Ändra inställningar för att bränna en CD eller DVD i Windows Media Player


Det finns ett antal inställningar som du kan anpassa i Windows Media Player för att bränningen ska fungera bättre.

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du ändrar inställningarna för bränning av en CD eller DVD (0:57)

Så här ändrar du inställningarna för bränning av en CD eller DVD

 1. Klicka på StartBild av Start-knappen, Alla program och sedan på Windows Media Player.
  Om spelaren är öppen och i uppspelningsläge klickar du på Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i spelarens övre högra hörn.
 2. Klicka på fliken Bränn i biblioteket.

 3. Klicka på BränningsalternativBild på knappen Alternativ och sedan på Fler bränningsalternativ.
 4. Ändra ett eller flera av nedanstående alternativ:

  • Brännhastighet. Det är normalt sett inte nödvändigt att ändra brännhastigheten såvida du inte har problem med bränningen. I detta fall kan lösningen vara att sänka brännhastigheten. Den här inställningen gäller för alla brännare som du ansluter till datorn.

  • Mata ut skivan automatiskt efter bränning. Markera den här kryssrutan om du vill att CD:n ska matas ut automatiskt efter att den har bränts.

  • Justera ljudvolymen så den är samma för alla spår. Om du bränner låtar som spelats in med olika ljudvolym markerar du den här rutan för att minimera volymskillnaderna mellan låtarna på din brända CD. På så vis behöver du inte ändra volyminställningen medan du spelar upp CD:n.

  • Bränna en CD utan pauser. Markera den här kryssrutan om du inte vill ha tvåsekunderspauser mellan varje låt på ljud-CD:n du bränner.

  • Lägg till en lista med alla brända filer i detta format. När du bränner en dataskiva med Windows Media Player skapas en spelningslista över de brända filerna och denna lista läggs till på skivan. Om uppspelningsenheten stöder spelningslistor spelar du upp filerna i den ordning de förekommer i bränningslistan. Spelningslistan sparas automatiskt med filnamnstillägget .wpl. Om du vill spela upp dataskivor på en enhet som inte stöder det här filnamnstillägget, kan du använda filnamnstillägget .m3u i stället.

  • Använd medieinformation för att ordna filerna i mappar på skivan. Välj det här alternativet när du vill sortera filerna som bränts på data-CD- eller data-DVD-skivor i följande mappar: Musik\Artist\Album, TV, Video och Bild. Om medieinformation, t.ex. album och albumartist, saknas i filerna sparas de i mappar med namnet Okänd artist\Okänt album. Du kan förhindra detta genom att kontrollera att filerna innehåller information om album och albumartist innan du bränner skivan. Mer information om medieinformation finns i Lägga till eller redigera medieinformation i Windows Media Player.

  Obs!

  • I den här versionen av Windows Media Player kan du inte konvertera filer till en mindre storlek innan du bränner dem på en data-CD eller -DVD.

  • Om din CD- eller DVD-brännare inte stöder skarvlös bränning kan en uppdatering av den inbyggda programvaran, om en sådan finns tillgänglig, lösa problemet. Kontakta dator- eller enhetstillverkaren om du vill ha mer information.

Mer information om bränning finns i Bränna en cd- eller dvd-skiva i Windows Media Player.

Obs!

 • Obehörig användning och/eller kopiering av upphovsrättsskyddat material kan vara ett brott mot lagen om upphovsrätt i USA och/eller andra länder. Upphovsrättsskyddat material innefattar bland annat programvara, dokumentation, grafik, sångtexter, fotografier, ClipArt, animeringar, film- och videoklipp samt ljud och musik (även MP3-kodad). Brott mot amerikanska och internationella lagar om upphovsrätt kan medföra böter och fängelse.Behöver du mer hjälp?