Hur skiljer sig olika nav, växlar, routrar och åtkomstpunkter åt?


Nav, växlar, routrar och åtkomstpunkter används alla för att ansluta datorerna i ett nätverk till varandra, men på något olika sätt.

Nav

Ett nav gör att datorerna i ett nätverk kan kommunicera med varandra. Varje dator ansluts till navet med en Ethernet-kabel, och information som skickas från en dator till en annan går via navet. Ett nav kan inte identifiera informationens källa eller mål, vilket innebär att samma information skickas till alla datorer som är anslutna till navet, inklusive den dator som skickade informationen. Ett nav kan skicka eller ta emot information, men kan inte göra båda sakerna samtidigt. Detta gör att nav är långsammare än växlar. Nav är de minst komplicerade och billigaste av dessa enheter.

Illustration av ett nätverk med ett nav
Nätverk med ett nav

Växlar

Växlar fungerar på samma sätt som nav, men de kan dessutom identifiera informationens källa och mål, vilket innebär att informationen endast skickas till den eller de datorer som datapaketet är adresserat till. Växlar kan skicka och ta emot information samtidigt, vilket innebär att de är snabbare än nav. Om det finns fyra eller fler datorer i ditt hemnätverk, eller om du vill använda nätverket för informationsintensiva aktiviteter (till exempel dela musikfiler eller spela nätverksspel), bör du antagligen använda en växel i stället för ett nav. Växlar är något dyrare än nav.

Routrar

En router gör att datorer kan kommunicera med varandra, och kan dessutom skicka information mellan två olika nätverk till exempel mellan ditt hemnätverk och Internet. Routern kan välja väg (eng. route) för nätverkstrafiken. Det finns fast routrar (med Ethernet-kablar) och trådlösa routrar. Om du bara vill koppla samman datorerna räcker det med nav eller växlar. Om du dessutom vill ge alla datorerna Internetåtkomst via ett och samma modem bör du använda en router eller ett modem med en inbyggd router. Routrar har oftast inbyggda säkerhetsfunktioner, till exempel brandväggar. Routrar är dyrare än nav och växlar.

Illustration av ett nätverk med en kabelansluten router
Nätverk med fast router

Åtkomstpuntker

Åtkomstpunkter (eller basstationer) använder för att ge trådlös åtkomst till ett fast Ethernet-nätverk. Åtkomstpunkten ansluts till ett nav, en växel eller en fast router, och skickar och tar emot radiosignaler. Detta gör att datorer och andra enheter kan ansluta trådlöst till det fasta nätverket. Åtkomstpunkter fungerar ungefär som basstationer för mobiltelefoner: du kan röra dig från en basstation till en annan utan att tappa kontakten med nätverket. När du ansluter trådlöst till Internet med ett offentligt trådlöst nätverk på en flygplats, ett kafé eller ett hotell, använder du oftast en åtkomstpunkt för att ansluta. Om du vill ansluta dina datorer trådlöst, och om du har en router med trådlösa funktioner, behöver du inte en åtkomstpunkt. Åtkomstpunkter har inga inbyggda funktioner för att dela en Internetanslutning. Om du vill dela en Internetanslutning måste du ansluta åtkomstpunkten till en router eller ett modem med en inbyggd router.

Illustration av ett nätverk med en kabelansluten router och åtkomstpunkt
Nätverk med en fast router och en åtkomstpunkt


Behöver du mer hjälp?