Göra texten lättare att läsa med ClearType


Tekniken för ClearType-teckensnitt gör att texten på skärmen blir nästan lika skarp och tydlig som vid utskrift på papper. ClearType är som standard aktiverat i den här versionen av Windows.

För att få ut så mycket som möjligt av ClearType behöver du en platt bildskärm av hög kvalitet, t.ex. en LCD- eller plasmabildskärm. Du kan uppnå en viss förbättring av läsbarheten med ClearType på en CRT-skärm.

Titta på det här videoklippet för att få information om hur du gör text mer lättläst med ClearType (1:42) (videoklippet kan vara på engelska)

Aktivera ClearType

  1. Öppna ClearType-justeringsverktyget genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du cleartype och klickar sedan på Justera ClearType-text.

  2. Markera kryssrutan Aktivera ClearType på justeringsverktygets första sida, klicka på Nästa och fortsätt sedan att klicka på Nästa tills du når sista sidan.

  3. Klicka på Slutför på justeringsverktygets sista sida, så aktiveras ClearType. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Obs!

  • För att ClearType ska fungera behövs ett bildskärmskort och en bildskärm med stöd för minst 256 färger. Bäst resultat får du med inställningen Hög (24-bitars färg) eller Högst (32-bitars färg).

Finjustera ClearType

Du kan använda ClearType-justeringsverktyget för att justera läsbarheten för text på skärmen efter dina behov.

  1. Öppna ClearType-justeringsverktyget genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du cleartype och klickar sedan på Justera ClearType-text.

  2. Kontrollera att kryssrutan Aktivera ClearType är markerad och klicka sedan på Nästa. Klicka på det textexempel som du tycker ser bäst ut på varje sida.

  3. Klicka på Slutför på justeringsverktygets sista sida, så sparas inställningarna. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

OBS!

  • Om du har uppgraderat till Windows 7 från Windows XP eller Windows Vista och ClearType-justeringsverktyget PowerToy för Windows XP fortfarande är installerat på datorn, kan du avinstallera det. ClearType-justeringsverktyget följer med Windows 7 och kan ersätta ClearType-justeringsverktyget PowerToy. Mer information om hur du avinstallerar program finns i Avinstallera eller ändra ett program.Behöver du mer hjälp?