Installera fler än ett operativsystem (flervalsstart)


Om datorns hårddisk har tillräckligt med ledigt diskutrymme, kan du installera en senare version av Windows på en separat partition och behålla den äldre versionen av Windows på datorn. Detta kallas att datorn har flervalsstart eller multistart. När du startar datorn kan du välja vilken version av Windows du vill använda. Mer information finns i Kan jag ha mer än ett operativsystem på datorn (flervalsstart)?

Flervalsstart kräver separata partitioner på datorns hårddisk för varje operativsystem. Om du vill skapa och formatera en partition kan du läsa mer i Skapa och formatera en hårddiskpartition.

Bild av Diskhantering i Microsoft Management Console
Exempel på en hårdiskkonfiguration i ett system med flervalsstart

Varning

 • Du måste först installera det äldsta operativsystemet och sedan installera det senare operativsystemet. Annars kan datorn sluta fungera (om du till exempel installerar Windows Vista på en dator som redan kör Windows 7). Detta kan hända eftersom tidigare versioner av Windows inte känner till de startfiler som används i senare versioner av Windows och inte kan skriva över dem.

Installera Windows på en separat partition eller hårddisk

Innan du installerar Windows bör du stänga av alla antivirusprogram och säkerhetskopiera viktiga filer till en extern hårddisk, en CD-skiva, en DVD-skiva, en USB-flash-enhet eller en nätverksmapp. Se till att du har Windows produktnyckel, med 25 tecken. Du kan hitta produktnyckeln där installationsskivan sitter fast i Windows-kartongen, eller i ett bekräftelsemeddelande som du fått via e-post om du köpt och hämtat Windows 7 online. Det finns detaljerad information om installationen av Windows 7 i Installera och installera om Windows 7.

 1. Starta datorn så att din version av Windows startar på vanligt sätt, och gör sedan något av följande:

  • Om du har hämtat Windows 7, bläddrar du till installationsfilen du hämtade och dubbelklickar på den (den kallas ofta Tillämpningsfil under kolumnen Typ).

  • Om du har en installationsskiva för Windows 7 sätter du i skivan i datorn. Installationen bör starta automatiskt. Om den inte gör det klickar du på knappen Start, och sedan på Dator. Dubbelklicka sedan på DVD-enheten för att öppna installationsskivan för Windows 7 och dubbelklicka på filen setup.exe.

  • Om du hämtade Windows 7 till en USB-flash-enhet sätter du in enheten i datorn. Installationen bör starta automatiskt. Om den inte gör det klickar du på knappen Start, och sedan på Dator. Dubbelklicka sedan på enheten och dubbelklicka på filen setup.exe.

 2. Klicka på Installera nu på menyn Installera Windows.

 3. Du bör hämta de senaste uppdateringarna på sidan Hämta viktiga uppdateringar för installationen, så att du är säker på att installationen lyckas och på att datorn skyddas mot säkerhetshot. Du måste vara ansluten till Internet för att kunna ta emot installationsuppdateringar. Den här sidan kanske inte visas om datorn inte är ansluten till Internet.

 4. Om du accepterar licensvillkoren klickar du på Jag accepterar licensvillkoren på sidan Läs licensvillkoren.

 5. Klicka på Anpassad på sidan Vilken slags installation vill du utföra?.

 6. På sidan Var vill du installera Windows? väljer du den partition eller disk där du vill installera det nya Windows-operativsystemet.

  Var noga med att installera Windows på en annan partition än den partition där den äldre versionen av Windows är installerad.

 7. Klicka på Nästa när du vill börja installera. En kompatibilitetsrapport kanske visas.

AnmärkningarBehöver du mer hjälp?