Titta på ett videoklipp om hur du använder uppläsning av text med Skärmläsaren. (Om du vill visa textning på ditt språk trycker eller klickar du på knappen för textning Knappen för textning.)

Skärmläsaren läser upp texten på skärmen och beskriver olika händelser, t.ex. felmeddelanden, så att du kan använda datorn utan bildskärm.

Obs!

 • Skärmläsaren finns på engelska (USA, Storbritannien och Indien), franska, italienska, tyska, japanska, koreanska, mandarin (förenklad kinesiska och traditionell kinesiska), kantonesiska (traditionell kinesiska), spanska (Spanien och Mexiko), polska, ryska och portugisiska (Brasilien).

Starta Skärmläsaren

Du kan starta Skärmläsaren på flera sätt. De flesta användare föredrar dessa fyra sätt:

 • På ett tangentbord trycker du på Windows-tangenten Windows-tangenten+Retur.
 • På en surfplatta trycker du samtidigt på Windows-knappen Windows-tangenten och volymökningsknappen.
 • Tryck eller klicka på hjälpmedelsknappen Hjälpmedelsknappen i det nedre vänstra hörnet på inloggningsskärmen och välj Skärmläsaren.
 • Svep från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, rör pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)
  Tryck eller klicka på Hjälpmedel, tryck eller klicka på Skärmläsaren och aktivera funktionen genom att dra reglaget under Skärmläsaren.

Tips!

 • Om du vill komma igång direkt efter att du har öppnat Skärmläsaren trycker du antingen på Caps Lock+F1 eller tre gånger med fyra fingrar på pekskärmen. Då visas alla kommandon i Skärmläsaren. Om du använder ett japanskt 106/109-tangentbord trycker du på Ctrl+Alt+F1 för att komma igång.

 • Om du vill använda Caps Lock och skriva med stora bokstäver när du använder Skärmläsaren trycker du på Caps Lock-tangenten två gånger i snabb följd.

Avsluta Skärmläsaren

Du kan avsluta Skärmläsaren på flera sätt. Här är de två populäraste genvägarna:

 • På ett tangentbord trycker du på Windows-tangenten Windows-tangenten+Retur.
 • På en surfplatta trycker du samtidigt på Windows-knappen Windows-tangenten och volymökningsknappen.

Nya tryckgester

I Windows 8.1 och Windows RT 8.1 finns nya åtgärder och nya platser för vanliga kommandon. Här är ett par vanliga gester som du kan börja med.

Använd den här tryckgesten Om du vill
Använd den här tryckgesten

Svep in från högerkanten med ett finger

Om du vill

Öppna snabbknapparna (Sök, Dela, Start, Enheter och Inställningar)

Använd den här tryckgesten

Svep in från vänsterkanten med ett finger

Om du vill

Växla mellan appar, fästa dem mot sidan och stänga dem

Använd den här tryckgesten

Svep in från över- eller nederkanten med ett finger

Om du vill

Visa appkommandon som Spara, Redigera och Ta bort

Obs!

 • Håll ned-gesten stöds inte i Skärmläsaren.

Nya tangentbordsgenvägar

I Windows 8.1 och Windows RT 8.1 finns även nya tangentbordsgenvägar. Här är några exempel.

Använd den här tangentbordsgenvägen Om du vill
Använd den här tangentbordsgenvägen
Windows-tangenten Windows-tangenten+C
Om du vill

Öppna snabbknapparna (Sök, Dela, Start, Enheter och Inställningar)

Använd den här tangentbordsgenvägen
Windows-tangenten Windows-tangenten+Z
Om du vill

Visa appkommandon som Spara, Redigera och Ta bort

Använd den här tangentbordsgenvägen
Windows-tangenten Windows-tangenten+punkt (.)
Om du vill

Fästa appar mot sidan

Använd den här tangentbordsgenvägen
Windows-tangenten‌ Windows-tangenten+Tabb eller Alt+Tabb
Om du vill

Växla mellan appar

Inställningar i Skärmläsaren

Du kan ändra de här inställningarna för Skärmläsaren i Datorinställningar. Så här hittar du inställningarna:

 1. Svep från den högra kanten av skärmen, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, rör pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Hjälpmedel och ändra sedan någon av följande inställningar.

Hör vad det står på skärmen

 • Skärmläsaren. Med det här skjutreglaget aktiverar och inaktiverar du Skärmläsaren.

 • Starta Skärmläsaren automatiskt. Använd den här inställningen om du vill att Skärmläsaren ska startas automatiskt varje gång du loggar in.

Röst

 • Välj en röst. I den här listrutan kan du välja olika rösttyper som är tillgängliga på ditt språk.

 • Hastighet. Med det här skjutreglaget kan du ändra röstens hastighet.

 • Tonhöjd. Med det här skjutreglaget kan du ändra röstens tonhöjd.

Ljud som du hör

 • Läs hjälptext för kontroller och knappar. Använd den här inställningen om du vill att Skärmläsaren ska läsa upp tips om hur du kan använda vanliga objekt, t.ex. knappar, länkar, listobjekt och skjutreglage.

 • Tecken som du skriver. Välj om Skärmläsaren ska läsa upp varje tangent du trycker ned

 • Ord som du skriver. Välj om Skärmläsaren ska läsa upp de ord du skriver.

 • Sänk volymen för andra appar när Skärmläsaren körs. Med det här alternativet blir andra appar tystare så att det blir lättare att höra Skärmläsaren.

 • Spela upp ljudtips. Med det här alternativet aktiveras extra ljud som spelas upp i Skärmläsaren när du utför särskilda åtgärder.

Markör och tangenter

 • Markera markören. Det här alternativet gör att du kan visa eller dölja rutan som visar var Skärmläsaren är på skärmen.

 • Låt insättningspunkten följa Skärmläsaren. Det här alternativet gör att du kan visa eller dölja rutan som visar var Skärmläsaren är på skärmen.

 • Aktivera tangenter på pektangentbordet när jag lyfter fingret från tangentbordet. Om touchläge är tillgängligt kan du aktivera den här inställningen så att du kan skriva snabbare med pektangentbordet. Med den här inställningen kan du dra för att hitta det objekt som du letar efter och lyfta fingret för att trycka på tangenten.

Tangentbordskommandon

Obs!

 • Om du använder ett japanskt 106/109-tangentbord kan du använda Ctrl+Alt i stället för Caps Lock i följande tangentbordskommandon.

Använd den här tangentbordsgenvägen Om du vill
Använd den här tangentbordsgenvägen

Ctrl

Om du vill

Avbryta uppläsningen

Använd den här tangentbordsgenvägen
Windows-tangenten Windows-tangenten+Retur
Om du vill

Avsluta Skärmläsaren

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Blanksteg

Om du vill

Utföra den primära åtgärden

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Högerpil

Om du vill

Flytta till nästa objekt

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Vänsterpil

Om du vill

Gå till föregående objekt

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Uppil

Om du vill

Ändra vy

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Nedpil

Om du vill

Ändra vy

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+A

Om du vill

Ändra utförligt läge

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+F1

Om du vill

Visa kommandolista

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+F2

Om du vill

Visa kommandon för aktuellt objekt

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+F3

Om du vill

Hoppa till nästa cell på raden

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Skift+F3

Om du vill

Hoppa till föregående cell på raden

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+F4

Om du vill

Hoppa till nästa cell i kolumnen

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Skift+F4

Om du vill

Hoppa till föregående cell i kolumnen

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+F5

Om du vill

Läsa upp raden och kolumnen som Skärmläsaren finns i

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+F6

Om du vill

Hoppa till tabellcell

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+F7

Om du vill

Läsa upp den aktuella kolumnen

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+F8

Om du vill

Läsa upp den aktuella raden

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+F9

Om du vill

Läsa upp den aktuella kolumnrubriken

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+F10

Om du vill

Läsa upp den aktuella radrubriken

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+F11

Om du vill

Aktivera eller inaktivera touchläge

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+F12

Om du vill

Visa eller dölja tangentmeddelanden

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Z

Om du vill

Låsa skärmläsarknappar

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+X

Om du vill

Skicka knappar till program

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+V

Om du vill

Upprepa den sista frasen

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Page Up

Om du vill

Öka röstvolymen

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Page Down

Om du vill

Minska röstvolymen

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Plustecken

Om du vill

Öka rösthastigheten

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Minustecken

Om du vill

Minska rösthastigheten

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+D

Om du vill

Läsa upp objekt

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+F

Om du vill

Läsa upp avancerat objekt

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+S

Om du vill

Läs upp objekt bokstaverat eller läs upp i detalj för japanska och koreanska

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+W

Om du vill

Läsa upp fönster

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+R

Om du vill

Läsa upp alla element i behållarområdet

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Q

Om du vill

Flytta till sista objektet i behållarområdet

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+G

Om du vill

Flytta skärmläsarmarkören till systemmarkören

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+T

Om du vill

Flytta skärmläsarmarkören till muspekaren

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Tilde

Om du vill

Flytta fokus till objekt

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Backsteg

Om du vill

Gå tillbaka ett objekt

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Insert

Om du vill

Gå till länkat objekt

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+M

Om du vill

Börja läsa

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Avslutande hakparentes

Om du vill

Läsa upp text från start till markör

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+0 (noll)

Om du vill

Läsa upp textattribut

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+H

Om du vill

Läsa upp dokument

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+U

Om du vill

Läsa upp nästa sida

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Ctrl+U

Om du vill

Läsa upp aktuell sida

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Skift+U

Om du vill

Läsa upp föregående sida

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+I

Om du vill

Läsa upp nästa stycke

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Ctrl+I

Om du vill

Läsa upp aktuellt stycke

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Skift+I

Om du vill

Läsa upp föregående stycke

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+O

Om du vill

Läsa upp nästa rad

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Ctrl+O

Om du vill

Läsa upp aktuell rad

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Skift+O

Om du vill

Läsa upp föregående rad

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+P

Om du vill

Läsa upp nästa ord

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Ctrl+P

Om du vill

Läsa upp aktuellt ord

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Skift+P

Om du vill

Läsa upp föregående ord

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Inledande hakparentes

Om du vill

Läsa upp nästa tecken

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+CTRL+Inledande hakparentes

Om du vill

Läsa upp aktuellt tecken

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Skift+Inledande hakparentes

Om du vill

Läsa upp föregående tecken

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+J

Om du vill

Hoppa till nästa rubrik

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Skift+J

Om du vill

Hoppa till föregående rubrik

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+K

Om du vill

Hoppa till nästa tabell

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Skift+K

Om du vill

Hoppa till föregående tabell

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+L

Om du vill

Hoppa till nästa länk

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Skift+L

Om du vill

Hoppa till föregående länk

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+Y

Om du vill

Gå till textens början

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+B

Om du vill

Gå till textens slut

Använd den här tangentbordsgenvägen

Caps Lock+C

Om du vill

Läsa upp aktuellt datum/tid

Touchkommandon

Om du har en ny dator som har stöd för fyra eller fler kontaktpunkter kan du styra datorn med hjälp av touchkommandon.

Använd det här touchkommandot Om du vill
Använd det här touchkommandot

Svep vänster/höger med ett finger

Om du vill

Flytta till nästa eller föregående objekt

Använd det här touchkommandot

Svep uppåt/nedåt med ett finger

Om du vill

Ändra flyttning i steg

Använd det här touchkommandot

Tryck eller dra med ett finger

Om du vill

Läsa det som är under fingret

Använd det här touchkommandot

Dubbeltryck med ett finger

Om du vill

Aktivera den primära åtgärden

Använd det här touchkommandot

Trippeltryck med ett finger

Om du vill

Aktivera den sekundära åtgärden

Använd det här touchkommandot

Svep vänster/höger/uppåt/nedåt med två fingrar

Om du vill

Rulla

Använd det här touchkommandot

Tryck med två fingrar

Om du vill

Stoppa läsningen i Skärmläsaren

Använd det här touchkommandot

Dubbeltryck med två fingrar

Om du vill

Visa snabbmeny

Använd det här touchkommandot

Håll ned ett finger och tryck med ett annat

Om du vill

Aktivera den primära åtgärden

Använd det här touchkommandot

Håll ned ett finger och dubbeltryck med ett annat

Om du vill

Aktivera den sekundära åtgärden

Använd det här touchkommandot

Svep vänster/höger med tre fingrar

Om du vill

Gå framåt och bakåt med tabbtangenten

Använd det här touchkommandot

Svep uppåt med tre fingrar

Om du vill

Läsa upp aktuellt fönster

Använd det här touchkommandot

Svep nedåt med tre fingrar

Om du vill

Starta läsningen av utforskningsbar text

Använd det här touchkommandot

Tryck med tre fingrar

Om du vill

Ändra utförligt läge

Använd det här touchkommandot

Dubbeltryck med tre fingrar

Om du vill

Läsa upp textattribut

Använd det här touchkommandot

Håll ned ett finger och tryck med två andra

Om du vill

Börja dra eller visa fler tangentalternativ

Använd det här touchkommandot

Svep vänster/höger med fyra fingrar

Om du vill

Flytta skärmläsarmarkören till början eller slutet av enheten

Använd det här touchkommandot

Svep uppåt/nedåt med fyra fingrar

Om du vill

Aktivera och inaktivera zoomning

Använd det här touchkommandot

Tryck med fyra fingrar

Om du vill

Visa kommandon för aktuellt objekt

Använd det här touchkommandot

Dubbeltryck med fyra fingrar

Om du vill

Växla sökläge

Använd det här touchkommandot

Trippeltryck med fyra fingrar

Om du vill

Visa kommandolistan för Skärmläsaren

Obs!

 • Skärmläsaren har grundläggande funktioner för skärmläsning så att du kan använda Windows även om du inte har tillgång till en mer avancerad skärmläsare. Skärmläsaren kan inte läsa allt innehåll i alla appar. Mer information om skärmläsare och andra hjälpmedelstekniker finns på Microsofts hjälpmedelswebbplats.
Behöver du mer hjälp?