Hur kan jag avgöra vilka drivrutiner som är säkra att installera?När du ansluter en ny enhet till datorn försöker Windows automatiskt hitta och installera rätt drivrutin för enheten. Vid något tillfälle kan det visas ett meddelande om att en drivrutin inte är signerad, att den har ändrats sedan den signerades eller att den inte kan installeras av Windows. Vi rekommenderar att du inte installerar osignerade och ändrade drivrutiner.

En digitalt signerad drivrutin innehåller en digital signatur som är ett elektroniskt säkerhetsmärke som kan ange programvaruutgivaren samt om någon har ändrat den sedan den signerades. Om en drivrutin har signerats av en utgivare som har verifierat identiteten hos en certifikatutfärdare kan du vara säker på att drivrutinen verkligen kommer från utgivaren och att den inte har ändrats av någon.

Vanliga meddelanden om drivrutiner

Ett meddelande visas i Windows om en drivrutin inte har signerats, om den har signerats av en utgivare som inte har verifierat sin identitet hos en certifikatutfärdare eller om den har ändrats sedan den signerades. Om något av meddelandena nedan visas när du försöker installera en drivrutin kan du gå till tillverkarens webbplats och hämta digitalt signerade drivrutiner för enheten.

Visa alla

Windows kan inte verifiera drivrutinens utgivare

Drivrutinen har inte en digital signatur eller också har den signerats med en signatur som inte har verifierats av en certifikatutfärdare. Installera bara drivrutinen om du har fått den från tillverkarens skiva eller av systemadministratören.

Drivrutinen har inte signerats

Drivrutinen har inte signerats av en verifierad utgivare. Drivrutinen kan ha ändrats för att kunna innehålla skadlig kod som kan skada datorn eller stjäla information. I sällsynta fall kan legitima utgivare ändra drivrutiner efter att de har signerats, men du ska bara installera en osignerad drivrutin om du har fått den från en skiva från tillverkaren.

Tyvärr finns det ingen pålitlig källa med information som visar vem som har publicerat en osignerad drivrutin. Vem som helst kan ändra innehållet i en osignerad drivrutin och det finns inget sätt att få veta varför drivrutinen har ändrats. Nuförtiden signerar alla tillverkare sina drivrutiner digitalt innan de gör dem tillgängliga för allmänheten.

En digitalt signerad drivrutin krävs av Windows

En drivrutin som inte har någon digital signatur eller som har en signatur som har ändrats efter signeringen går inte att installera på 64-bitarsversioner av Windows. Det här meddelandet visas bara om du försöker installera en sådan drivrutin i en 64-bitarsversion av Windows.Behöver du mer hjälp?