Språkfältet är ett verktygsfält som automatiskt visas på skrivbordet när du lägger till texttjänster, till exempel inmatningsspråk, tangentbordslayouter, handskriftsigenkänning, taligenkänning eller IME-program (Input Metod Editors). I Språkfältet kan du snabbt byta inmatningsspråk eller tangentbordslayout, direkt från skrivbordet. Du kan flytta Språkfältet vart du vill på skärmen, minimera det i Aktivitetsfältet eller dölja det.

Vilka knappar och alternativ som visas i Språkfältet beror på vilka texttjänster du har installerat och vilket program som är aktivt för närvarande. Taligenkänning stöds till exempel av WordPad men inte av Anteckningar. Om båda programmen körs visas talknapparna när WordPad är aktivt, men de döljs när du gör Anteckningar till det aktiva programmet.

Bild på Språkfältet
Språkfältet

Visa Språkfältet

  • Högerklicka på Aktivitetsfältet, peka på Verktygsfält och klicka sedan i Språkfältet.

    När Språkfältet visas kan du högerklicka i det för att visa alternativ för hur du ändrar inställningarna, t.ex. hur du dockar det på Aktivitetsfältet och hur du visar det lodrätt i stället för vågrätt.

Obs!

  • Om inte Språkfältet visas på Verktygsfält-menyn är inte mer än ett inmatningsspråk installerat på datorn. Du måste lägga till fler språk med hjälp av Nationella inställningar och språkinställningar på Kontrollpanelen. Mer information finns i Lägga till eller ändra inmatningsspråk.

Dölja eller stänga Språkfältet

  • Högerklicka på Språkfältet och gör sedan något av följande:

    • Klicka på Minimera om du vill minimera Språkfältet till en ikon i Aktivitetsfältet.

    • Klicka på Stäng Språkfältet om du vill inaktivera Språkfältet och ta bort det från skrivbordet. Om du stänger Språkfältet tar du inte bort några texttjänster.Behöver du mer hjälp?