Installera och installera om Windows


Under installationen av Windows 7 finns två alternativ att välja mellan:

 • Uppgradera. Med det här alternativet ersätts din befintliga version av Windows med Windows 7, men dina filer, inställningar och program behålls på datorn.

 • Anpassad. Med det här alternativet ersätts din befintliga version av Windows med Windows 7, men dina filer, inställningar och program behålls inte. Därför kallas det ibland för en ren installation.

I den här artikeln finns detaljerade anvisningar för hur du installerar Windows 7 och installerar om Windows 7.

Mer information om hur du installerar Windows 7 finns i Installera Windows 7: vanliga frågor och Problem med Windows 7-installationen: vanliga frågor. Mer information om uppgraderingsalternativ finns i Uppgradera till Windows 7: vanliga frågor på webbplatsen för Windows.

Visa alla

Köpa Windows 7

Du kan köpa Windows 7 hos återförsäljare eller köpa en dator med Windows 7 förinstallerat. I vissa länder och regioner går det även att köpa Windows 7 online.

Anmärkningar

 • Om du köper ett uppgraderingsexemplar av Windows 7 måste du installera Windows 7 på en dator med Windows XP eller Windows Vista. Mer information finns i Uppgradera till Windows 7: vanliga frågor på webbplatsen för Windows.

 • Installationspaketet för Windows 7 innehåller både 32- och 64-bitarsversioner av Windows 7. Om du laddar ned Windows 7 från Microsoft Store måste du välja om du vill ladda ned en 32- eller en 64-bitarsversion. Om du behöver hjälp att välja vilken version du ska installera läser du 32- och 64-bitarsversioner av Windows: vanliga frågor.

Vanliga sätt att installera Windows 7

I tabellen nedan visas vanliga sätt att installera Windows 7 med länkar till mer information på webbplatsen för Windows.

Om du vill Klicka här om du vill ha mer information
Om du vill

Installera Windows 7 på en dator med Windows XP.

Klicka här om du vill ha mer information
Om du vill

Installera en 32-bitarsversion av Windows 7 på en dator med en 32-bitarsversion av Windows Vista.

Klicka här om du vill ha mer information
Om du vill

Installera en 64-bitarsversion av Windows 7 på en dator med en 32-bitarsversion av Windows Vista.

Klicka här om du vill ha mer information

Läs mer i "Installera en 64-bitarsversion av Windows 7 på en dator med en 32-bitarsversion av Windows" längre fram i det här avsnittet.

Om du vill

Installera en 32-bitarsversion av Windows 7 på en dator med en 64-bitarsversion av Windows Vista (mindre vanligt).

Klicka här om du vill ha mer information
Om du vill

Installera en 64-bitarsversion av Windows 7 på en dator med en 64-bitarsversion av Windows Vista.

Klicka här om du vill ha mer information
Om du vill

Installera Windows 7 på en dator och formatera hårddisken under installationen.

Klicka här om du vill ha mer information

Läs mer i "Använda alternativet Anpassad installation och formatera hårddisken" längre fram i det här avsnittet.

Om du vill

Installera Windows 7 på en dator utan operativsystem.

Klicka här om du vill ha mer information

Läs mer i "Använda alternativet Anpassad installation om inget operativsystem är installerat" längre fram i det här avsnittet.

Om du vill

Installera Windows 7 på en dator som saknar DVD-enhet.

Klicka här om du vill ha mer information

Mer information om hur du laddar ned Windows 7 och sedan skapar ett USB-flashminne för att installera Windows 7 finns i Installera Windows 7 på en minidator och längre fram i det här hjälpavsnittet.

Innan du börjar installera Windows 7

Så här kan du spara tid och undvika problem under installationen:

 • Hitta produktnyckeln. Du hittar produktnyckeln på din dator eller på installationsskivans förpackning i Windows-paketet, eller i det bekräftelsemeddelande du fått med e-post om du köpte och laddade ned Windows 7 online. Etiketten med produktnyckeln ser ut så här:

  PRODUKTNYCKEL: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Gå till Microsofts webbplats om du vill se exempel på produktnyckeletiketter.

 • Anteckna datorns namn. Om datorn är ansluten till ett nätverk kan du behöva datorns namn när installationen av Windows 7 har slutförts. Mer information finns i Hitta datorns namn.

 • Säkerhetskopiera dina filer. Du kan säkerhetskopiera filer till en extern hårddisk, en DVD eller CD eller till en nätverksmapp. Vi rekommenderar att du använder Windows Filöverföring för att säkerhetskopiera filer och inställningar. Mer information finns på webbplatsen för Windows Filöverföring .

 • Ladda ned och kör kostnadsfria Windows 7 Upgrade Advisor. Då får du hjälp att hitta eventuella kompatibilitetsproblem med datorns maskinvara, enheter eller program som kan påverka installationen av Windows 7. Mer information finns på webbplatsen för Windows 7 Upgrade Advisor .

 • Bestäm om du vill installera 32- eller 64-bitarsversionen av Windows 7. I installationspaketet för Windows 7 ingår både 32- och 64-bitarsversionerna av Windows 7, men om du laddar ned Windows 7 från Microsoft Store måste du välja antingen en 32- eller 64-bitarsversion. Om du behöver hjälp med att välja version läser du 32- och 64-bitarsversioner av Windows: vanliga frågor.

 • Uppdatera antivirusprogrammet, kör det och stäng sedan av det. När du har installerat Windows startar du antivirusprogrammet igen eller installerar ett nytt antivirusprogram som fungerar med Windows 7.

 • Anslut till Internet. Se till att din Internetanslutning fungerar så att du kan få de senaste uppdateringarna för installationen, som säkerhetsuppdateringar och uppdaterade drivrutiner. Även om du inte har någon Internetanslutning kan du fortfarande installera Windows 7.

Använda installationsalternativet Uppgradera

Med alternativet Uppgradera behålls dina filer, inställningar och program från din befintliga version av Windows. Mer information om vilka versioner av Windows som kan uppgraderas till Windows 7 finns i Uppgradera till Windows 7: vanliga frågor på webbplatsen för Windows.

Anmärkningar

 • Skriv ned lösenordet innan du uppgraderar om du använder en fingeravtrycksläsare eller en annan biometrisk enhet för att logga in på datorn. Du måste logga in genom att ange ditt användarnamn och lösenord första gången du använder Windows 7 efter en uppgradering.

 • Vissa program, som Windows Mail och Outlook Express, finns inte längre med i Windows 7. Om du har använt Windows Mail eller Outlook Express som e-postprogram behöver du installera ett nytt e-postprogram efter att du installerat Windows 7 för att kunna läsa dina meddelanden och skicka och ta emot e-post. Mer information om program som du kan använda finns i Letar du efter Windows Mail? på webbplatsen för Windows.

Installera Windows 7 med alternativet Uppgradera

 1. Starta datorn så att Windows startar på vanligt sätt. (Om du vill göra en uppgradering kan du inte starta datorn från installationsmediet till Windows 7.)

 2. När Windows har startat gör du något av följande:

  • Om du har laddat ned Windows 7 online dubbelklickar du på installationsfilen som du laddade ned.

  • Om du har en installationsskiva för Windows 7 sätter du in skivan i datorn. Installationen bör starta automatiskt. Om den inte gör det klickar du på knappen StartBild av knappen Start och sedan på Dator. Därefter dubbelklickar du på DVD-enheten så att installationsskivan med Windows 7 startas, och dubbelklickar sedan på setup.exe.
  • Om du laddade ned installationsfilerna till Windows 7 till ett USB-flashminne sätter du in enheten i datorn. Installationen bör starta automatiskt. Om den inte gör det klickar du på knappen StartBild av knappen Start och sedan på Dator. Därefter dubbelklickar du på enheten och sedan på setup.exe.
 3. På sidan Installera Windows klickar du på Installera nu.

 4. Du rekommenderas att hämta de senaste uppdateringarna på sidan Hämta viktiga uppdateringar för installationen, så att du är säker på att installationen lyckas och att datorn är skyddad mot säkerhetshot. Du behöver en Internetanslutning för att kunna hämta uppdateringar för installationen.

 5. Om du godkänner licensvillkoren klickar du på Jag accepterar licensvillkoren på sidan Läs licensvillkoren och klickar sedan på Nästa.

 6. Klicka på Uppgradera på sidan "Vilken slags installation vill du utföra?" för att starta uppgraderingen. En kompatibilitetsrapport kanske visas.

  Bild av sidan "Vilken slags installation vill du utföra?" sidan
  Sidan "Vilken slags installation vill du utföra?" sidan
 7. Slutför installationen av Windows 7 genom att följa anvisningarna.

Obs!

Dela skrivare

Om du har delat skrivare i Windows Vista måste du dela dem på nytt. Gör så här:

 1. Klicka på knappen StartBild av knappen Start och sedan på Enheter och skrivare.
 2. Högerklicka på den skrivare du vill dela och klicka på Egenskaper för skrivare.

 3. På fliken Delning markerar du kryssrutan Dela ut den här skrivaren. Klicka sedan på OK.

  Om andra datorer ändå inte kommer åt skrivaren, tar du bort skrivaren från de andra datorerna och lägger sedan till den igen.

Använda installationsalternativet Anpassad utan att formatera hårddisken

Med installationsalternativet Anpassad installeras ett nytt exemplar av Windows 7 på den partition du väljer. Då tas dina filer, program och inställningar bort.

Säkerhetskopiera de filer och inställningar som du vill behålla så att du kan återställa dem när installationen har slutförts. Du måste installera om dina program, så se till att ha installationsskivor och produktnycklar tillgängliga för de program som du vill använda i Windows 7, alternativt installationsfiler för program som du laddat ned från Internet.

Anmärkningar

 • Vissa program, som Windows Mail och Outlook Express, finns inte längre med i Windows 7. Om du har använt Windows Mail eller Outlook Express som e-postprogram behöver du installera ett nytt e-postprogram efter att du installerat Windows 7 för att kunna läsa dina meddelanden och skicka och ta emot e-post. Mer information om program som du kan använda finns i Letar du efter Windows Mail? på webbplatsen för Windows.

 • Om du kör en 64-bitarsversion av Windows och vill installera en 32-bitarsversion av Windows 7 kanske vissa program som utformats för att köras i ett 64-bitars operativsystem inte fungerar. Sök efter mer information på programtillverkarens webbplats eller gå till Windows 7 Compatibility Center och leta efter maskinvara och programvara som har kompatibilitetstestats för både 32- och 64-bitarsversionerna av Windows 7.

 • Om du inte formaterar hårddisken under installationen sparas datafiler i en mapp med namnet Windows.old på den partition där du installerat Windows 7. Du bör ändå säkerhetskopiera dina filer. Om du har datafiler som krypterats kanske du inte kan öppna dem när du har installerat Windows 7. Om du har säkerhetskopierat datafilerna och sedan återställt dem efter att du installerat Windows 7 kan du ta bort mappen Windows.old.

Installera Windows 7 med alternativet Anpassad utan att formatera hårddisken

 1. Starta datorn så att Windows startas på vanligt sätt och gör sedan något av följande:

  • Om du har laddat ned Windows 7 online dubbelklickar du på installationsfilen som du laddade ned.

  • Om du har en installationsskiva för Windows 7 sätter du in skivan i datorn. Installationen bör starta automatiskt. Om den inte gör det klickar du på knappen StartBild av knappen Start och sedan på Dator. Därefter dubbelklickar du på DVD-enheten så att installationsskivan med Windows 7 startas, och dubbelklickar sedan på setup.exe.
  • Om du laddade ned installationsfilerna till Windows 7 till ett USB-flashminne sätter du in enheten i datorn. Installationen bör starta automatiskt. Om den inte gör det klickar du på knappen StartBild av knappen Start och sedan på Dator. Därefter dubbelklickar du på enheten och sedan på setup.exe.
 2. På sidan Installera Windows följer du de instruktioner som visas och klickar sedan på Installera nu.

 3. Du rekommenderas att hämta de senaste uppdateringarna på sidan Hämta viktiga uppdateringar för installationen, så att du är säker på att installationen lyckas och att datorn är skyddad mot säkerhetshot. Du behöver en Internetanslutning för att kunna hämta uppdateringar för installationen.

 4. Om du godkänner licensvillkoren klickar du på Jag accepterar licensvillkoren på sidan Läs licensvillkoren och klickar sedan på Nästa.

 5. Klicka på Anpassad på sidan "Vilken slags installation vill du utföra?".

 6. På sidan "Var vill du installera Windows?" väljer du den partition som innehåller den tidigare versionen av Windows (oftast enhet C:) och klickar sedan på Nästa.

 7. I dialogrutan Windows.old klickar du på OK.

 8. Följ anvisningarna för att slutföra installationen av Windows 7. Du ska till exempel namnge datorn och skapa ett första användarkonto.

Obs!

Använda installationsalternativet Anpassad och formatera hårddisken

Om du formaterar hårddisken under en anpassad installation av Windows 7 raderas allting permanent på den partition som du formaterar, bland annat dina filer, inställningar och program.

Säkerhetskopiera de filer och inställningar som du vill behålla så att du kan återställa dem när installationen har slutförts. Du måste installera om dina program, så se till att ha installationsskivor och produktnycklar tillgängliga för de program som du vill använda i Windows 7, alternativt installationsfiler för program som du laddat ned från Internet.

Anmärkningar

 • Om du använder en uppgraderingsversion av Windows 7 ska du inte använda program från någon annan programvarutillverkare för att formatera hårddisken innan du installerar Windows 7. Följ i stället anvisningarna i följande avsnitt.

 • Vissa program, som Windows Mail och Outlook Express, finns inte längre med i Windows 7. Om du har använt Windows Mail eller Outlook Express som e-postprogram behöver du installera ett nytt e-postprogram efter att du installerat Windows 7 för att kunna läsa dina meddelanden och skicka och ta emot e-post. Mer information om program som du kan använda finns i Letar du efter Windows Mail? på webbplatsen för Windows.

 • Om du kör en 64-bitarsversion av Windows och vill installera en 32-bitarsversion av Windows 7 kanske vissa program som utformats för att köras i ett 64-bitars operativsystem inte fungerar. Sök efter mer information på programtillverkarens webbplats eller gå till Windows 7 Compatibility Center och leta efter maskinvara och programvara som har kompatibilitetstestats för både 32- och 64-bitarsversionerna av Windows 7.

Installera Windows 7 med alternativet Anpassad och formatera hårddisken

Om du vill formatera hårddisken när du installerar Windows 7, måste du starta datorn från installationsskivan eller USB-flashminnet för Windows 7.

 1. Starta datorn så att Windows startar som vanligt, sätt i installationsskivan eller USB-flashminnet för Windows 7 och stäng sedan av datorn.

 2. Starta om datorn.

 3. Tryck på valfri tangent när du uppmanas att göra det och följ sedan instruktionerna som visas.

 4. På sidan Installera Windows anger du språk och andra inställningar och klickar sedan på Nästa.

  Om sidan Installera Windows inte visas och du inte uppmanas att trycka på en tangent kanske du måste ändra vissa systeminställningar. Läs om hur du gör det i Starta datorn från en Windows 7-installationsskiva eller USB-flash-enhet.

 5. Om du godkänner licensvillkoren klickar du på Jag accepterar licensvillkoren på sidan Läs licensvillkoren och klickar sedan på Nästa.

 6. Klicka på Anpassad på sidan "Vilken slags installation vill du utföra?".

 7. På sidan "Var vill du installera Windows?" klickar du på Enhetsalternativ (avancerat).

 8. Klicka på den partition du vill ändra, klicka på formateringsalternativet du vill utföra och följ sedan anvisningarna.

 9. Klicka på Nästa när formateringen är klar.

 10. Följ anvisningarna för att slutföra installationen av Windows 7. Du ska till exempel namnge datorn och skapa ett första användarkonto.

Anmärkningar

Använda installationsalternativet Anpassad om inget operativsystem är installerat

Med installationsalternativet Anpassad installeras ett nytt exemplar av Windows 7 på den partition du väljer. Då tas dina filer, program och inställningar bort. Säkerhetskopiera eventuella filer på partitionen innan du går vidare.

Installera Windows 7 på en dator utan operativsystem

Om du vill göra detta måste du starta datorn från installationsskivan eller USB-flashminnet för Windows 7.

 1. Starta datorn, sätt i installationsskivan eller USB-flashminnet för Windows 7 och stäng sedan av datorn.

 2. Starta om datorn.

 3. Tryck på valfri tangent när du uppmanas att göra det och följ sedan instruktionerna som visas.

 4. På sidan Installera Windows anger du språk och andra inställningar och klickar sedan på Nästa.

  Om sidan Installera Windows inte visas och du inte uppmanas att trycka på en tangent kanske du måste ändra vissa systeminställningar. Läs om hur du gör det i Starta datorn från en Windows 7-installationsskiva eller USB-flash-enhet.

 5. Om du godkänner licensvillkoren klickar du på Jag accepterar licensvillkoren på sidan Läs licensvillkoren och klickar sedan på Nästa.

 6. Klicka på Anpassad på sidan "Vilken slags installation vill du utföra?".

 7. På sidan "Var vill du installera Windows?" väljer du den partition där du vill installera Windows 7 eller klickar på Inte allokerat utrymme om inga partitioner visas i listan. Klicka sedan på Nästa.

  Om en dialogruta visas och anger att Windows kan komma att skapa ytterligare partitioner för systemfiler, eller att den partition du valt kan innehålla återställningsfiler eller andra typer av filer från datortillverkaren, klickar du på OK.

 8. Följ anvisningarna för att slutföra installationen av Windows 7. Du ska till exempel namnge datorn och skapa ett första användarkonto.

Anmärkningar

Installera en 64-bitarsversion av Windows 7 på en dator med en 32-bitarsversion av Windows

Kontrollera innan du börjar att det går att köra en 64-bitarsversion av Windows på datorn. Mer information finns i 32- och 64-bitarsversioner av Windows: vanliga frågor.

Med installationsalternativet Anpassad installeras ett nytt exemplar av Windows 7 på den partition du väljer. Då tas dina filer, program och inställningar bort.

Säkerhetskopiera de filer och inställningar som du vill behålla så att du kan återställa dem när installationen har slutförts. Du måste installera om dina program, så se till att ha installationsskivor och produktnycklar tillgängliga för de program som du vill använda i Windows 7, alternativt installationsfiler för program som du laddat ned från Internet.

Anmärkningar

 • Vissa program, som Windows Mail och Outlook Express, finns inte längre med i Windows 7. Om du har använt Windows Mail eller Outlook Express som e-postprogram behöver du installera ett nytt e-postprogram efter att du installerat Windows 7 för att kunna läsa dina meddelanden och skicka och ta emot e-post. Mer information om program som du kan använda finns i Letar du efter Windows Mail? på webbplatsen för Windows.

 • Om du inte formaterar hårddisken under installationen sparas datafiler i en mapp med namnet Windows.old på den partition där du installerat Windows 7. Du bör ändå säkerhetskopiera dina filer. Om du har datafiler som krypterats kanske du inte kan öppna dem när du har installerat Windows 7. Om du har säkerhetskopierat datafilerna och sedan återställt dem efter att du installerat Windows 7 kan du ta bort mappen Windows.old.

Installera en 64-bitarsversion av Windows 7 på en dator med en 32-bitarsversion av Windows

Om du vill göra detta måste du starta datorn från installationsskivan eller USB-flashminnet för Windows 7.

 1. Starta datorn så att Windows startar som vanligt, sätt i installationsskivan eller USB-flashminnet för Windows 7 och stäng sedan av datorn.

 2. Starta om datorn.

 3. Tryck på valfri tangent när du uppmanas att göra det och följ sedan instruktionerna som visas.

 4. På sidan Installera Windows anger du språk och andra inställningar och klickar sedan på Nästa.

  Om sidan Installera Windows inte visas och du inte uppmanas att trycka på en tangent kanske du måste ändra vissa systeminställningar. Läs om hur du gör det i Starta datorn från en Windows 7-installationsskiva eller USB-flash-enhet.

 5. Om du godkänner licensvillkoren klickar du på Jag accepterar licensvillkoren på sidan Läs licensvillkoren och klickar sedan på Nästa.

 6. Klicka på Anpassad på sidan "Vilken slags installation vill du utföra?".

 7. På sidan "Var vill du installera Windows?" väljer du den partition som innehåller den tidigare versionen av Windows (oftast enhet C:) och klickar sedan på Nästa.

 8. I dialogrutan Windows.old klickar du på OK.

 9. Följ anvisningarna för att slutföra installationen av Windows 7. Du ska till exempel namnge datorn och skapa ett första användarkonto.

Obs!

Installera om Windows 7

Du kan installera om Windows 7 med alternativet Återställning på Kontrollpanelen, som finns under Avancerade återställningsmetoder. Med den här metoden installeras Windows 7 om, antingen från en återställningsavbildning från datortillverkaren eller från de ursprungliga installationsfilerna för Windows 7. Du måste installera om alla program som du har lagt till och återställa alla dina filer från en säkerhetskopia. Mer information finns i Välja en avancerad återställningsmetod.

Om Windows 7 inte körs alls kan du installera om Windows från den ursprungliga installationsskivan för Windows 7. Följ i så fall anvisningarna i "Använda installationsalternativet Anpassad och formatera hårddisken" tidigare i det här avsnittet.

Obs!

 • Säkerhetskopiera om möjligt dina filer innan du installerar om Windows 7, även om du installerar om Windows 7 på en hårddiskpartition och har personliga filer på en separat partition. Om du till exempel har krypterade filer kanske de inte kan öppnas efter att du installerat om Windows. En anpassad installation ersätter den aktuella versionen av Windows 7 och alla personliga filer.

Aktivera Windows 7

Information om hur du aktiverar Windows 7 finns i Aktivera Windows 7 på den här datorn. Mer information finns i Aktivera Windows 7: vanliga frågor och svar.

Artikel-ID: MSW700061Behöver du mer hjälp?