Så vet du om en onlinetransaktion är säker


Här är några svar på vanliga frågor om onlinetransaktioner.

Visa alla

Vad är en säker anslutning?

En säker anslutning är ett krypterat informationsutbyte mellan den webbplats du besöker och Internet Explorer. Krypteringen sker via ett dokument som webbplatsen tillhandahåller, som kallas för certifikat. När du skickar information till webbplatsen krypteras den på din dator och dekrypteras på webbplatsen. I vanliga fall går det varken att läsa eller manipulera informationen medan den överförs, men det är möjligt att någon kan hitta ett sätt att avkoda krypteringen.

Även om anslutningen mellan din dator och webbplatsen är krypterad garanterar inte detta att webbplatsen är pålitlig. Din integritet kan ändå vara hotad beroende på hur webbplatsen använder eller distribuerar dina uppgifter.

Är säkra anslutningar privata?

Inte nödvändigtvis. Även om den information du skickar och tar emot är krypterad (kodad) kan en mellanhand möjligen se den webbplats du ansluter till. Genom att denna andra part vet vilken webbplats du ansluter till kan den personen få en ganska god uppfattning om vad du gör på platsen i fråga. Om du till exempel söker ett nytt jobb från en dator på din nuvarande arbetsplats kan företaget eventuellt söka efter nyckelord på webbplatser eller spara en logg över webbplatser som besöks. Om du skickar ett CV till en jobbwebbplats kan dokumentet vara krypterat, men din arbetsgivare skulle ändå veta att du söker efter ett nytt jobb.

Hur tar jag reda på om min anslutning är säker?

I Internet Explorer visas en låsikon Bild på ikonen Lås i fältet Säkerhetsstatus. Fältet Säkerhetsstatus finns till höger om adressfältet.

Det certifikat som används för att kryptera anslutningen innehåller också information om vem eller vilket företag som äger webbplatsen. Klicka på låset om du vill visa webbplatsens identitet.

Varför visas olika färger i fältet Säkerhetstatus?

När du går in på en webbplats som använder säker anslutning visar färgerna i säkerhetsstatusfältet om certifikatet är giltigt eller inte. Det visar också vilken verifieringsnivå som utförts av den certifikatutfärdande organisationen.

I följande tabell beskrivs vad färgerna i fältet Säkerhetsstatus betyder.

Färg
Betydelse

Röd

Certifikatet är för gammalt, ogiltigt eller felaktigt. Mer information finns i Om certifikatfel.

Gul

Det går inte att verifiera certifikatets eller certifikatutfärdarens äkthet. Detta kan tyda på ett problem med certifikatutfärdarens webbplats.

Vit

Certifikatet använder normal verifiering. Det betyder att kommunikationen mellan webbläsaren och webbplatsen är krypterad. Certifikatutfärdaren kontrollerar inte webbplatsens affärsstandard.

Grön

Certifikatet använder utökad verifiering. Det betyder att kommunikationen mellan webbläsaren och webbplatsen är krypterad och att certifikatutfärdaren har bekräftat att webbplatsen ägs eller styrs av en lagligt organiserad verksamhet inom den jurisdiktion som visas i certifikatet och i fältet Säkerhetsstatus. Certifikatutfärdaren kontrollerar inte webbplatsens affärsstandard.

Behöver jag uppgradera mina onlinekonton för att kunna använda EV-certifikat (certifikat för utökad validering)?

Nej, du behöver aldrig uppdatera onlinekonton eller information för att kunna använda EV-certifikat. Det förekommer att nätfiskemeddelanden försöker lura dig att uppge personlig eller ekonomisk information genom att hävda att du behöver uppgradera ditt konto för att öka säkerheten med ett EV-certifikat.

Internet Explorer stöder redan EV-certifikat, så du behöver inte göra något. Om din bank använder EV-certifikat blir ditt adressfält grönt. Om adressfältet inte är grönt använder webbplatsen i fråga inte ett EV-certifikat (certifikat för utökad validering).

Vad ska jag göra om jag inte litar på webbplatsens uppgivna identitet?

Om du tror att en webbplats försöker vilseleda dig beträffande sin identitet, ska du meddela certifikatutfärdaren, vars namn finns på certifikatet och på Säkerhetsstatusraden.

Om en webbplats erbjuder säkra transaktioner, innebär det att den är säker att använda?

Inte nödvändigtvis. Den säkra (krypterade) anslutningen utgör ingen garanti för att den är säker att använda. En säker anslutning garanterar endast webbplatsens identitet, baserat på den information som den certifikatutfärdande organisationen tillhandahåller. Du bör endast uppge personlig information på en webbplats som du känner väl till och litar på. Information om hur du avgör om du kan lita på en webbplats finns i När du kan lita på en webbplats.

Hur kan jag öka säkerheten för mina onlinetransaktioner?

Även om säkerheten på Internet inte kan garanteras kan du ändå minimera riskerna för problem med sekretess och säkerhet genom att bara använda webbplatser du känner väl till och litar på. Internet Explorer kan inte avgöra om innehavaren av en webbplats är pålitlig. Använd företrädesvis platser du tidigare har använt eller som vänner eller familj som du litar på rekommenderar. Du bör även aktivera SmartScreen-filtret i Internet Explorer för att få hjälp med att identifiera falska webbplatser. Mer information om SmartScreen-filtret finns i SmartScreen-filtret: vanliga frågor och svar.

Vad betyder det att sidan omfattar både säkert och osäkert (blandat) innehåll?

Säkert och osäkert innehåll, eller blandat innehåll, innebär att en webbsida försöker visa element där både säkra (HTTPS/SSL) och osäkra (HTTP) webbserveranslutningar används. Detta händer ofta på onlinebutiker eller ekonomiska webbplatser som visar bilder, banderoller eller skript som kommer från enserver som inte är säker.

Faran med att visa blandat innehåll är att en osäker webbsida eller ett osäkert skript möjligen kan komma åt information i det säkra innehållet.

Obs!

  • Ett krypterat protokoll vid namn Secure Sockets Layer (SSL) används i Internet Explorer för åtkomst till säkra webbsidor. För dessa sidor används prefixet HTTPS, medan HTTP används för vanliga webbsidor.Behöver du mer hjälp?