Du kan använda Windows för att hålla reda på personer och organisationer, genom att skapa kontakter i Windows Kontakter. Varje kontakt innehåller information om en person eller organisation.

När du vill veta en kontakts e-postadress eller telefonnummer kan du hitta informationen i mappen Kontakter. Om du vill anteckna något om en affärskontakt kan du spara anteckningarna i mappen Kontakter. Du kan dessutom spara bilder på kontakterna i mappen Kontakter.

Öppna Windows Kontakter genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och klicka på ditt användarnamn. Skriv kontakter i adressfältet och tryck på Retur.

Vad är en kontakt?

Du kan spara hur mycket eller hur lite information du vill om varje kontakt, inklusive följande:

 • E-postadresser. Du kan spara hur många e-postadresser du vill för en kontakt och ange en av e-postadresserna som standardadress.

 • Lägg till en bild. Om du lägger till en bild av en kontakt kan du lättare komma ihåg hur personen ser ut.

 • Telefonnummer. Du kan spara en kontakts telefonnummer (till hemmet, arbetet och mobiltelefonen) och faxnummer.

 • Gatuadresser. Du kan spara en kontakts hem- och arbetsadresser.

 • Information om familjen. Du kan spara information om en kontakts make/maka eller partner, barn, kön, födelsedag och andra årsdagar.

 • Webbplatsadresser. Du kan spara en kontakts privata och arbetsrelaterade webbplatsadresser.

 • Obs! Använd det här utrymmet om du vill lägga till annan information om en kontakt.

Lägga till en kontakt

 1. Öppna Windows Kontakter genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och klicka på ditt användarnamn. Skriv kontakter i adressfältet och tryck på Retur.

 2. Klicka på Ny kontakt och skriv sedan önskad information om kontakten i fälten på de tillgängliga flikarna. Klicka sedan på OK. Du måste inte fylla i alla fält. Skriv bara så mycket information du vill.

Obs!

 • Om du lägger till en e-postadress till den nya kontakten ska du klicka på Lägg till innan du klickar på OK.

Lägga till information om en kontakt

 1. Öppna Windows Kontakter genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och klicka på ditt användarnamn. Skriv kontakter i adressfältet och tryck på Retur.

 2. Dubbelklicka på kontakten du vill ändra.

 3. Klicka på fliken där du vill lägga till informationen och skriv sedan in texten i de tillgängliga fälten. Klicka sedan på OK.

Lägga till eller ändra en bild för en kontakt

Varje kontakt i Windows får en standardbild. Du kan byta ut den bilden till ett foto eller en annan bild.

 1. Öppna Windows Kontakter genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och klicka på ditt användarnamn. Skriv kontakter i adressfältet och tryck på Retur.

 2. Dubbelklicka på kontakten vars bild du vill ändra.

 3. Klicka på kontaktens bild på fliken Namn och e-post och gör sedan något av följande:

  • Klicka på bilden och klicka sedan på Byt bild om du vill lägga till en ny bild. Leta upp den bild du vill använda, klicka på den, klicka på Ställ in och klicka sedan på OK.

  • Du kan ta bort en befintlig bild genom att klicka på bilden, Ta bort bild och sedan på OK. Bilden återställs till Windows standardbild för kontakten. (Det går inte att ta bort standardbilden.)

Skapa kontaktgrupper (distributionslistor)

Du kan också skapa kontaktgrupper genom att gruppera flera enskilda kontakter i en grupp med en enda e-postadress. Om du skickar ett e-postmeddelande till en kontaktgrupp skickas det till alla i den gruppen. Ofta är det mycket enklare att skicka e-post till en kontaktgrupp än att lägga till ett mottagarnamn i taget i ett e-postmeddelande, särskilt om du ofta skickar meddelanden till samma personer.

Mer information finns i Skapa kontaktgrupper (e-postlistor).

Skicka kontakter till andra personer

Du kan inte bara spara kontaktinformation om personer och organisationer utan du kan också skicka kontakter till andra personer. Du behöver inte skriva ned telefonnummer, adresser och annan kontaktinformation i ett e-postmeddelande. Allt du behöver göra är att skicka dem en kontakt som innehåller den information som du vill dela med dig av. Det vanligaste sättet att skicka en kontakt på är att bifoga kontakten i ett e-postmeddelande. (Hur du bifogar en fil beror på vilket e-postprogram du använder.)

Om du vill skicka en kontakt till någon som inte använder samma version av Windows som du, måste du eventuellt exportera kontakten till ett annat format. Mer information finns i Importera, exportera eller ändra formatet för kontakter.Behöver du mer hjälp?