Windows Media Player DRM: Vanliga frågor och svar


Här är svar på några vanliga frågor om DRM (Digital Rights Management), användningsrättigheter och skyddade Windows Media-filer.

Visa alla

Vad är DRM?

DRM står för digital rights management vilket är det samma som digitalt kopieringsskydd. DRM är en teknik som används av innehållsleverantörer, till exempel onlinebutiker, för att styra hur de digitala musik- och videofiler som du hämtar från dem används och distribueras. Vissa onlinebutiker säljer och hyr ut låtar och filmer med digitalt kopieringsskydd. En fil med DRM-skydd kallas för en skyddad fil.

Windows och många onlinebutiker och enheter stöder eller använder en typ av DRM som kallas Windows Media Digital Rights Management.

Vad är användningsrättigheter?

Användningsrättigheter är behörighet att använda en skyddad fil på ett visst sätt. Innehållsleverantörer, till exempel onlinebutiker, kan ange hur du får använda de skyddade filer som du erhåller från dem. En innehållsleverantör kan till exempel ge dig behörighet att spela upp filen på datorn (uppspelningsrättighet), att bränna filen till en ljud-CD (bränningsrättighet) eller att synkronisera filen med en bärbar enhet (synkroniseringsrättighet).

Varje typ av rättighet kan ha vissa egenskaper. Innehållsleverantören kan till exempel ge dig följande användningsrättigheter:

 • Rättigheten att spela en viss låt på datorn ett obegränsat antal gånger

 • Rättigheten att synkronisera låten ifråga med två bärbara enheter fem gånger i månaden

 • Rättigheten att bränna låten på en ljud-CD två gånger

Användningsrättigheter kallas även licenser.

Hur använder Media Player användningsrättigheter?

När du försöker använda en skyddad fil i Media Player kontrollerar spelaren om det finns giltiga användningsrättigheter på datorn. Om användningsrättigheterna tillåter den begärda åtgärden (till exempel att filen synkroniseras till en enhet), utförs åtgärden.

Om det inte finns någon giltig användningsrättighet på datorn eller om rättigheten inte räcker för att utföra den begärda åtgärden, utförs inte åtgärden. Vanligen visas antingen ett flemeddelande om varför åtgärden inte gick att utföra eller en felknapp Bild på knappen Fel eller informationsknapp Bild på knappen Information bredvid den skyddade filen. Om du klickar eller pekar på dessa knappar visas mer information.

Hur hämtar jag användningsrättigheter?

I de flesta fall behöver du inte bekymra dig om att hämta användningsrättigheter. Media Player hämtar vanligen automatiskt de rättigheter som behövs.

Det kan dock finnas tillfällen när användningsrättigheterna inte kan hämtas. Då visas normalt ett meddelande med olika alternativ. Följ anvisningarna.

Om du blir hänvisad till en onlinebutik ombeds du kanske ange ditt kontonamn och lösenord. Onlinebutiken kan begära att du uppdaterar din faktureringsinformation eller att du betalar en avgift för att hämta ytterligare användningsrättigheter, till exempel rättigheten att bränna en låt på en ljud-CD.

Media Player kan inte hämta användningsrättigheter automatiskt om kryssrutan Hämta användningsrättigheter automatiskt vid uppspelning eller synkronisering är avmarkerad (som standard är den markerad). Så här kontrollerar du att du kan hämta användningsrättigheter automatiskt:

 1. Klicka på StartBild av Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på Ordna i Player-biblioteket, klicka på Alternativ och sedan på fliken Sekretess.

 3. Kontrollera att kryssrutan Hämta användningsrättigheter automatiskt vid uppspelning eller synkronisering är markerad.

Om du prenumererar på en prenumerationstjänst för musik och film via en onlinebutik, bör du kontrollera att kryssrutan Kontrollera automatiskt om skyddade filer behöver uppdateras är markerad. När alternativet är aktiverat genomsöker Media Player regelbundet biblioteket efter inköpta filer och prenumerationsfiler som saknar användningsrättigheter, filer vars rättigheter har förfallit eller filer vars rättigheter snart förfaller. Därefter görs ett försök att hämta rättigheterna från Internet. Det underlättar uppspelning, bränning och synkronisering av köpta filer och prenumerationsfiler.

Mer information om spelarens bibliotek finns i Ändra hur objekt visas i biblioteket i Windows Media Player. Mer information om spelarens bibliotek finns i Komma igång med Windows Media Player.

Hur återställer jag användningsrättigheterna?

Om ett felmeddelande visas om att du saknar rättigheter att spela upp, bränna eller synkronisera en fil som du tidigare haft rättigheter för, kan du eventuellt lösa problemet genom att återställa dina användningsrättigheter. Det finns flera sätt att göra detta:

 • Om du fått filen från en onlinebutik kan butiken återställa dina användningsrättigheter (licens). (I en del butiker kallas detta för aktivering, auktorisering, biblioteksåterställning eller synkronisering av licens.)

  Själva tillvägagångssättet för att återställa rättigheterna varierar från butik till butik. För vissa butiker kanske du måste klicka på Bläddra bland alla onlinebutiker i spelarens nedre vänstra hörn, klicka på butiken i listan, installera butikens programvara och sedan klicka på en kundservice- eller kontohanteringslänk på butikens sida.

  Butiken kan ha begränsningar för hur många gånger du kan återställa rättigheterna eller begränsningar för antalet datorer som kan använda de införskaffade låtarna och videofilerna. Vissa butiker tillåter inte återställning av användningsrättigheter. Information om butikens regler finns i butikens kundsupport- eller hjälpinformation.

  Mer information om hur du får tillgång till onlinebutiker finns i Handla online i Windows Media Player.

 • Om filen är en låt som du har rippat från en CD-skiva med alternativet Kopieringsskydda musik aktiverat, kan du kanske återställa användningsrättigheterna genom att spela filen. Du ombeds ansluta till en Microsoft-webbsida med information om hur du återställer rättigheterna ett begränsat antal gånger.

  Mer information om alternativet Kopieringsskydda musik finns i Rippa musik: vanliga frågor och svar.

Artikel-ID: MSW700056Behöver du mer hjälp?