Spelningslistor i Windows Media Player: Vanliga frågor och svar


Här följer svar på några vanliga frågor om spelningslistor i Windows Media Player.

Visa alla

Vad är en spelningslista och varför skulle jag vilja använda en?

En spelningslista är en typ av lista som innehåller en eller flera digitala mediefiler. Spelningslistor kan innehålla vilka kombinationer som helst av låtar, videoklipp och bilder. Spelningslistor är ett utmärkt sätt att gruppera objekt som du vill lyssna eller titta på ofta. Om du till exempel tycker om att lyssna på vissa låtar när du kopplar av på kvällen, kan du skapa en spelningslista med just de låtarna. Du kan också använda spelningslistor för att gruppera objekt som du vill bränna på en CD-skiva eller synkronisera med en portabel enhet. Du kan till exempel skapa en spelningslista med dina favoritlåtar och bränna en CD-skiva som du kan spela på en fest.

Som standard spelas objekten i en spelningslista i den ordning de visas i listan. Du kan ändra ordningen genom att dra och släppa objekten inom listan eller blanda och upprepa objekt i listan. Mer information om hur du blandar och upprepar objekt finns i Blanda och upprepa objekt i Windows Media Player

Vad är skillnaden mellan en vanlig spelningslista och en automatisk spelningslista?

Innehållet i en vanlig spelningslista förändras bara om du manuellt lägger till eller tar bort objekt i listan. När du lägger till, tar bort eller ändrar objekt i spelarens bibliotek, ändras innehållet i en automatisk spelningslista automatiskt enligt de villkor du angett. Du kan t.ex. skapa en automatisk spelningslista med alla låtar i spelarens bibliotek med din favoritsångare som du gett fyra stjärnor eller mer. Innehållet i den automatiska spelningslistan ändras då automatiskt om du ändrar klassificeringen av någon av sångarens låtar eller om du lägger till eller tar bort låtar med sångaren.

Mer information om vanliga spelningslistor finns i Skapa eller ändra en vanlig spelningslista i Windows Media Player. Mer information om automatiska spelningslistor finns i Skapa eller ändra en automatisk spelningslista i Windows Media Player.

Var lagras spelningslistans filer på datorn?

Som standard lagras spelningslistor i mappen Spelningslistor, som finns i mappen du rippar CD-skivor till (vanligen mappen Min musik).

Kan jag spara en spelningslista i ett annat format?

Ja. Som standard sparas spelningslistor med filnamnstillägget .wpl, men du kan spara dem med filnamnstillägget .m3u eller .asx istället. Mer information om hur du sparar en spelningslista med ett annat filnamnstillägg finns i Skapa eller ändra en vanlig spelningslista i Windows Media Player.

Varför är några av objekten i spelningslistan inaktiverade?

Objekt i spelningslistan kan inaktiveras genom att du hoppar över dem vid uppspelningen. Mer information om hur objekt kan inaktiveras genom att du hoppar över dem finns i Skapa eller ändra en vanlig spelningslista i Windows Media Player.

Varför kan jag inte expandera en spelningslista?

Om spelningslistan finns på en webbserver går det inte att visa enskilda objekt genom att expandera listan. Däremot kan du flytta omkring i spelningslistan genom att klicka på Nästa och Föregående.Behöver du mer hjälp?