Installera eller ta bort ett ljudkort


De flesta nya stationära datorer har inbyggt ljudkort som går att byta ut. Om det inte finns något ljudkort installerat i datorn eller om du vill uppgradera uppspelnings- och inspelningsfunktionerna i datorn kan du installera ett ljudkort. Om du har ljudproblem på enheten kan du läsa mer i Tips för att åtgärda vanliga ljudproblem.

Obs!

 • Anvisningarna här gäller stationära datorer. De flesta bärbara datorer har inbyggda ljudprocessorchip (även kallade ljudprocessorer) men inte inbyggda ljudkort. Ljudet på en bärbar dator kan uppgraderas genom att en extern ljudenhet kopplas till en USB-port eller extern kortplats, men det är sällsynt.

 • Ljudprocessorer kan även byggas in i stationära datorer. De kan inte tas bort, men vanligtvis kan ljudet uppgraderas genom att ett internt ljudkort installeras och ljudprocessorn stängs av.

Innan ett ljudkort installeras måste du läsa informationen som medföljde den. Riktlinjerna som visas här är allmänna, och ljudkortets dokumentation kan innehålla viktig information som är specifik för installation av det kortet. Se även till att läsa informationen som medföljde datorn för att kontrollera om datorns garanti påverkas av att du öppnar datorn.

Du behöver följande innan du installerar ett ljudkort:

 • Ljudkortet som du vill installera

 • Eventuellt en stjärnskruvmejsel för att öppna datorn

 • En tom PCI-port inne i datorn, såvida du inte vill byta ut ett befintligt ljudkort (i så fall kan du sätta det nya kortet i den porten)

Om ditt ljudkort levererades med en CD, DVD eller annat flyttbart medium, kan den innehålla drivrutiner för ljudkortet. Vänta med den tills Windows har letat upp och installerat en drivrutin. Windows gör detta automatiskt när du installerat ljudkortet i datorn och startat om datorn. Om Windows inte hittar lämpliga drivrutiner för ljudkortet kan du försöka installera drivrutinerna som medföljde ljudkortet. Programvara från tillverkaren kan också innehålla andra program för ljudkortet.

Uttag på ett typiskt ljudkort
De flesta ljudkort har minst en port för anslutning av högtalare och en ingång där du kan ansluta en ljudinspelningsenhet.
Visa alla

Öppna datorns hölje

Varning!

 • Stäng av datorn och koppla från den från strömkällan. Detta är mycket viktigt. Om ett kort installeras i en dator som är inkopplad kan du få en stöt eller kortet och datorn skadas.

 1. I informationen som medföljde datorn kan du läsa om hur det går till att öppna datorns hölje. Om du inte längre har kvar de instruktionerna kan du leta efter skruvar eller klamrar som ska lossas (vanligtvis på baksidan).

 2. Efter att du öppnat höljet ska du jorda dig genom att beröra det metallhölje som omger den kontakt där strömsladden ansluts. Detta kan skydda dig från elstötar och samtidigt skydda det nya kortet och de befintliga datorkomponenterna mot statisk elektricitet.

Ta bort ett befintligt ljudkort

Om du redan har ett inbyggt ljudkort ska detta tas bort innan det nya kortet installeras. Om datorn har en inbyggd ljudprocessor kan du gå vidare till delen "Installera nytt ljudkort" i detta avsnitt.

 1. I informationen som medföljde ditt befintliga ljudkort kan du läsa om hur det går till att ta bort det. Leta upp ljudkortet om du inte längre har kvar instruktionerna. Om du är osäker på vilket kort som är ljudkortet följer du kablarna från högtalarna till kortets baksida och ser vilken socket kortet sitter i.

 2. Koppla från högtalar- och mikrofonkablarna från ljudkortets baksida.

 3. Om det finns en kabel inuti datorn som ansluter ljudkortet till CD-enheten kopplar du från den. Många nyare komponenter har inte denna kabel, så om du inte hittar den kan du hoppa över detta steg.

 4. Ta bort eventuella skruvar eller krokar som håller fast ljudkortet.

 5. Dra försiktigt kortet rakt ut ur socketen. Undvik att vrida eller böja kortet när du tar bort det.

 6. Om du inte ska installera ett nytt ljudkort installerar du skyddslocket till socketen och sätter tillbaka skruven. Stäng sedan datorns hölje och sätt tillbaka de skruvar som du lossade när du öppnade höljet.

OBS!

 • Du kanske måste röra kortet försiktigt fram och tillbaka för att lossa det. Även om du ska kasta bort det gamla ljudkortet bör du vara försiktig när du tar bort det eftersom moderkortet kan skadas. Om kortet sitter hårt fast är det bättre att lägga lite tid på att dra ut det försiktigt i stället för att rycka ut kortet för snabbt.

Installera det nya ljudkortet

 1. I instruktionerna som medföljde det nya ljudkortet kan du läsa om hur det går till att installera det. Om du inte har några instruktioner ska du leta upp en tom expansionssocket i datorn där ditt nya ljudkort passar.

  Om datorn inte har någon tom socket måste du ta bort ännu ett kort innan du kan installera det nya. Om du tagit bort ett befintligt ljudkort kan du använda samma socket om det nya kortet passar till samma typ av expansionssocket. Läs dokumentationen till datorn om du vill ta reda på vilka typer av utbyggnadskortssockets som finns i datorn.

 2. Placera försiktigt ljudkortet på socketen. Passa in stiften på ljudkortet på socketen och tryck försiktigt kortet nedåt så att det sitter i socketen. Se till att kortet trycks ner hela vägen in och att det säkras. Om stiften på kortet inte är perfekt anpassade till stiften i expansionssocketen fungerar inte kortet korrekt.

 3. Om datorn har en ljudkabel som ansluter CD-enheten direkt till ljudkortet ansluter du den till ljudkortet Läs i dokumentation som medföljde ljudkortet om du vill veta var CD-ljudanslutningen finns på kortet. Kabeln behövs sällan med nyare maskinvara för ljud och det är i de flesta fall valfritt att ansluta den.

 4. Skruva fast ljudkortet vid ramen. Böj inte ljudkortet eller ramen när du drar åt skruven. Det bästa kan vara att dra åt skruven bara en aning mer än vad du kan dra åt den med fingrarna.

 5. Stäng datorns hölje och sätt tillbaka skruvarna som du lossade när du öppnade höljet. Koppla dina högtalare och eventuellt en mikrofon till det nya ljudkortet.

 6. Anslut datorn till strömkällan igen och starta den.

  Windows installerar nödvändiga drivrutiner för det nya ljudkortet. Om ljudkortet levererades med programvara på en skiva ska denna installeras nu. Läs informationen som medföljde ljudkortet i följande steg.

  Om kortet inte fungerar korrekt, kontrollera i Windows Update om nyare drivrutiner finns för ljudkortet. Mer information finns i Uppdatera en drivrutin för maskinvara som inte fungerar korrekt och Ljudkort: vanliga frågorBehöver du mer hjälp?