Förbättra sökningar i Windows med hjälp av index: Vanliga frågor och svar


Windows använder ett index för att snabbt söka efter de vanligaste filerna på datorn. Här är svar på några vanliga frågor om index. (Information om avancerade indexeringsalternativ finns i Ändra avancerade indexeringsalternativ)

Visa alla

Vilka filer indexeras?

Som standard indexeras de flesta vanliga filerna på datorn. Indexerade platser omfattar alla mappar i bibliotek (till exempel allt du ser i dokumentbiblioteket), e-post och offlinefiler. Filer som inte är indexerade är programfiler och systemfiler, det vill säga filer som de flesta sällan behöver söka i.

Hur lägger jag till eller tar bort indexplatser?

Det enklaste sättet att lägga till något i indexet är att inkludera en mapp i ett bibliotek. Innehållet i mappen indexeras då automatiskt. Mer information finns i Ta med mappar i ett bibliotek.

Du kan också lägga till något i ett index utan att använda bibliotek. Lägga till eller ta bort en indexplats:

 1. Öppna Indexeringsalternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du indexeringsalternativ och klickar sedan på Indexeringsalternativ.

 2. Klicka på Ändra.

 3. Om du vill lägga till eller ta bort en plats markerar eller avmarkerar du kryssrutan i listan Ändra de valda platserna och klickar sedan på OK.

  Om inte alla platser visas i listan klickar du på Visa alla platser. (Om alla platser är med i listan visas inte Visa alla platser.) Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  Om du vill inkludera en mapp utan att ta med alla undermappar, klickar du på mappen och avmarkerar sedan kryssrutan bredvid de undermappar du inte vill indexera. De här mapparna visas i kolumnen Exkludera i listan Sammanfattning av valda platser.

Kan jag pausa körningen av Windows sökindex?

Windows sökindex förbättrar effektiviteten i sökningarna genom att filnamn och annan information sparas för de flesta filer på datorn. Det är bäst att låta indexet köras utan avbrott i bakgrunden, men du kan pausa det i ungefär 15 minuter åt gången.

Pausa index

 1. Öppna Indexeringsalternativ genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du indexeringsalternativ och klickar sedan på Indexeringsalternativ.

 2. Klicka på Pausa. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen. (Pausknappen visas bara när indexet körs.)

Kan jag indexera hela datorn så att alla sökningar blir snabba?

Det bör du inte göra. Om du gör indexet för stort eller tar med systemfilplatser (till exempel mappen Program) kommer vanliga sökningar att ta längre tid. Vi rekommenderar att du bara lägger till mappar som du brukar söka i.

Varför visas inte filer från en indexerad mapp i sökresultaten?

Det här kan bero på säkerhetsinställningarna för mappen. För att en mapp och dess innehåll ska indexeras måste mappen konfigureras med Systembehörighet. Inställningen finns redan hos de flesta mappar, men det finns fall då en mapp kan sakna Systembehörighet.

Lägga till Systembehörighet för en mapp

 1. Högerklicka på mappen, klicka på Egenskaper och sedan på fliken Säkerhet.

 2. Om System inte visas under Grupp- eller användarnamn klickar du på Redigera.

 3. Klicka på Lägg till, skriv System i rutan som visas och klicka sedan på Kontrollera namn.

 4. Under Matchande namn klickar du på System och sedan på OK tills alla öppna dialogrutor har stängts.

När ändringen har utförts måste du återskapa indexet. Information om hur du återskapar index finns i Ändra avancerade indexeringsalternativ.

Hur felsöker jag problem med sökning och indexering?

Om du har problem med sökningen, till exempel ovanligt långsamma sökningar eller ofullständiga sökresultat, kan du köra felsökaren för Sökning och indexering och se om problemet kan diagnostiseras.

 • Öppna felsökaren för sökning och indexering genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv felsökare i sökrutan och klicka på Felsökning. Klicka på Visa alla och klicka sedan på Sökning och indexering.

Beroende på problemets art kan tjänstenWindows Search behöva startas om.

Hur gör jag om jag använder Windows Server 2008 R2?

Du måste kanske installera rollen Filtjänster på datorn innan alla alternativ för sökning och indexering är tillgängliga. Det gör du från konsolen Serverhanteraren. Öppna konsolen genom att klicka på Start, skriva Serverhanteraren i sökrutan och sedan klicka på Serverhanteraren. Mer information om hur du installerar rollen Filtjänster får du om du går till verktygsfältet i konsolen Serverhanteraren, klickar på Roller och sedan på Hjälp om Rollsammanfattning.Behöver du mer hjälp?