Problem med mus, pekplatta och tangentbord i Windows


Introduktion

Introduktion

Avsikten med den här handledningen är att hjälpa dig att identifiera och åtgärda vanliga problem relaterade till möss, pekplattor och tangentbord i Windows. Handledningen omfattar inte enhetsproblem relaterade till specifika program.

Problem med möss, pekplattor och tangentbord kan bero på flera orsaker:

  • Kablar som inte är anslutna korrekt

  • Felaktiga enhetsinställningar

  • Uppdateringar saknas

  • Skadade eller inkompatibla drivrutiner

  • Maskinvaruproblem

Hur du använder handledningen

Slutför varje steg och testa enheten innan du går vidare till nästa steg för bästa möjliga resultat.