Installera eller ta bort en hårddiskenhet


Att installera en ny hårddisk är en av de vanligaste uppgraderingsåtgärderna. Det är ett enkelt sätt att utöka livslängden på en dator där lagringsutrymmet börjar ta slut. När du installerar en ny intern eller extern hårddisk är det inte omöjligt att lagringsutrymmet ökar flera gånger om, eftersom hårddiskarna är mycket större nu än de var för bara två-tre år sedan.

Externa hårddiskar

Det enklaste sättet att öka hårddiskutrymmet är att ansluta en extern hårddisk. Om du lägger till en extern hårddisk kan den inte fungera som primär hårddisk, där du installerar Windows, men du kan använda den som sekundär hårddisk, där du kan lagra program och filer. Att lägga till en extern hårddisk är ett bra sätt att skapa gott om extra utrymme för digitala foton, videor, musik och andra filer som kräver mycket diskutrymme.

Om du vill installera en ny hårddisk behöver du bara ansluta den till datorn och strömuttaget. De flesta av de här hårddiskarna ansluter du till en USB-port, men vissa ansluts till en Firewire-port (kallas även för en IEEE 1394-port) eller eSATA-port (extern seriell ATA). Mer instruktioner bör finnas i den information som medföljde den externa hårddisken. Du kan också behöva installera de eventuella program som medföljde hårddisken.

Mer information finns i Installera en USB-enhet.

Bild på USB-kabel och USB-port av standardtyp
Du kan installera de flesta externa hårddiskar genom att bara ansluta dem till en USB-port.

Interna hårddiskar

Interna hårddiskar ansluts till datorns moderkort med ett IDE-gränssnitt eller SATA-gränssnitt. De flesta nya hårddiskar levereras antingen med en IDE- eller SATA-anslutningskabel, beroende på typ av enhet.

Att installera en intern hårddisk kräver lite mer arbete, särskilt om du planerar att använda den nya hårddisken som primär hårddisk, där du installerar Windows. För att själv installera en intern hårddisk bör du inte vara främmande för att öppna datorlådan och ansluta kablar.

De flesta stationära datorerna har utrymme för minst två interna hårddiskar. Bärbara datorer har bara rum för en hårddisk. Om du har för avsikt att ersätta den primära hårddisken snarare än att lägga till en sekundär hårddisk, måste du installera Windows efter att du har anslutit hårddisken.

Obs!

  • Många interna hårddiskar har bygelkontakter som du måste ansluta för att konfigurera hårddisken som primär disk (överordnad), där du installerar Windows, eller som sekundär disk (underordnad), där du lagrar program och filer. Byglarna är små plasthöljen som ska placeras på rätt metallbygelstift. För mer instruktioner kontrollerar du den information som medföljde den interna hårddisken.

Visa alla

Så här tar du bort och ersätter en intern hårddisk

  1. Stäng av datorn, koppla bort datorn från strömuttaget och ta bort datorns skyddsplåt. Har du en bärbar dator, kontrollerar du i informationen från tillverkaren om det finns någon panel som du kan ta bort för att komma åt hårddisken.

  2. Koppla från alla kablar som är anslutna till hårddisken och ta sedan bort hårddisken. Lägg märke till de kablar du kopplar ur, eftersom du kommer att ansluta samma kablar till den nya hårddisken. Är hårddisken fastskruvad i lådan, kommer du att behöva en liten mejsel för att ta loss den. I många lådor installeras hårddiskarna med hjälp av spår. Om du har frågor, kontrollerar du den information som medföljde datorn.

  3. Sätt in den nya hårddisken och anslut den med samma kablar som den hårddisk du tog bort var ansluten med. Den ena kabeln ansluter hårddisken till datorns strömkälla och den andra kabeln ansluter hårddisken till datorns moderkort.

Så här lägger du till en ny intern hårddisk (utan att ta bort den befintliga hårddisken)

  1. Stäng av datorn, koppla bort datorn från strömuttaget och ta bort datorns skyddsplåt. Om du har en bärbar dator kontrollerar du i informationen från tillverkaren om det finns någon panel som du kan ta bort för att komma åt hårddisken.

  2. Sätt in den nya hårddisken i ett tomt hårddiskfack i datorlådan. Du kan behöva en liten mejsel för att skruva fast hårddisken i lådan. Olika lådor har olika metoder för att fästa hårddiskar. I många lådor installeras hårddiskarna med hjälp av spår.

  3. Anslut en kabel från datorns strömkälla till strömuttaget på hårddiskens baksida.

  4. Beroende på vilken typ av hårddisk du har ansluter du IDE-kabeln eller SATA-kabeln från hårddiskens baksida till IDE- eller SATA-kontakten på datorns moderkort. IDE-kablar är breda och platta med stora kontakter, medan SATA-kablar är tunna med små kontakter. Mer information finns i dokumentationen som medföljde hårddisken.

Förberedelser för att använda den nya hårddisken

Om du har installerat din nya hårddisk korrekt bör din dator identifiera den. När du slår på datorn bör datorns BIOS (Basic Input/Output System) hitta den nya hårddisken automatiskt.

Om du har för avsikt att använda den nya hårddisken som primär partition där Windows installeras, kommer du att behöva installera Windows på hårddisken innan du kan använda datorn. Du behöver en installationsskiva för Windows 7 för att göra detta. Mer information hittar du om söker i Hjälp och support efter "Installera och installera om Windows".

Om du har för avsikt att använda den nya hårddisken som sekundär hårddisk (en som inte innehåller Windows), bör du kunna se den nya enheten nästa gång du startar om datorn och loggar in i Windows. När Windows startas klickar du på Start-knappen Bild på knappen Start, klickar på Dator och söker sedan efter din nya enhet. Den bokstav som tilldelas till enheten beror på datorns konfiguration. Om du inte hittar den nya hårddisken kan du söka efter den i Datorhantering.
  1. Öppna Datorhantering genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Administrationsverktyg och sedan dubbelklicka på Datorhantering. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

  2. Klicka på Diskhantering under Lagring till vänster och titta sedan efter den nya hårddisken.

Du kommer förmodligen att behöva formatera hårddisken innan du kan använda den. Instruktioner finns i Formatera diskar och enheter: vanliga frågor. Följ samma instruktioner om du vill formatera en gammal hårddisk med data som du vill ta bort.

Om datorn inte känner igen den nya hårddisken, kontrollerar du installationsinstruktionerna som medföljde hårddisken igen. Har du fler frågor kan du besöka tillverkarens webbplats.

Obs!Behöver du mer hjälp?