Hur tar jag bort ett datorvirus?Den här informationen gäller Windows Internet Explorer 7 och Windows Internet Explorer 8.

Här beskrivs några åtgärder du kan prova för att få bort ett datorvirus:

Håll ditt antivirusprogram uppdaterat. Om du redan har installerat ett antivirusprogram på datorn är det viktigt att du håller det uppdaterat. Eftersom det hela tiden skapas nya virus uppdateras de flesta antivirusprogram ofta. Läs i dokumentationen för ditt antivirusprogram eller på tillverkarens webbplats om hur du kan få uppdateringar. Tänk på att vissa virus kan blockera vanliga antiviruswebbplatser och göra det omöjligt för dig att ladda ned uppdateringar därifrån. Om det inträffar bör du fråga din antivirusleverantör om du kan få en skiva med de senaste uppdateringarna. Det är möjligt att du kan skapa en sådan skiva på en dator som inte har blivit infekterad (till exempel hos en vän).

Använd ett genomsökningsprogram online. Om du inte har installerat något antivirusprogram går du till webbplatsen Leverantörer av säkerhetsprogramvara till Windows Vista. Där finns mer information om säkerhet och virusskydd. På vissa av leverantörernas webbplatser erbjuds kostnadsfria onlinesökprogram som söker igenom datorn efter de senaste virusen. Sådana sökprogram skyddar dig inte mot att få virus, men de kan hitta och ta bort virus som datorn redan har smittats av.

Ladda ned Microsoft Safety Scanner. Microsoft erbjuder genomsökningsprogrammet Microsoft Safety Scanner. Mer information finns på webbplatsen för Microsoft Safety Scanner.

Stoppa ett virus. Virus skapas ofta specifikt för att ta kontrollen över din dator och skicka kopior av sig själva från din dator till andras. Ofta kan du upptäcka det genom att datorn känns långsammare och ansluter till nätverket oftare än normalt. Om det händer bör du koppla från anslutningen till Internet och till nätverk (om du är ansluten till ett nätverk). Är du ansluten till Internet via en fysisk anslutning kan du dra ur nätverkskabeln eller telefonsladden ur datorn. Om du är ansluten till Internet via en trådlös anslutning på en bärbar dator, stänger du av det trådlösa nätverkskortet på datorn (antingen med en knapp eller genom att dra ur det trådlösa nätverkskortet). När du har kopplat bort datorn från Internet kör du antivirusprogrammet (från en skiva eller från installationen på datorn) för att ta bort viruset.

Ta bort virus manuellt. Ibland måste virus tas bort manuellt. Det är ofta ett tekniskt förfarande som endast bör utföras av användare som har erfarenhet av Windows-registret och vet hur man visar och tar bort system- och programfiler i Windows.

Det första steget är att identifiera viruset. Kör antivirusprogrammet för att identifiera namnet på viruset. Om du inte har något antivirusprogram eller om programmet inte hittar viruset, kan du ändå identifiera det genom att iaktta hur det beter sig. Skriv ned alla meddelanden som visas eller information från e-postmeddelandet (ämne eller namn på en bifogad fil) om du fick viruset via e-post. Sök på antivirusleverantörernas webbplatser och leta efter referenser till specifika detaljer som du antecknat, och försök på så sätt att hitta namnet på viruset och instruktioner för hur du tar bort det.

Viruset är borta. Vad gör jag nu? När viruset är borttaget kanske du måste installera om viss programvara eller återställa förlorad information. Har du gjort regelbundna säkerhetskopieringar kan du ha stor hjälp av det efter en virusattack. Om du inte har gjort säkerhetskopieringar bör du börja med det nu. Mer information om hur du förhindrar framtida attacker finns i "Hur skyddar jag min dator från virus?".