Hur kan jag veta om Microsoft Security Essentials körs på datorn?

När du har installerat Microsoft Security Essentials på datorn kan du stänga huvudfönstret och låta programmet köras tyst i bakgrunden. Microsoft Security Essentials fortsätter köras och övervakar datorn och skyddar den mot hot.

Du vet att Microsoft Security Essentials körs när meddelanden visas i meddelandefältet till höger i Aktivitetsfältet i Windows. Meddelandena visar på potentiella hot som har identifierats i Microsoft Security Essentials.

Du får också andra meddelanden när realtidsskyddet har inaktiverats, om du inte har uppdaterat virus- och spionprogramdefinitioner på ett par dagar eller när det finns uppgraderingar av programmet. I Microsoft Security Essentials visas också ett kort meddelande när datorn genomsöks.

Du får också information via Microsoft Security Essentials-ikonen som finns i meddelandefältet.

Tips!

Om Microsoft Security Essentials-ikonen inte visas i meddelandefältet klickar du på pilen i meddelandefältet så att dolda ikoner visas.

Vilken färg ikonen har beror på datorns status:

  • Grönt anger att datorn är skyddad.

  • Gult anger att datorn är potentiellt oskyddad.

  • Rött anger att datorn är oskyddad.