Importera eller exportera certifikat och privata nycklar


Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

Du kan importera ett certifikat så att du kan använda det på datorn, eller också kan du exportera ett certifikat för användning på en annan dator.

Visa alla

Så här importerar du ett certifikat och en privat nyckel

Om någon skickar dig ett certifikat eller om du överför ett certifikat från en dator till en annan, måste certifikatet och den privata nyckeln importeras innan du kan använda dem. När du importerar ett certifikat placeras det i rätt certifikatmapp.

 1. Öppna Certifikathanteraren genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, skriv certmgr.msc i sökrutan och tryck på Retur. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Klicka på mappen som du vill importera certifikatet till, klicka på Åtgärd-menyn, peka på Alla aktiviteter och klicka sedan på Importera.

 3. Klicka på Nästa och följ anvisningarna.

  Obs!

  • Om du klickar på Bläddra för att söka efter ett certifikat när du kör guiden Importera certifikat ska du tänka på att dialogrutan Öppna endast visar X.509-certifikat som standard. Om du vill importera en annan typ av certifikat väljer du den certifikattyp som du vill importera i dialogrutan Öppna.

Så här exporterar du ett certifikat och en privat nyckel

Om du vill skapa en säkerhetskopia av certifikatet eller använda det på en annan dator måste du först exportera certifikatet och den privata nyckeln. När du exporterar ett certifikat placeras det i en fil som du sedan kan överföra till en annan dator eller förvara på ett säkert ställe. Vi rekommenderar att du exporterar certifikat till flyttbara medier, t.ex. en diskett eller ett USB-minne.

 1. Öppna Certifikathanteraren genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, skriv certmgr.msc i sökrutan och tryck på Retur. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Högerklicka på certifikatet som du vill exportera, peka på Alla aktiviteter och klicka på Exportera.

 3. Klicka på Nästa i guiden Exportera certifikat.

 4. Om du avser att använda det här certifikatet på en annan dator klickar du på Ja, exportera den privata nyckeln. Annars klickar du på Nej, exportera inte den privata nyckeln och klickar sedan på Nästa. (Det här alternativet visas bara om det finns angivet att den privata nyckeln kan exporteras och du har tillgång till den.)

 5. Klicka på det format som du vill använda och klicka sedan på Nästa.

  Obs!

  • Vilket format du väljer beror på hur du har tänkt att använda certifikatet. För certifikat med en privat nyckel använder du formatet Personal Information Exchange. Om du vill flytta flera certifikat i en fil från en dator till en annan använder du standard för kryptografisk meddelandesyntax. Om du behöver använda ett certifikat i fler än ett operativsystem använder du formatet DER-kodad binärfil X.509.

 6. Om du väljer att exportera den privata nyckeln anger du lösenordet som du vill använda för att kryptera nyckeln, bekräftar lösenordet och klickar sedan på Nästa.

 7. Under exporten skapas en fil som certifikatet lagras i. Ge filen ett namn och katalog (ta med hela sökvägen) eller klicka på Bläddra, navigera fram till mappen och ange sedan filnamnet.

 8. Klicka på Slutför.Behöver du mer hjälp?