Hjärter: Så här spelar du


Hjärter är ett snabbt och populärt kortspel för fyra deltagare. I Windows-versionen spelas dina tre motståndare av datorn.

Visa alla

Starta ett parti

 1. Öppna mappen Spel genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du spel och klickar sedan på Spelutforskaren i resultatlistan.

 2. Dubbelklicka på Hjärter.

  (Hittar du inte spelet? Du måste kanske aktivera Windows Spel. Se Var finns mina spel?)

 3. Du väljer ett kort genom att klicka på det. Om du ändrar dig, klickar du en gång till på kortet du har valt.

Spara ett parti

 • Om du vill avbryta partiet och avsluta det senare stänger du det och klickar på Spara. Nästa gång du spelar blir du tillfrågad om du vill fortsätta med det sparade partiet. Om du vill göra det klickar du på Ja.

Ändra spelalternativen

Du kan bland annat ändra spelarnas namn och aktivera/inaktivera animationer och ljud.

 1. Öppna mappen Spel genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du spel och klickar sedan på Spelutforskaren i resultatlistan.

 2. Dubbelklicka på Hjärter.

  (Hittar du inte spelet? Du måste kanske aktivera Windows Spel. Se Var finns mina spel?)

 3. Klicka på AlternativSpel-menyn.

 4. Gör dina val och klicka sedan på OK.

Anpassa spelets utseende

Du kan välja olika kortlekar och bakgrunder.

 1. Öppna mappen Spel genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du spel och klickar sedan på Spelutforskaren i resultatlistan.

 2. Dubbelklicka på Hjärter.

  (Hittar du inte spelet? Du måste kanske aktivera Windows Spel. Se Var finns mina spel?)

 3. Välj Ändra utseendeSpel-menyn.

 4. Gör dina val och klicka sedan på OK.

Bild på spelet Hjärter
Hjärter

Hjärter: regler och grunder

Mål

Att få så få poäng som möjligt.

Spelbordet

I Hjärter används en kortlek med 52 kort. Dina motståndare (som spelas av datorn) är Väst, Norr och Öst. Varje spelare får 13 kort.

Spelregler

Varje hand inleds med att varje spelare ger en motståndare tre kort (utom var fjärde hand, då inga kort ges vidare). Spelaren som har klöver två inleder det första sticket (kortspelsjargong för de kort som spelas ut under en omgång) genom att spela det kortet.

Spelarna måste följa färg. Om du inte kan följa färg kan du spela valfritt kort (utom under det första sticket, då du inte får spela ett hjärterkort eller spader dam).

Den som lägger det högsta kortet tar hem sticket och inleder nästa omgång. I Hjärter är korten rangordnade från ess (högst) till två (lägst).

Spelarna kan inleda efterföljande stick med ett kort av valfri färg. Hjärter är dock ett undantag. Du kan inte börja ett stick med ett hjärterkort förrän hjärter har spelats ut. (Eller, på spelspråk, förrän hjärter har brutits.)

Målet i Hjärter är att ge alla hjärter till övriga spelare (som också försöker skicka sina hjärter till dig). Spelet är slut när en spelare har 100 poäng. När det inträffar vinner den spelare som har minst antal poäng.

Poängräkning

Varje hjärter i ett stick ger 1 poäng. Spader dam ger 13 poäng.

Tips!

Använd höga kort när du tar hem stick. Om du måste ta hem ett stick använder du ett högre kort. I nästa stick kan du spela ut det lägsta kortet du har på hand. Om du inleder med ett lågt kort hindrar du ofta andra spelare från att krypa genom att spela ut ett lågt kort. Att krypa, d.v.s. undvika att behöva ta upp kort, är oftast fördelaktigt för dina motspelare.

Ta inte upp spader dam eller hjärter. De korten vill du bara ha när du försöker ta ned månen eller vill förhindra att någon annan tar ned månen.

Ta ned månen. Du tar ned månen genom att ta hem samtliga hjärter och spader dam. I så fall får dina motståndare automatiskt 26 poäng. Dina poäng ändras inte.

Ge bort höga kort. Vid händer som inleds med att du ger kort till en motståndare ska du försöka ge bort ess eller klädda kort.

Räkna kort. Håll reda på vilka kort som har spelats (särskilt spader dam) och om hjärter har spelats ut. På så sätt vet du om en motståndare försöker ta ned månen.

Behåll hjärter ess. Inget annat kort ger dig lika bra kontroll, särskilt över vem som kan ta ned månen.