När du ansluter en skrivare till datorn eller lägger till en ny skrivare i hemnätverket kan du ofta börja skriva ut direkt. Windows stöder de flesta skrivare och du behöver förmodligen inte bekymra dig om att installera särskild skrivarprogramvara. Om du använder Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 finns ytterligare skrivarstöd och skrivardrivrutiner i Windows Update.

Installera en skrivare

Oftast är allt du behöver göra att ansluta skrivaren till datorn. Anslut bara USB-kabeln från skrivaren till en ledig USB-port på datorn och sätt på skrivaren.

Obs!

  • Om du har en ny trådlös skrivare som inte har lagts till i hemnätverket läser du anvisningarna som medföljde skrivaren för att se hur du lägger till den i hemnätverket.

  • Om någon annan i hemmet redan har en skrivare installerad och har delat den, kan du gå med i en hemgrupp och använda skrivaren. Mer information finns i Allt om hemgrupper.

  • Gå till tillverkarens webbplats om du behöver information och uppdaterad programvara för skrivaren.

Kontrollera om en skrivare är installerad

  1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.
    (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och väljer sedan Ändra datorinställningar.)

  2. Tryck eller klicka på Dator och enheter och sedan på Enheter.

    Om skrivaren är installerad bör den visas under Skrivare.

  3. Om skrivaren inte visas trycker eller klickar du på Lägg till en enhet och väljer din skrivare för att installera den.

Om skrivaren inte visas kontrollerar du att den är påslagen och att alla kablar är ordentligt anslutna. Mer information om hur du åtgärdar skrivarproblem finns i Vad händer om en kabelansluten enhet inte har installerats rätt? (för skrivare som är anslutna direkt till datorn) eller Varför hittar inte Windows min Bluetooth-enhet eller en annan trådlös enhet? (för trådlösa skrivare).Behöver du mer hjälp?