Om du installerar ett nätverk hemma eller på ett mindre kontor, kan du använda några av nedanstående metodtips för att göra datorn och nätverket säkrare.

Allmänna säkerhetsrekommendationer för nätverk

I listan nedan finns några allmänna riktlinjer för alla hemnätverk och mindre kontorsnätverk.

Uppdatera datorn kontinuerligt

Ett enkelt sätt att skydda datorerna i nätverket är att aktivera Automatiska uppdateringar på alla datorer. Du kan ställa in Windows så att viktiga och rekommenderade uppdateringar installeras automatiskt, eller så att bara viktiga uppdateringar installeras. Viktiga uppdateringar ger tydliga fördelar i form av ökad säkerhet och tillförlitlighet. Rekommenderade uppdateringar kan lösa mindre problem och förbättra datoranvändningen. Valfria uppdateringar varken hämtas eller installeras automatiskt.

Mer information finns i avsnitten Om automatiska uppdateringar i Windows och Aktivera eller inaktivera automatisk uppdatering.

Använd en brandvägg

En brandvägg kan förhindra att hackare eller skadlig programvara (t.ex. maskar) får åtkomst till din dator via ett nätverk eller Internet. En brandvägg kan även förhindra att skadlig programvara skickas från din dator till andra datorer.

Mer information finns i Aktivera/inaktivera Windows-brandväggen.

Kör antivirusprogram på alla datorer

Brandväggar håller maskar och hackare borta, men de är inte byggda för att skydda mot virus. Därför bör du installera och använda antivirusprogramvara. Virus kan spridas via bifogade filer i e-postmeddelanden, filer på cd-skivor eller filer som du hämtar från Internet. Kontrollera att antivirusprogramvaran är uppdaterad och att datorn genomsöks regelbundet.

Det finns många olika antivirusprogram. Microsoft erbjuder Security Essentials, ett kostnadsfritt antivirusprogram som kan hämtas på webbplatsen Microsoft Security Essentials. Det finns också antivirusprogram från andra leverantörer på webbplatsen Windows leverantörer av säkerhetsprogram.

Använd en router för att dela Internetanslutningen

Det kan var en god idé att använda en router för att dela en Internetanslutning. Den här typen av enheter har inbyggda brandväggar, NAT (network address translation) och andra funktioner som gör att hackare får svårare att ta sig in på nätverket.

Var inte inloggad som administratör

När du använder program som kräver Internetåtkomst, till exempel webbläsare eller e-postprogram, rekommenderar vi att du loggar in som ett standardanvändarkonto och inte som ett administratörskonto. Anledningen till detta är att de flesta virus och maskar inte kan sparas eller köras på datorn om du inte är inloggad som administratör.

Mer information finns i Varför använda ett standardanvändarkonto i stället för ett administratörskonto?

Allmänna säkerhetsrekommendationer för trådlösa nätverk

Om du har ett trådlöst nätverk finns det några ytterligare säkerhetsåtgärder som du bör vidta.

Använd en nätverkssäkerhetsnyckel

Om du har ett trådlöst nätverk bör du skapa en nätverkssäkerhetsnyckel som aktiverar kryptering. Med kryptering går det inte att ansluta till nätverket utan säkerhetsnyckeln. Dessutom krypteras all information som skickas över nätverket, vilket innebär att bara de datorer som har tillgång till nyckeln kan dekryptera informationen så att den kan läsas. Detta gör det svårare att komma åt nätverket och filerna utan ditt medgivande. Wi-Fi Protected Access (WPA eller WPA2) är den rekommenderade krypteringsmetoden för trådlösa nätverk.

Obs!

  • Vi rekommenderar att du använder WPA2 om det är möjligt. Vi rekommenderar inte att du använder WEP för nätverkssäkerhet. WPA eller WPA2 är säkrare. Om du provar WPA och WPA2 och de inte fungerar, rekommenderar vi att du uppgraderar nätverkskortet till ett som fungerar tillsammans med WPA eller WPA2.

Ändra det förvalda namnet och lösenordet för routerns eller åtkomstpunktens administratörskonto

Om du har en router eller en åtkomstpunkt använde du antagligen det förvalda namnet och lösenordet för att konfigurera enheterna. De flesta tillverkare använder samma standardnamn och lösenord för alla modeller, vilket innebär att obehöriga kan få tillgång till routern eller åtkomstpunkten utan att du är medveten om det. Du undviker att detta inträffar genom att ändra användarnamnet och lösenordet för routern. Mer information om hur du ändrar användarnamnet och lösenordet finns i dokumentationen till enheten.

Ändra det förvalda SSID-värdet

Routrar och åtkomstpunkter använder ett namn för trådlöst nätverk som kallas SSID (Service Set Identifier). De flesta tillverkare använder samma SSID för alla sina routrar och åtkomstpunkter. Vi rekommenderar att du ändrar det förvalda SSID-värdet så att ditt trådlösa nätverk inte överlappa andra trådlösa nätverk i närheten som använder samma SSID. Detta gör det enklare att identifiera vilket trådlöst nätverk som är ditt, om det finns flera sådana nätverk i närheten, eftersom SSID-värdet visas i listan över tillgängliga nätverk. Mer information om hur du ändrar SSID-värdet finns i dokumentationen till enheten.

Placera routern eller åtkomstpunkten på rätt ställe

Trådlösa signaler kan överföras upp till 100 meter, vilket innebär att signalen från ditt nätverk kan uppfångas även utanför hemmets väggar. Du kan begränsa det område som nås av signalen genom att placera routern eller åtkomstpunkten nära mitten av bostaden, och inte i närheten av en yttervägg eller ett fönster.Behöver du mer hjälp?