E‑post (förkortning av elektronisk post) är ett snabbt och enkelt sätt att kommunicera med andra. Du kan använda e‑post för att:

 • Skicka och ta emot textmeddelanden. Du kan skicka ett e‑postmeddelande till en person som har en e‑postadress. Meddelandet skickas till mottagarens inkorg för e‑post inom några sekunder eller minuter, oavsett om meddelandet skickas till grannen i huset bredvid eller till en person i ett annat land.

  E‑post fungerar åt två håll. Du kan ta emot meddelanden som skickas till din e‑postadress, läsa dem och sedan svara på meddelandena.

 • Skicka och ta emot filer. Du kan inte bara skicka text utan också bifoga i stort sett alla typer av filer i ett e‑postmeddelande, t.ex. dokument, bilder och musik. En fil som skickas i ett e‑postmeddelande kallas för en bifogad fil.

 • Skicka meddelanden till en grupp. Du kan skicka ett e‑postmeddelande till flera personer på samma gång. Mottagarna kan sedan svara till hela gruppen så att alla kan ta del av en gruppdiskussion.

 • Vidarebefordra meddelanden. När du får ett e‑postmeddelande kan du vidarebefordra det till andra utan att svara på det.

En fördel med e‑post i förhållande till t.ex. ett telefonsamtal och vanlig post, är att det är så enkelt att använda: Du kan skicka ett meddelande när som helst under dygnet. Om inte mottagaren använder datorn, eller inte är online (ansluten till Internet), när du skickar meddelandet levereras det nästa gång mottagaren läser sin e‑post. Om mottagaren är online kan du få svar inom några minuter.

E‑post kostar inget att skicka. Till skillnad från vanlig post behöver du inga kuvert och inget frimärke, oavsett var mottagaren finns. De enda kostnader du har är för din Internetanslutning.

Vad behöver jag för att kunna skicka e‑post?

Du behöver tre saker för att kunna skicka e‑post:

 • En Internetanslutning. Innan du kan ansluta datorn till Internet måste du teckna ett avtal med en Internetleverantör (ISP). Via en Internetleverantör kan du ansluta till Internet, ofta mot en månatlig kostnad. Du behöver även ett modem. Se Vad behöver jag för att ansluta till Internet?

 • Ett e‑postprogram eller en webbaserad tjänst. Du kan använda Windows Mail, ett e‑postprogram som ingår i Windows. Men du kan använda vilket e‑postprogram du vill, när du har installerat det på datorn.

  Om du vill kan du anmäla dig till en kostnadsfri webbaserad e‑posttjänst, t.ex. Gmail, MSN Hotmail eller Yahoo! Mail. Med dessa tjänster kan du kontrollera din e‑post med hjälp av en webbläsare från en dator som är ansluten till Internet.

 • En e‑postadress. Du får en e‑postadress när du registrera dig hos Internetleverantören eller den webbaserade e‑posttjänsten. En e‑postadress består av ett användarnamn (ett namn som du väljer själv), @-tecknet och namnet på Internetleverantören eller den webbaserade e‑posttjänsten, t.ex. namn@example.com.

Konfigurera Windows Mail

När du har skaffat en e‑postadress och en Internetanslutning är du redo att skicka och ta emot e‑post. Om du vill skicka e‑post med hjälp av Windows Mail måste du först konfigurera ett e‑postkonto. Innan du lägger till ett konto måste du få den nödvändiga informationen från din Internetleverantör: e‑postadressen, lösenordet, namnet på servrarna för inkommande och utgående e‑post samt en del annan information. Se Här hittar du din e‑postkontoinformation.

Lägga till ett e‑postkonto i Windows Mail

 1. Öppna Windows Mail genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program och Windows Mail.

 2. Klicka på KontonVerktyg-menyn.

 3. Klicka på Lägg till, E‑postkonto, Nästa och följ sedan instruktionerna.

Under konfigurationen blir du ombedd att välja ett visningsnamn. Det här namnet är det namn mottagarna ser när du skickar e‑postmeddelanden till dem.

Läsa e‑postmeddelanden

Windows Mail kontrollerar om du har fått någon e‑post när du starta programmet och därefter en gång i halvtimmen. (Information om hur du ändrar intervallet finns i Söka efter ny e‑post.) E‑post som skickas till dig hamnar i din inkorg. Inkorgen är en av flera mappar som kan innehålla e‑post.

Klicka på Inkorgen i listan Mappar om du vill se en lista över de e‑postmeddelanden du har fått. Dina e‑postmeddelanden visas i meddelandelistan. I listan ser du vem som har skickat e-postmeddelandet, ämnet och när du tog emot meddelandet.

Klicka på ett meddelande i listan om du vill läsa det. Meddelandets innehåll visas i förhandsgranskningsfönstret under meddelandelistan. Dubbelklicka på ett meddelande i listan om du vill läsa det i ett separat fönster.

Bild på Windows Mail med mapplistan, meddelandelistan och förhandsgranskningsfönstret
Klicka på Inkorgen när du vill se dina e‑postmeddelanden

Klicka på Svara om du vill svara på ett meddelande. Mer information om hur du skriver och svarar på e-postmeddelanden finns i "Skapa och skicka e‑postmeddelanden" i det här dokumentet.

Se även Visa e‑postmeddelanden i Windows Mail.

Skapa och skicka e‑postmeddelanden

Klicka på Skapa e-postmeddelande om du vill skapa ett nytt e‑postmeddelande i Windows Mail. Ett nytt meddelandefönster öppnas.

Bild på ett exempel på ett e‑postmeddelande
Exempel på ett e‑postmeddelande

Fylla i meddelandefönstret i Windows Mail och i de flesta andra e‑postprogram:

 1. Skriv in e‑postadressen till mottagaren i rutan Till . Om du skickar meddelandet till flera mottagare lägger du till ett semikolon (;) mellan e‑postadresserna.

  I rutan Kopia kan du skriva in e‑postadresser till sekundära mottagare, d.v.s. personer som kan behöva känna till meddelandet men som inte behöver agera på innehållet. De får samma meddelande som mottagarna i rutan Till. Om det inte finns några sekundära mottagare lämnar du rutan tom.

 2. Ange en rubrik för meddelandet i rutan Ämne.

 3. Skriv meddelandet i det stora tomma området.

  Om du vill bifoga en fil i meddelandet klickar du på Bifoga fil i meddelandeBild på knappen Bifoga fil i meddelande i verktygsfältet (precis under menyraden). Leta rätt på filen, markera den och klicka sedan på Öppna. Filen visas nu i rutan Bifoga, i meddelandehuvudet.
Bild på en bifogad fil i ett e‑postmeddelande
Bifogad fil i ett e‑postmeddelande

Du är färdig! Klicka på Skicka när du vill skicka meddelandet. Meddelandet sänds via Internet till mottagarna.

Obs!

 • Om du vill ändra format, teckensnitt, storlek eller färg på texten markerar du den och klickar sedan på någon av knapparna i fältet Formatering (precis ovanför meddelandet).

Se även Skriva ett e‑postmeddelande.

E‑postetikett

Precis som det finns "regler" när du talar med någon på telefon eller ansikte mot ansikte, finns det vissa regler för e‑postkommunikation. Dessa regler kallas för e‑postetikett eller nätetikett, d.v.s. "etikett" på "nätet". Följ dessa grundregler för en effektiv kommunikation:

 • Var försiktig med humor och känslor. E‑post är inget bra medium att förmedla känslor och det är inte säker att mottagaren uppfattar tonen i ditt meddelande. Sarkasmer är särskilt olämpliga eftersom mottagaren kan tolka det du säger bokstavligt och bli illa berörd. Om du vill förmedla en känsla kan du använda uttryckssymboler (se "Använda uttryckssymboler" i det här dokumentet).

 • Tänk efter innan du skickar ett meddelande. Det är enkelt och går väldigt snabbt att skicka ett e‑postmeddelande, och ibland går det kanske för snabbt. Tänk efter innan du skriver ett meddelande och undvik att skriva meddelanden när du är arg. När du har skickat ett meddelande kan du inte ta tillbaka det.

 • Använd ett kortfattat och klart ämne. Summera innehållet i meddelandet i några få ord. Personer som får mycket e‑post kan använda ämnesraden för att prioritera bland meddelanden.

 • Fatta dig kort. E‑postmeddelanden kan naturligtvis variera i längd men e‑post är avsett att användas för snabb kommunikation. Många har inte tid eller ork att läsa mer än ett par stycken.

 • ANVÄND INTE VERSALER. Många uppfattar meningar skrivna i versaler som att avsändaren "skriker" och tycker att det är irriterande och stötande.

 • Var försiktig med känslig och konfidentiell information. En mottagare kan vidarebefordra ditt meddelande till andra, avsiktligt eller oavsiktligt.

Tänk också på att rätta stavfel och grammatiska fel vid formell kommunikation och affärskommunikation. Slarviga e‑postmeddelanden ger ett oprofessionellt intryck. Korrekturläs dina meddelanden innan du skickar dem och använd stavningskontrollen om ditt e‑postprogram har en sådan funktion. Se Kontrollera stavningen i ett Windows Mail-meddelande.

Använda uttryckssymboler

Eftersom det ofta är svårt att förmedla känslor, avsikter och ton i en text började man tidigt att använda uttryckssymboler på Internet, d.v.s. tecken som symboliserar ansiktsuttryck. Till exempel ser :) ut som ett liggande leende ansikte. Nedan visas några exempel på uttryckssymboler.

Uttryckssymbol Betydelse
Uttryckssymbol

:) eller :-)

Betydelse

Leende, glad, skämt

Uttryckssymbol

:( eller :-(

Betydelse

Missnöjd eller ledsen

Uttryckssymbol

;-)

Betydelse

Blinkar

Uttryckssymbol

:-|

Betydelse

Likgiltig eller ambivalent

Uttryckssymbol

:-o

Betydelse

Förvånad eller bekymrad

Uttryckssymbol

:-x

Betydelse

Säger ingenting

Uttryckssymbol

:-p

Betydelse

Räcker ut tungan (normalt på skoj)

Uttryckssymbol

:-D

Betydelse

Skrattar

Hantera skräppost

På samma sätt som du kan få reklam, erbjudanden och kataloger med vanlig post kan du få skräppost (kallas ofta spam på engelska) i Inkorgen. Skräppost kan innehålla såväl reklam, bedrägerier och pornografi som legitima erbjudanden. Eftersom det är så billigt att skicka skräppost är det inte ovanligt att användare får ta emot stora mängder.

Windows Mail innehåller ett skräppostfilter som analyserar innehållet i meddelanden som skickas till dig, och som placerar misstänkta meddelanden i en speciell skräppostmapp där du kan läsa eller välja att ta bort meddelandena. Om ett skräppostmeddelande trots det skulle hamna i din inkorg kan du ange att framtida meddelanden från avsändaren automatiskt ska flyttas till skräppostmappen. Se Blockera skräppost och annan oönskad e‑post.

Förhindra skräppost:

 • Tänk dig för innan du lämnar ut din e‑postadress. Uppge inte din riktiga e‑postadress i diskussionsgrupper, på webbplatser och på andra offentliga platser på Internet.

 • Läs igenom webbplatsens sekretesspolicy innan du lämnar ut din e‑postadress på en webbplats, så att du vet att din e‑postadress inte lämnas ut till andra företag.

 • Svara aldrig på ett skräppostmeddelande. Avsändaren får då reda på att din e‑postadress är giltig och kan sälja den till andra företag. Risken är då stor att du får ännu mer skräppost.