Sätt att förbättra datorns prestanda


Prestandainformation och -verktyg, Windows Experience Index och ReadyBoost kan förbättra datorns prestanda på olika sätt.

Åtgärder som kan bidra till att förbättra datorns prestanda

Åtgärderna till vänster i Prestandainformation och -verktyg kan bidra till att förbättra datorns prestanda.

Så här öppnar du Prestandainformation och -verktyg

  • Öppna Prestandainformation och -verktyg genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du Prestandainformation och -verktyg och i resultatlistan klickar du sedan på Prestandainformation och -verktyg.

Åtgärd Beskrivning
Åtgärd

Justera visuella effekter

Beskrivning

Du kan optimera datorns prestanda genom att ändra hur menyer och fönster visas.

Åtgärd

Justera indexeringsalternativ

Beskrivning

Med hjälp av indexeringsalternativ hittar du snabbt och enkelt det du söker på datorn.

Du kan söka mer effektivt genom att begränsa sökningen till de filer och mappar du vanligtvis använder. Mer information finns i Förbättra Windows-sökningar med hjälp av index: vanliga frågor och svar.

Åtgärd

Justera energiinställningar

Beskrivning

Ändra energirelaterade inställningar så att datorn återgår mer effektivt från energisparinställningar, samt justera batterianvändningen för bärbara datorer.

Åtgärd

Öppna Diskrensning

Beskrivning

Med Diskrensning tar du bort onödiga eller tillfälliga filer från hårddisken så att du kan öka ditt lagringsutrymme. Mer information finns i Ta bort filer med Diskrensning.

Åtgärd

Avancerade verktyg

Beskrivning

Använd avancerade systemverktyg, till exempel Loggboken, Diskfragmenteraren och Systeminformation, som systemadministratörer och IT-proffs ofta använder för att lösa problem. Du kan dessutom ta del av meddelanden om prestandarelaterade problem och hur de ska åtgärdas. Om Windows exempelvis upptäcker att en drivrutin försämrar datorns prestanda klickar du på meddelandet som visas för att se vilken drivrutin som orsakar problemet och för att få hjälp med att uppdatera drivrutinen. Problem som anges i början av listan har större inverkan på systemet än problem som anges längre ned i listan.

Visa information om datorns kapacitet

Windows Experience Index mäter kapaciteten hos datorns maskin- och programvara och uttrycker detta mått med en siffra som kallas grundpoäng. En högre grundpoäng innebär att datorn har bättre prestanda och är snabbare än en dator med lägre grundpoäng, särskilt när mer avancerade och resurskrävande aktiviteter utförs.

Visa datorns grundpoäng

  • Öppna Prestandainformation och -verktyg genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du Prestandainformation och -verktyg och i resultatlistan klickar du sedan på Prestandainformation och -verktyg.

    Datorns grundpoäng och delpoäng enligt Windows Experience Index visas på den här sidan. Om inga delpoäng eller grundpoäng visas klickar du på Klassificera den här datorn. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen. Om du nyligen har uppgraderat maskinvaran och vill ta reda på om dina poäng har ändrats, klickar du på Kör utvärderingen igen. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Windows Experience Index används av andra programvarutillverkare för att du ska kunna köpa program som är anpassade efter din dators grundpoäng. Mer information finns i Vad är Windows Experience Index?

Om du vill läsa detaljerad information om maskinvaran på datorn, till exempel processorhastighet, mängden RAM-minne (Random Access Memory) och hårddiskstorlek, klickar du på Visa och skriv ut detaljerad prestanda- och systeminformation.

Få en snabbare dator med ReadyBoost

ReadyBoost kan snabba upp datorn genom att använda lagringsutrymme på de flesta USB-flashminnen och flashminneskort. När du ansluter en ReadyBoost-kompatibel lagringsenhet till datorn visas en dialogruta med alternativet att använda ReadyBoost. Om du väljer att göra det kan du även välja hur mycket minne som ska användas.

Mer information finns på Aktivera och inaktivera ReadyBoost för en lagringsenhet.

Prova att använda en felsökare

Windows innehåller två felsökningsprogram som du kan använda för att automatiskt åtgärda vissa vanliga prestanda- och underhållsproblem för datorn.

  • Öppna prestandafelsökaren genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv felsökare i sökrutan och klicka på Felsökning. Under System och säkerhet klickar du på Sök efter prestandaproblem.

  • Öppna felsökaren för Systemunderhåll genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan på Kontrollpanelen. Skriv felsökare i sökrutan och klicka på Felsökning. Klicka på Kör underhållsuppgifter under System och säkerhet.

Artikel-ID: MSW700035Behöver du mer hjälp?