Äkta Windows

Den här artikeln gäller en annan version av Windows än den du använder.

Läs mer om din version

Få svar på vanliga frågor om äkta Windows

Allmänna frågor

Visa alla

Jag får meddelanden om att Windows kanske inte är äkta. Hur åtgärdar jag detta?

Om du får meddelanden om att Windows på din dator kanske inte är äkta, eller att du har råkat ut för förfalskad programvara, är det troligt att ditt Windows-exemplar är felaktigt aktiverat eller oäkta. Du kan åtgärda detta genom att klicka på meddelandet och följa anvisningarna för att repareraWindows eller köpa äkta Windows (om du har råkat ut för förfalskad programvara).

Du får påminnelser med jämna mellanrum om att Windows inte är äkta tills du åtgärdat problemet. För att dessa meddelanden ska synas tydligt kan skrivbordet få en helt svart bakgrund. Du kan återställa bakgrunden men var 60:e minut blir den svart igen tills problemet har åtgärdats.

Du får fortfarande viktiga säkerhetsuppdateringar till Windows oavsett äkthetsstatus. Däremot kan åtkomsten till valfria uppdateringar eller förmåner som är exklusiva för kunder med äkta Windows, till exempel Microsoft Security Essentials, vara begränsad.

Hur vet jag om mitt Windows är äkta?

Köp Windows eller en dator med förinstallerat Windows antingen direkt från Microsoft eller från en lokal återförsäljare eller en onlineåterförsäljare som du känner till och litar på. Du kan också titta efter kännetecken på att Windows är äkta, till exempel ett äkthetsbevis (Certificate of Authenticity, COA), ett licensbevis och ett hologram på skivan. Mer information finns i Det här ska du leta efter.

Kan jag installera mitt exemplar av Windows på mer än en dator?

Du kan inte installera Windows på fler datorer än vad som tillåts i Microsofts licensvillkor. Tumregeln är att endast ett exemplar av Windows kan installeras på en dator. Mer information finns i Aktivera Windows 7: vanliga frågor och på webbplatsen Microsoft Volymlicenser.

Jag har beställt ett Get Genuine Windows Online Kit, men jag har inte fått det än. Vad ska jag göra?

Se efter om e-postmeddelandet som bekräftar beställningen hamnat i mappen för skräppost eller kontakta support.

Hitta produktnyckeln

Beroende på var du bor och hur du har betalat kan produktnyckeln finnas på något av följande ställen:

 • På sidan Microsoft Orderbekräftelse

 • I det mejl som skickats till adressen du angav när du beställde

 • Via en länk i ett mejl på en sida med orderstatus

 • På följesedeln du fick med Get Genuine Online Kit

Kan jag fortfarande få viktiga säkerhetsuppdateringar fastän oäkta Windows körs på datorn?

Ja. Oavsett om programmet är äkta eller inte går det fortfarande att hämta viktiga säkerhetsuppdateringar. Men om exemplaret av Windows inte är äkta kan du inte installera många av de uppdateringar som enbart kunder med äkta Windows har tillgång till, till exempel Microsoft Security Essentials. Microsoft rekommenderar starkt att du skaffar äkta programvara från Microsoft så snart som möjligt, så att datormiljön blir säkrare.


Aktivering och validering

Visa alla

Vad är aktivering?

Vid aktivering matchas produktnyckeln med datorns maskinvarukonfiguration och det är ett sätt att kontrollera att ditt exemplar av Windows inte har använts på fler datorer än vad som tillåts i Microsofts licensvillkor. Läs om hur du installerar, uppgraderar och aktiverar Windows, eller läs Aktivera Windows 7: vanliga frågor.

Om Windows inte är äkta får du mer information om varför Windows inte anses äkta på sidan med valideringsresultatet, samt instruktioner om hur du snabbt och enkelt kan lösa problemet. Vi samlar inte in någon information som kan identifiera dig som person. Mer information om vilken information som samlas in och hur den används finns i sekretesspolicyn för äkta programvara från Microsoft.

Vad är validering?

Validering är en onlineprocess som hjälper dig att kontrollera att ditt Windows-exemplar är äkta. Validering stöds för vissa versioner av Windows. Du kan behöva validera ditt Windows-exemplar innan du kan ladda ned filer och vissa uppdateringar från Microsoft, som är reserverade för datorer som äkta Windows körs på. Du kan också uppmanas i Windows att köra en äkthetsverifiering om aktiveringen inte slutförs på rätt sätt. Alla kunder kan ta del av säkerhetsuppdateringar med funktionen för automatiska uppdateringar.

Om Windows-exemplaret inte godkänns vid valideringen får du mer information om varför Windows inte anses äkta på sidan med valideringsresultatet, samt instruktioner om hur du snabbt och enkelt kan lösa problemet. Vi samlar inte in någon information som kan identifiera dig som person. Mer information om vilken information som samlas in och hur den används finns i sekretesspolicyn för äkta programvara från Microsoft.

Onlinevalidering stöds för närvarande i alla versioner av Windows 7 och Windows Vista samt följande Windows XP-versioner: Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (med undantag för Windows XP Professional x64 Edition), Windows XP Starter Edition och Windows XP Media Center Edition.

Vilka är de vanligaste orsakerna till att valideringen av Windows misslyckas?

Det finns några vanliga situationer där valideringen kan visa att det Windows-exemplar som körs på datorn inte är äkta.

 • Reparationer Du kan få meddelanden om att Windows inte äkta när datorn har reparerats. Valideringen kan misslyckas på grund av att vissa reparationer kräver att Windows installeras om och att den butik eller person som reparerade datorn då använde en annan produktnyckel för att aktivera Windows än den som användes för att aktivera Windows när det installerades första gången. Du kanske inte får meddelanden om att Windows inte är äkta förrän efter att du försöker ladda ned något från Microsoft Download Center som kräver validering och valideringen misslyckas. Om du vill validera att exemplaret är äkta anger du den ursprungliga produktnyckeln för att aktivera Windows på rätt sätt.

I andra situationer behöver du förmodligen köpa fler Windows-licenser för att validera programmet.

 • 1 licens = 1 dator En annan vanlig orsak till att Windows-valideringen misslyckas är när du försöker installera Windows på fler datorer än licensen tillåter. Om du till exempel har köpt ett exemplar av Windows och har installerat det på mer än en dator kan onlinevalideringen misslyckas eftersom produktnyckeln redan har använts på en annan dator. Tumregeln för de flesta Windows-versioner är vanligtvis att endast ett exemplar av Windows kan installeras på en dator. Gå till webbplatsen Microsoft Volymlicenser om du vill veta mer om vad licensen tillåter.

 • Förfalskad programvara Valideringen misslyckas också om du har råkat få tag på och installerat förfalskad Windows-programvara. Eftersom det kan vara svårt att upptäcka förfalskad programvara kan Microsofts webbplats‌ How to Tell hjälpa dig att identifiera förfalskad programvara och anmäla det. Det är också vanligt att valideringen misslyckas när det finns förfalskad Windows-programvara som antingen köpts separat, till exempel online från en auktionswebbplats, eller till och med installerats på en begagnad dator som du köpt online eller direkt av någon. Kom ihåg att be den du köper datorn av att skicka med originalskivan för Windows och äkthetsbeviset.

När du vill skaffa äkta programvara kan du utnyttja något av Microsofts specialerbjudanden. Om valideringen av det Windows-exemplar som körs på datorn misslyckas kan du köpa äkta Windows direkt via sidan med valideringsresultat som visas.

Hur kan jag få mer hjälp med att aktivera Windows?

Vem du ska kontakta beror på hur du köpte Windows:

 • Om du har köpt en ny dator med Windows förinstallerat kan datortillverkaren hjälpa dig med aktiverings- eller valideringsfrågor om Windows. Visa en lista med telefonnummer till tillverkare där du bor.

 • Om du har köpt Windows separat, till exempel från en auktoriserad återförsäljare eller en vän, kan du använda telefonnumret som visas under aktiveringsprocessen om du vill få mer hjälp från Microsoft i ditt område.

Fungerar valideringen om jag har en webbläsare som inte utvecklats av Microsoft?

Ja. Du kan slutföra valideringsprocessen med andra webbläsare än Microsofts, men då validerar du med en annan metod som innebär att du kör en liten körbar fil. Windows-valideringen med plugin-programmet för webbläsaren fungerar på samma sätt som ActiveX-kontroller.

Mozilla Firefox-användare: Även om instruktionerna i den körbara filen för valideringsverktyget anger att du ska öppna eller köra filen från dess aktuella plats ser du inte de här alternativen i Firefox. I stället ska du spara filen på datorn och dubbelklicka på den när du vill köra den. Hjälp med tekniska problem som gäller plugin-program för webbläsare finns på diagnostiksidan för Microsoft-programvara.

Vad är en ActiveX-kontroll och varför behövs den när jag vill validera Windows?

ActiveX-kontroller är komponenter som används i Internet Explorer. De här kontrollerna, eller tilläggen, ger dig som användare en bättre upplevelse genom att de tillåter att animeringar visas eller hjälper dig med vissa saker, till exempel att installera säkerhetsuppdateringar från Microsoft Update eller att validera Microsoft-programvara. Under valideringen av Windows används en ActiveX-kontroll som kontrollerar att programvaran är äkta. Första gången du kör valideringen i Windows eller ska hämta en äkta Windows-fil från Microsoft Download Center eller Microsoft Update uppmanas du att installera en ActiveX-kontroll. ActiveX-kontrollerna som används för att validera äkta Windows-programvara är signerade av Microsoft Corporation. Om du inte kan se att Microsoft har signerat kontrollen ska du inte ladda ned den. Om det inte finns någon giltig signatur av utgivaren för en ActiveX-kontroll får du en säkerhetsvarning i Internet Explorer, och du förhindras att ladda ned den till datorn.

När valideringen av det Windows-exemplar som körs på datorn är klar matchas produktnyckeln som är installerad på datorn med maskinvarukonfigurationen på datorn. Om du validerar Windows igen med samma produktnyckel görs en snabb kontroll av att matchningen fortfarande stämmer. Anledningen är att se till att Windows eller Office är aktiverat och inte används på fler datorer än vad som tillåts i licensvillkoren. Det samlas aldrig in någon information som kan identifiera dig som person. Läs sekretesspolicyn för äkta programvara från Microsoft.

Om du får problem med att köra ActiveX-kontrollen kan du använda länken Kontakta oss nederst på sidorna Microsoft Download Center eller Äkta programvara från Microsoft om du behöver mer hjälp. Du kan också gå till diagnostiksidan för Microsoft-programvara där det finns felsökningsverktyg.

Obs! ActiveX kan inte alltid användas eftersom vissa säkerhetsinställningar i webbläsaren och på företag inte tillåter det. Därför finns det ett annat sätt att validera programmet med samma funktionalitet som ActiveX-kontrollerna. Det innebär att du kör en liten körbar fil.


Förfalskad programvara

Visa alla

Hur kan jag anmäla förfalskad programvara?

Förfalskning av programvara skadar oskyldiga människor, seriösa företag och ekonomin. Om du tror att du kan ha fått tag på förfalskad programvara eller om du känner till en person, ett företag eller en webbplats som kanske säljer förfalskad programvara kan du anmäla det online. Microsoft hanterar din anmälan som konfidentiell. Microsoft lägger avsevärd tid och energi på att bekämpa förfalskning av programvara och du kan vara säker på att vi kommer att agera på din anmälan.

Om du vill anmäla förfalskad programvara kan du gå till Microsofts webbplats‌ How to Tell.

Jag har köpt förfalskad Windows-programvara av misstag. Hur kan jag anmäla den person eller det företag som sålde den till mig?

Förfalskad programvara skadar oskyldiga människor, seriösa företag och ekonomin. Om du har köpt förfalskad programvara av misstag kan du hjälpa Microsoft att agera mot detta genom att göra en anmälan på Microsoft‌s webbplats How to Tell. Microsoft arbetar aktivt för att skydda din integritet. Mer information finns i sekretesspolicyn för äkta programvara från Microsoft.

Vad ska jag göra om jag får ett mejlutskick som verkar erbjuda förfalskad Windows-programvara?

Om du får ett tveksamt erbjudande om Microsoft-programvara kan du vidarebefordra det till piracy@microsoft.com.


Företag och organisationer

Visa alla

Hur aktiverar jag Windows för mitt företag eller min organisation?

Inom de flesta företag och organisationer som har en IT-administratör används volymaktivering när Windows ska aktiveras. Aktivering är en enkel och obligatorisk del av distributionen, där det upprättas en koppling mellan en produktnyckel och ett exemplar av programvaran på en enhet som licensvillkoren gäller för. Volymaktivering är en lösning för att hantera aktivering i ett företags eller en organisations infrastruktur för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 och senare versioner. Med volymaktivering kan IT-proffs integrera och hantera aktiveringen som en del av distributionen och det vanliga systemunderhållet samtidigt som användarupplevelsen blir transparent.

Du kan kombinera olika sätt att aktivera datorer som du vill, beroende på vad organisationen behöver och hur infrastrukturen för nätverket ser ut, till exempel:

 • En lokal aktiveringstjänst, som kallas nyckelhanteringstjänsten (KMS), i miljön.

 • En fleraktiveringsnyckel (MAK), som används för att aktivera direkt hos Microsoft.

Vilken eller vilka aktiveringsmetoder som väljs beror på vad organisationen behöver och hur infrastrukturen för nätverket ser ut. Mer information om hur du planerar en distribution med volymaktivering finns i planeringsguiden för volymaktivering. Mer information finns i Windows Volume Activation Center på TechNet (endast på engelska).

 • Du behöver ha en fullständig version av Windows-licensen innan du använder uppgraderingslicensen.

 • Du kan få MAK-nycklar via MSPP/MAPS, MSDN-/TechNet-prenumerationer och giltiga volymlicensavtal.

 • Du kan också skaffa nycklarna (KMS och MAK) via Windows Volume Activation Center.

Hur kan jag hjälpa företaget eller organisationen att skaffa äkta Windows-programvara om vi råkat köpa förfalskad programvara?

Även med avancerad planering, kontrollerad distribution, beprövade hanteringsprocesser och goda avsikter kan det hända att ditt företag använder oäkta och felaktigt licensierad programvara i datormiljön. Microsoft tillhandahåller GGWA-licenslösningar för att lösa sådana här situationer och hjälpa företaget att skaffa äkta versioner.

 • Support kan köpas till från antingen Microsoft eller en Microsoft-återförsäljare (LAR). Kontakta din licensrepresentant om du vill veta mer.

 • Minst fem licenser måste köpas.

Vad gör jag om jag inte har tillräckligt många licenser för mitt företag eller min organisation?

Läs mer om äkta Windows för företag och organisationer och hur du skaffar fler licenser i avsnittet om äkta Windows-lösningar för ditt företag.