Uppdatera datorerna i ett nätverk kontinuerligt


Den här artikeln innehåller information som hjälper dig hantera uppdateringar i ett nätverk och att hitta rätt uppdateringar för varje dator i nätverket. Varje dator i ett nätverk behöver uppdateringar som har utformats för den version av Windows som körs på datorn. Om till exempel Windows Vista körs på en dator behövs inte samma uppdateringar som för en dator som kör den här versionen av Windows.

Uppdatera datorer i ett hemnätverk

Det lättaste sättet att hålla ett hemnätverk uppdaterat är att aktivera automatisk uppdatering av Windows på alla datorer. Använd den rekommenderade inställningen så att sökningar efter och regelbundna installationer av uppdateringar görs i Windows oavsett vem som använder datorn. Mer information finns i Om automatiska uppdateringar i Windows. Du kan också låta alla som använder datorn installera valfria uppdateringar och program manuellt. Mer information finns i Ändra hur uppdateringar installeras eller hur uppdateringsmeddelanden visas i Windows.

Hantera uppdateringar för datorer i ett kontorsnätverk

Om du är systemadministratör för ett nätverk kan du använda de här alternativen för att se till att alla datorer i nätverket uppdateras kontinuerligt.

  • Kontrollera att automatisk uppdatering för Windows aktiveras med den inställning som ska användas för alla datorer i nätverket. Hantera inställningen för automatisk uppdatering av Windows för varje dator med hjälp av inställningarna för Grupprincip för tjänstenWindows Update. Mer information om grupprinciper hittar du på Microsoft TechNet om du söker efter "grupprincip".

  • Om du vill söka efter uppdateringar för flera versioner av Windows söker du i Windows Update Catalog online.

  • Om du vill få mer information om hur du uppdaterar Windows-operativsystem och andra Microsoft-produkter som körs inom företagets brandvägg går du till webbplatsen Windows Server Update Services (WSUS). Den här tjänsten gör det lättare för administratörer att uppdatera distributioner, definiera användares interaktioner med uppdateringar, schemalägga frekvensen och prioriteringen för uppdateringar med mera.

  • Läs mer om att uppdatera Microsoft Office på Uppdatera Microsoft Office.Behöver du mer hjälp?