Windows Media Player-synkronisering: Vanliga frågor och svar


Här följer svar på några vanliga frågor om hur du synkroniserar en enhet i Windows Media Player.

Mer information om hur du synkroniserar en enhet finns i Konfigurera en enhet för synkronisering i Windows Media Player.

Visa alla

Vilka enheter kan jag synkronisera med?

Du kan synkronisera med en mängd olika enheter, t.ex. bärbara mediespelare, minneskort och vissa mobiltelefoner. Information om du kan synkronisera med enheten finns i dokumentationen som medföljde enheten.

Vilka filer kan jag synkronisera?

Du kan använda Windows Media Player för att synkronisera de flesta typer av ljud- och videofiler samt bilder i formatet .jpg som sparats på datorn. Alla enheter stöder inte alla typer av filer. Kontrollera därför vilka filer den aktuella enheten stöder i dokumentationen till enheten. Observera att du inte kan synkronisera direktuppspelade filer.

Hur vet jag vilka filer som synkroniseras när jag har ställt in automatisk synkronisering på enheten?

Om enhetens lagringskapacitet är större än 4 GB (gigabyte) synkroniseras hela biblioteket i Windows Media Player automatiskt. Om biblioteket växer med tiden kanske det inte längre får plats på enheten, och i så fall prioriteras spelningslistorna i biblioteket så att du i första hand synkroniserar dina favoriter. Sedan, under synkroniseringen, tas filer med lägre prioritet bort från enheten för att ge plats för filer med högre prioritet. (Filerna är kvar i biblioteket.) Spelningslistorna prioriteras i följande ordning (med undantag av spelningslistor med filtyper som inte stöds av enheten):

 1. Spelningslistor som du har skapat

 2. Musik med automatiska betyget 5 stjärnor

 3. Musik som du har lagt till den senaste månaden

 4. Musik som du har gett betyget 4 eller 5 stjärnor

 5. Musik som du har spelat den senaste månaden

 6. Bilder som du har tagit den senaste månaden

 7. Bilder som du har gett betyget 4 eller 5 stjärnor

 8. TV-program som du har lagt till den senaste veckan

 9. Video som du har gett betyget 4 eller 5 stjärnor

 10. Musik som spelas oftast

 11. All musik

 12. Alla bilder

 13. Alla videor

Du kan kontrollera vilka filer som finns med i en spelningslista på följande sätt:

 1. Klicka på StartBild av Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om Media Player är öppet och du använder uppspelningsläge, klickar du på Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i det övre högra hörnet.
 2. Klicka på fliken Synkronisera, klicka på SynkroniseringsalternativBild av knappen Synkroniseringsalternativ och därefter på Konfigurera synkronisering.
 3. Klicka på spelningslistan i dialogrutan Enhetsinställningar för att se vilka filer som synkroniseras som en del av spelningslistan.

Obs!

Kan jag kopiera en fil från enheten till datorn?

Ja. Om du har en enhet som stöder kopiering från enheten till biblioteket (kallas ibland för omvänd synkronisering) kan du kopiera en fil från enheten till datorn. Om filen identifieras som ny i enheten och du har en automatisk synkronisering kommer filerna att kopieras till datorn automatiskt. Om du vill kopiera filerna från enheten manuellt, ansluter du enheten till datorn och gör följande:

 1. Klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om spelaren är öppen och i uppspelningsläge ska du klicka på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i spelarens övre högra hörn.
 2. Klicka på pilen bredvid enheten i navigeringsfönstret och klicka sedan på medietypen (t.ex. Musik) i listan under enheten för den fil eller de filer som du vill kopiera.

  Alla mediefiler på den valda typen av enhet visas i informationsfönstret.

 3. Dra de filer som du vill kopiera från informationsfönstret till listvyn på fliken Synkronisera och klicka på Kopiera från enhet.

Vad händer om jag tar bort filer från biblioteket eller enheten?

Om du tar bort en fil från biblioteket eller datorn, och filen finns i en synkroniseringslista, tas filen även bort från enheten och synkroniseringslistan nästa gång du synkroniserar. Om du tar bort filerna från enheten kan filerna inte synkroniseras igen.

Mer information om hur du tar bort filer från din enhet finns i Hur hindrar jag en fil från att synkroniseras i Windows Media Player?.

Kan jag förhindra att synkroniseringen startar i Windows Media Player när jag ansluter enheten?

Ja. Om du har valt automatisk synkronisering på enheten startar synkroniseringen med Windows Media Player varje gång du ansluter enheten till datorn. Gör så här om du vill inaktivera alternativet:

 1. Klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Alla program och klicka sedan på Windows Media Player.
  Om spelaren är öppen och i uppspelningsläge ska du klicka på knappen Växla till bibliotekBild av knappen Växla till bibliotek i spelarens övre högra hörn.
 2. Klicka på fliken Synkronisera, klicka på SynkroniseringsalternativBild av knappen Synkroniseringsalternativ och därefter på Konfigurera synkronisering.
 3. Avmarkera Synkronisera denna enhet automatiskt i dialogrutan Enhetsinställningar.

  Nästa gång du ansluter enheten måste du synkronisera manuellt. Mer information om manuell synkronisering finns i Manuell synkronisering i Windows Media Player.Behöver du mer hjälp?