Hantera kontaktlistan i Outlook.com

Här är några enkla instruktioner för vanliga aktiviteter i kontaktlistan.

Förutom de kontakter du har lagt till eller importerat till Kontakter kan kontaktlistan också innehålla kontaktinformation från sociala nätverk som Facebook, Twitter, flickr och LinkedIn. Du kan lägga till eller ta bort sociala nätverk, men enskild kontaktinformation från sociala nätverk kan inte ändras eller tas bort i Outlook.com. Mer information finns i Lägga till vänner från Facebook och andra sociala nätverk.

Om du får för många födelsedagspåminnelser från dina sociala nätverk och vill stänga av dem går du till Lägga till födelsedagar i Outlook.com-kalendern.

Var finns mina kontakter?

Att du inte kan se alla dina kontakter kan bero på flera saker. Mer information finns i Var finns mina kontakter?.

Lägga till en kontakt

När du svarar på ett mejl som innehåller kontakter som inte finns i din lista kan du få en fråga om du vill lägga till dem. Du kan också lägga till kontakter manuellt

 1. Klicka på Ny i Kontakter.

 2. Lägga till kontaktinformation Om du vill lägga till fler mejladresser, telefonnummer m.m. klickar du på ikonen Plus-ikonen i det avsnittet.
 3. Klicka på Spara.

Importera kontakter

Importera från ett annat Outlook.com-konto

 1. Logga in på Outlook.com-kontot du vill importera från.

 2. Klicka på Hantera i Kontakter och sedan på Exportera.

 3. Spara CSV-filen på hårddisken.

 4. Logga in på kontot du vill importera kontaktinformationen i.

 5. Om Lägg till personer i din kontaktlista inte visas i Kontakter klickar du på Hantera och sedan på Lägg till personer. Annars hoppar du till steg 6.

 6. Klicka på Importera från fil under Lägg till personer i din kontaktlista.

 7. Välj Ett annat Outlook.com-konto och bläddra sedan till filen du sparade i steg 3.

 8. Klicka på Importera kontakter.

Importera från Outlook-skrivbordsappen eller Windows Live E-post

 1. Exportera dina kontakter från Outlook-skrivbordsappen eller Windows Live E-post som en CSV-fil. Kommandot Exportera hittar du på Arkiv-menyn.

 2. Om Lägg till personer i din kontaktlista inte visas i Kontakter klickar du på Hantera och sedan på Lägg till personer. Annars hoppar du till steg 3.

 3. Klicka på Importera från fil i Lägg till personer i din kontaktlista.

 4. Välj Microsoft Outlook eller Windows Live E-post och bläddra sedan till filen du sparade i steg 1.

 5. Klicka på Importera kontakter.

Importera från Outlook Express

Om du har använt Outlook Express kan du ladda upp dina mejl och kontakter till Outlook.com. Installera tillägget Mail Migration och följ instruktionerna.

Redigera eller ta bort en kontakt

Klicka på en kontakt i Kontakter och klicka sedan på Redigera eller Ta bort.

Obs! Enskild kontaktinformation från sociala nätverk kan inte redigeras eller tas bort. Information om hur du lägger till eller tar bort sociala nätverk i ditt Outlook.com-konto finns i Lägga till vänner från Facebook och andra sociala nätverk.

Återställa borttagna kontakter

Om du av misstag har tagit bort eller förlorat kontakter kan du återställa dem. Se Återställa borttagna kontakter.

Lägga till och ta bort kontakter från Favoriter

Favoriter visas i Kontakter längst upp i kontaktlistan. Om du vill lägga till eller ta bort kontakter från Favoriter, klickar du på kontakten och sedan på Lägg till i Favoriter eller Ta bort från Favoriter.

Länka och ta bort länkar för kontakter

När Kontakter upptäcker att det finns två kontakter med samma för- och efternamn länkas de samman så att de visas som en enskild kontakt. Du kan också länka kontakter med Rensa kontakter eller länka/ta bort länkar för kontakter manuellt.

Länka kontakter med Rensa kontakter

 1. Klicka på Hantera i Kontakter och klicka sedan på Rensa kontakter.

 2. Avmarkera kryssrutan för de kontakter i uppsättningen som du inte vill länka.

 3. Upprepa steg 2 för varje kontaktuppsättning och klicka sedan på Rensa.

Söka efter och länka kontakter manuellt

 1. Skriv namnet på den kontakt som du vill söka efter i sökfältet i Kontakter.

 2. Markera de kontakter som du vill länka i sökresultatet och klicka sedan på Länka.

Ta bort länkar för kontakter

När kontakter länkas skapas en ny, kombinerad kontakt med all information från de ursprungliga kontakterna. De ursprungliga kontakterna tas sedan bort. Om du av misstag råkar länka två eller fler kontakter som är olika personer kan du återställa dem på följande sätt.

 1. Välj den kombinerade kontakten i Kontakter.

 2. Klicka på Hantera och sedan på Återställ borttagna kontakter.

 3. Markera kontakterna du vill återställa och klicka sedan på Återställ.

 4. Klicka på den felaktiga kombinerade kontakten, klicka på Ta bort och sedan på Ta bort igen.

Visa medlemmarna i en grupp

Grupper visas i alfabetisk ordning i kontaktlistan. Om du vill se vilka som ingår i en grupp klickar du på gruppen.

Skapa en ny grupp

 1. Klicka på pilen bredvid Ny och sedan på Ny grupp.

 2. Ange ett namn för gruppen.

 3. Börja skriva ett namn eller en mejladress under Lägg till medlem. Klicka på kontakten när han eller hon visas i listan.

 4. När du har lagt till alla som ska vara med i gruppen klickar du på Spara.

Du kan också göra så här:

 1. Klicka på kryssrutan bredvid varje kontakt som du vill lägga till i en ny grupp.

 2. Klicka på Grupper och sedan på Ny grupp.

 3. Ange ett namn för gruppen och klicka sedan på Spara.

Lägga till eller ta bort gruppmedlemmar

Grupper visas i alfabetisk ordning i kontaktlistan.

Lägga till medlemmar i en grupp

 1. Klicka på namnet på den grupp som du vill lägga till medlemmar i och klicka sedan på Redigera.

 2. Börja skriva ett namn eller en mejladress under Lägg till medlem. Klicka på kontakten när han eller hon visas i listan.

 3. När du har lagt till alla medlemmar klickar du på Spara.

Du kan också göra så här:

 1. Klicka på kryssrutan bredvid varje kontakt som du vill lägga till i gruppen.

 2. Klicka på Grupper, välj den grupp som du vill lägga till kontakterna i och klicka sedan på Verkställ.

Ta bort medlemmar från en grupp

 1. Klicka på namnet på den grupp som du vill ta bort medlemmar från och klicka sedan på Redigera.

 2. Klicka på X under varje kontakt som du vill ta bort och klicka sedan på Spara.

Du kan också göra så här:

 1. Klicka på kryssrutan bredvid varje kontakt som du vill ta bort från gruppen.

 2. Klicka på Grupper, avmarkera kryssrutan bredvid den grupp som du vill ta bort kontakterna från och klicka sedan på Verkställ.

  Obs! När du tar bort en kontakt från en grupp finns kontakten fortfarande kvar i kontaktlistan.

Ta bort en grupp

Grupper visas i alfabetisk ordning i kontaktlistan.

 1. Klicka på gruppen som du vill ta bort.

 2. Klicka på Ta bort och sedan på Ta bort igen.

  Obs! De som ingick i gruppen finns fortfarande kvar i kontaktlistan efter borttagningen.

Kontakta kundsupport om du vill ha mer hjälp med att hantera kontakter och grupper.

Gå till Outlook.com

Övriga resurser

Enkla instruktioner för vanliga aktiviteter.
Grunderna i Outlook.com

Behöver du hjälp med skrivbordsappen Outlook?
Sök hjälp om Office

Behöver du mer hjälp?
Ställ din fråga i community-forumen

Har du förslag till Outlook.com?
Skicka feedback till oss

Kommer du inte åt Outlook.com?
Kontrollera tjänststatusen