Jag kan inte installera Microsoft Security Essentials

Ibland kan det uppstå problem när du installerar Microsoft Security Essentials. Det beror oftast på att du har andra säkerhetsprogram som körs eller att vissa krav inte uppfylls. Du kan åtgärda dessa problem genom att följa anvisningarna nedan. Du måste starta om datorn, så skriv ut den här sidan eller gör ett bokmärke för den.

Obs!

Om du inte kan installera Microsoft Security Essentials på grund av att programmet inte ens går att hämta, ska du först testa Internetanslutningen (men om du visar den här sidan är det förmodligen inga problem med anslutningen). Du kan också försöka med att hämta programmet från Windows Internet Explorer.

Steg 1: Ta bort antivirus- och antispionprogram

 1. Avinstallera alla Internetsäkerhetsprogram genom att följa stegen i det här avsnittet: Hur avinstallerar jag antivirus- eller antispionprogram?

 2. Starta om datorn.

 3. Installera Microsoft Security Essentials igen. Om problemet inte har lösts fortsätter du till nästa steg.

Steg 2: Kontrollera att tjänsten Windows Installer körs

 1. I Windows 7: Klicka på Start. Gå till rutan Sök bland program och filer, skriv services.msc och tryck på Retur.
  –eller–
  I Windows Vista: Klicka på Start. Gå till rutan Påbörja sökning, skriv services.msc och tryck på Retur.
  –eller–
  I Windows XP: Klicka på Start, klicka på Kör, skriv services.msc och tryck på Retur.

 2. Högerklicka på Windows Installer och klicka sedan på Starta. Om Starta inte visas och alternativen Stoppa och Starta om visas i stället, innebär det att tjänsten redan är igång.

 3. Gå till sidan Tjänster och klicka på AvslutaArkiv-menyn.

 4. I Windows 7: Klicka på Start. Gå till rutan Sök bland program och filer och skriv kommandotolk. Högerklicka på Kommandotolken och klicka sedan på Kör som administratör.
  –eller–
  I Windows Vista: Klicka på Start. Gå till rutan Påbörja sökning och skriv kommandotolk. Högerklicka på Kommandotolken och klicka sedan på Kör som administratör.
  –eller–
  I Windows XP: Klicka på Start, klicka på Kör, skriv cmd och tryck på Retur.

 5. Skriv MSIEXEC /REGSERVER och tryck på Retur.

  Obs!

  Du får inget meddelande om huruvida kommandot lyckas eller misslyckas.

 6. Installera Microsoft Security Essentials igen. Om problemet inte har lösts fortsätter du till nästa steg.

Steg 3: Kontrollera att alla krav uppfylls om du kör Windows XP SP2

 1. Om du kör Windows XP och Windows Installer 3.1 inte installeras på datorn hämtar och installerar du Windows Installer 3.1 från Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435).

 2. Om du kör Windows XP SP2 måste du hämta och installera Windows XP Service Pack 3 (SP3). Om problemet inte har lösts fortsätter du till nästa steg.

Steg 4: Kontrollera att du installerar rätt version för ditt operativsystem

 1. Ta reda på vilken version av operativsystemet Windows du använder. Mer information finns i Vilken version av Windows och service pack använder jag?

 2. Ta reda på om du har 32- eller 64-bitarsversionen av Windows på datorn. Mer information finns i Har jag 32- eller 64-bitarsversionen av Windows på min dator?

 3. Se till att du laddar ned den version av Microsoft Security Essentials som motsvarar ditt operativsystem.

  Obs!

  Windows 8 stöds inte för närvarande. Läs systemkravssidan som innehåller en fullständig lista över de operativsystem som Microsoft Security Essentials stöder.

Steg 5: Starta Windows i läget Selektiv start

 1. I Windows 7: Klicka på Start. Gå till rutan Sök bland program och filer, skriv msconfig och tryck på Retur.
  –eller–
  I Windows Vista: Klicka på Start. Gå till rutan Påbörja sökning, skriv msconfig och tryck på Retur.
  –eller–
  I Windows XP: Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig och tryck på Retur.

 2. Klicka på Selektiv start på fliken Allmänt och avmarkera sedan kryssrutan Läs in Autostart-objekt.

 3. Markera kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster på fliken Tjänster och avmarkera sedan kryssrutorna för alla tjänster som finns kvar i listan.

 4. Klicka på OK och sedan på Starta om så att datorn startar om.

 5. Försök att installera Microsoft Security Essentials igen.

Steg 6: Kontakta kundsupporten

 • Kontakta supporten om de här stegen inte löste problemet. Mer information finns i Kundsupport.

Felmeddelanden

Ibland misslyckas installationen av okända orsaker. Andra gånger kan du få ett felmeddelande med en felkod, till exempel 0x80070643, 0X8007064A, 0x8004FF2E, 0x8004FF01, 0x8004FF07, 0x80070002, 0x8007064C, 0x8004FF00, 0x80070001, 0x80070656, 0x8004FF40, 0xC0000156, 0x8004FF41 0x8004FF0B, 0x8004FF11, 0x80240022, 0x8004FF04, 0x80070660, 0x800106B5, 0x80070715, 0x80070005, 0x8004EE00, 0x8007003, 0x800B0100, 0x8007064E, 0x8004FF6F eller 0x8007007E.

Stegen ovan bör hjälpa för alla felen. De hjälper också om datorn kör Windows XP Service Pack 2 (SP2). I så fall visas ett eller flera felmeddelanden om följande:

 • Installationsguiden har inte det uppdateringspaket för filterhantering som behövs för att slutföra installationen.

 • KB914882 Installationsfel, installationsprogrammet kan inte uppdatera Windows XP-filerna eftersom språket som är installerat i systemet är ett annat än uppdateringsspråket.

Hjälp med dessa problem finns i steg 3.