Tangentbordsgenvägar är kombinationer av två eller flera tangenter som du kan använda för att utföra åtgärder som vanligtvis kräver en mus eller ett annat pekdon. Tangentbordsgenvägar kan göra det enklare att använda datorn och bespara dig tid och ansträngning när du arbetar med Windows och andra appar.

I de flesta appar finns det dessutom kortkommandon för menyer och andra kommandon. Kortkommandona visas på menyerna i apparna. Om en bokstav i ett ord är understruken på en meny betyder det vanligtvis att när du trycker på Alt samtidigt som du trycker på den understrukna bokstaven utförs samma sak som om du klickade på menyalternativet. När du använder ett skärmtangentbord kan du visa vissa tangentbordsgenvägar genom att trycka på Ctrl.

När du trycker på Alt i vissa appar, t.ex. Paint och WordPad, visas fler tangenter för olika kommandon, som du kan trycka på om du vill använda kommandona.

Obs!

Använda Windows

Visa alla

De bästa tangentbordsgenvägarna

I tabellen nedan visas vanliga tangentbordsgenvägar för Windows 8.1 och Windows RT 8.1.

Tryck på den här tangenten
Om du vill

Ctrl+C (eller Ctrl+Insert)

Kopiera det markerade objektet

Ctrl+X

Klippa ut det markerade objektet

Ctrl+V (eller Skift+Insert)

Klistra in det markerade objektet

Ctrl+Z

Ångra en åtgärd

Alt+Tabb

Växla mellan öppna appar (förutom skrivbordsappar)

Alt+F4

Stänga det aktiva objektet eller avsluta den aktiva appen

Windows-tangenten Windows-tangenten +L

Låsa datorn eller växla användare

Windows-tangenten Windows-tangenten +D

Visa och dölja skrivbordet

Nya tangentbordsgenvägar

Tabellen nedan innehåller nya tangentbordsgenvägar som du kan använda i Windows.

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten‌ Windows-tangenten+börja skriva
Om du vill

Söka på datorn

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Plustecken (+) eller Ctrl+Minustecken (-)

Om du vill

Zooma in eller ut ett stort antal objekt, t.ex. appar som har fästs på startskärmen

Tryck på den här tangenten

Ctrl+mushjulet

Om du vill

Zooma in eller ut ett stort antal objekt, t.ex. appar som har fästs på startskärmen

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten‌ Windows-tangenten+C
Om du vill

Öppna snabbknapparna

Öppna appkommandona i en app

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten‌ Windows-tangenten+F
Om du vill

Öppna snabbknappen Sök och söka efter filer

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten‌ Windows-tangenten+H
Om du vill

Öppna snabbknappen Dela

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten‌ Windows-tangenten+I
Om du vill

Öppna snabbknappen Inställningar

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten‌ Windows-tangenten+K
Om du vill

Öppna snabbknappen Enheter

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten‌ Windows-tangenten+O
Om du vill

Låsa skärmorienteringen (stående eller liggande)

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten‌ Windows-tangenten+Q
Om du vill

Öppna snabbknappen Sök om du vill söka överallt i en öppen app (om appen stöder appsökning)

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +S
Om du vill

Öppna snabbknappen Sök om du vill söka i Windows och på webben

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten‌ Windows-tangenten+W
Om du vill

Öppna snabbknappen Sök och söka efter inställningar

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten‌ Windows-tangenten+Z
Om du vill

Visa kommandona som är tillgängliga i appen

Obs!

  • Du kan också visa vissa inställningar och alternativ genom att gå till snabbknappen Inställningar när appen är öppen.

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten‌ Windows-tangenten+Blanksteg
Om du vill

Växla inmatningsspråk och tangentbordslayout

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten‌ Windows-tangenten+Ctrl+Blanksteg
Om du vill

Ändra till en tidigare inmatning

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten‌ Windows-tangenten+Tabb
Om du vill

Växla mellan nyligen använda appar (förutom skrivbordsappar)

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten‌ Windows-tangenten+Ctrl+Tabb
Om du vill

Växla mellan nyligen använda appar (förutom skrivbordsappar)

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten‌ Windows-tangenten+Skift+Tabb
Om du vill

Växla mellan nyligen använda appar (förutom skrivbordsappar) i omvänd ordning

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten‌ Windows-tangenten+Skift+punkt (.)
Om du vill

Fäster en app till vänster

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten‌ Windows-tangenten+punkt (.)
Om du vill

Växla mellan öppna appar

Tryck på den här tangenten

Esc

Om du vill

Stoppa eller avsluta den pågående aktiviteten

Allmänna tangentbordsgenvägar

Tabellen nedan innehåller allmänna tangentbordsgenvägar som du kan använda i Windows.

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten

F1

Om du vill

Visa Hjälp

Tryck på den här tangenten

F2

Om du vill

Byta namn på det markerade objektet

Tryck på den här tangenten

F3

Om du vill

Söka efter en fil eller mapp

Tryck på den här tangenten

F4

Om du vill

Visa adressfältet i Utforskaren

Tryck på den här tangenten

F5

Om du vill

Uppdatera det aktiva fönstret

Tryck på den här tangenten

F6

Om du vill

Växla mellan skärmelement i ett fönster eller på skrivbordet

Tryck på den här tangenten

F10

Om du vill

Aktivera menyraden i den aktiva appen

Tryck på den här tangenten

Alt+F4

Om du vill

Stänga det aktiva objektet eller avsluta den aktiva appen

Tryck på den här tangenten

Alt+Esc

Om du vill

Växla mellan objekt i den ordning som de har öppnats

Tryck på den här tangenten

Alt+understruken bokstav

Om du vill

Utföra kommandot för den understrukna bokstaven

Tryck på den här tangenten

Alt+Retur

Om du vill

Visa det markerade objektets egenskaper

Tryck på den här tangenten

Alt+Blanksteg

Om du vill

Öppna snabbmenyn i det aktiva fönstret

Tryck på den här tangenten

Alt+Vänsterpil

Om du vill

Bakåt

Tryck på den här tangenten

Alt+Högerpil

Om du vill

Vidarebefordra

Tryck på den här tangenten

Alt+PgUp

Om du vill

Flytta upp en skärm

Tryck på den här tangenten

Alt+PgDn

Om du vill

Flytta ned en skärm

Tryck på den här tangenten

Alt+Tabb

Om du vill

Växla mellan öppna appar (förutom skrivbordsappar)

Tryck på den här tangenten

Ctrl+F4

Om du vill

Stänga det aktiva dokumentet (i appar där flera dokument kan vara öppna samtidigt)

Tryck på den här tangenten

Ctrl+A

Om du vill

Markera alla objekt i ett dokument eller fönster

Tryck på den här tangenten

Ctrl+C (eller Ctrl+Insert)

Om du vill

Kopiera det markerade objektet

Tryck på den här tangenten

Ctrl+D (eller Del)

Om du vill

Ta bort det markerade objektet och flytta det till papperskorgen

Tryck på den här tangenten

Ctrl+R (eller F5)

Om du vill

Uppdatera det aktiva fönstret

Tryck på den här tangenten

Ctrl+V (eller Skift+Insert)

Om du vill

Klistra in det markerade objektet

Tryck på den här tangenten

Ctrl+X

Om du vill

Klippa ut det markerade objektet

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Y

Om du vill

Göra om en åtgärd

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Z

Om du vill

Ångra en åtgärd

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Plustecken (+) eller Ctrl+Minustecken (-)

Om du vill

Zooma in eller ut ett stort antal objekt, t.ex. appar som har fästs på startskärmen

Tryck på den här tangenten

Ctrl+mushjulet

Om du vill

Ändra storlek på skrivbordsikoner eller zooma in eller ut ett stort antal objekt, t.ex. appar som har fästs på startskärmen

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Högerpil

Om du vill

Flytta markören till början av nästa ord

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Vänsterpil

Om du vill

Flytta markören till början av det föregående ordet

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Nedpil

Om du vill

Flytta markören till början av nästa stycke

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Uppil

Om du vill

Flytta markören till början av det föregående stycket

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Alt+Tabb

Om du vill

Växla mellan alla öppna appar med hjälp av piltangenterna

Tryck på den här tangenten

Ctrl+piltangent (för att gå till ett objekt)+Blanksteg

Om du vill

Markera flera enskilda element i ett fönster eller på skrivbordet

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift med en piltangent

Om du vill

Markera ett textblock

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Esc

Om du vill

Öppna startskärmen

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+Esc

Om du vill

Öppna Aktivitetshanteraren

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift

Om du vill

Växla tangentbordslayout när flera tangentbordslayouter är tillgängliga

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Blanksteg

Om du vill

Aktivera eller inaktivera IME för kinesiska (Input Method Editor)

Tryck på den här tangenten

Skift+F10

Om du vill

Visa snabbmenyn för det markerade objektet

Tryck på den här tangenten

Skift med en piltangent

Om du vill

Markera mer än ett objekt i ett fönster eller på skrivbordet eller markera text i ett dokument

Tryck på den här tangenten

Skift+Del

Om du vill

Ta bort det markerade objektet utan att först flytta det till papperskorgen

Tryck på den här tangenten

Högerpil

Om du vill

Öppna nästa meny till höger eller öppna en undermeny

Tryck på den här tangenten

Vänsterpil

Om du vill

Öppna nästa meny till vänster eller stänga en undermeny

Tryck på den här tangenten

Esc

Om du vill

Stoppa eller lämna den pågående aktiviteten

Tangentbordsgenvägar med Windows-tangenten

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som använder Windows-tangenten Windows-tangenten.
Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +F1
Om du vill

Öppna Windows Hjälp och support

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten
Om du vill

Visa eller dölja startskärmen

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +B
Om du vill

Flytta fokus i meddelandefältet

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +C
Om du vill

Öppna snabbknapparna

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +D
Om du vill

Visa och dölja skrivbordet

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +E
Om du vill

Öppna Utforskaren

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +F
Om du vill

Öppna snabbknappen Sök och söka efter filer

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +H
Om du vill

Öppna snabbknappen Dela

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +I
Om du vill

Öppna snabbknappen Inställningar

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +K
Om du vill

Öppna snabbknappen Enheter

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +L
Om du vill

Låsa datorn eller växla användare

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +M
Om du vill

Minimera alla fönster

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +O
Om du vill

Låsa enhetens orientering

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +P
Om du vill

Välja ett presentationsvisningsläge

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Q
Om du vill

Öppna snabbknappen Sök om du vill söka överallt i den öppna appen (om appen stöder appsökning)

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +R
Om du vill

Öppna dialogrutan Kör

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +S
Om du vill

Öppna snabbknappen Sök om du vill söka i Windows och på webben

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +T
Om du vill

Växla mellan appar i Aktivitetsfältet

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +U
Om du vill

Öppna Hjälpmedelscenter

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +V
Om du vill

Växla mellan meddelanden

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Skift+V
Om du vill

Växla mellan meddelanden i omvänd ordning

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +W
Om du vill

Öppna snabbknappen Sök och söka efter inställningar

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +X
Om du vill

Öppna Snabblänk-menyn

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Z
Om du vill

Visa kommandona som är tillgängliga i appen

Obs!

  • Du kan också visa vissa inställningar och alternativ genom att gå till snabbknappen Inställningar när appen är öppen.

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +,
Om du vill

Ta en titt på skrivbordet

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Pause
Om du vill

Visa dialogrutan Systemegenskaper

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Ctrl+F
Om du vill

Söka efter datorer (om du är i ett nätverk)

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Skift+M
Om du vill

Återställa minimerade fönster på skrivbordet

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +nummer
Om du vill

Öppna skrivbordet och starta appen som är fäst i Aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret. Om appen redan körs, växla till appen.

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Skift+nummer
Om du vill

Öppna skrivbordet och starta en ny instans av appen som är fäst i Aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Ctrl+nummer
Om du vill

Öppna skrivbordet och växla till det senast aktiva fönstret i appen som är fäst i Aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Alt+nummer
Om du vill

Öppna skrivbordet och öppna snabblistan för appen som är fäst i Aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Ctrl+Skift+nummer
Om du vill

Öppna skrivbordet och öppna en ny instans av appen på den angivna positionen i Aktivitetsfältet som administratör

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Tabb
Om du vill

Växla mellan nyligen använda appar (förutom skrivbordsappar)

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Ctrl+Tabb
Om du vill

Växla mellan nyligen använda appar (förutom skrivbordsappar)

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Skift+Tabb
Om du vill

Växla mellan nyligen använda appar (förutom skrivbordsappar) i omvänd ordning

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Ctrl+B
Om du vill

Växla till appen som visade ett meddelande i meddelandefältet

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Uppil
Om du vill

Maximera fönstret

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Nedpil
Om du vill

Ta bort den aktuella appen från skärmen eller minimera skrivbordets fönster

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Vänsterpil
Om du vill

Maximera appen eller skrivbordets fönster till vänster på skärmen

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Högerpil
Om du vill

Maximera appen eller skrivbordets fönster till höger på skärmen

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Home
Om du vill

Minimera allt utom det aktiva skrivbordets fönster (återställer alla fönster vid en andra tryckning)

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Skift+Uppil
Om du vill

Anpassa skrivbordets fönster till skärmens över- och nederkant

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Skift+Nedpil
Om du vill

Återställa/minimera det aktiva skrivbordets fönster lodrätt och behålla bredden

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Skift+Vänsterpil eller Högerpil
Om du vill

Flytta en app eller ett fönster på skrivbordet från en bildskärm till en annan

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Blanksteg
Om du vill

Växla inmatningsspråk och tangentbordslayout

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Ctrl+Blanksteg
Om du vill

Ändra till en tidigare inmatning

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Retur
Om du vill

Öppna Skärmläsaren

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Skift+punkt (.)
Om du vill

Växla mellan öppna appar

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +punkt (.)
Om du vill

Växla mellan öppna appar

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +/
Om du vill

Initiera IME-omkonvertering

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Alt+Retur
Om du vill

Öppna Windows Media Center

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +plus (+) eller minus (-)
Om du vill

Zooma in eller ut med Förstoringsglaset

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +Esc
Om du vill

Avsluta Förstoringsglaset

Tangentbordsgenvägar i dialogrutor

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som du kan använda i dialogrutor.

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten

F1

Om du vill

Visa Hjälp

Tryck på den här tangenten

F4

Om du vill

Visa objekten i den aktiva listan

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Tabb

Om du vill

Gå framåt genom flikarna

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+Tabb

Om du vill

Gå bakåt genom flikarna

Tryck på den här tangenten

Ctrl+nummer (nummer 1–9)

Om du vill

Gå till den n:e fliken

Tryck på den här tangenten

Tabb

Om du vill

Gå framåt genom alternativen

Tryck på den här tangenten

Skift+Tabb

Om du vill

Gå bakåt genom alternativen

Tryck på den här tangenten

Alt+understruken bokstav

Om du vill

Utföra kommandot (eller markera alternativet) som är kopplat till bokstaven

Tryck på den här tangenten

Blanksteg

Om du vill

Markera eller avmarkera en kryssruta om det aktiva alternativet är en kryssruta

Tryck på den här tangenten

Backsteg

Om du vill

Öppna en mapp en nivå ovanför om en mapp är markerad i dialogrutan Spara som eller Öppna

Tryck på den här tangenten

Piltangenter

Om du vill

Markera en knapp om det aktiva alternativet är en grupp med alternativknappar

Tangentbordsgenvägar i Utforskaren

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som du kan använda i fönster och mappar i Utforskaren.

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten

Alt+D

Om du vill

Markera adressfältet

Tryck på den här tangenten

Ctrl+E

Om du vill

Markera sökrutan

Tryck på den här tangenten

Ctrl+F

Om du vill

Markera sökrutan

Tryck på den här tangenten

Ctrl+N

Om du vill

Öppna ett nytt fönster

Tryck på den här tangenten

Ctrl+W

Om du vill

Stänga det aktuella fönstret

Tryck på den här tangenten

Ctrl+mushjulet

Om du vill

Ändra storlek och utseendet på fil- och mappikoner

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+E

Om du vill

Visa alla mappar ovanför den markerade mappen

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+N

Om du vill

Skapa en mapp

Tryck på den här tangenten

Num Lock+Asterisk (*)

Om du vill

Visa alla undermappar i den markerade mappen

Tryck på den här tangenten

Num Lock+plustecken (+)

Om du vill

Visa innehållet i den markerade mappen

Tryck på den här tangenten

Num Lock+Minustecken (-)

Om du vill

Dölja den markerade mappen

Tryck på den här tangenten

Alt+P

Om du vill

Visa förhandsgranskningsfönstret

Tryck på den här tangenten

Alt+Retur

Om du vill

Öppna dialogrutan Egenskaper för det markerade objektet

Tryck på den här tangenten

Alt+Högerpil

Om du vill

Visa nästa mapp

Tryck på den här tangenten

Alt+Uppil

Om du vill

Visa mappen som mappen fanns i

Tryck på den här tangenten

Alt+Vänsterpil

Om du vill

Visa den föregående mappen

Tryck på den här tangenten

Backsteg

Om du vill

Visa den föregående mappen

Tryck på den här tangenten

Högerpil

Om du vill

Visa den markera mappens innehåll (om den är dold) eller markera den första undermappen

Tryck på den här tangenten

Vänsterpil

Om du vill

Dölja den aktuella markeringen (om den är utökad) eller markera mappen som mappen fanns i

Tryck på den här tangenten

End

Om du vill

Visa nederdelen i det aktiva fönstret

Tryck på den här tangenten

Home

Om du vill

Visa överdelen i det aktiva fönstret

Tryck på den här tangenten

F11

Om du vill

Maximera eller minimera det aktiva fönstret

Tangentbordsgenvägar i Aktivitetsfältet

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som du kan använda när du arbetar med objekt i Aktivitetsfältet på skrivbordet.

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten

Skift+klicka på en knapp i Aktivitetsfältet

Om du vill

Öppna en app eller snabbt öppna en annan instans av en app

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+klicka på en knapp i Aktivitetsfältet

Om du vill

Öppna en app som administratör

Tryck på den här tangenten

Skift+högerklicka på en knapp i Aktivitetsfältet

Om du vill

Visa appens fönstermeny

Tryck på den här tangenten

Skift+högerklicka på en grupperad knapp i Aktivitetsfältet

Om du vill

Visa gruppens fönstermeny

Tryck på den här tangenten

Ctrl+klicka på en grupperad knapp i Aktivitetsfältet

Om du vill

Växla mellan gruppens fönster

Tangentbordsgenvägar för Hjälpmedel

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som kan göra det enklare att använda datorn.

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten

Höger Skift i åtta sekunder

Om du vill

Aktivera/inaktivera Filtertangenter

Tryck på den här tangenten

Vänster Alt+Vänster Skift+PrintScrn

Om du vill

Aktivera/inaktivera Högkontrast

Tryck på den här tangenten

Vänster Alt+Vänster Skift+Num Lock

Om du vill

Aktivera/inaktivera Mustangenter

Tryck på den här tangenten

Skift fem gånger

Om du vill

Aktivera/inaktivera Tröga tangenter

Tryck på den här tangenten

Num Lock i fem sekunder

Om du vill

Aktivera/inaktivera Låstangenter

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten +U
Om du vill

Öppna Hjälpmedelscenter

Tangentbordsgenvägar för Förstoringsglaset

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar för Förstoringsglaset.

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten+plus (+) eller minus (-)
Om du vill

Zooma in eller ut

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Alt+Blanksteg

Om du vill

Förhandsvisa skrivbordet i helskärmsläge

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Alt+D

Om du vill

Växla till dockat läge

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Alt+F

Om du vill

Växla till helskärmsläge

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Alt+I

Om du vill

Invertera färger

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Alt+L

Om du vill

Växla till linsläge

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Alt+R

Om du vill

Ändra storlek på linsen

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Alt+piltangenterna

Om du vill

Panorera i pilknapparnas riktning

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten+Esc
Om du vill

Avsluta Förstoringsglaset

Tangentbordsgenvägar för Skärmläsaren

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar för Skärmläsaren.

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten

Blanksteg eller Retur

Om du vill

Aktivera aktuellt objekt

Tryck på den här tangenten

Tabb- eller piltangenterna

Om du vill

Flytta runt på skärmen

Tryck på den här tangenten

Ctrl

Om du vill

Avbryta uppläsningen

Tryck på den här tangenten

Caps Lock+D

Om du vill

Läsa upp objekt

Tryck på den här tangenten

Caps Lock+M

Om du vill

Börja läsa

Tryck på den här tangenten

Caps Lock+H

Om du vill

Läsa upp dokument

Tryck på den här tangenten

Caps Lock+V

Om du vill

Upprepa frasen

Tryck på den här tangenten

Caps Lock+W

Om du vill

Läsa upp fönster

Tryck på den här tangenten

Caps Lock+PgUp eller PgDn

Om du vill

Höja eller sänka volymen på rösten

Tryck på den här tangenten

Caps Lock+Plustecken (+) eller minustecken (-)

Om du vill

Höja eller sänka röstens hastighet

Tryck på den här tangenten

Caps Lock+Blanksteg

Om du vill

Utföra standardåtgärden

Tryck på den här tangenten

Caps Lock+Vänster- eller högerpil

Om du vill

Flytta till föregående/nästa objekt

Tryck på den här tangenten

Caps Lock+F2

Om du vill

Visa kommandon för aktuellt objekt

Tryck på den här tangenten

Tryck på Caps Lock två gånger i snabb följd

Om du vill

Aktivera eller inaktivera Caps Lock

Tryck på den här tangenten

Caps+Esc

Om du vill

Avsluta Skärmläsaren

Tangentbordsgenvägar för Skärmläsaren på pekdator

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som du kan använda med Skärmläsaren om du har en surfplatta med fyra pekpunkter.

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten

Tryck en gång med två fingrar

Om du vill

Stoppa läsningen i Skärmläsaren

Tryck på den här tangenten

Tryck tre gånger med fyra fingrar

Om du vill

Visa alla kommandon i Skärmläsaren (även de som inte visas i den här listan)

Tryck på den här tangenten

Dubbeltrycka

Om du vill

Aktivera den primära åtgärden

Tryck på den här tangenten

Trippeltrycka

Om du vill

Aktivera den sekundära åtgärden

Tryck på den här tangenten

Peka eller dra med ett finger

Om du vill

Läsa det som är under fingrarna

Tryck på den här tangenten

Snärta vänster/höger med ett finger

Om du vill

Flytta till nästa eller föregående objekt

Tryck på den här tangenten

Svep vänster/höger/uppåt/nedåt med två fingrar

Om du vill

Rulla

Tryck på den här tangenten

Svep nedåt med tre fingrar

Om du vill

Starta läsningen av utforskningsbar text

Tangentbordsgenvägar för Anslutning till fjärrskrivbord på skrivbordet

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som du kan använda för Anslutning till fjärrskrivbord på skrivbordet.

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten

Alt+PgUp

Om du vill

Flytta mellan appar från vänster till höger

Tryck på den här tangenten

Alt+PgDn

Om du vill

Flytta mellan appar från höger till vänster

Tryck på den här tangenten

Alt+Insert

Om du vill

Växla mellan appar i den ordning som de startades

Tryck på den här tangenten

Alt+Home

Om du vill

Visa startskärmen

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Alt+Break

Om du vill

Växla mellan ett fönster och helskärm

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Alt+End

Om du vill

Visa dialogrutan Windows-säkerhet

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Alt+Home

Om du vill

Aktivera anslutningsfältet i helskärmsläge

Tryck på den här tangenten

Alt+Del

Om du vill

Visa systemmenyn

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Alt+Minustecken (-) på det numeriska tangentbordet

Om du vill

Placera en kopia av det aktiva fönstret på klienten i Urklipp på Terminal-servern (samma sak som att trycka på Alt+PrintScrn på en lokal dator)

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Alt+Plustecken (+) på det numeriska tangentbordet

Om du vill

Placera en kopia av hela fönsterområdet på klienten i Urklipp på Terminal-servern (samma sak som att trycka på PrintScrn på en lokal dator)

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Alt+Högerpil

Om du vill

Hoppa vidare från kontrollerna för Fjärrskrivbord till en kontroll i värdappen (t.ex. en knapp eller en textruta). Praktiskt när kontrollerna för Fjärrskrivbord är inbäddade i en annan (värd-) app.

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Alt+Vänsterpil

Om du vill

Hoppa vidare från kontrollerna för Fjärrskrivbord till en kontroll i värdappen (t.ex. en knapp eller en textruta). Praktiskt när kontrollerna för Fjärrskrivbord är inbäddade i en annan (värd-) app.

Tangentbordsgenvägar för hjälpvisningsprogrammet i Windows

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som du kan använda i hjälpen.

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten

F3

Om du vill

Flytta markören till sökrutan

Tryck på den här tangenten

F10

Om du vill

Öppna Alternativ-menyn

Tryck på den här tangenten

Home

Om du vill

Gå till början av ett avsnitt

Tryck på den här tangenten

End

Om du vill

Gå till slutet av ett avsnitt

Tryck på den här tangenten

Alt+Vänsterpil

Om du vill

Gå tillbaka till det föregående visade avsnittet

Tryck på den här tangenten

Alt+Högerpil

Om du vill

Gå framåt till nästa avsnitt (som du redan har visar)

Tryck på den här tangenten

Alt+Home

Om du vill

Visa startsidan Hjälp och support

Tryck på den här tangenten

Alt+A

Om du vill

Visa kundsupportsidan

Tryck på den här tangenten

Alt+C

Om du vill

Visa innehållsförteckningen

Tryck på den här tangenten

Alt+N

Om du vill

Öppna Anslutningsinställningar-menyn

Tryck på den här tangenten

Ctrl+F

Om du vill

Söka i det aktuella avsnittet

Tryck på den här tangenten

Ctrl+P

Om du vill

Skriva ut ett avsnitt

Tangentbordsgenvägar för att ordna om appar

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar för att ordna om moderna appar.

Obs!

  • Tryck på Windows-tangenten Windows-tangenten när du aktiverar flyttläget och fortsätt hålla tangenten nedtryckt medan du flyttar apparna och använder flyttkommandona. När du är klar släpper du Windows-tangenten Windows-tangenten för att välja de aktuella placeringarna.
Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten+. (punkt)
Om du vill

Aktivera flyttläge och välja appar eller avgränsare på skärmar

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten+vänsterpil
Om du vill

Flytta appens avgränsare åt vänster

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten+högerpil
Om du vill

Flytta appens avgränsare åt höger

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten+uppil
Om du vill

Maximera appen

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten+nedpil
Om du vill

Stänga appen

Tryck på den här tangenten
Windows-tangenten Windows-tangenten+Esc
Om du vill

Avsluta flyttläge

Använda appar

Visa alla

Tangentbordsgenvägar för kalkylatorn

I tabellen nedan visas tangentbordsgenvägar för Kalkylatorn.

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten

F1

Om du vill

Öppna hjälpen för Kalkylatorn

Tryck på den här tangenten

F2

Om du vill

Redigera beräkningshistoriken

Tryck på den här tangenten

Alt+1

Om du vill

Växla till standardläge

Tryck på den här tangenten

Alt+2

Om du vill

Växla till avancerat läge

Tryck på den här tangenten

Alt+3

Om du vill

Växla till programmerarläge

Tryck på den här tangenten

Alt+4

Om du vill

Växla till statistikläge

Tryck på den här tangenten

Alt+C

Om du vill

Beräkna eller lösa datumberäkningar och kalkylblad

Tryck på den här tangenten

Ctrl+E

Om du vill

Öppna datumberäkningar

Tryck på den här tangenten

Ctrl+H

Om du vill

Aktivera eller avaktivera beräkningshistorik

Tryck på den här tangenten

Ctrl+L

Om du vill

Trycka på MC-knappen

Tryck på den här tangenten

Ctrl+M

Om du vill

Trycka på MS-knappen

Tryck på den här tangenten

Ctrl+P

Om du vill

Trycka på M+-knappen

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Q

Om du vill

Trycka på M--knappen

Tryck på den här tangenten

Ctrl+R

Om du vill

Trycka på MR-knappen

Tryck på den här tangenten

Ctrl+U

Om du vill

Öppna enhetskonvertering

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+D

Om du vill

Rensa beräkningshistoriken

Tryck på den här tangenten

F9

Om du vill

Trycka på +/–-knappen

Tryck på den här tangenten

R

Om du vill

Trycka på 1/×-knappen

Tryck på den här tangenten

@

Om du vill

Trycka på kvadratrotsknappen

Tryck på den här tangenten

Del

Om du vill

Trycka på CE-knappen

Tryck på den här tangenten

Uppil

Om du vill

Flytta uppåt i beräkningshistoriken

Tryck på den här tangenten

Nedpil

Om du vill

Flytta nedåt i beräkningshistoriken

Tryck på den här tangenten

Esc

Om du vill

Trycka på C-knappen eller sluta redigera beräkningshistoriken

Tryck på den här tangenten

Retur

Om du vill

Räkna om beräkningshistoriken efter redigering

Tryck på den här tangenten

F3

Om du vill

Välja Grader i avancerat läge

Tryck på den här tangenten

F4

Om du vill

Välja Radianer i avancerat läge

Tryck på den här tangenten

F5

Om du vill

Välja Gon i avancerat läge

Tryck på den här tangenten

Ctrl+B

Om du vill

Trycka på 3√x-knappen i avancerat läge

Tryck på den här tangenten

Ctrl+G

Om du vill

Trycka på 10x-knappen i avancerat läge

Tryck på den här tangenten

Ctrl+O

Om du vill

Trycka på cosh-knappen i avancerat läge

Tryck på den här tangenten

Ctrl+S

Om du vill

Trycka på sinh-knappen i avancerat läge

Tryck på den här tangenten

Ctrl+T

Om du vill

Trycka på tanh-knappen i avancerat läge

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Y

Om du vill

Trycka på y√x-knappen i avancerat läge

Tryck på den här tangenten

D

Om du vill

Trycka på Mod-knappen i avancerat läge

Tryck på den här tangenten

I

Om du vill

Trycka på Inv-knappen i avancerat läge

Tryck på den här tangenten

L

Om du vill

Trycka på log-knappen i avancerat läge

Tryck på den här tangenten

M

Om du vill

Trycka på dms-knappen i avancerat läge

Tryck på den här tangenten

N

Om du vill

Trycka på In-knappen i avancerat läge

Tryck på den här tangenten

O

Om du vill

Trycka på cos-knappen i avancerat läge

Tryck på den här tangenten

P

Om du vill

Trycka på pi-knappen i avancerat läge

Tryck på den här tangenten

Q

Om du vill

Trycka på x^2-knappen i avancerat läge

Tryck på den här tangenten

S

Om du vill

Trycka på sin-knappen i avancerat läge

Tryck på den här tangenten

T

Om du vill

Trycka på tan-knappen i avancerat läge

Tryck på den här tangenten

V

Om du vill

Trycka på F-E-knappen i avancerat läge

Tryck på den här tangenten

X

Om du vill

Trycka på Exp-knappen i avancerat läge

Tryck på den här tangenten

Y

Om du vill

Trycka på x^y-knappen i avancerat läge

Tryck på den här tangenten

#

Om du vill

Trycka på x^3-knappen i avancerat läge

Tryck på den här tangenten

;

Om du vill

Trycka på Int-knappen i avancerat läge

Tryck på den här tangenten

!

Om du vill

Trycka på n!-knappen i avancerat läge

Tryck på den här tangenten

F2

Om du vill

Välja Dword i programmerarläge

Tryck på den här tangenten

F3

Om du vill

Välja Ord i programmerarläge

Tryck på den här tangenten

F4

Om du vill

Välja Byte i programmerarläge

Tryck på den här tangenten

F5

Om du vill

Välja Hex i programmerarläge

Tryck på den här tangenten

F6

Om du vill

Välja Dec i programmerarläge

Tryck på den här tangenten

F7

Om du vill

Välja Oct i programmerarläge

Tryck på den här tangenten

F8

Om du vill

Välja Bin i programmerarläge

Tryck på den här tangenten

F12

Om du vill

Välja Qword i programmerarläge

Tryck på den här tangenten

A–F

Om du vill

Trycka på A-F-knappen i programmerarläge

Tryck på den här tangenten

J

Om du vill

Trycka på RoL-knappen i programmerarläge

Tryck på den här tangenten

K

Om du vill

Trycka på RoR-knappen i programmerarläge

Tryck på den här tangenten

<

Om du vill

Trycka på Lsh-knappen i programmerarläge

Tryck på den här tangenten

>

Om du vill

Trycka på Rsh-knappen i programmerarläge

Tryck på den här tangenten

%

Om du vill

Trycka på Mod-knappen i programmerarläge

Tryck på den här tangenten

|

Om du vill

Trycka på Or-knappen i programmerarläge

Tryck på den här tangenten

^

Om du vill

Trycka på Xor-knappen i programmerarläge

Tryck på den här tangenten

~

Om du vill

Trycka på Not-knappen i programmerarläge

Tryck på den här tangenten

&

Om du vill

Trycka på And-knappen i programmerarläge

Tryck på den här tangenten

Blanksteg

Om du vill

Växla bitvärdet i programmerarläge

Tryck på den här tangenten

A

Om du vill

Trycka på Medel-knappen i statistikläge

Tryck på den här tangenten

Ctrl+A

Om du vill

Trycka på Kvadratmedelvärde-knappen i statistikläge

Tryck på den här tangenten

S

Om du vill

Trycka på Sum-knappen i statistikläge

Tryck på den här tangenten

Ctrl+S

Om du vill

Trycka på Kvadratsumma-knappen i statistikläge

Tryck på den här tangenten

T

Om du vill

Trycka på Standardavvikelse-knappen i statistikläge

Tryck på den här tangenten

Ctrl+T

Om du vill

Trycka på Inverterad standardavvikelse-knappen i statistikläge

Tryck på den här tangenten

D

Om du vill

Trycka på CAD-knappen i statistikläge

Tangentbordsgenvägar för Kalender

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar för appen Kalender.

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten

Ctrl+1 eller Ctrl+D

Om du vill

Visa dagsvyn

Tryck på den här tangenten

Ctrl+2 eller Ctrl+O

Om du vill

Visa arbetsveckovyn

Tryck på den här tangenten

Ctrl+3 eller Ctrl+W

Om du vill

Visa veckovyn

Tryck på den här tangenten

Ctrl+4 eller Ctrl+M

Om du vill

Visa månadsvyn

Tryck på den här tangenten

Ctrl+T eller Home

Om du vill

Gå till i dag

Tryck på den här tangenten

Ctrl+N

Om du vill

Skapa en ny aktivitet

Tryck på den här tangenten

PgUp

Om du vill

I månadsvyn – gå till föregående månad

I veckovyn – gå till föregående vecka

I dagsvyn – gå till föregående två dagar

Tryck på den här tangenten

Ctrl+H

Om du vill

I månadsvyn – gå till föregående månad

I veckovyn – gå till föregående vecka

I dagsvyn – gå till föregående två dagar

Tryck på den här tangenten

PgDn

Om du vill

I månadsvyn – gå till nästa månad

I veckovyn – gå till nästa vecka

I dagsvyn – gå till nästa två dagar

Tryck på den här tangenten

Ctrl+J

Om du vill

I månadsvyn – gå till nästa månad

I veckovyn – gå till nästa vecka

I dagsvyn – gå till nästa två dagar

Tryck på den här tangenten

Högerpil

Om du vill

I en vy – gå till nästa dag

Tryck på den här tangenten

Vänsterpil

Om du vill

I en vy – gå till föregående dag

Tryck på den här tangenten

Nedpil

Om du vill

I en vy – gå till nästa timme

Tryck på den här tangenten

Uppil

Om du vill

I en vy – gå till föregående timme

Tryck på den här tangenten

Esc

Om du vill

Gå bakåt

Tryck på den här tangenten

Ctrl+S

Om du vill

Spara eller skicka aktiviteten

Tryck på den här tangenten

Ctrl+P, använd upp- och nedpil för att markera

Om du vill

Svara på en aktivitet

Tryck på den här tangenten

Ctrl+D

Om du vill

Ta bort en aktivitet

Tangentbordsgenvägar för E-post

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar för appen E-post.

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten

Ctrl+R

Om du vill

Svara

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+R

Om du vill

Svara alla

Tryck på den här tangenten

Ctrl+F

Om du vill

Vidarebefordra

Tryck på den här tangenten

Ctrl+M

Om du vill

Flytta ett objekt till en annan mapp

Tryck på den här tangenten

Ctrl+J

Om du vill

Växla mellan att markera ett meddelande som skräppost eller inte skräppost

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+U

Om du vill

Visa alla olästa meddelanden

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+A

Om du vill

Visa alla meddelanden

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+E

Om du vill

Visa mappalternativ

Tryck på den här tangenten

Ctrl+U

Om du vill

Markera som oläst

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Q

Om du vill

Markera som läst

Tryck på den här tangenten

Ctrl+A

Om du vill

Markera alla meddelanden

Tryck på den här tangenten

Infoga

Om du vill

Växla mellan att flagga och ta bort flagga för meddelanden

Tryck på den här tangenten

Ctrl+N

Om du vill

Nytt meddelande

Tryck på den här tangenten

F5

Om du vill

Synkronisera

Tryck på den här tangenten

Alt+B

Om du vill

Flytta fokus till knappen Hemlig kopia

Tryck på den här tangenten

Alt+C

Om du vill

Flytta fokus till knappen Kopia

Acceptera

Tryck på den här tangenten

Alt+D

Om du vill

Neka

Tryck på den här tangenten

Alt+T

Om du vill

Flytta fokus till knappen Till

Preliminärt

Tryck på den här tangenten

Alt+V

Om du vill

Öppna inbjudningen i kalendern

Tryck på den här tangenten

Alt+S

Om du vill

Skicka e-post

Tryck på den här tangenten

Alt+i

Om du vill

Bifoga fil

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+F

Om du vill

Välja ett teckensnitt

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Blanksteg

Om du vill

Rensa formatering

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Y

Om du vill

Göra om

Tryck på den här tangenten

F4

Om du vill

Göra om

Tryck på den här tangenten

Ctrl+[

Om du vill

Öka teckenstorleken en punkt

Tryck på den här tangenten

Ctrl+]

Om du vill

Minska teckenstorleken en punkt

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+,

Om du vill

Minska teckenstorleken

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+.

Om du vill

Öka teckenstorleken

Tryck på den här tangenten

Ctrl+K

Om du vill

Lägga till en länk

Tryck på den här tangenten

Ctrl+E

Om du vill

Centrera

Tryck på den här tangenten

Ctrl+L

Om du vill

Vänster

Tryck på den här tangenten

Ctrl+R

Om du vill

Höger

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+L

Om du vill

Punkter

Tryck på den här tangenten

Ctrl+M

Om du vill

Dra in när texten är markerad

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+M

Om du vill

Dra ut

Tryck på den här tangenten

Tabb eller Skift+Tabb

Om du vill

Dra in/dra ut när texten är markerad eller när en lista har fokus

Tryck på den här tangenten

Ctrl+'

Om du vill

Akut accent

Tryck på den här tangenten

Ctrl+,

Om du vill

Cedilj

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+6

Om du vill

Cirkumflex

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+;

Om du vill

Dieresis

Tryck på den här tangenten

Ctrl+`

Om du vill

Grav accent

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+7

Om du vill

Ligatur

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+2

Om du vill

Ring

Tryck på den här tangenten

Ctrl+/

Om du vill

Framåtaccent

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+`

Om du vill

Tilde

Tryck på den här tangenten

Alt+Ctrl+Skift+1

Om du vill

Upp och nedvänt utropstecken

Tryck på den här tangenten

Alt+Ctrl+Skift+/

Om du vill

Upp och nedvänt frågetecken

Tangentbordsgenvägar för Kontakter

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar för appen Kontakter.

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten

Ctrl+N

Om du vill

Lägga till en kontakt

Tryck på den här tangenten

Ctrl+S

Om du vill

Spara ändringarna

Tryck på den här tangenten

Ta bort

Om du vill

Ta bort en kontakt

Tryck på den här tangenten

Ctrl+F

Om du vill

Göra en kontakt till en favorit

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+1

Om du vill

Fästa en kontakt på Start

Tryck på den här tangenten

Esc

Om du vill

Gå bakåt

Tryck på den här tangenten

Home

Om du vill

Gå till början av kontaktlistan

Tryck på den här tangenten

PgDn

Om du vill

Gå framåt i kontaktlistan

Tryck på den här tangenten

PgUp

Om du vill

Gå bakåt i kontaktlistan

Tryck på den här tangenten

End

Om du vill

Gå till slutet av kontaktlistan

Tangentbordsgenvägar för Meddelanden

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar för appen Meddelanden.

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten

Ctrl+N

Om du vill

Starta en ny konversation

Tryck på den här tangenten

Ctrl+N

Om du vill

Välja personer

Tryck på den här tangenten

Ctrl+E

Om du vill

Välja en uttryckssymbol

Tryck på den här tangenten

Ctrl+>

Om du vill

Nästa konversation

Tryck på den här tangenten

Ctrl+<

Om du vill

Föregående konversation

Tangentbordsgenvägar för Paint

I tabellen nedan visas tangentbordsgenvägar för Paint.

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten

F1

Om du vill

Öppna hjälpen för Paint

Tryck på den här tangenten

F11

Om du vill

Visa en bild i helskärmsläge

Tryck på den här tangenten

F12

Om du vill

Spara bilden som en ny fil

Tryck på den här tangenten

Ctrl+A

Om du vill

Markera hela bilden

Tryck på den här tangenten

Ctrl+B

Om du vill

Ändra den markerade texten till fetstilt

Tryck på den här tangenten

Ctrl+C

Om du vill

Kopiera en markering till Urklipp

Tryck på den här tangenten

Ctrl+E

Om du vill

Öppna dialogrutan Egenskaper

Tryck på den här tangenten

Ctrl+G

Om du vill

Visa eller dölja stödlinjer

Tryck på den här tangenten

Ctrl+I

Om du vill

Ändra den markerade texten till kursiv

Tryck på den här tangenten

Ctrl+N

Om du vill

Skapa en ny bild

Tryck på den här tangenten

Ctrl+O

Om du vill

Öppna en befintlig bild

Tryck på den här tangenten

Ctrl+P

Om du vill

Skriva ut en bild

Tryck på den här tangenten

Ctrl+R

Om du vill

Visa eller dölja linjalen

Tryck på den här tangenten

Ctrl+S

Om du vill

Spara ändringarna i en bild

Tryck på den här tangenten

Ctrl+U

Om du vill

Stryka under den markerade texten

Tryck på den här tangenten

Ctrl+V

Om du vill

Klistra in en markering från Urklipp

Tryck på den här tangenten

Ctrl+W

Om du vill

Öppna dialogrutan Ändra storlek och snedställ

Tryck på den här tangenten

Ctrl+X

Om du vill

Klippa ut en markering

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Y

Om du vill

Göra om en ändring

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Z

Om du vill

Ångra en ändring

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Plustecken (+)

Om du vill

Öka bredden på ett penselstreck, en linje eller en figur med en punkt

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Minustecken (-)

Om du vill

Minska bredden på ett penselstreck, en linje eller en figur med en punkt

Tryck på den här tangenten

Ctrl+PgUp

Om du vill

Zooma in

Tryck på den här tangenten

Ctrl+PgDn

Om du vill

Zooma ut

Tryck på den här tangenten

Alt (eller F10)

Om du vill

Visa tangenttips

Tryck på den här tangenten

Alt+F4

Om du vill

Stänga en bild och fönstret i Paint

Tryck på den här tangenten

Högerpil

Om du vill

Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt åt höger

Tryck på den här tangenten

Vänsterpil

Om du vill

Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt åt vänster

Tryck på den här tangenten

Nedpil

Om du vill

Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt nedåt

Tryck på den här tangenten

Uppil

Om du vill

Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt uppåt

Tryck på den här tangenten

Skift+F10

Om du vill

Visa den aktuella snabbmenyn

Tangentbordsgenvägar för Läsare

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar för appen Läsare.

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten

F8

Om du vill

Använda tvåsidig layout

Tryck på den här tangenten

Ctrl+R

Om du vill

Rotera filen 90 grader medsols

Tryck på den här tangenten

Ctrl+F

Om du vill

Söka efter text i en fil

Tryck på den här tangenten

F7

Om du vill

Använda läge för val av tangentbord

Tryck på den här tangenten

Ctrl+P

Om du vill

Skriva ut en fil

Tryck på den här tangenten

Ctrl+O

Om du vill

Öppna en fil

Tryck på den här tangenten

Ctrl+W

Om du vill

Stänga en fil

Tryck på den här tangenten

Ctrl+M

Om du vill

Start i appen Läsare

Tangentbordsgenvägar för Anslutning till fjärrskrivbord

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som du kan använda för Anslutning till fjärrskrivbord.

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten

Ctrl+Alt+Home

Om du vill

Växla appfält mellan fjärrdatorn och den lokala datorn som du arbetar från

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Alt+Vänsterpil

Om du vill

Växla vy till föregående session (när du visar en session)

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Alt+Högerpil

Om du vill

Växla vy till nästa session (när du visar en session)

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Alt+Uppil

Om du vill

Växla vy till den första sessionen (när du visar en session)

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Alt+Nedpil

Om du vill

Växla vy till den sista sessionen (när du visar en session)

Tangentbordsgenvägar för OneDrive

I tabellen nedan visas tangentbordsgenvägar för OneDrive.

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten

Ctrl+A

Om du vill

Markera allt

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Alt+1

Om du vill

Ändra vy (detaljer/miniatyrer)

Tryck på den här tangenten

Ctrl+U

Om du vill

Överföra

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+N

Om du vill

Ny mapp

Tryck på den här tangenten

Esc

Om du vill

Radera markeringen

Tryck på den här tangenten

Ctrl+O

Om du vill

Öppna med

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Alt+O

Om du vill

Visa mapp

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+V

Om du vill

Kopiera

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+Y

Om du vill

Flytta

Tryck på den här tangenten

Ctrl+S

Om du vill

Hämta

Tryck på den här tangenten

Alt+Uppil

Om du vill

Gå upp

Tryck på den här tangenten

F2

Om du vill

Byta namn

Tryck på den här tangenten

F5

Om du vill

Uppdateringsintervall

Tangentbordsgenvägar för Windows Journal

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar för Windows Journal.

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten

F1

Om du vill

Öppna hjälpen för Windows Journal

Tryck på den här tangenten

F5

Om du vill

Uppdatera listan över journalanteckningar

Tryck på den här tangenten

F6

Om du vill

Växla mellan en lista över journalanteckningar och en journalanteckning

Tryck på den här tangenten

F11

Om du vill

Visa en journalanteckning i helskärmsläge

Tryck på den här tangenten

Ctrl+A

Om du vill

Markera alla objekt på en sida

Tryck på den här tangenten

Ctrl+C

Om du vill

Kopiera en markering till Urklipp

Tryck på den här tangenten

Ctrl+F

Om du vill

Söka efter text i en fil

Tryck på den här tangenten

Ctrl+G

Om du vill

Gå till en viss sida

Tryck på den här tangenten

Ctrl+N

Om du vill

Starta en ny journalanteckning

Tryck på den här tangenten

Ctrl+O

Om du vill

Öppna en nyligen använd journalanteckning

Tryck på den här tangenten

Ctrl+P

Om du vill

Skriva ut en journalanteckning

Tryck på den här tangenten

Ctrl+S

Om du vill

Spara ändringarna i en journalanteckning

Tryck på den här tangenten

Ctrl+V

Om du vill

Klistra in en markering från Urklipp

Tryck på den här tangenten

Ctrl+X

Om du vill

Klippa ut en markering

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Y

Om du vill

Göra om en ändring

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Z

Om du vill

Ångra en ändring

Tryck på den här tangenten

Alt+F4

Om du vill

Stänga en journalanteckning och fönstret i Journal

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+C

Om du vill

Visa en snabbmeny för kolumnrubriker i en lista över journalanteckningar

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+V

Om du vill

Flytta en journalanteckning till en specifik mappTangentbordsgenvägar för WordPad

I tabellen nedan visas tangentbordsgenvägar för WordPad.

Tryck på den här tangenten Om du vill
Tryck på den här tangenten

F1

Om du vill

Öppna hjälpen för WordPad

Tryck på den här tangenten

F3

Om du vill

Söka efter nästa instans av texten i dialogrutan Sök

Tryck på den här tangenten

F10

Om du vill

Visa tangenttips

Tryck på den här tangenten

F12

Om du vill

Spara dokumentet som en ny fil

Tryck på den här tangenten

Ctrl+1

Om du vill

Ställa in enkelt radavstånd

Tryck på den här tangenten

Ctrl+2

Om du vill

Ställa in dubbelt radavstånd

Tryck på den här tangenten

Ctrl+5

Om du vill

Ställa in radavståndet på 1,5

Tryck på den här tangenten

Ctrl+A

Om du vill

Markera hela dokumentet

Tryck på den här tangenten

Ctrl+B

Om du vill

Ändra den markerade texten till fetstilt

Tryck på den här tangenten

Ctrl+C

Om du vill

Kopiera en markering till Urklipp

Tryck på den här tangenten

Ctrl+D

Om du vill

Infoga en teckning från Microsoft Paint

Tryck på den här tangenten

Ctrl+E

Om du vill

Centrera texten

Tryck på den här tangenten

Ctrl+F

Om du vill

Söka efter text i ett dokument

Tryck på den här tangenten

Ctrl+H

Om du vill

Ersätta text i ett dokument

Tryck på den här tangenten

Ctrl+I

Om du vill

Ändra den markerade texten till kursiv

Tryck på den här tangenten

Ctrl+J

Om du vill

Marginaljustera texten

Tryck på den här tangenten

Ctrl+L

Om du vill

Vänsterjustera texten

Tryck på den här tangenten

Ctrl+N

Om du vill

Skapa ett nytt dokument

Tryck på den här tangenten

Ctrl+O

Om du vill

Öppna ett befintligt dokument

Tryck på den här tangenten

Ctrl+P

Om du vill

Skriva ut ett dokument

Tryck på den här tangenten

Ctrl+R

Om du vill

Högerjustera texten

Tryck på den här tangenten

Ctrl+S

Om du vill

Spara ändringarna i ett dokument

Tryck på den här tangenten

Ctrl+U

Om du vill

Stryka under den markerade texten

Tryck på den här tangenten

Ctrl+V

Om du vill

Klistra in en markering från Urklipp

Tryck på den här tangenten

Ctrl+X

Om du vill

Klippa ut en markering

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Y

Om du vill

Göra om en ändring

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Z

Om du vill

Ångra en ändring

Tryck på den här tangenten

Ctrl+=

Om du vill

Göra den markerade texten nedsänkt

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+=

Om du vill

Göra den markerade texten upphöjd

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+>

Om du vill

Öka teckenstorleken

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+<

Om du vill

Minska teckenstorleken

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+A

Om du vill

Ändra så att alla tecken blir versaler

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Skift+L

Om du vill

Ändra punktlistan

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Vänsterpil

Om du vill

Flytta markören ett ord åt vänster

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Högerpil

Om du vill

Flytta markören ett ord åt höger

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Uppil

Om du vill

Flytta markören till föregående rad

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Nedpil

Om du vill

Flytta markören till nästa rad

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Home

Om du vill

Flytta till början av dokumentet

Tryck på den här tangenten

Ctrl+End

Om du vill

Flytta till slutet av dokumentet

Tryck på den här tangenten

Ctrl+PgUp

Om du vill

Flytta en sida uppåt

Tryck på den här tangenten

Ctrl+PgDn

Om du vill

Flytta en sida nedåt

Tryck på den här tangenten

Ctrl+Del

Om du vill

Ta bort nästa ord

Tryck på den här tangenten

Alt+F4

Om du vill

Stänga WordPad

Tryck på den här tangenten

Skift+F10

Om du vill

Visa den aktuella snabbmenyn


Tangentbordsgenvägar i Internet Explorer

Du hittar tangentbordsgenvägar för Internet Explorer på sidan Tangentbordsgenvägar i Internet Explorer.

Mer information om hur du använder tangentbordsgenvägar i Windows finns i självstudiekursen Hitta rätt på datorn.
Behöver du mer hjälp?