Installera Windows på en minidator


Om du har en minidator eller en annan dator som inte har en intern DVD-enhet kan du använda Windows 7-installationsskivan och en extern DVD-enhet för att installera Windows 7.

Anslut den externa enheten till en USB-port på minidatorn, sätt i installationsskivan i DVD-enheten och börja installera Windows 7. Om du inte har någon extern DVD-enhet kanske du kan få hjälp med att installera Windows 7 från din installationsskiva i en lokal datorbutik.

Mer information om hur du uppgraderar till Windows 7 finns i Uppgradera till Windows 7: Vanliga frågor och svar. Detaljerade anvisningar om hur du installerar Windows 7 finns i Installera och installera om Windows 7.

Innan du börjar: Är minidatorn kompatibel med Windows 7?

Kontrollera att minidatorn (eller en annan dator) stöder alla funktioner i Windows 7 genom att gå till Systemkrav för Windows 7.

Vi rekommenderar också att du laddar ned och kör Windows 7 Upgrade Advisor. Upgrade Advisor hjälper dig att hitta potentiella problem med datorns maskinvara, enheter eller program som kan påverka installationen av Windows 7 och rekommenderar dig vad du bör göra.

Upgrade Advisor meddelar också om minidatorn stöder mer avancerade funktioner, t.ex. Peek och Shake, som finns i vissa versioner av Windows 7. Mer information om dessa funktioner finns i Nyheter på skrivbordet i Windows

Obs!

  • Windows 7 har utformats för bildskärmar med en minsta skärmupplösning på 800 × 600 bildpunkter. Om din minidator inte stöder den här skärmupplösningen kan vissa dialogrutor och text visas som avkapade. Om det händer kan du behöva ansluta minidatorn till en större, extern bildskärm.

Felsöka fel med lågt diskutrymme

Om minidatorns hårddisk uppfyller kraven på minsta diskutrymme för installationen men du ändå får fel om för lite diskutrymme, kan du behöva frigöra diskutrymme på minidatorn. Mer information finns på Ta bort filer med Diskrensning.

Om du inte kan frigöra tillräckligt med utrymme för att installera Windows 7 kan du starta minidatorn från Windows 7-installationsskivan och den externa DVD-enheten. Därefter kan du formatera hårddisken under Windows 7-installationen och på så sätt frigöra diskutrymme. Du kanske måste ändra vissa systeminställningar för att kunna starta datorn på det här viset. Mer information finns på Starta datorn från en Windows 7-installationsskiva eller USB-flash-enhet.

Varning!

  • Om du formaterar en enhet under Windows 7-installationen tas alla program, inställningar och filer bort permanent. Stegvisa anvisningar om hur du gör finns i Använda installationsalternativet Anpassad och formatera hårddisken i Installera och installera om Windows 7.

  • Använd inte ett program från en annan programvarutillverkare för att formatera om hårddisken innan du installerar Windows 7. Formatera i stället hårddisken under Windows 7-installationen.

Artikel-ID: MSW700009


Behöver du mer hjälp?