USB-anslutningar används för att ansluta enheter såsom möss, tangentbord, skannrar, skrivare, webbkameror, digitala kameror, mobiltelefoner och externa hårddiskar till din dator. Du känner igen en USB-anslutning via symbolen som visas på kontakten.

Bild på symbolen för USB-anslutning
Symbol för USB-anslutning

Många enheter kräver att du först ansluter en USB-kabel, innan du kan ansluta dem till datorns USB-port. Medan andra USB-enheter har en permanent ansluten USB-kabel. Och en del USB-enheter som t.ex. USB-flashminnen har en integrerad USB-kontakt som kan anslutas direkt till datorns USB-port.

USB-enheter är en av de enhetstyper som är enklast att ansluta till datorn. Första gången du ansluter en USB-enhet identifieras den automatiskt i Windows och en drivrutin installeras för enheten. En drivrutin krävs för att datorn ska kunna kommunicera med maskinvaruenheter. Utan drivrutiner kommer en USB-enhet som du ansluter till datorn, t.ex. en mus eller webbkamera, inte att fungera korrekt.

Före installation av en enhet

Läs anvisningarna som medföljde enheten och ta reda på om du måste installera en drivrutin innan du ansluter enheten. Trots att Windows vanligtvis gör detta automatiskt när du ansluter en ny enhet kräver vissa enheter att du installerar drivrutiner manuellt. I de fallen levererar enhetstillverkaren en programvaruskiva och instruktioner för installation av drivrutinen innan enheten ansluts.

Om din USB-enhet levererades med programvara från tillverkaren kontrollerar du om den är kompatibel med denna version av Windows. Om den inte är kompatibel, eller det inte finns information om vilka versioner av Windows den är designad för, kan du prova att ansluta enheten först för att se om någon kompatibel drivrutin hittas i Windows.

Om anvisningarna som medföljde enheten skiljer sig från informationen i det här avsnittet följer du de anvisningarna.

Ansluta och sätta på en enhet

Du installerar en ny USB-enhet genom att ansluta den till datorn. Vissa USB-enheter har strömbrytare som du bör slå på innan du ansluter dem. Om enheten använder en strömsladd ansluter du enheten till en strömkälla. Sätt sedan på den innan du ansluter den.

Bestäm sedan vilken USB-port du vill ansluta enheten till. Om det finns USB-portar på framsidan av datorn bör du använda någon av dem om du kommer att ansluta och koppla från enheten ofta. (Du kan använda valfri port nästa gång du ansluter enheten.)

Bild på USB-kabel och USB-port av standardtyp
En USB-kabel och -port av standardtyp

Anslut enheten till USB-porten. Om enhetsdrivrutinen kan hittas och installeras automatiskt i Windows visas ett meddelande om att enheten är klar att användas. Annars uppmanas du att sätta i en skiva med drivrutinen.

Bild av ett meddelande som talar om att enheten har installerats
Windows meddelar när installationen av enheten är slutförd.

Efter slutförd installation kontrollerar du informationen som medföljde enheten för att se om du behöver installera ytterligare programvara.

Emellanåt kan en USB-enhet inte identifieras i Windows och har ingen medföljande skiva med drivrutiner. I det fallet kan du försöka hitta en enhetsdrivrutin online. Börja med att kontrollera enhetstillverkarens webbplats – du kan ofta hämta drivrutiner från avsnittet "Support" på sådana webbplatser. Mer information finns i Uppdatera en drivrutin för maskinvara som inte fungerar korrekt.

Om du vill titta på ett videoklipp, se Bild på en uppspelningsknappVideo: Connect devices to your computer.

Tips!

  • Se till att enheten får tillräckligt med ström. Om en enhet inte fungerar korrekt när den ansluts till ett USB-nav kan du testa med att ansluta den direkt till någon av USB-portarna på datorn. Vissa portar på ett USB-nav, bildskärm eller annan enhet som är ansluten till datorn har kanske inte tillräcklig strömförsörjning för att stödja enheten.

    Mindre enheter, t.ex. USB-flash-enheter och USB-möss, och enheter med egen nätkabel, t.ex. skrivare, fungerar normalt som de ska när de ansluts till ett USB-nav utan ström. För vissa enheter som använder mer ström, t.ex. USB-drivna skannrar och webbkameror, krävs ett nav som har egen nätkabel för att de ska fungera korrekt.

  • Se till att enheten är ansluten till rätt USB-port. Enheter som överför stora mängder information, t.ex. externa hårddiskar, skannrar och videokameror, fungerar bäst när de är anslutna till höghastighets-USB 2.0-portar. Vissa äldre datorer kanske bara har USB 1.x-portar eller en blandning av USB 1.x- och 2.0-portar. Om det behövs en höghastighetsport för att enheten ska fungera korrekt läser du informationen från datortillverkaren och kontrollerar att den port du använder har stöd för USB 2.0. Om datorn bara har USB 1.x-portar kan du lägga till USB 2.0-portar genom att installera ett USB 2.0-kort i datorn.

Koppla från en enhet

De flesta USB-enheter kan tas bort och kopplas från. När du kopplar från lagringsenheter, t.ex. USB-flash-enheter, bör du kontrollera att all information har sparats på enheten innan du tar bort den. Om enheten har en aktivitetslampa väntar du i några sekunder efter det att lampan har slutat blinka innan du kopplar från enheten.

Om ikonen Säker borttagning av maskinvara Bild av ikonen Säker borttagning av maskinvara visas i Meddelandefältet till höger om Aktivitetsfältet kan du använda den och kontrollera om enheten har avslutat alla pågående funktioner och därmed kan tas bort. Klicka på ikonen så visas en lista över enheter. Klicka på enheten som du vill ta bort. Ett meddelande visas i Windows när det är säkert att ta bort enheten

Obs!

  • Du kan också ta bort enheter från mappen Dator på ett säkert sätt. Klicka på Start-knappen Bild på Start-knappen och sedan på Dator. Högerklicka på den enhet som du vill ta bort och klicka sedan på Mata ut.


Behöver du mer hjälp?