Sätt att förbättra bildkvaliteten


Utseendet på datorns bildskärm kan påverkas av flera faktorer. Både skärmen du använder och dess inställningar, hur Windows är konfigurerat och hur du använder datorn kan inverka på bildskärmskvaliteten.

Läs informationen som följde med skärmen för att försäkra dig om att skärmen är korrekt kalibrerad. Information om hur du konfigurerar bildskärmsinställningar i Windows finns i Optimera inställningarna för bildskärmen.

Om du försöker köra för många program samtidigt kan det orsaka problem med bildskärmen som ryckiga eller hackiga filmer. Om du märker att bildskärmens prestanda försämras eller varierar kan du prova du en eller flera av följande åtgärder.

Visa alla

Minska antalet öppna program eller fönster

Ju fler program som är öppna, desto fler systemresurser krävs av Windows. Stäng program du inte använder eller minska fönstrets storlek.

Undvik att köra för många program som använder mycket grafik samtidigt.

Även om du bara har några få program igång kan vissa program (t.ex. videoredigeringsprogram) och funktioner (som högdefinitions-TV) använda mycket systemresurser. Om du kör för många av dessa program samtidigt blir systemresurserna ansträngda och bildskärmskvaliteten kan försämras eller göra att filmer flimrar eller blir ryckiga.

Minska skärmens upplösning

På vissa datorer ställer mycket höga upplösningar stora krav på systemresurserna för att kunna visas korrekt. Om du märker problem vid höga upplösningar försöker du minska upplösningen tills problemen försvinner.

  1. Öppna Skärmupplösning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och under Utseende och anpassning klicka på Ändra bildskärmsupplösning.

  2. Klicka på Ändra upplösning i den vänstra fönsterrutan.

  3. Gå till listan Upplösning, klicka på den upplösning du vill ha och sedan på Verkställ.

Mer information finns i Ändra skärmupplösning.

Inaktivera automatiska storleksändringar i program som inte har utformats för hög-DPI-visning

Om DPI (dots per inch) tilldelas ett värde högre än 96 och du kör skrivbordsmiljön Aero, kan text och andra objekt på skärmen bli suddiga i en del program som inte har utformats för hög-DPI-visning. Gör så här för att undvika det här problemet:

Göra text och skärmobjekt tydligare i program som inte har utformats för hög DPI

  1. Öppna Skärmupplösning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och under Utseende och anpassning klicka på Ändra bildskärmsupplösning.

  2. Klicka på Ställ in anpassad textstorlek (DPI) i vänster fönsterruta. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  3. Gå till dialogrutan Egen DPI-inställning, markera kryssrutan Använd samma DPI-skalning som i Windows XP och klicka sedan på OK.

Mer information finns i Göra texten på skärmen större eller mindre.

Prova att använda Felsökaren för bildskärmskvalitet

Du kan prova att använda Felsökaren för bildskärmskvalitet för att automatiskt hitta och åtgärda vissa vanliga problem.

Öppna Felsökaren för bildskärmskvalitet genom att klicka på Start-knappen Bild på knappen Start och sedan på Kontrollpanelen. Ange felsökare i sökrutan och klicka sedan på Felsökning. I den vänstra rutan klickar du på Visa alla och sedan på Bildskärmskvalitet. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Uppgradera till ett kraftfullare grafikkort

En dators grafikkort innehåller dedicerat minne som används för att visa grafik. Ju mer minne kortet har, desto högre är kvaliteten. Om datorns bildskärm inte är så bra som du skulle vilja, kan du överväga att uppgradera till ett snabbare grafikkort.Behöver du mer hjälp?