Kortkommandon i Internet Explorer


Du kan använda kortkommandona i Internet Explorer för att snabbt kunna utföra olika aktiviteter eller arbeta utan mus.

Visa alla

Visa och bläddra i webbsidor

I följande tabell beskrivs kortkommandon som används för att visa och utforska webbplatser.

Om du vill
Tryck på

Visa Hjälp

F1

Växla mellan helskärmsläge och vanlig visning av webbläsarfönstret

F11

Flytta framåt genom objekten på webbsidan, adressfältet eller fältet Favoriter

Flik

Flytta bakåt genom objekten på webbsidan, adressfältet eller fältet Favoriter

Skift+Tabb

Starta markörbläddring

F7

Gå till startsidan

Alt+Home

Gå till nästa sida

Alt+högerpil

Gå till föregående sida

Alt+Vänsterpil eller Baksteg

Visa en genvägsmeny för en länk

Skift+F10

Flytta framåt bland ramar och webbläsarelement (fungerar endast om flikfunktioner är inaktiverade)

Ctrl+Tabb eller F6

Flytta bakåt bland ramar och webbläsarelement (fungerar endast om flikfunktioner är inaktiverade)

Ctrl+Skift+Tabb

Bläddra mot dokumentets början

Uppåtpil

Bläddra mot dokumentets slut

Nedåtpil

Bläddra mot dokumentets början med större steg

Page Up

Bläddra mot dokumentets slut med större steg

Page Down

Flytta till början av ett dokument

Home

Flytta till slutet av ett dokument

End

Söka på den här sidan

Ctrl+F

Uppdatera aktuell webbsida

F5

Uppdatera den aktuella webbsidan, även om webbversionen och den lokalt sparade versionen har samma tidsstämpel

Ctrl+F5

Sluta hämta en sida

Esc

Öppna en ny webbplats eller sida

Ctrl+O

Öppna ett nytt fönster

Ctrl+N

Öppna ett nytt fönster med InPrivate-surfning

Ctrl+Skift+P

Duplicera fliken (öppnar den aktuella fliken i en ny flik)

Ctrl+K

Öppna den sista fliken du stängde på nytt

Ctrl+Skift+T

Stänga aktuellt fönster (om du endast har en flik öppen)

Ctrl+W

Spara aktuell sida

Ctrl+S

Skriver ut den aktuella sidan eller den aktiva ramen

Ctrl+P

Aktivera en markerad länk

Retur

Öppna favoriter

Ctrl+I

Öppna historik

Ctrl+H

Öppna Feeds

Ctrl+J

Öppna Sida-menyn

Alt+P

Öppna Verktyg-menyn

Alt+T

Öppna Hjälp-menyn

Alt+H

Arbeta med flikar

I följande tabell beskrivs kortkommandon som används tillsammans med flikar.

Om du vill
Tryck på

Öppna länkar i en ny flik i bakgrunden

Ctrl+klicka

Öppna länkar i en ny flik i förgrunden

Ctrl+Skift+klicka

Öppna en ny flik i förgrunden

Ctrl+T

Växla mellan flikar

Ctrl+Tabb eller Ctrl+Skift+Tabb

Stänga aktuell flik (eller aktuellt fönster om flikfunktionen är inaktiverad)

Ctrl+W

Öppna en ny flik i förgrunden från adressfältet

Alt+Retur

Gå till ett visst fliknummer

Ctrl+n (där n är en siffra mellan 1 och 8)

Gå till den sista fliken

Ctrl+9

Stänga andra flikar

Ctrl+Alt+F4

Växla mellan att aktivera och inaktivera snabbflikar (miniatyrer)

Ctrl+Q

Använda zoom

I följande tabell beskrivs kortkommandon som används för zoomning.

Om du vill
Tryck på

Öka zoomen (+ 10 %)

Ctrl+Plustecken

Minska zoomen (-10 %)

Ctrl+Minustecken

Zooma till 100 %

Ctrl+0

Använda sökning

I följande tabell beskrivs kortkommandon som används för sökning.

Om du vill
Tryck på

Gå till sökrutan

Ctrl+E

Öppna sökningen i en ny flik

Alt+Retur

Öppna sökleverantörsmenyn

Ctrl+Nedåtpil

Använda förhandsgranskning

I följande tabell beskrivs kortkommandon som används för att förhandsgranska och skriva ut webbsidor.

Om du vill
Tryck på

Ställa in utskriftsalternativ och skriva ut sidan

Alt+P

Ändra papper, sidhuvuden och sidfötter, orientering och marginaler för sidan

Alt+U

Visa den första sidan som ska skrivas ut

Alt+Home

Visa föregående sida som ska skrivas ut

Alt+Vänsterpil

Ange numret på sidan du vill visa

Alt+A

Visa nästa sida som ska skrivas ut

Alt+Högerpil

Visa den sista sidan som ska skrivas ut

Alt+End

Ange hur du vill att ramar ska skrivas ut (alternativet är endast tillgängligt om du skriver ut en webbsida som använder ramar)

Alt+F

Stänga förhandsgranskning

Alt+C

Använda adressfältet

I följande tabell beskrivs kortkommandon som används i adressfältet.

Om du vill
Tryck på

Markera texten i adressfältet

Alt+D

Visa en lista över adresser du har skrivit in

F4

Flytta markören åt vänster till nästa logiska brytpunkt i Adressfältet (punkt eller snedstreck)

Ctrl+Vänsterpil

Flytta markören åt höger till nästa logiska brytpunkt i Adressfältet (punkt eller snedstreck)

Ctrl+Högerpil

Lägg till "www." i början och ".com" i slutet av texten du skrev i Adressfältet

Ctrl+Retur

Flytta framåt genom listan med matchningar i Komplettera automatiskt

Uppåtpil

Flytta bakåt genom listan med matchningar i Komplettera automatiskt

Nedåtpil

Öppna verktygsfältsmenyer i Internet Explorer

I följande tabell beskrivs kortkommandon som används för att öppna menyer i verktygsfältet och kommandofältet i Internet Explorer.

Om du vill
Tryck på

Öppna Startsida-menyn

Alt+M

Öppna Skriv ut-menyn

Alt+R

Öppna RSS-menyn

Alt+J

Öppna Verktyg-menyn

Alt+O

Öppna Säkerhetsmenyn

Alt+S

Öppna Hjälp-menyn

Alt+L

Arbeta med feeds, historik och favoriter

I följande tabell beskrivs kortkommandon som används tillsammans med feeds, historik och favoriter.

Om du vill
Tryck på

Lägg till den aktuella sidan till dina favoriter (eller prenumerera på feeden när du förhandsgranskar en feed)

Ctrl+D

Ta bort webbsidehistorik

Ctrl+Skift+Del

Öppna ett fönster med InPrivate-surfning

Ctrl+Skift+P

Öppna dialogrutan Ordna Favoriter

Ctrl+B

Flytta det markerade objektet uppåt i Favorit-listan i dialogrutan Ordna Favoriter

Alt+Uppåtpil

Flytta det markerade objektet nedåt i Favorit-listan i dialogrutan Ordna Favoriter

Alt+Nedåtpil

Öppna Favoritcenter och visa favoriterna

Alt+C

Öppna Favoritcenter och visa historiken

Ctrl+H

Öppna Favoritcenter och visa feeds

Ctrl+J

Öppna och docka Favoritcenter och visa feeds

Ctrl+Skift+J

Öppna menyn Lägg till i Favoriter (eller öppna Prenumerera på feed när du förhandsgranskar en feed)

Alt+Z

Öppna menyn Favoriter från menyfältet

Alt+A

Visa alla feeds (i feedvyn)

Alt+I

Markera en feed som läst (i feedvyn)

Alt+M

Placera markören i sökrutan i feedvyn

Alt+S

Redigering

I följande tabell beskrivs kortkommandon som används för redigering av webbsidor.

Om du vill
Tryck på

Ta bort markerade objekt och kopiera dem till Urklipp

Ctrl+X

Kopiera markerade objekt till Urklipp.

Ctrl+C

Infoga innehållet i Urklipp vid vald plats

Ctrl+V

Markera alla objekt på aktuell webbsida

Ctrl+A

Öppnar utvecklingsverktygen i Internet Explorer

F12

Använda Informationsfältet

I följande tabell beskrivs kortkommandon som används när du arbetar med Informationsfältet.

Om du vill
Tryck på

Flytta fokus till Informationsfältet

Alt+N

klicka på Informationsfältet

BlankstegBehöver du mer hjälp?