Tangentbordsgenvägar i Windows Media Center


Du kan komma åt funktionerna i Windows Media Center med tangentbordet. I Media Center finns dessutom en mängd tangentbordsgenvägar så att det går lättare att navigera med tangentbordet.

Information om hur du använder hjälpmedelsfunktioner som Skärmförstoraren och Skärmläsaren finns i Använda hjälpmedelsfunktioner i Windows Media Center.

Följande tabeller visar de olika tangentbordsgenvägarna för Media Center. Fler tangentbordsgenvägar för Windows finns i Kortkommandon.

Använda genvägar för grundläggande navigering

Följande tabell visar hur du använder tangentbordsgenvägar för grundläggande navigering i Media Center.

Om du vill
Använd den här tangenten eller tangentbordsgenvägen

Öppna Media Center eller återvända till startskärmen för Media Center

Windows-tangenten Bild av Windows-tangenten+Alt+Retur

Acceptera det som markerats

Retur

Gå tillbaka till föregående fönster

Backsteg

Gå till det första objektet i listan

Home

Gå till det sista objektet i listan

End

Flytta till vänster, höger, upp eller ned

Piltangenter

Gå in i och gå ut ur helskärmsläge

Alt+Retur

Använd tangentbordsgenvägar för att ställa in ljud

Följande tabell visar du använder tangentbordsgenvägar för att ställa in ljud.

Om du vill
Använd den här tangenten eller tangentbordsgenvägen

Stänga av eller sätta på ljudet

F8

Sänk volymen

F9

Höj volymen

F10

Gå till sidan Musikbiblioteket

Ctrl+M

Spela upp en låt

Ctrl+Skift+P

Stoppa uppspelningen av en låt

Ctrl+Skift+S

Pausa eller återuppta uppspelningen av en låt

Ctrl+P

Gå till den aktuella låtens början

Ctrl+F

Hoppa fram till nästa låt

Ctrl+B

Spola fram en låt

Ctrl+Skift+F

Rippa en CD

Ctrl+R

Visa snabbmenyn

Ctrl+D

Använd tangentbordsgenvägar för att se och spela in TV

Följande tabeller visar hur du använder tangentbordsgenvägar för att se och spela in TV.

Om du vill
Använda den här tangenten eller tangentbordsgenvägen

Gå till Inspelade program

Ctrl+O

Gå till guiden

Ctrl+G

Gå till pågående TV

Ctrl+T

Ändra skärmens bredd-höjd-förhållande (zoom)

Ctrl+Skift+Z

Spela in ett TV-program

Ctrl+R

Pausa eller återuppta visningen av pågående TV eller inspelad TV

Ctrl+P

Stoppa inspelningen eller stoppa uppspelningen av ett TV-program

Ctrl+Skift+S

Återuppta uppspelningen av ett TV-program

Ctrl+Skift+P

Spola tillbaka pågående TV eller inspelad TV

Ctrl+Skift+B

Spola fram pågående TV eller inspelad TV

Ctrl+Skift+F

Hoppa bakåt

Ctrl+B

Hoppa framåt

Ctrl+F

Visa snabbmenyn

Ctrl+D

Gå till nästa kanal

PgUp

Gå till föregående kanal

PgDn

Använd tangentbordsgenvägar för att visa bilder

Följande tabell visar hur du använder tangentbordsgenvägar för att visa bilder.

Om du vill
Använda den här tangenten eller tangentbordsgenvägen

Gå till Bilder

Ctrl+K

Zooma in på en bild

Retur

Visa ett bildspel

Ctrl+Skift+P

Stoppa ett bildspel

Ctrl+Skift+S

Pausa ett återuppta ett bildspel

Ctrl+P

Hoppa tillbaka till föregående bild

Uppåtpil eller vänsterpil

Hoppa fram till nästa bild

Nedåtpil eller högerpil

Visa snabbmenyn

Ctrl+D

Använd tangentbordsgenvägar för att spela upp videofilmer

Följande tabell visar hur du använder tangentbordsgenvägar för att spela upp videofilmer.

Om du vill
Använd den här tangentbordsgenvägen

Gå till Videor

Ctrl+E

Spela upp en video

Ctrl+Skift+P

Pausa eller återuppta uppspelningen av en video

Ctrl+P

Stoppa uppspelningen av en video

Ctrl+Skift+S

Spola videon bakåt

Ctrl+Skift+B

Spola videon framåt

Ctrl+Skift+F

Hoppa bakåt

Ctrl+B

Hoppa framåt

Ctrl+F

Ändra skärmens bredd-höjd-förhållande (zoom)

Ctrl+Skift+Z

Använd tangentbordsgenvägar för att spela upp DVD-skivor

Följande tabell visar hur du använder tangentbordsgenvägar när du spelar upp DVD-skivor.

Om du vill
Använd den här tangenten eller tangentbordsgenvägen

Gå till DVD-menyn

Ctrl+Skift+M

Spela upp en DVD-skiva

Ctrl+Skift+P

Pausa eller återuppta uppspelningen av en DVD-skiva

Ctrl+P

Stoppa uppspelningen av en DVD-skiva

Ctrl+Skift+S

Spola DVD-skivan bakåt

Ctrl+Skift+B

Spola DVD-skivan framåt

Ctrl+Skift+F

Gå till föregående kapitel

Ctrl+B

Gå till nästa kapitel

Ctrl+F

Ändra skärmens bredd-höjd-förhållande (zoom)

Ctrl+Skift+Z

Byt ljudspår på DVD:n

Ctrl+Skift+A

OBS

  • Beroende på datorns maskinvara eller den typ av media som du spelar upp, är det inte säkert att alla tangentbordsgenvägar som visas här finns tillgängliga. Du kan till exempel inte visa Programguiden om du inte har konfigurerat en TV-mottagare.Behöver du mer hjälp?