E-post (förkortning av elektronisk post) är ett snabbt och enkelt sätt att kommunicera med andra. Du kan använda e-post för att:

 • Skicka och ta emot meddelanden. Du kan skicka ett e-postmeddelande till en person som har en e-postadress. Meddelandet skickas till mottagarens inkorg för e-post inom några sekunder eller minuter, oavsett om meddelandet skickas till grannen i huset bredvid eller till en person i ett annat land. Du kan ta emot meddelanden som skickas till din e-postadress, läsa dem och sedan svara på meddelandena.

 • Skicka och ta emot filer. Utöver vanliga textbaserade e-postmeddelanden kan du skicka nästan alla typer av filer med e-post, t.ex. dokument, bilder och musik. En fil som skickas i ett e-postmeddelande kallas för en bifogad fil.

 • Skicka meddelanden till grupper. Du kan skicka ett e-postmeddelande till flera personer på samma gång. Mottagarna kan sedan svara till hela gruppen så att alla kan ta del av en gruppdiskussion.

 • Vidarebefordra meddelanden. När du tar emot ett e-postmeddelande kan du vidarebefordra det till andra utan att du behöver skriva om det.

En fördel med e-post i förhållande till t.ex. ett telefonsamtal och vanlig post är att det är så enkelt att använda. Du kan skicka ett meddelande när som helst under dygnet. Om mottagaren inte sitter framför datorn, eller inte är online (ansluten till Internet) när du skickar meddelandet levereras det nästa gång mottagaren läser sin e-post. Om mottagaren är online kan du få svar inom några minuter.

Det kostar inte heller något att skicka e-post. Till skillnad från vanlig post behöver du inga kuvert och inget frimärke, oavsett var mottagaren finns. De enda kostnaderna som uppstår är de du betalar för din Internetanslutning eller för ett visst e-postprogram.

Vad behöver jag för att kunna skicka e-post?

Du behöver tre saker för att kunna skicka e-post:

 • En Internetanslutning. Om du vill ansluta din dator till Internet måste du först skaffa ett abonnemang hos en Internetleverantör. Via en Internetleverantör kan du ansluta till Internet, ofta mot en månatlig kostnad. Du behöver även ett modem. Se Vad behöver jag för att ansluta till Internet?

 • Ett e-postprogram eller en webbaserad e-posttjänst. Du kan hämta eller köpa e-postprogram från Microsoft eller någon annan leverantör. E-postprogram har ofta många funktioner och är snabbare att söka i än de flesta webbaserade e-posttjänster. Innan du konfigurerar ett e-postprogram behöver du vissa uppgifter från din Internetleverantör – vanligen din e-postadress, ditt lösenord, namnet på servrarna för inkommande och utgående e-post samt en del andra uppgifter.

  Om du inte vill hämta eller köpa ett e-postprogram kan du i stället registrera dig för en kostnadsfri webbaserad e-posttjänst, t.ex. Gmail, Windows Live Hotmail eller Yahoo! Mail. Då kan du kolla din e-post med en webbläsare från vilken dator som helst som är ansluten till Internet – till och med en dator som tillhör någon annan eller som finns på en offentlig plats, t.ex. ett bibliotek.

 • En e-postadress. Du får en e-postadress från Internetleverantören eller den webbaserade e-posttjänsten när du registrerar dig. En e-postadress består av ett användarnamn (ett namn som du väljer själv, som inte behöver vara ditt riktiga namn), @-tecknet och namnet på Internetleverantören eller den webbaserade e-posttjänsten, t.ex. namn@example.com.

Skapa och skicka e-postmeddelanden

Bild på ett exempel på ett e-postmeddelande
Exempel på ett e-postmeddelande

Så här fyller du i meddelandefönstret i de flesta e-postprogram. Stegen kan skilja sig åt, beroende på vilket e-postprogram eller vilken webbaserad tjänst du använder:

 1. Skriv in e-postadressen till minst en mottagare i fältet Till. Om du ska skicka meddelandet till flera mottagare lägger du till ett semikolon (;) mellan e-postadresserna.

  I fältet Kopia (Cc) kan du skriva in e-postadresser till sekundära mottagare, d.v.s. personer som kan behöva känna till meddelandet men som inte behöver agera på innehållet. De får samma meddelande som mottagarna i fältet Till. Om det inte finns några sekundära mottagare lämnar du rutan tom. I vissa e‑postprogram finns även fältet Hemlig kopia (Bcc) som du kan använda för att skicka meddelanden till personer utan att visa deras namn eller e-postadresser för de andra mottagarna.

 2. Ange en rubrik för meddelandet i rutan Ämne.

 3. Skriv meddelandet i det stora tomma området.

  Om du vill bifoga en fil i meddelandet klickar du på knappen Bifoga filBild på knappen Bifoga fil i meddelande i verktygsfältet (precis under menyraden). Leta rätt på filen, markera den och klicka sedan på Öppna. Filen visas nu i rutan Bifoga, i meddelandehuvudet.
Bild på en bifogad fil i ett e-postmeddelande
Bifogad fil i ett e-postmeddelande

Du är färdig! Klicka på Skicka när du vill skicka meddelandet. Meddelandet sänds via Internet till mottagarna.

Obs!

 • Om du vill ändra format, teckensnitt, storlek eller färg på texten markerar du den och klickar sedan på någon av knapparna eller menyalternativen som används för att formatera text.

Läsa e-postmeddelanden

I de flesta e-postprogram och webbaserade e-posttjänster finns en inkorg där du kan läsa de meddelanden som du har tagit emot. Eventuellt måste du klicka på en knapp som heter Skicka/ta emot eller något liknande för att ta emot nya meddelanden. Klicka på Inkorgen i listan Mappar om du vill se en lista över de e-postmeddelanden du har fått. Dina e-postmeddelanden ska då visas i meddelandelistan. I listan ser du vem som har skickat e-postmeddelandet, ämnet och när du tog emot meddelandet.

Klicka på ett meddelande i listan om du vill läsa det. Meddelandets innehåll kan visas i förhandsgranskningsfönstret under meddelandelistan. Om det gör det kan du dubbelklicka på det i meddelandelistan för att läsa meddelandet i ett separat fönster.

Bild på ett e-postprogram som visar mapplistan, meddelandelistan och förhandsgranskningsfönstret
Klicka på Inkorgen om du vill se dina e-postmeddelanden

Klicka på Svara om du vill svara på ett meddelande.

E-postetikett

Precis som det finns "regler" när du talar med någon på telefon eller ansikte mot ansikte, finns det vissa regler för e-postkommunikation. De kallas för e-postetikett eller nätetikett, d.v.s. "etikett" på "nätet". Följ dessa grundregler för en effektiv kommunikation:

 • Var försiktig med humor och känslor. E-post är inget bra medium att förmedla känslor och det är inte säkert att mottagaren uppfattar tonen i ditt meddelande. Sarkasmer är särskilt olämpliga eftersom mottagaren kan tolka det du säger bokstavligt och bli illa berörd. Om du vill förmedla en känsla kan du använda uttryckssymboler (se "Använda uttryckssymboler" i avsnittet nedan).

 • Tänk efter innan du skickar ett meddelande. Det är enkelt och går väldigt snabbt att skicka ett e-postmeddelande. Ibland går det kanske lite för snabbt. Tänk efter innan du skriver ett meddelande och undvik att skriva meddelanden när du är arg.

 • Använd en kortfattad och tydlig ämnesrad. Summera innehållet i meddelandet i några få ord. Personer som får mycket e-post kan använda ämnesraden för att prioritera bland meddelanden.

 • Fatta dig kort. E-postmeddelanden kan naturligtvis variera i längd, men e-post är avsett att användas för snabb kommunikation. Många har inte tid eller ork att läsa mer än ett par stycken.

 • ANVÄND INTE VERSALER. Många uppfattar meningar skrivna i versaler som att avsändaren "skriker" och tycker att det är irriterande och stötande.

 • Var försiktig med känslig och konfidentiell information. En mottagare kan vidarebefordra ditt meddelande till andra, avsiktligt eller oavsiktligt.

Tänk också på att rätta stavfel och grammatiska fel vid formell kommunikation och affärskommunikation. Slarviga e-postmeddelanden ger ett oprofessionellt intryck. Korrekturläs dina meddelanden innan du skickar dem och använd stavningskontrollen om ditt e-postprogram har en sådan funktion.

Använda uttryckssymboler

Eftersom det ofta är svårt att förmedla känslor, avsikter och ton i en text började man tidigt att använda uttryckssymboler på Internet, d.v.s. tecken som symboliserar ansiktsuttryck. Till exempel ser :) ut som ett liggande leende ansikte. Nedan visas några exempel på uttryckssymboler.

Uttryckssymbol Betydelse
Uttryckssymbol

:) eller :-)

Betydelse

Leende, glad, skämt

Uttryckssymbol

:( eller :-(

Betydelse

Missnöjd eller ledsen

Uttryckssymbol

;-)

Betydelse

Blinkar

Uttryckssymbol

:-|

Betydelse

Likgiltig eller ambivalent

Uttryckssymbol

:-o

Betydelse

Förvånad eller bekymrad

Uttryckssymbol

:-x

Betydelse

Säger ingenting

Uttryckssymbol

:-p

Betydelse

Räcker ut tungan (normalt på skoj)

Uttryckssymbol

:-D

Betydelse

Skrattar

Hantera skräppost

På samma sätt som du kan få reklam, erbjudanden och kataloger med vanlig post kan du få skräppost (kallas ofta för spam på engelska) i Inkorgen. Skräppost kan innehålla såväl reklam, bedrägeriförsök och pornografi som legitima erbjudanden. Eftersom det är så billigt att skicka skräppost är det inte ovanligt att användare får stora mängder skräppost.

I många e‑postprogram och webbaserade e-posttjänster finns ett skräppostfilter, (även kallat spam-filter). Skräppostfiltren analyserar innehållet i meddelanden som skickas till dig och flyttar misstänkta meddelanden till en speciell skräppostmapp. Sedan kan du läsa dem eller ta bort dem när du vill. Om skräppostmeddelanden ändå hamnar i din inkorg finns det en funktion i många e-postprogram som gör att du kan bestämma att meddelanden från vissa avsändare automatiskt flyttas till skräppostmappen.

Så här hjälper du till att förhindra skräppost

 • Tänk dig för innan du lämnar ut din e-postadress. Uppge inte din riktiga e-postadress i diskussionsgrupper, på webbplatser eller på andra offentliga platser på Internet.

 • Läs igenom webbplatsens sekretesspolicy innan du lämnar ut din e-postadress på en webbplats, så att du vet att den inte lämnas ut till andra företag.

 • Svara aldrig på ett skräppostmeddelande. Avsändaren får då reda på att din e-postadress är giltig och kan sälja den till andra företag. Risken är då stor att du får ännu mer skräppost.Behöver du mer hjälp?