Lyssna på radio i Windows Media Center


Du kan lyssna på FM-radio i Windows Media Center och spara inställningar för dina favoritstationer.

Bild av FM-radioskärmen
Så här lyssnar du på FM-radio i Media Center

För att kunna lyssna på FM-radio i Media Center måste du ha en FM-mottagare ansluten till eller installerad i din dator, samt en antenn som är ansluten till mottagaren för att kunna ta emot en signal. FM-mottagare är mycket lika TV-mottagare. Det är till och med många TV-mottagare som har en inbyggd FM-mottagare.

Mer information om hur du lyssnar på FM-radio, samt hur du konfigurerar FM-mottagaren finns i Radio i Windows Media Center: vanliga frågor och svar.

Visa alla

Så här söker du efter och lyssnar på en FM-radiostation

 1. Klicka på StartBild av Start-knappen, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Rulla till Musik på startskärmen i Windows Media Center, klicka på Radio och sedan på FM-radio.

 3. Klicka på plusBild på knappen plus eller minusBild på knappen minus under Sök eller Frekvens i Media Center om du vill hitta tillgängliga stationer. Om du redan känner till stationens frekvens kan du skriva siffrorna med tangentbordet eller fjärrkontrollen till Media Center.
 4. Medan radion är igång flyttar du musen för att visa uppspelningskontrollerna. Gör sedan något av följande:

  • Klicka på PausaBild av pausknappen om du tillfälligt vill pausa radiostationen. Om du vill fortsätta där du slutade klickar du på Spela uppBild av knappen Spela upp.
  • Klicka på Hoppa bakåtBild av knappen Hoppa bakåt om du vill backa ett par sekunder och klicka på Hoppa framåtBild av knappen Hoppa framåt om du vill gå framåt.
  • Klicka på Öka volymenBild av knappen Öka volymen eller Minska volymenBild av knappen Sänk volymen om du vill öka eller sänka volymen, och klicka på Ljud avBild av knappen Ljud av om du vill sätta på eller stänga av ljudet.
  • Klicka på Gå en kanal bakåtBild av knappen för att gå en kanal tillbaka eller Gå en kanal framåtBild av knappen för att gå en kanal framåt om du vill förflytta dig mellan de förinställda stationerna.
 5. När du har lyssnat klart på radio flyttar du på musen och klickar på StoppaBild av knappen Stopp.

Så här gör du förinställningar av FM-radiostationer

 1. På skärmen FM-radio letar du reda på en radiostation som inte är förinställd.

 2. Klicka på Spara som förval, ange ett namn på radiostationen och klicka därefter på Spara.

Så här redigerar du eller tar bort ett befintligt förval

 1. På skärmen FM-radio klickar du på förval.

 2. Högerklicka på det förval som du vill redigera, klicka på Redigera och gör sedan något av följande:

  • Ändra namnet på stationen genom att skriva ett nytt namn. Klicka sedan på Spara.

  • Om du vill ta bort stationen klickar du på Ta bort och därefter på Ja.

Så här söker du efter och lyssnar på Internetradiostationer

Förutom FM-radio kan du även lyssna på radiostationer på Internet. En del Internetradiostationer finns endast tillgängliga som abonnemang.

 1. Klicka på Start-knappenBild på Start-knappen, Alla program och därefter på Windows Media Center.
 2. Rulla till Tillägg på startskärmen i Windows Media Center och klicka på Utforska.

 3. Klicka på Musik + radio för att se vilka Internetradiopartners som är tillgängliga.

 4. Klicka på radiostationen och följ anvisningarna.

  Obs!

  • Internetradions tillgänglighet och de stationer som visas på sidan Utforska varierar beroende på var du befinner dig.Behöver du mer hjälp?