Få äldre program att fungera i den här versionen av Windows


De flesta program som är utvecklade för Windows Vista fungerar även i den här versionen av Windows, men vissa äldre program fungerar dåligt eller inte alls. Om ett program som är utvecklat för en äldre version av Windows inte fungerar som det ska kan du försöka med att ändra programmets kompatibilitetsinställningar, antingen manuellt eller med hjälp av Felsökaren för programkompatibilitet.

Titta på det här videoklippet för att få information om hur du kör äldre program i den här versionen av Windows (1:26) (videoklippet kan vara på engelska)

Om problemet kvarstår när du har ändrat inställningarna bör du kontrollera om det finns någon uppdatering för programmet på tillverkarens webbplats.

Varning!

  • Använd inte Felsökaren för programkompatibilitet för äldre antivirusprogram, diskverktyg eller andra systemprogram, eftersom det kan leda till dataförlust eller säkerhetsrisker.

Köra Felsökaren för programkompatibilitet

  1. Öppna Felsökaren för programkompatibilitet genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv felsökare i sökrutan och klicka på Felsökning. Under Program klickar du på Kör program som har skapats för tidigare versioner av Windows.

  2. Följ anvisningarna i felsökaren.

Om du inte kan installera ett program kan du sätta in installationsskivan för programmet och med hjälp av felsökaren leta upp programmets installationsfil, som vanligen heter Setup.exe, Install.exe eller något liknande. Felsökaren fungerar inte med program som har ett .msi-filnamnstillägg.

Tips!

  • Du kan även öppna Felsökaren för programkompatibilitet genom att högerklicka på en ikon eller genväg för ett program och välja Felsök kompatibilitet.

Ändra kompatibilitetsinställningar manuellt

Om du vill ändra ett programs kompatibilitetsinställningar manuellt högerklickar du på programmets ikon, klickar på Egenskaper och sedan på fliken Kompatibilitet.

Inställning Beskrivning
Inställning

Kompatibilitetsläge

Beskrivning

Programmet körs med inställningar från en tidigare Windows-version. Prova den här inställningen om du vet att programmet kan användas med en viss tidigare Windows-version.

Inställning

Använd 256 färger

Beskrivning

En begränsad uppsättning färger används i programmet. En del äldre program är avsedda att använda färre färger.

Inställning

Använd upplösningen 640 × 480 bildpunkter

Beskrivning

Programmet körs i ett mindre fönster. Prova den här inställningen om det grafiska gränssnittet är ojämnt eller återges felaktigt.

Inställning

Inaktivera visuella teman

Beskrivning

Teman inaktiveras i programmet. Prova den här inställningen om du har problem med menyerna eller knapparna i programmets namnlist.

Inställning

Inaktivera skrivbordssammansättning

Beskrivning

Genomskinlighet och andra avancerade bildskärmsfunktioner stängs av. Välj den här inställningen om fönstret verkar darrigt eller om du upplever andra bildskärmsproblem.

Inställning

Inaktivera skalning vid hög DPI

Beskrivning

Stänger av automatisk ändring av programstorlek om stor teckensnittsstorlek används. Prova den här inställningen om stora teckensnitt stör programmets utseende. Mer information finns i Göra texten på skärmen större eller mindre.

Inställning

Privilegienivå

Beskrivning

Programmet körs som administratör. För vissa program krävs administratörsbehörighet. Om du inte har loggat in som administratör är det här alternativet inte tillgängligt.

Inställning

Ändra inställningar för alla användare

Beskrivning

Du kan välja inställningar som ska gälla för alla användare på datorn.

Artikel-ID: MSW700015