Förstora objekt på skärmen (Förstoringsglaset)


Förstoringsglaset förstorar olika delar av skärmen och är en del av Hjälpmedelscentret. Klicka på Start och skriv sedan Förstoringsglaset för att öppna den snabbt.

Du kan även ändra skärmupplösningen för att justera skärpa, storlek och mängden objekt som ska rymmas på datorskärmen. Mer information om justering av skärmupplösningen finns i Optimera inställningarna för bildskärmen.

Obs!

 • Fäst Förstoringsglaset i aktivitetsfältet om du vill kunna öppna det snabbt. Mer information om hur du fäster finns i Fästa ett program i Aktivitetsfältet.

 • Om du vill stänga Förstoringsglaset trycker du på Windows-tangenten Bild på Windows-tangenten+Esc.

Det finns tre skärmförstoringslägen:

 • Helskärmsläge. I helskärmsläge förstoras hela skärmen. Beroende på skärmens storlek och den valda zoomningsnivån kanske du inte kan se hela skärmen samtidigt.

 • Linsläge. I linsläget förstoras området omkring muspekaren. När du flyttar på muspekaren flyttas även det förstorade området runt omkring den.

 • Dockat läge. I dockat läge förstoras bara en del av skärmen medan resten av skärmen är oförändrad. Du kan sedan avgöra vilken del av skärmen som ska förstoras.

Obs!

 • Helskärmsläget och linsläget finns bara tillgängliga som en del av Aero. Om din dator inte stöder Aero eller om du inte använder ett Aero‌ -tema kan du bara använda Förstoringsglaset i dockat läge.

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du får objekt på skärmen att se större ut (1:56)

Så här förstorar du objekt på bildskärmen

 1. Öppna Förstoringsglaset genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program, Tillbehör, Hjälpmedel och klicka på Förstoringsglaset.

 2. Klicka på det läge du vill använda på Vyer-menyn.

 3. Flytta pekaren till den del av skärmen du vill förstora.

Obs!

 • I helskärmsläget kan du snabbt få en överblick över hela skrivbordet om du klickar på Vyer-menyn och sedan på Förhandsgranskning i helskärmsläge.

 • En lista över tangentbordsgenvägar för Förstoringsglaset finns i Kortkommandon.

Visa alla

Så här väljer du fokus för Förstoringsglaset

 1. Öppna Förstoringsglaset genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program, Tillbehör, Hjälpmedel och klicka på Förstoringsglaset.

 2. Klicka på AlternativBild på knappen Alternativ och välj sedan önskat alternativ:
  Alternativ Beskrivning
  Alternativ

  Följ muspekaren

  Beskrivning

  Visar området omkring muspekaren i förstoringsfönstret. När du väljer det alternativet kan du välja om du vill att förstoringsfönstret ska flyttas när muspekaren närmar sig eller när muspekaren kommer till kanten på förstoringsfönstret.

  Alternativ

  Följ tangentbordsfokus

  Beskrivning

  Visar området kring markören när du trycker på Tabb eller piltangenterna.

  Alternativ

  Låt Förstoringsglaset följa textinfogningspunkten

  Beskrivning

  Visar området runt texten som du skriver.

Så här ändrar du zoomnivå

 1. Öppna Förstoringsglaset genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program, Tillbehör, Hjälpmedel och klicka på Förstoringsglaset.

 2. Gör något av följande:

  Om du vill: Gör så här:
  Om du vill:

  Zooma in

  Gör så här:
  Klicka på Zooma in  Bild på knappen Zooma in eller tryck på Windows-tangenten Bild på Windows-tangenten+ plustangenten
  Om du vill:

  Zooma ut

  Gör så här:
  Klicka på Zooma ut  Bild på knappen Zooma ut eller tryck på Windows-tangenten Bild på Windows-tangenten+ minustangenten

Så här ställer du in zoomningsfaktorn

Zoomningsfaktorn avgör hur snabbt Förstoringsglaset zoomar in och ut.

 1. Öppna Förstoringsglaset genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program, Tillbehör, Hjälpmedel och klicka på Förstoringsglaset.

 2. Klicka på AlternativBild på knappen Alternativ och ändra zoomningsfaktorn genom att dra i reglaget. När du drar reglaget åt vänster zoomar Förstoringsglaset långsammare och förändringarna mellan olika zoomningsnivåer blir mindre. När du drar reglaget åt höger zoomar Förstoringsglaset snabbare och förändringarna mellan olika zoomningsnivåer blir större.

Så här ställer du in linsstorlek

När du är i linsläge kan du ändra storlek på linsen i Förstoringsglaset.

 1. Öppna Förstoringsglaset genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program, Tillbehör, Hjälpmedel och klicka på Förstoringsglaset.

 2. Klicka på AlternativBild på knappen Alternativ och ändra storlek på linsen i Förstoringsglaset genom att dra i reglaget under Förstoringsglasets linsstorlek. Linsens storlek ändras direkt. Ändra nivån så att den passar dig.

Obs!

 • Det är bara i linsläget som inställningar för linsstorlek visas.

 • Du kan snabbt ändra linsstorlek genom att trycka på Ctrl+Alt+R och sedan flytta pekaren uppåt och nedåt för att ändra höjd, och åt vänster och höger för att ändra bredd.

Så här aktiverar du inverterade färger

Om du aktiverar inverterade färger ökar du kontrasten mellan olika objekt på skärmen. Det kan göra det lättare att se innehållet som visas på skärmen.

 1. Öppna Förstoringsglaset genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program, Tillbehör, Hjälpmedel och klicka på Förstoringsglaset.

 2. Klicka på AlternativBild på knappen Alternativ och markera kryssrutan Aktivera inverterade färger.

Så här visar du Förstoringsglaset verktygsfält

När du startar Förstoringsglaset döljs dess verktygsfält, men du kan välja att visa det igen.

 1. Öppna Förstoringsglaset genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program, Tillbehör, Hjälpmedel och klicka på Förstoringsglaset.

 2. När du har öppnat Förstoringsglaset kan du klicka på förstoringsglasikonen på skärmenBild på förstoringsglasikonen eller på förstoringsglasikonen i aktivitetsfältet.


Behöver du mer hjälp?