Du kan göra mycket med programmen och funktionerna som ingår i Windows, men du kanske ändå vill installera andra program.

Hur du går till väga för att lägga till ett program beror på var installationsfilerna för programmet finns. Oftast installeras program från en CD- eller DVD-skiva, från Internet eller från ett nätverk. Om du vill avinstallera eller ändra ett program som redan är installerat på datorn, kan du läsa i Avinstallera eller ändra ett program.

Visa alla

Installera program från en CD- eller DVD-skiva

 • Sätt in skivan i datorn och följ instruktionerna på skärmen. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  Många program som installeras från CD- eller DVD-skivor startar automatiskt en installationsguide för programmet. I så fall visas dialogrutan Spela upp automatiskt, och du kan välja om du vill köra guiden. Mer information finns i Spela upp automatiskt: vanliga frågor.

  Om installationen av ett program inte startar automatiskt bör du läsa informationen som medföljde programmet. Informationen innehåller troligen anvisningar om hur du installerar programmet manuellt. Om du inte har tillgång till någon information kan du leta upp programmets installationsfil på skivan. Den heter oftast Setup.exe eller Install.exe. Om programmet har utvecklats för en äldre version av Windows kan du läsa i Få äldre program att fungera i den här versionen av Windows.

Installera ett program från Internet

 1. Klicka på länken till programmet i webbläsaren.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill installera programmet genast klickar du på Öppna eller Kör och följer instruktionerna på skärmen. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  • Om du vill installera programmet senare klickar du på Spara och hämtar installationsfilen till datorn. När du vill installera programmet dubbelklickar du på filen och följer instruktionerna på skärmen. Det här är ett säkrare alternativ, eftersom du kan söka igenom installationsfilen efter virus innan du fortsätter.

Obs!

 • När du hämtar och installerar program från Internet måste du vara säker på att programmets utgivare och webbplatsen där du hittar programmet är tillförlitliga.

Installera ett program från ett nätverk

Om datorn ansluts till en domän (t.ex. ett internt företagsnätverk) som innehåller program som du kan lägga till, kan du installera program från Kontrollpanelen.

 1. Öppna Hämta program genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, Kontrollpanelen, Program och Program och funktioner. I den vänstra rutan klickar du sedan på Installera ett program från nätverket.

 2. Klicka på ett program i listan och sedan på Installera.

 3. Följ instruktionerna på skärmen. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.