Medieinformation i Windows Media Player: Vanliga frågor och svar


Här är några svar på vanliga frågor om medieinformation.

Visa alla

Hur hör skivomslag samman med medieinformation?

Skivomslag är en typ av medieinformation. När du rippar en CD-skiva i Media Player hämtas skivomslaget oftast från Internet tillsammans med annan information. Mer information om skivomslag finns i Lägga till eller ändra skivomslag i Windows Media Player.

Har spelaren stöd för ID3-taggar?

Ja. Spelaren läser och skriver medieinformation i formatet ID3v2. Den kan också läsa medieinformation i formatet ID3v1.

ID3 är namnet på en standard som används för att lägga till medieinformation i en digital mediefil. ID3v1 är den första versionen av denna standard. ID3v2 är den andra versionen.

Hur instruerar jag spelaren att åtgärda medieinformationen i mina filer automatiskt?

Spelaren kan söka igenom filerna i ditt bibliotek automatiskt och hämta medieinformation som saknas eller försöka åtgärda felaktig medieinformation. Så här ändrar du inställningen:

 1. Klicka på Start-knappenBild av Start-knappen, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på Ordna, sedan på Alternativ och till sist på fliken Bibliotek.

 3. I området Automatisk uppdatering av medieinformation för filer markerar du kryssrutan Hämta mer information från Internet.

 4. Välj ett av följande alternativ:

  • Om du vill att spelaren bara ska lägga till medieinformation som saknas i filerna klickar du på Lägg endast till information som saknas.

  • Om du vill att spelaren ska skriva över all medieinformation i filerna klickar du på Skriv över all medieinformation.

   Var försiktig när du använder det här alternativet. Om du ändrar medieinformationen i filerna manuellt finns risken att ändringarna skrivs över om du har valt det här alternativet.

Hur förhindrar jag att spelaren skriver över medieinformationen i mina filer?

Alternativet Skriv över all medieinformation kanske är markerat. Välj i stället alternativet Lägg endast till information som saknas. Mer information finns under frågan om hur spelaren kan åtgärda medieinformation automatiskt i det här avsnittet.

Hur instruerar jag spelaren att uppdatera objektets filnamn när medieinformation uppdateras i biblioteket?

När spelaren rippar en CD-skiva namnges filerna enligt dina inställningar (till exempel "01-Låtens namn-Artistens namn.WMA"). Det kan finnas musikfiler på datorn som rippats i andra program och som har filnamn som inte stämmer överens med dina inställningar.

Följ stegen nedan om du vill att spelaren ska ändra filnamnen på musikfilerna så att de stämmer med dina rippningsinställningar.

 1. Klicka på Start-knappenBild av Start-knappen, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på Ordna, sedan på Alternativ och till sist på fliken Bibliotek.

 3. I området Automatisk uppdatering av medieinformation för filer markerar du kryssrutan Byt namn på musikfiler med hjälp av inställningarna för rippning.

  Filerna kan då få nya namn när medieinformationen i dem uppdateras (antingen manuellt av dig eller automatiskt av spelaren).

Hur instruerar jag spelaren att flytta filerna till rätt artist- och albummappar på datorn när medieinformation uppdateras i biblioteket?

När spelaren rippar en CD-skiva namnger den filerna och lagrar dem sedan i undermappar baserat på artist- och albumnamn. Som standard behålls filen på samma fysiska plats även om medieinformationen för filen ändras (till exempel om artistnamn eller albumnamn ändras).

Om du vill kan du instruera spelaren att flytta filerna automatiskt till rätt artist- eller albummappar om medieinformationen i filerna ändras. Så här aktiverar du inställningen:

 1. Klicka på Start-knappenBild av Start-knappen, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på Ordna, sedan på Alternativ och till sist på fliken Bibliotek.

 3. I området Automatisk uppdatering av medieinformation för filer markerar du kryssrutan Ordna musik i rippningsmappen efter inställningarna för rippning.

  Filerna kan då få nya platser när medieinformationen i dem uppdateras (antingen manuellt av dig eller automatiskt av spelaren).

Hur ser jag till att mina klassificeringar inte skrivs över av andra personer som använder min dator?

Svaret på den här frågan beror på hur användarkonton hanteras på datorn. Om alla loggar in på din dator med ett och samma användarkonto finns det inget sätt att förhindra att andra skriver över dina användarklassificeringar, om de också väljer att klassificera objekt i biblioteket i Media Player.

Om alla däremot har separata användarkonton på datorn kan du anpassa inställningarna i Windows Media Player så att endast dina användarklassificeringar sparas i mediefiler. Andra användare kan fortfarande ange användarklassificeringar, men klassificeringarna visas bara i spelarens bibliotek när användaren är inloggad. Så här ser du till att dina användarklassificeringar inte skrivs över:

 1. Logga in på datorn med ditt användarkonto.

 2. Klicka på Start-knappenBild av Start-knappen, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 3. Klicka på Ordna, sedan på Alternativ och till sist på fliken Bibliotek.

 4. I området Automatisk uppdatering av medieinformation för filer kontrollerar du att kryssrutan Behåll mina klassificeringar som globala klassificeringar i filer är markerad.

  När du har valt den här inställningen sparas dina användarklassificeringar i de enskilda mediefilerna i stället för i bibliotekets databasfil. Dina klassificeringar visas i biblioteket som vanligt, trots att klassificeringsinformationen sparas på en annan lagringsplats.

 5. Logga ut från användarkontot och logga in på den andra personens användarkonto (eventuellt måste du be den andra personen att ange sitt kontolösenord).

 6. Klicka på Start-knappenBild av Start-knappen, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 7. Klicka på Ordna, sedan på Alternativ och till sist på fliken Bibliotek.

 8. I området Automatisk uppdatering av medieinformation för filer avmarkerar du kryssrutan Behåll mina klassificeringar som globala klassificeringar i filer.

  När den här kryssrutan är avmarkerad sparas användarens klassificeringar i databasfilen i användarens bibliotek i stället för i de enskilda mediefilerna.

 9. Upprepa steg fyra till sex för eventuella ytterligare konton som finns på datorn.Behöver du mer hjälp?