmstorlek för bärbar dator

13- till 15-tums skärm för bärbar dator (bredbild)

Rekommenderad upplösning (i bildpunkter)

1280 × 800

Skärmstorlek för bärbar dator

17-tums skärm för bärbar dator (bredbild)

Rekommenderad upplösning (i bildpunkter)

1680 × 1050

Ställa in färgen på en LCD-bildskärm

Om du vill ha bästa möjliga färgåtergivning på din bildskärm ska du använda färginställningen 32 bitar. Det är ett mått på färgdjupet, och anger antalet färgvärden som kan tilldelas en enstaka bildpunkt i en bild. Färgdjupet kan vara från 1 bit (svartvitt) till 32 bitar (mer än 16,7 miljoner färger). Mer information finns i Ändra inställningar för färghantering.

  1. Öppna Skärmupplösning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och under Utseende och anpassning klicka på Ändra bildskärmsupplösning.

  2. Klicka på Avancerade inställningar och klicka sedan på fliken Bildskärm.

  3. Markera True Color (32 bitar) under Färger och klicka sedan på OK.

Bästa bildskärmsinställningarna för en CRT-skärm

När du använder en CRT-bildskärm är det viktigt att du ändrar bildskärmens upplösning till den högsta som stöder 32-bitars färg och ett uppdateringsintervall på minst 72 Hertz. Mer information finns i Ändra skärmupplösning.

Om din bildskärm flimrar eller om du upplever obehag när du tittar på bildskärmen ska du öka uppdateringsfrekvensen tills det känns bekvämt. Ju högre uppdateringsintervall, desto mindre flimmer. (Eftersom LCD-skärmar inte flimrar behöver du inte ange ett högt uppdateringsintervall för dem). Mer information finns i Korrigera bildskärmsflimmer (uppdateringsintervall).

Upplösning baserad på CRT-skärmens storlek

Bildskärmens storlek Rekommenderad upplösning (i bildpunkter)
Bildskärmens storlek

15-tums CRT-skärm

Rekommenderad upplösning (i bildpunkter)

1024 × 768

Bildskärmens storlek

17- till 19-tums CRT-skärm

Rekommenderad upplösning (i bildpunkter)

1280 × 1024

Bildskärmens storlek

20-tums CRT-bildskärm eller större

Rekommenderad upplösning (i bildpunkter)

1600 × 1200

Obs!

  • CRT-skärmar är, till skillnad från LCD-skärmar, sällan i bredbildsformat. Nästan alla har standardförhållandet 4:3 och en upplösning med samma bredd-höjd-förhållande.

Ställa in färgen på en CRT-bildskärm

Färger och teman i Windows fungerar bäst om bildskärmen är inställd på 32-bitars färg. Du kan använda inställningen 24-bitars färg, men då får du inte glädje av alla visuella effekter. Om du ställer in bildskärmen på 16-bitars färg kan det hända att bilder som borde se jämna ut inte visas korrekt.

  1. Öppna Skärmupplösning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och under Utseende och anpassning klicka på Ändra bildskärmsupplösning.

  2. Klicka på Avancerade inställningar och sedan på fliken Bildskärm.

  3. Markera True Color (32 bitar) under Färger och klicka sedan på OK. (Om du inte kan välja 32 bitar kontrollerar du att upplösningen är så hög som möjligt och försöker igen.)

Visa alla

Färghantering

Det finns även avancerade kontroller för färghantering i Windows. Tack vare färghanteringssystemen kan färgerna återges med maximal exakthet överallt - särskilt på enheter som din bildskärm och skrivare. Mer information finns i Ändra inställningar för färghantering.

Kalibrera bildskärmen

Med kalibreringsprogram för bildskärmen kan du se till att färgerna på skärmen visas korrekt. Om du redan har ett kalibreringsprogram för bildskärmen från en annan tillverkare installerat på datorn kan du använda det för att kalibrera bildskärmen. Programvaran till bildskärmskalibreringen medföljer ofta kalibreringsenheten. Om du använder programvaran som medföljde kalibreringsenheten får du bäst färger på skärmen.

I Windows ingår det också en funktion för att kalibrera bildskärmen. Mer information finns i Kalibrera bildskärmen.

Ställa in ljusstyrka och kontrast

Inställningar för ljusstyrka och kontrast för en extern bildskärm ställs in med bildskärmens kontroller, inte från Windows. De flesta CRT- och LCD-skärmar har knappar eller kontroller framtill som du kan använda för att ändra ljusstyrkan och kontrasten. För vissa skärmar finns menyer som du kan använda för att ändra inställningarna. Om du är osäker på hur du ändrar inställningarna läser du i bildskärmens manual eller på tillverkarens webbplats. Mer information finns i Justera bildskärmens ljusstyrka och kontrast.

Ljusstyrkan på de flesta bärbara datorer kan ändras med Windows. Om du använder en bärbar dator kan du ändra ljusstyrkan under Energialternativ. Mer information finns i Ändra, skapa eller ta bort ett energischema.

Förbättra hur texten visas

I Windows ingår en teknik som kallas ClearType. Den är som standard aktiverad. ClearType ökar tydligheten och skärpan på teckensnitt på bildskärmen. Texten blir då lättare att läsa och du kan läsa längre stunder utan att ögonen känns ansträngda. ClearType fungerar särskilt bra på LCD-skärmar, till exempel platta bildskärmar, bärbara datorer och mindre handburna enheter.

Det kan vara bra att kontrollera att ClearType inte är inaktiverat av någon anledning, särskilt om texten på skärmen är otydlig. Du kan också konfigurera ClearType så att funktionen optimeras för din bildskärm. Anvisningar för hur du utför de här två uppgifterna finns i Göra texten lättare att läsa med ClearType.