Villkor för Microsoft-tjänster

Uppdaterad 11 juni 2014
gäller från 31 juli 2014

Vi uppdaterar våra användningsvillkor. Nya villkor börjar gälla den 1 augusti 2015. Se de nya villkoren här.

Tack för att du väljer Microsoft!

Detta är ett avtal mellan dig och Microsoft Corporation (eller ett av dess dotterbolag, baserat på var du bor enligt vad som anges i avsnitt 12) som beskriver dina rättigheter att använda de program och tjänster som anges i avsnitt 1.1. Av praktiska skäl har vi formulerat vissa av villkoren i detta avtal som frågor och svar. Du bör granska hela avtalet eftersom alla villkor är viktiga, och tillsammans utgör de ett juridiskt bindande avtal som gäller för dig när du väl har godkänt det. Dessutom finns dokument och principer som vi länkar till i detta avtal, och du bör läsa även dem.

1. Avtalets omfattning, godkännande och ändringar

1.1. Vilka tjänster omfattas av detta avtal? Outlook.com (tidigare Hotmail), OneDrive (tidigare SkyDrive), Microsoft-konto, Microsoft Family Safety, Fotogalleriet i Windows, Windows Movie Maker, Windows %% amp; #160; Live E-post, Windows %% amp; #160; Live Writer (dessa tjänster kallas gemensamt ”Windows-tjänsterna”). Office.com, Microsoft Office 365 Home Premium, Microsoft Office 365 University och andra tjänster med varumärket Microsoft Office som länkar till detta avtal via ett kompletterande avtal (”Office-tjänsterna”). Bing och MSN är de primära tjänsterna som detta avtal omfattar. Vi refererar gemensamt till dessa tjänster samt annan programvara eller andra webbplatser och tjänster som länkar till detta avtal som ”tjänsterna”.

1.2. Vilka villkor måste jag följa när jag använder tjänsterna? Vårt mål är att skapa en säkrare miljö och därför kräver vi att du, när du använder tjänsterna, följer dessa villkor (”detta avtal”). Du får inte använda tjänsterna på ett sätt som inkräktar på tredje parts rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, att avsiktligen skada en person eller enhet.

1.3. Hur accepterar jag detta avtal? Genom att tillhandahålla möjligheten att prenumerera på och/eller beställa tjänsterna ger Microsoft dig ett anbud. Du måste godkänna dessa villkor och bestämmelser innan du kan börja använda tjänsterna och de utgör ett giltigt avtal mellan dig och Microsoft. Genom att använda eller tillgå tjänsterna, eller genom att godkänna dessa villkor där alternativet görs tillgängligt för dig i användargränssnittet bekräftar du att du godkänner att följa detta avtal utan ändring av dig. Om du inte godkänner detta får du inte använda tjänsterna.

1.4. Kan Microsoft ändra detta avtal när jag har godkänt det? Ja. Vi informerar dig om vi tänker ändra detta avtal. Vi kan komma att ändra villkoren i detta avtal om: (i) det är nödvändigt på grund av tillämplig lagstiftning, inklusive, men inte begränsat till, en ändring av sådan lagstiftning, (ii) det är nödvändigt på grund av en underrättelse och/eller order baserat på tillämplig lagstiftning, (iii) likvärdighetsförhållandet mellan tjänst och beaktande är i olag, (iv) det är nödvändigt av tekniska skäl, (v) det är nödvändigt för att säkerställa driften av tjänsterna, eller (vi) villkoren ska ändras till fördel för användaren. Vi kommer att informera dig om den planerade ändringen innan den träder i kraft, antingen via användargränssnittet, i ett e-postmeddelande eller på annat rimligt sätt. Vi kommer att ge dig möjlighet att säga upp tjänsterna minst 30 dagar innan ändringen börjar gälla. Om du inte säger upp tjänsten inom denna tid (i enlighet med den process som beskrivs i avsnitt 4.3) godkänner du därigenom ändringen av detta avtal. Vi kommer även uttryckligen påpeka detta när vi informerar dig om planerade ändringen av detta avtal.

1.5. Vilka typer av ändringar av tjänsterna kan jag vänta mig? Vi arbetar ständigt på att förbättra tjänsterna för att förbättra eller uppdatera dess funktioner, införa nya funktioner eller anpassa tjänsterna, och kan komma att ändra tjänsterna eller ta bort funktioner i detta avseende när som helst, inklusive, men utan begränsning till, om våra avtal med tredje part inte längre tillåter oss att göra deras material tillgängligt, om det inte längre är möjligt för oss att tillhandahålla det, om tekniken gör framsteg eller om kundfeedback indikerar att en ändring behövs. För betaltjänster meddelar vi dig i förväg om väsentliga ändringar av tjänsterna. Vi kan komma att ge ut tjänsterna eller deras funktioner i en betaversion som eventuellt inte fungerar korrekt eller på samma sätt som den slutgiltiga versionen eventuellt fungerar. Vi kommer också att meddela dig i förväg om en ändring av tjänsterna kommer att innebära att du förlorar ditt innehåll (detta definieras senare). Du kan när som helst säga upp tjänsterna i enlighet med den process som beskrivs i avsnitt 4.3.

1.6. Vilken ålder måste jag ha för att använda tjänsterna? Genom att använda tjänsterna försäkrar du att du antingen är ”myndig” där du bor eller har förälders eller vårdnadshavares gällande samtycke till att bindas av villkoren i detta avtal. Om du inte vet om du har uppnått myndig ålder där du bor eller inte förstår det här avsnittet ska du inte skapa ett konto innan du har bett din förälder eller vårdnadshavare om hjälp. Om du är förälder eller vårdnadshavare till en minderårig som skapar ett konto godkänner du detta avtal för den minderårigas räkning och ansvarar för all användning av kontona eller tjänsterna, inklusive köp, oavsett om den minderårigas konto är öppet nu eller skapas senare.

2. Microsoft-konto

2.1. Vad är ett Microsoft-konto? Microsoft-konto är en tjänst som ger dig möjlighet att logga in på Microsoft-produkter, -webbplatser och -tjänster, samt dito från utvalda Microsoft-partner. För att få tillgång till Windows-tjänsterna och Office-tjänsterna måste du vara inloggad med ett Microsoft-konto. När du skapar ett Microsoft-konto ber vi dig att ange ett användarnamn och lösenord, viss demografisk information (land, födelsedatum, kön, postnummer) och säkerhetsinformation såsom en alternativ e-postadress eller ett telefonnummer. E-postadressen eller användarnamnet som du använder för att skapa ditt Microsoft-konto är unikt för dig för så länge ditt Microsoft-konto fortfarande är aktivt. Om ditt Microsoft-konto stängs av dig eller av Microsoft i enlighet med villkoren i detta avtal kan e-postadressen eller användarnamnet komma att återanvändas i vårt system och tilldelas en annan användare. Befintliga Microsoft-kontoinnehavare kan behöva ange säkerhetsinformation för att kunna fortsätta använda sitt Microsoft-konto. Du kan komma åt och hantera ditt Microsoft-konto och säkerhetsinformation från webbsidan Säkerhetsinformation (https://account.live.com/proofs/Manage). Läs sekretesspolicyerna (som definieras nedan) för att förstå hur Microsoft samlar in och använder information som har koppling till ditt Microsoft-konto. Du ansvarar för att hålla din kontoinformation och lösenord hemligt. Du kan använda ditt Microsoft-konto för att få tillgång till andra Microsoft-produkter, webbplatser eller tjänster (t.ex. Windows, Xbox-tjänster och Windows Phone). Om du gör detta kan villkor för dessa produkter, webbplatser eller tjänster, inklusive deras respektive sekretesspolicy om de skiljer sig från detta avtal, också gälla din användning av den produkten, webbplatsen eller tjänsten. Du måste logga in på ditt Microsoft-konto med jämna mellanrum och minst varje år om du vill hålla tjänsterna som är kopplade till ditt Microsoft-konto aktiva, om inget annat anges i ett erbjudande för en betald del av tjänsterna. Om du inte loggar in under denna tid kommer vi att avsluta ditt konto (vilket innebär att du inte har tillgång till Windows-tjänsterna, Office-tjänsterna, innehåll som lagrats i ditt konto eller eventuell annan produkt eller tjänst som använder Microsoft-konto). Om dina tjänster sägs upp tar vi bort information eller innehåll (som definieras nedan) med koppling till ditt Microsoft-konto eller skiljer den från dig och ditt Microsoft-konto på annat sätt, om det inte krävs enligt lag att vi behåller den.

2.2. Vad händer om jag inte kan komma åt mitt Microsoft-konto? Om du har glömt ditt lösenord eller på annat sätt inte kan komma åt ditt Microsoft-konto kan du återställa ditt Microsoft-konto på webbsidan Återställ ditt lösenord (https://account.live.com/password/reset). Vi gör vårt bästa för att återställa ditt Microsoft-konto, men vi kan inte garantera att ditt Microsoft-konto eller innehåll kommer att kunna återställas.

2.3. Vad händer om jag fått mitt Microsoft-konto från någon annan än Microsoft? Microsoft tillåter inte att användare överför sina Microsoft-konton, men i vissa fall tillåter vi att du skaffar ditt Microsoft-konto via en tredje part såsom en skola, ett företag, en Internetleverantör (ISP) eller administratören för en hanterad domän (http://www.domains.live.com). I sådana fall kan denna tredje part kan ha ytterligare rättigheter avseende ditt Microsoft-konto, till exempel möjligheten att återställa ditt lösenord, se din kontoanvändning eller profilinformation, läsa eller lagra innehåll på ditt konto eller stänga av eller säga upp ditt Microsoft-konto. I dessa fall omfattas du av detta avtal och eventuella ytterligare villkor för användning från denna tredje part som ska göras tillgängliga för dig av denna tredje part. Microsoft har inget ansvar för tredje parts ytterligare villkor för användning. Om du är administratör för en hanterad domän ansvarar du för all aktivitet som sker inom konton i den domänen.

3. Innehåll

3.1. Vem äger mitt innehåll som jag placerar i tjänsterna? Det gör du. Vissa tjänster ger dig möjlighet att kommunicera med andra och dela eller lagra olika typer av filer, till exempel foton, dokument, musik och video. Innehållet i din kommunikation och dina filer är ditt ”innehåll” och, med undantag för material som vi licensierar till dig och som kan införlivas med ditt eget innehåll (t.ex ClipArt), gör vi inga anspråk på äganderätt till innehållet som du tillhandahåller i tjänsterna. Ditt innehåll förblir ditt och du ansvarar för det. Vi rekommenderar starkt att du säkerhetskopierar innehållet regelbundet.

3.2. Vem kan komma åt mitt innehåll? Du har inledande kontroll över vem som får komma åt ditt innehåll. Om du delar innehåll i offentliga områden av tjänsterna, via funktioner som tillåter offentlig delning av innehåll, eller i delade områden som är tillgängliga för andra som du har valt, godkänner du dock uttryckligen att alla som du har delat innehåll med gratis kan använda, reproducera, distribuera, visa, sända, spara och kommunicera innehållet endast i samband med tjänsterna och andra produkter och tjänster från Microsoft eller dess licenstagare. Om du inte vill att andra ska ha den möjligheten ska du inte använda tjänsterna till att dela ditt innehåll. Du försäkrar och intygar att du under hela varaktigheten för detta avtal har (och kommer att ha) alla rättigheter som krävs för det innehåll du laddar upp eller delar i tjänsterna och att användningen av innehållet, såsom avses i detta avsnitt, inte bryter mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

3.3. Vad gör Microsoft med mitt innehåll? När du överför eller laddar upp innehåll till tjänsterna ger du Microsoft global rätt att utan kostnad använda innehållet efter behov: för att tillhandahålla dig tjänsterna (som kan inkludera ändringar av storlek, form eller formatering för ditt innehåll så att det kan lagras eller visas bättre för dig), för att skydda dig och för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. Microsoft använder och skyddar ditt innehåll så som anges i sekretesspolicyn (som definieras i avsnitt 5).

3.4. Vilka typer av annonsering används av tjänsterna? Vissa av tjänsterna stöds av annonsering. Kontroller för hur Microsoft anpassar reklam är tillgängliga på webbplatsen Din sekretess och anpassad annonsering från Microsoft (http://choice.microsoft.com). Vi använder inte det du säger i e-post, chatt, videosamtal eller röstmeddelanden för att rikta reklam till dig. Vi använder inte dina dokument, foton eller andra personliga filer för att rikta reklam till dig. Våra annonspolicyer beskrivs i detalj i sekretesspolicyerna.

3.5. Vilket slags innehåll eller åtgärder är inte tillåtna? För att skydda våra kunder och tjänster har vi tagit fram dessa regler för uppförande som reglerar användningen av tjänsterna. Innehåll eller åtgärder som strider mot detta avtal är inte tillåtna.

  1. i. Använd inte tjänsterna för att göra något olagligt.

  2. ii. Delta inte i någon aktivitet som utnyttjar, skadar eller hotar skada barn.

  3. iii. Skicka inte skräppost och använd inte ditt konto för att hjälpa andra att skicka skräppost. Skräppost är oönskade massutskick av e-post, inlägg eller snabbmeddelanden.

  4. iv. Visa inte olämpliga bilder offentligt (t.ex. naket, bestialitet eller pornografi).

  5. v. Delta inte i någon aktivitet som är osann eller vilseledande (t.ex. försök att be om pengar under falska förespeglingar eller att uppträda som någon annan).

  6. vi. Delta inte i aktiviteter som kan skada tjänsterna eller andra (t.ex. virus, stalkning, uttrycka hat, förespråka våld mot andra).

  7. vii. Inkräkta inte på andras rättigheter (t.ex. obehörig delning av upphovsrättsskyddad musik, återförsäljning eller annan distribution av Bing Kartor, foton och annat innehåll).

  8. viii. Delta inte i aktiviteter som inkräktar på andras integritet.

I många fall uppmärksammas Microsoft på brott mot regler för uppförande genom kundklagomål, men vi använder också automatiska tekniker för att upptäcka barnpornografi eller stötande beteende som kan skada systemet, våra kunder eller andra. När sådana ärenden utreds granskar Microsoft eller dess representanter innehåll för att lösa problemet. Detta gäller i tillägg till den användning som vi beskriver i detta avtal och i sekretesspolicyerna.

3.6. Kan Microsoft ta bort mitt innehåll från tjänsterna? Ja. Vi förbehåller oss rätten att neka innehåll eller ta bort det från tjänsterna när som helst om vi anser att det strider mot gällande lagstiftning eller detta avtal, eller om det överskrider begränsningar för lagring eller filstorlek. Om det innehåll som du lagrar på tjänsterna är legalt och förenligt med detta avtal, skyddas av upphovsrättslagstiftning och du har behörighet att använda innehållet, ger vi dig möjlighet att återhämta det. Detta gäller inte om innehåll tas bort från våra servrar på grund av att ditt Microsoft-konto varit inaktivt under den tid som anges i avsnitt 2.1. Vi kan även blockera leverans av kommunikation (t.ex. e-postmeddelande eller snabbmeddelande) till eller från tjänsterna som en del i våra insatser för att skydda tjänsterna eller våra kunder eller på annat sätt genomdriva villkoren i detta avtal.

4. Uppsägning av tjänster

4.1. Vad händer om jag inte följer detta avtal? Om du genom underlåtenhet bryter mot detta avtal och fortsätter att bryta mot åliggandet i fråga efter att ha fått en uppmaning om att upphöra med brottet mot avtalet inom en lämplig och rimlig tid, kan vi vidta åtgärder mot dig inklusive (men utan begränsning) be dig att avhålla dig från vissa aktiviteter, ta bort innehåll från tjänsterna, stänga av eller säga upp din åtkomst till tjänsterna, inaktivera ditt Microsoft-konto och/eller meddela tillämpliga myndigheter om sådana aktiviteter. Denna bestämmelse påverkar inte Microsofts ytterligare lagliga rätt att säga upp detta avtal omedelbart av godtagbara skäl. Dessa omfattar t.ex. om du bryter mot ett väsentligt åliggande i detta avtal. Med väsentliga åligganden avses de åligganden som måste uppfyllas för att detta avtal ska fullföljas som avsett, som gör det möjligt att uppnå målsättningen med detta avtal och som ger användarna anledning att allmänt anta att dessa åligganden kommer att uppfyllas enligt avsikten med och innehållet i detta avtal. Borttagning av innehåll och uppsägning av tjänsterna innebär borttagning eller avskiljande av information och innehåll som har koppling till ditt Microsoft-konto. Information och innehåll kommer att tas bort eller skiljas från tjänsten och kan därefter inte återställas, så vi råder dig starkt till att regelbundet säkerhetskopiera informationen och innehållet som du lagrar i tjänsterna.

4.2. Kan jag förlora tillgången till tjänsterna på något annat sätt? Ja. Om du inte loggar in på ditt Microsoft-konto (antingen via Outlook.com, OneDrive eller någon annan tjänst som använder Microsoft-konto) minst en gång per år (se avsnitt 2.1), eller om Microsoft upphör med att tillhandahålla delar av tjänsterna i enlighet med avsnitt 1.5. I så fall kommer dina data att tas bort permanent från den delen av tjänsterna eller åtskiljas från dig och ditt Microsoft-konto, såvida det inte krävs enligt lag att vi behåller den. Om vi säger upp en betaltjänst återbetalar vi proportionellt det belopp som du har betalat i förhållande till den del av din tjänst som återstår direkt innan uppsägningen. Om du registrerar dig för en betald del av tjänsterna och inte betalar i tid kan vi stänga av eller säga upp din tjänst (se ytterligare information i avsnitt 9.11).

4.3. Hur säger jag upp tjänsterna? Du kan säga upp de tjänster som är kopplade till ditt Microsoft-konto när som helst och av vilken anledning som helst på din Konto-webbsida (https://account.live.com/closeaccount.aspx). Om du vill säga upp en betaltjänst, se avsnitt 9.10. Om du säger upp dina tjänster är det snabbaste sättet att avlägsna innehållet i tjänsterna att manuellt ta bort det från de olika delarna av tjänsterna (till exempel att ta bort din e-post manuellt). Observera dock att även om innehåll som du har tagit bort eller som är kopplat till ett stängt konto inte är tillgängligt för dig, kan det finnas kvar i våra system under en tid medan vi raderar det borttagna innehållet från våra system, och du samtycker härmed uttryckligen till denna nödvändiga databehandling. Se sekretesspolicyerna för mer information om Microsofts praxis för bevarande.

4.4. Vad händer om mina tjänster sägs upp eller avslutas? Om dina tjänster sägs upp eller avslutas (av dig eller oss) upphör din rätt att använda tjänsterna omedelbart och din licens för att använda vår programvara upphör. Du måste då avinstallera programvaran, alternativt kan vi komma att inaktivera den. Om ditt Microsoft-konto sägs upp (av dig eller oss) upphör din rätt att använda ditt Microsoft-konto omedelbart. Om dina tjänster sägs upp tar vi bort information eller innehåll (som definieras ovan) med koppling till ditt Microsoft-konto eller åtskiljer den från dig och ditt Microsoft-konto, såvida det inte krävs enligt lag att vi behåller den, och vi har ingen skyldighet att returnera innehållet till dig. Vi råder dig därför att regelbundet säkerhetskopiera ditt innehåll.

5. Sekretess

Vi värnar om din integritet. I Sekretesspolicy för Windows-tjänster (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=253457), Bing sekretesspolicy (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248686), MSN sekretesspolicy (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248688) och Sekretesspolicy för Office-tjänster (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=327851) (sammantaget ”Sekretesspolicyerna”) beskrivs hur vi använder och skyddar ditt innehåll och eventuell information om dig som vi samlar in. De är viktiga, så läs dem noga. Detta avtal införlivar sekretesspolicyerna genom hänvisning. Genom att använda tjänsterna eller godkänna dessa villkor samtycker du till Microsofts insamling, användning och röjande av ditt innehåll och din information enligt beskrivningen i sekretesspolicyn.

6. Avbrott i tjänster och säkerhetskopiering

Vi strävar efter att hålla tjänsterna igång, men alla onlinetjänster drabbas då och då av störningar och avbrott. Du bör regelbundet säkerhetskopiera det innehåll som du lagrar i tjänsterna. Regelbunden schemalagd säkerhetskopiering som följs kan hjälpa dig att förhindra förlust av ditt innehåll. Vi försöker att ge detaljerad information om tjänsternas status på webbplatsen Tjänststatus http://status.live.com).

7. Programvara

7.1. Vilka villkor reglerar den programvara som är en del av tjänsterna? Såvida den inte åtföljs av ett separat licensavtal omfattas den programvara du tillhandahålls av oss som en del av tjänsterna av villkoren i detta avtal. Programvaran licensieras eller säljs inte och Microsoft förbehåller sig alla rättigheter till programvaran som inte uttryckligen beviljas av Microsoft enligt licensvillkoren. Om detta avtal reglerar den webbplats du besöker licensieras eventuella skript eller kod från tredje part som denna webbplats länkar eller refererar till av den tredje part som äger sådan kod, inte av Microsoft.

7.2. Hur får jag använda den programvara som tillhandahålls som en del av tjänsterna? Vi beviljar dig rätten att installera och använda ett exemplar av programvaran per enhet globalt för användning av endast en person åt gången som en del av din användning av tjänsterna, men endast om du uppfyller alla andra villkor i detta avtal.

7.3. Är det något jag inte får göra med programvaran eller tjänsterna? Ja. Utöver eventuella begränsningar i detta avtal får du inte kringgå eller förbigå eventuella tekniska skyddsåtgärder i eller med anknytning till programvaran eller tjänsterna eller ta isär, dekompilera eller bakåtkompilera någon programvara eller annat som ingår i tjänsterna eller som är tillgängligt via tjänsterna, förutom och endast i den utsträckning som tillämplig upphovsrättslagstiftning uttryckligen tillåter detta, separera komponenter av programvaran eller tjänsterna för användning på andra enheter, publicera, kopiera, hyra ut, leasa eller låna ut programvaran eller tjänsterna, eller överföra programvaran, eventuella programvarulicenser eller annan rätt att komma åt eller använda tjänsterna. Du får inte använda tjänsterna på ett obehörigt sätt som kan störa någon annans användning av dem eller bereda åtkomst till tjänst, data, konto eller nätverk. Du får inte möjliggöra åtkomst till tjänsterna av obehöriga program från tredje part.

Hur uppdateras programvaran? Vi kan komma att automatiskt kontrollera din version av programvaran, vilket är nödvändigt för att kunna tillhandahålla tjänsterna. Vi kan även komma att automatiskt ladda ned till din dator, utan att debitera dig, uppdateringar av programvaran för att uppdatera, förbättra och ytterligare utveckla tjänsterna. Du uppmanas eventuellt att godkänna sådana uppdateringar enligt dessa villkor, såvida inte ytterligare eller andra villkor medföljer uppdateringarna. Om du godkänner kommer dessa andra villkor att gälla för den uppdaterade programvaran, och om du inte godkänner de andra villkoren som gäller för uppdateringarna får du inte använda eller ta emot uppdateringarna. Om du inte uppmanas att godkänna eventuella ytterligare eller andra villkor för att få en uppdatering täcks uppdateringen av detta avtal. Microsoft har ingen skyldighet att tillhandahålla uppdateringar och garanterar inte att vi stöder den version av systemet som du har licensierat programvaran för.

8. Tilläggsvillkor för Office-tjänster, MSN och Bing

8.1. Office-tjänsternas medieelement och mallar. Om du använder Office-tjänster kan du ha tillgång till mediebilder, ClipArt, animeringar, ljud, musik, videoklipp, mallar och andra typer av material (”medieelement”) som medföljer programvaran som finns på Office.com eller som en del av tjänsterna som är kopplade till programmet. Microsoft beviljar dig en licens att kopiera, distribuera, utföra och visa medieelement som ingår i Office-tjänsterna i projekt och dokument, med undantag för att du inte får (i) sälja, licensiera eller distribuera kopior av medieelement separat eller som en produkt om det primära värdet av produkten är medieelementen, (ii) bevilja dina kunder rättigheter till ytterligare licens eller distribuera medieelementen, (iii) licensiera eller kommersiellt distribuera medieelement som innehåller framställning av identifierbara enskilda personer, myndigheter, logotyper, varumärken eller emblem eller använda dessa typer av bilder på sätt som kan antyda en rekommendation av eller koppling till din produkt, enhet eller verksamhet, eller (iv) skapa obscena eller anstötliga alster med hjälp av medieelement. Andra medieelement som är tillgängliga på andra webbplatser via vissa Office-tjänster regleras av villkoren på dessa webbplatser.

8.2. Bing- och MSN-material. De artiklar, foton, videoklipp, material från tredje part och inbäddningsbara videospelare som är tillgängliga på Bing och MSN är avsedda för ditt icke-kommersiella, personliga bruk och får, om inget annat anges någon annanstans i detta avtal eller uttryckligen tillåts av Microsoft, inte laddas ned, kopieras, publiceras, hyras ut, leasas, lånas ut eller distribueras om utan tillstånd från rättighetsinnehavaren, med undantag för och endast i den utsträckning som tillämplig upphovsrättslagstiftning uttryckligen medger. Detta material licensieras, det säljs inte, och Microsoft eller andra rättighetsinnehavare förbehåller sig alla rättigheter till material som inte uttryckligen beviljas av Microsoft enligt licensvillkoren, antingen genom inbegripande, lagligt hinder eller på annat sätt. Tredje part kan välja att göra ytterligare material eller tjänster tillgängliga för försäljning eller licensiering inom Bing eller MSN. Microsoft ansvarar inte för sådant material eller sådana tjänster. Du får inte använda den inbäddningsbara videospelaren på någon webbplats vars syfte främst är visning av annonser eller inkassering av prenumerationsintäkter eller som konkurrerar direkt med Bing eller MSN såvida du inte först inhämtar vårt uttryckliga, skriftliga medgivande. Du bekräftar kännedom om att din användning av den inbäddningsbara videospelaren kan medföra ytterligare kostnader, avgifter och royalties från tredje part, inklusive tillämpliga royalties för offentligt framförande i ditt land eller din region.

8.3. Flygfoton i Bing Kartor. Flygfoton av USA, Kanada, Mexiko, Nya Zeeland, Australien eller Japan i Bing Kartor får inte användas för myndighetsändamål utan vårt särskilda skriftliga tillstånd.

9. Om du betalar Microsoft gäller följande villkor för dig

9.1. Avgifter. Om en avgift utgår för en del av tjänsterna förbinder du dig att betala den avgiften. Det angivna priset för tjänsterna omfattar alla tillämpliga skatter och kostnader för valutaväxling, såvida inget annat anges.

9.2. Ditt faktureringskonto. För betalning av avgifterna för en tjänst ombeds du att ange en betalningsmetod när du registrerar dig för tjänsten i fråga. Du har åtkomst till och kan ändra dina faktureringskontouppgifter och betalningsmetod på webbplatsen för debiterings- och kontohantering (https://commerce.microsoft.com). Du förbinder dig att alltid hålla faktureringskontots uppgifter aktuella. Dessutom samtycker du till att låta Microsoft använda eventuell uppdaterad kontoinformation om den betalningsmetod som tillhandahålls av din utfärdande bank eller tillämpligt betalningsnätverk. Om du uppmanar oss att sluta använda betalningsmetoden utan att inom rimlig tid tillhandahålla en annan betalningsmetod efter meddelande från oss om att göra detta, kan vi stänga av eller säga upp betaltjänsten av godtagbara skäl. Ditt meddelande till oss påverkar inte debiteringar som vi gjort på ditt faktureringskonto innan vi rimligen kunnat reagera på dina ändringar i dina faktureringskontouppgifter.

9.3. Fakturering. Genom att tillhandahålla Microsoft en betalningsmetod gäller att du (i) försäkrar att du har behörighet att använda den betalningsmetod som du har tillhandahållit och att all betalningsinformation som du tillhandahåller är sann och korrekt, (ii) tillåter att Microsoft debiterar dig för tjänsterna med din betalningsmetod samt (iii) tillåter Microsoft att debitera dig för eventuell betalfunktion i tjänsterna som du väljer att registrera dig för eller beställer medan detta avtal är gällande. Debitering av tjänstavgifter från din betalningsmetod kan ske som överenskommet, inklusive: (a) vid köptillfället, (b) strax efter köpet eller (c) löpande för prenumerationstjänster. Med ditt medgivande kan debitering också ske i förskott. Vi kan också komma att debitera dig upp till det belopp som du har godkänt och vi kommer att underrätta dig i förväg om skillnaden för löpande prenumerationstjänster. Vi kan komma att debitera dig för flera av dina föregående och aktuella faktureringsperioder samtidigt.

9.4. Automatiskt förnyande. Under förutsättning att automatiskt förnyande tillåts i ditt land, region eller stat kommer vi att informera dig, antingen när du registrerar dig för tjänsten eller innan din tjänst förnyas automatiskt, om att tjänsten kommer att förnyas automatiskt. När vi har informerat dig om att tjänsterna kommer att förnyas automatiskt kan vi automatiskt förnya dina tjänster och debitera det aktuella priset för förnyandeperioden. Vi kommer också att påminna dig om att vi debiterar din valda betalningsmetod för förnyandet av tjänsterna och ge dig instruktioner om hur du kan säga upp tjänsten. Vi debiterar dig det då aktuella priset för förnyandeperioden, såvida inte du har meddelat oss om att du vill säga upp detta avtal minst en månad innan det upphör att gälla eller före utgången av en förnyandeperiod, eller på annat sätt i enlighet med hur vi kan ha informerat dig om att du kan säga upp avtalet.

9.5. Onlineutdrag och fel. Vi kommer att tillhandahålla ett faktureringsutdrag online på webbplatsen för debiterings- och kontohantering (https://commerce.microsoft.com), där du kan visa och skriva ut ditt utdrag. Det åligger dig att kontrollera ditt faktureringsutdrag online med jämna mellanrum och minst en gång i månaden. Detta är det enda faktureringsutdrag vi tillhandahåller. Du ansvarar för att skriva ut eller spara en kopia av varje onlineutdrag och behålla sådana exemplar för din egen dokumentation. Om vi begår ett fel på fakturan kommer vi att korrigera detta skyndsamt efter att du har underrättat oss och vi har undersökt debiteringen. Du måste underrätta oss inom 120 dagar efter att ett uppenbart fel först visar sig på din faktura. Om du inte underrättar oss inom denna tid, friskriver du oss från allt ansvar och alla anspråk avseende förlust till följd av ett sådant fel som orsakats av ringa oaktsamhet, och vi har i så fall ingen skyldighet att åtgärda felet eller tillhandahålla återbetalning. I alla andra fall, om Microsoft upptäcker ett faktureringsfel, kommer vi att underrätta dig och vidta åtgärder för att rätta till felet så snart som rimligen möjligt.

9.6. Ångerrättsperiod eller rätt till tillbakaträdande. När du beställer tjänster från oss har du rätt till uppsägning eller en ångerrättsperiod på 15 dagar från den punkt där tjänsterna påbörjas. Du kan avbryta tjänsterna såsom anges i avsnitt 9.10. Se avsnitt 9.9 om Microsofts återbetalningsvillkor.

9.7. Erbjudanden om utvärderingsperiod. Om du tar del av något erbjudande om utvärderingsperiod måste du säga upp tjänsterna vid utvärderingsperiodens slut för att undvika nya kostnader, såvida inte vi meddelar dig något annat. Tjänsterna kan avbrytas som anges i avsnitt 9.10. Om du inte har sagt upp dina tjänster och vi har upplyst dig om att tjänsterna kommer att övergå till en betalprenumeration i slutet av utvärderingsperioden och informerat dig om de tillämpliga avgifterna och eventuella andra tillämpliga villkor, ger du oss tillåtelse att debitera din betalningsmetod med det då aktuella priset för tjänsterna.

9.8. Prisändringar. Om en specifik tidsperiod och ett visst pris gäller för ditt tjänsterbjudande gäller det priset tills tidsperioden för erbjudandet löper ut. Du måste godkänna eventuellt nytt erbjudande och pris om du vill fortsätta med tjänsterna. Om dina tjänster är periodbaserade (t.ex. månadsvis) utan specifik tidslängd och inte är ett utvärderingserbjudande, kan vi komma att ändra priset för tjänsterna med upp till fem procent per år om vi informerar dig minst 30 dagar innan ändringen börjar gälla. Du har då möjlighet att säga upp tjänsterna innan prisändringarna träder i kraft. När vi meddelar dig om prisändringen kommer vi även att särskilt informera dig om att det nya priset börjar gälla om du inte säger upp tjänsterna. När perioden löper ut, och under förutsättning att du inte har sagt upp tjänsterna efter vår information, debiterar vi dig för din användning av tjänsterna med det nya priset. Om du inte accepterar prisändringen måste du säga upp och sluta använda tjänsterna innan prisändringen börjar gälla. Om du säger upp dina tjänster upphör de att gälla i och med slutet av din aktuella tjänstperiod eller, om vi debiterar ditt konto periodiskt, i slutet av den period då uppsägningen gjordes.

9.9. Återbetalningspolicy. Som regel är avgifter inte återbetalningsbara annat än om återbetalningen avser en vanlig uppsägning, uppsägning av godtagbara skäl eller på grund av klandervärt beteende eller underlåtenhet från Microsoft, inklusive om tjänsterna inte tillhandahålls som de ska. Om du är berättigad till en ångerrättsperiod enligt avsnitt 9.6 kommer att du ersättas, inom rimlig tid, för faktiskt betalade belopp.

9.10. Säga upp tjänsterna. Du kan när som helst säga upp tjänsterna, med eller utan orsak. På webbplatsen för debiterings- och kontohantering (https://commerce.microsoft.com) finns ytterligare information och vägledning om hur du säger upp dina tjänster. Du hänvisas till erbjudandet som beskriver tjänsterna eftersom (i) du kan vara skyldig att betala alla debiteringar av ditt faktureringskonto för tjänsterna för uppsägningsdatumet, eller (ii) du kan förlora åtkomst till ditt Microsoft-konto när du avbryter tjänsterna.

9.11. Försenad betalning. I händelse av försenade betalningar måste du ersätta alla rimliga kostnader vi ådrar oss för att inkassera förfallna belopp, inklusive advokatkostnader och andra juridiska avgifter och kostnader efter vad som tillåts enligt lagar och förordningar. Vi kan komma att stänga av eller säga upp dina tjänster om du inte betalar hela beloppet efter att vi skickat dig en påminnelse – med varning om avstängning och/eller uppsägning av tjänsterna – om att göra din betalning i rätt tid. Du kan undvika avstängning eller uppsägning genom att betala rätt belopp i rätt tid som anges i påminnelsen. Om det belopp som saknas är marginellt gäller ett annat tillvägagångssätt. Saknade belopp på under 2 procent av det totala fakturavärdet anses alltid som marginella. Avstängning eller uppsägning av tjänsterna på grund av utebliven betalning kan innebära förlust av åtkomst till ditt Microsoft-konto.

9.12. Betalningar till dig. Om vi är skyldiga dig en betalning förbinder du dig att i god tid och på rätt sätt tillhandahålla oss eventuell information som vi behöver för att göra den betalningen till dig. Du ansvarar för eventuella skatter och kostnader som du kan ådra dig till följd av den här betalningen till dig. Om du får en betalning av misstag kan vi återföra eller kräva retur av betalningen. Du samtycker till att samarbeta med oss i våra åtgärder för detta.

9.13. Tjänster och övriga kostnader för tillgång till Internet. Du ansvarar för att betala de avgifter som debiteras av din Internet- eller Wi-Fi-leverantör. Dessa avgifter tillkommer utöver de avgifter som du betalar oss för tjänsterna. Om du kommer åt tjänsterna via trådlösa enheter (till exempel telefoner och surfplattor) kan din operatör eventuellt debitera avgifter för aviseringar, webbsurfning, snabbmeddelanden och andra tjänster som kräver användning av sändningstid och trådlösa datatjänster. Kontakta operatören för att kontrollera om några sådana avgifter gäller för dig. Du ansvarar själv för eventuella kostnader som du ådrar dig för att komma åt tjänsterna via en trådlös tjänst eller annan kommunikationstjänst.

10. VI LÄMNAR INGA YTTERLIGARE GARANTIER

MED UNDANTAG FÖR DE FALL DÅ VI HAR DOLT FEL I OND TRO ELLER FEL HAR OMÖJLIGGJORT ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLER VI TJÄNSTERNA ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”MED EVENTUELLA BRISTER” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET”. VI GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN ELLER PUNKTLIGHETEN AVSEENDE INFORMATION SOM ÄR TILLGÄNGLIG FRÅN TJÄNSTERNA. DU BEKRÄFTAR ATT DU KÄNNER TILL OCH GODKÄNNER ATT DATOR- OCH TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM INTE ÄR FELFRIA OCH ATT TILLFÄLLIGA AVBROTT KAN FÖREKOMMA. VI LÄMNAR INGA GARANTIER OM ATT TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA AVBROTTSFRI, LÄGLIG, SÄKER ELLER FELFRI. VI OCH VÅRA KONCERNBOLAG, ÅTERFÖRSÄLJARE, DISTRIBUTÖRER OCH LEVERANTÖRER LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER. DU HAR ALLA GARANTIER ENLIGT LAG, MEN VI GER INGA ANDRA GARANTIER. VI UTESLUTER ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER INKLUSIVE OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, FACKMANNAMÄSSIGT UTFÖRANDE OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM MEDGES ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING.

11. Ansvarsbegränsning

11.1. Microsoft ansvarar inte för något innehåll, inklusive länkar till tredje parts webbplatser och aktiviteter som tillhandahålls av användare. Sådant innehåll och aktiviteter kan inte tillskrivas Microsoft och representerar inte Microsofts åsikt.

11.2. Microsoft ansvarar endast för ringa försumlighet av Microsoft, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud om någon av dessa har brutit mot väsentliga åligganden i detta avtal. Med väsentliga åligganden avses de åligganden som måste uppfyllas för att detta avtal ska fullföljas som avsett, som gör det möjligt att uppnå målsättningen med detta avtal och som ger användarna anledning att allmänt anta att dessa åligganden kommer att uppfyllas enligt avsikten med och innehållet i detta avtal.

11.3. Microsoft, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud ansvarar inte för eventuell oförutsebar skada, avvikande skada och/eller ekonomisk förlust avseende eventuell indirekt skada, inklusive förlust av förtjänst, såvida inte Microsoft, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud åtminstone har agerat med grov oaktsamhet.

11.4. Eventuellt strikt ansvar enligt lag för Microsoft, inklusive, men utan begränsning, ansvar under produktansvarslagar och ansvar enligt lag för brott mot garanti, påverkas inte av ansvarsbegränsningen. Detsamma ska gälla ansvar för Microsoft, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud i händelse av vårdslöshet som orsakar skada på enskild persons liv, kropp eller hälsa.

11.5. Inga andra avtals- eller juridiska yrkanden förutom de som täcks av underavsnitten 11.1 t.o.m. 11.4 i detta avsnitt 11 får åberopas mot bakgrund av detta avtal och/eller användning av tjänsterna, förutom Microsofts eventuella ansvar enligt kontrakt eller lag för dödsfall och/eller personskada som inte täcks tidigare i detta avsnitt 11.

12. Microsofts avtalsslutande organ, jurisdiktionsort och tillämplig lag – Europa

Om du bor i (eller om ni är ett företag som har sitt huvudkontor i) Europa och använder kostnadsfria delar av tjänsterna (såsom Bing och MSN), ingår du avtal med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Lagarna i delstaten Washington, USA reglerar alla yrkanden som är relaterade till kostnadsfria tjänster, utan att det påverkar de tvingande lagar som gäller i det land till vilket vi riktar våra tjänster. Om du har betalat för att använda en del av tjänsterna (såsom reklamfria Outlook.com eller Office-tjänster), ingår du avtal med Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165, Luxemburg. Lagarna i det land till vilket vi riktar dina tjänster reglerar alla yrkanden avseende betaltjänster, inklusive konsumentskyddsyrkanden.

13. Tredje parts webbplatser

Du har eventuellt åtkomst till tredje parts webbplatser eller tjänster via tjänsterna som inte kontrolleras eller publiceras av Microsoft. Microsoft ansvarar inte för tredje parts webbplatser, tjänster eller material som är tillgängligt via tjänsterna. Du ansvarar själv för dina förbindelser med tredje part (inklusive annonsörer). Din användning av tredje parts webbplatser eller tjänster kan omfattas av den tredje partens villkor.

14. Digital Rights Management

Om du öppnar material som är skyddat med digital rights management (DRM) kan DRM-programvaran automatiskt begära medieanvändningsrättigheter från en rättighetsserver online och ladda ned och installera DRM-uppdateringar så att du kan spela upp materialet.

15. Microsoft .NET Framework-programvara

Programvaran kan innehålla Microsoft .NET Framework-programvara. Denna programvara är en del av Windows. Licensvillkoren för Windows gäller för din användning av .NET Framework-programvaran.

16. Fortsatt giltighet

Avsnitten 6, 9 (för belopp uppkommit före utgången av detta avtal), 10, 11, 12, 19 och de som genom sina villkor kommer att tillämpas efter avtalets utgång är fortsatt giltiga efter uppsägning av detta avtal.

17. Överlåtelse och överföring

Vi kan när som helst och utan föregående meddelande tilldela, överföra eller på annat sätt avyttra våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal, helt eller delvis, så länge sådan överlåtelse inte är till ditt förfång.

18. Meddelanden

Det här avtalet är elektroniskt. Vi kan komma att skicka dig, i elektronisk form, information om tjänsterna, tilläggsinformation och information som lagen kräver att vi tillhandahåller. Vi kan tillhandahålla dig nödvändig information via e-post till den adress du angav när du registrerade dig för tjänsterna eller via åtkomst till en Microsoft webbsida som vi anger. Vi rekommenderar att du övervakar och bibehåller den e-postadress du angav. Om du inte samtycker till att ta emot meddelanden elektroniskt måste du sluta använda tjänsterna. Du kan meddela Microsoft så som anges i kundsupporten för tjänsterna enligt specifikationen i avsnitt 22.

19. Tolkning av avtal

Detta är det fullständiga avtalet mellan dig och Microsoft för din användning av tjänsterna. Det ersätter eventuella tidigare avtal mellan dig och Microsoft avseende din användning av tjänsterna. Avsnittsrubrikerna i detta avtal är endast för referens och har ingen juridisk verkan. Separata eller ytterligare villkor kan tillämpas när du använder eller betalar för andra Microsoft-tjänster än de som regleras av detta avtal.

20. Inga utomstående förmånstagare

Detta avtal gäller enbart till förmån för dig och oss. Det gäller inte till förmån för någon annan person, med undantag för behöriga efterträdare och övertagare.

21. Teckensnittskomponenter

Du har rätt att använda teckensnitten för att visa och skriva ut material endast medan du använder tjänsterna. Du får inte kringgå eventuella inbäddningsrestriktioner i teckensnitten.

22. Support

Kundsupport för Windows-tjänsterna är tillgänglig via Microsoft Community (http://answers.microsoft.com) och Windows-webbplatsen (http://windows.microsoft.com). Kundsupport för MSN Internet Access finns på MSN Support (https://support.msn.com). Kundsupport via e-post för Bing och Bing-klienter finns på Bing Support (https://support.discoverbing.com). Klagomål med anknytning till verkställandet av detta avtal ska skickas in till de webbplatser som anges i denna paragraf. Begränsad kundsupport för Office 365 Home Premium och Office 365 University finns på Office Support (http://office.com/support) (hjälp/vägledning) och på Microsoft Support (http://support.microsoft.com/ph/13615) (teknisk support).

23. Exportrestriktioner

Microsofts gratisprogram och -tjänster är underkastade USA:s och andra jurisdiktioners export- och tekniklagar och du förbinder dig att åtlyda alla sådana tillämpliga lagar och bestämmelser som gäller för programvaran och/eller tjänsterna. Tillstånd från USA:s regering krävs för överföring av dessa gratisprogram och -tjänster till myndigheter i något land för vilket embargo är utfärdat eller till vissa förbjudna parter. Ytterligare information finns på USA:s finansdepartements webbplats (http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx). Betaltjänster är också underkastade USA:s exportlagstiftning och -bestämmelser som du måste åtlyda. Dessa lagar omfattar restriktioner avseende destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Ytterligare information finns på webbplatsen Exporting Microsoft Products (Exportera Microsoft-produkter) (http://www.microsoft.com/exporting).

MEDDELANDEN

Meddelanden och tillvägagångssätt för framförande av yrkanden om intrång i immateriella rättigheter. Microsoft respekterar tredje mans immateriella rättigheter. Om du har yrkanden om intrång i immateriella rättigheter, inklusive intrång i upphovsrätten, rekommenderar vi att du skickar meddelande om detta till Microsofts utnämnda ombud. Ytterligare information och kontaktuppgifter finns i Meddelande och tillvägagångssätt för att framföra yrkanden om intrång i upphovsrätt. (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm). Microsoft tillämpar den process som anges i avdelning 17, United States Code, avsnitt 512(c)(2) vid svar på meddelanden om intrång i upphovsrätten. Under tillämpliga omständigheter kan Microsoft även komma att inaktivera eller avsluta konton för användare av Microsoft-tjänster som kan ha gjort intrång upprepade gånger.

Microsoft tillämpar den process som anges i avdelning 17, United States Code, avsnitt 512(c)(2) vid svar på meddelanden om intrång i upphovsrätten. Under tillämpliga omständigheter kan Microsoft även komma att inaktivera eller avsluta konton för användare av Microsoft-tjänster som kan ha gjort intrång upprepade gånger.

Meddelanden och tillvägagångssätt avseende ärenden om immateriella rättigheter vid annonsering. Läs vår Intellectual Property Guidelines (vägledning om immateriella rättigheter) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) angående ärenden om immateriella rättigheter i vårt annonseringsnätverk.

Copyright- och varumärkesmeddelanden. Alla delar av tjänsterna omfattas av Copyright © 2013 Microsoft Corporation och/eller dess leverantörer, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Med ensamrätt. Vi eller våra leverantörer innehar äganderätten, upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till tjänsterna och dess innehåll. Microsoft och namnen, logotyperna och ikonerna i alla Microsoft-produkter, -programvaror och -tjänster kan vara antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) i USA och/eller andra länder. Namnen på faktiska företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal förbehålles. Viss programvara som används på vissa av Microsofts webbplatsservrar är delvis baserade på arbete som utförts av Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Med ensamrätt. ”gnuplot” programvara som används på vissa av Microsofts webbplatsservrar omfattas av copyright © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Med ensamrätt.

Börskurser och indexdata (inklusive indexvärden). © 2013 Morningstar, Inc. Med ensamrätt. Informationen häri: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, (2) får inte kopieras eller distribueras, samt (3) garanteras inte vara korrekt, komplett eller tidsmässigt läglig. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer ansvarar för eventuella skador eller förluster som uppkommer till följd av användning av denna information. Tidigare prestationer är ingen garanti för framtida resultat.

Du får inte använda något Dow Jones-indexSM, indexdata eller Dow Jones-markeringar i samband med utfärdande, skapande, sponsring, handel, marknadsföring, eller främjande av finansiella instrument eller investeringsprodukter (t.ex, derivat, strukturerade produkter, investeringsfonder, börshandlade fonder, investeringsportföljer osv. där instrumentets eller investeringsproduktens pris, utdelning och/eller resultat är baserade på, relaterade till eller avsedda att spåra något index eller en ersättare för något index) utan separat skriftligt avtal med Dow Jones.

Finansiellt meddelande. Microsoft är ingen mäklare/handlare eller registrerad investeringsrådgivare enligt USA:s federala värdepapperslag eller värdepapperslagar i andra jurisdiktioner och råder inte enskilda angående tillrådligheten att investera i, köpa eller sälja värdepapper eller andra finansiella produkter eller tjänster. Inget i tjänsterna är ett erbjudande om eller en uppmaning till att köpa eller sälja värdepapper. Varken Microsoft eller dess licensgivare för börskurser eller indexdata rekommenderar några specifika finansiella produkter eller tjänster. Ingenting i tjänsterna är avsett att utgöra professionell rådgivning, inklusive men inte begränsat till, investerings-eller skatterådgivning.

Meddelande om videostandarderna H.264/AVC, MPEG-4 Visual, och VC-1. Programvaran kan innehålla H.264/AVC, MPEG-4 Visual och/eller VC-1-codec-teknik som kan vara licensierad av MPEG LA, L.L.C. Denna teknik är ett format för datakomprimering av videoinformation. MPEG LA, L.L.C. kräver följande meddelande:

DENNA PRODUKT LICENSIERAS ENLIGT H.264/AVC-, MPEG-4 VISUAL- OCH VC-1-PATENTPORTFÖLJLICENSERNA FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK AV EN KONSUMENT ATT (A) KODA VIDEO I ENLIGHET MED STANDARDERNA (”VIDEOSTANDARDER”) OCH/ELLER (B) AVKODA H.264/AVC-, MPEG-4 VISUAL- OCH VC-1-VIDEO SOM HAR KODATS AV EN KONSUMENT SOM ÄGNAR SIG ÅT PRIVAT OCH ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OCH/ELLER SOM ERHÅLLITS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM HAR LICENS FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA SÅDAN VIDEO. INGEN AV LICENSERNA GÄLLER FÖR NÅGON ANNAN PRODUKT, OAVSETT OM EN SÅDAN PRODUKT INGÅR I DENNA PROGRAMVARA SOM EN ENDA ARTIKEL. INGEN LICENS BEVILJAS ELLER SKA VARA UNDERFÖRSTÅDD FÖR NÅGON ANNAN ANVÄNDNING. YTTERLIGARE INFORMATION KAN FÅS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE WEBBPLATSEN MPEG LA (http://www.mpegla.com).

Detta meddelande är endast avsett som ett klarläggande och begränsar eller hindrar inte användningen av den programvara som tillhandahålls enligt detta avtal för normal affärsanvändning som är personlig för den affärsverksamhet och som inte omfattar (i) vidaredistribution av programvaran till tredje part eller (ii) skapande av material med VIDEOSTANDARD-kompatibel teknik för distribution till tredje part.

Arkiverade villkor för Microsoft-tjänster

Uppdaterad 27 augusti 2012
Träder i kraft 19 oktober 2012

Tack för att du väljer Microsoft!

Det här är ett avtal mellan dig och Microsoft Corporation (eller ett av dess koncernbolag beroende på var du bor) som beskriver din rätt att använda den programvara och de tjänster som anges i avsnitt 1.1. Av tydlighetsskäl har vi formulerat en del villkor i avtalet som frågor och svar. Du bör gå igenom hela avtalet eftersom alla villkor är viktiga, och de skapar tillsammans ett juridiskt bindande avtal som du är bunden av när du en gång har godkänt det. Dessutom finns dokument och principer som vi länkar till i detta avtal, och vi uppmanar dig att läsa även dem.

1. Avtalets omfattning, godkännande och ändringar

1.1. Vilka tjänster gäller detta avtal för? Detta avtal skall tillämpas på Microsoft Hotmail, Microsoft SkyDrive, Microsoft-konto, Windows Live Messenger, Windows Photo Gallery, Windows Movie Maker, Microsoft Mail Desktop, Windows Live Writer (de föregående kallas tillsammans "Microsofts varumärkestjänster"), Bing, MSN, Office.com och annan programvara, webbplats eller tjänst som länkas till detta avtal (tillsammans "Tjänsterna").

1.2. Vilka villkor måste jag följa när jag använder Tjänsterna? Vårt mål är att skapa en tryggare och säkrare miljö och därför kräver vi att användarna, när de använder Tjänsterna, följer dessa villkor, Microsofts policy mot skräppost (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) och Microsofts regler för uppförande (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), vilka införlivas med detta avtal genom denna referens ("avtalet"). Du får inte använda Tjänsterna på sådant sätt att du inkräktar på tredje mans rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, avsiktlig skada på juridisk eller fysisk person.

1.3. Hur godkänner jag avtalet? Genom att ge dig möjlighet att prenumerera och/eller beställa Tjänsterna får du ett erbjudande från Microsoft. Du måste godkänna villkoren genom att aktivt bekräfta dem innan du kan använda Tjänsterna, och villkoren utgör ett giltigt avtal mellan dig och Microsoft. Genom att använda eller öppna Tjänsterna eller genom att godkänna villkoren där alternativet är tillgängligt för dig i användargränssnittet, bekräftar du att du samtycker till att följa avtalet utan ändring från din sida. Om du inte accepterar villkoren kan du inte använda Tjänsterna.

1.4. Kan Microsoft ändra villkoren efter att jag har godkänt dem? Ja. Vi informerar dig om vi tänker ändra avtalet. Vi har rätt att ändra villkoren i detta avtal om (i) tillämplig lagstiftning kräver det, t.ex. på grund av ändrad lagstiftning, (ii) det är nödvändigt på grund av anvisning och/eller föreskrift som bygger på tillämpbar lagstiftning, (iii) förhållandet mellan tjänst och motprestation (t.ex. ekonomisk ersättning) har rubbats, (iv) det är nödvändigt av tekniska skäl, (v) det är nödvändigt för att underlätta driften av tjänsten eller (vi) villkoren ändras till din fördel. Vi kommer att informera dig innan den avsedda ändringen träder i kraft, antingen via användargränssnittet, ett e-postmeddelande eller på annat lämpligt sätt. Vi kommer att ge dig möjlighet att avsluta Tjänsterna inom minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Om du inte avbryter Tjänsterna inom den angivna perioden samtycker du i och med detta till ändringen i detta avtal. Vi kommer också att uttryckligen påpeka detta när du informeras om den avsedda ändringen i detta avtal.

1.5. Vilka slags ändringar kan jag förvänta mig i Tjänsterna? Vi arbetar fortlöpande på att förbättra Tjänsterna så att dess funktionalitet förbättras och uppdateras, införa nya funktioner eller anpassa Tjänsterna, och vi kan när som helst ändra Tjänsterna eller ta bort funktioner. När det gäller betalade tjänster kommer vi att i förväg meddela större ändringar i Tjänsterna. Du kan när som helst säga upp Tjänsterna. Vi kan göra Tjänsterna eller deras funktioner tillgängliga i en betaversion, som kanske inte fungerar korrekt eller på samma sätt som den slutliga versionen.

2. Microsoft-konto

2.1. 2.1 Vad är ett Microsoft-konto? Du behöver ett Microsoft-konto för att komma åt vissa delar av Tjänsterna, t.ex. Microsofts varumärkestjänster. Inloggningsuppgifterna för Microsoft-kontot, tidigare känt som Windows Live ID, är de inloggningsuppgifter du använder för att autentisera med vårt nätverk. När du skapar ett Microsoft-konto måste du ange namn och lösenord, viss demografisk information och "kontobevis", t.ex. en alternativ e-postadress eller ett alternativt telefonnummer. Befintliga innehavare av Microsoft-konton kan behöva ange "kontobevis" för att kunna fortsätta använda sina Microsoft-konton. Du ansvarar för att hålla din kontoinformation och ditt lösenord hemligt. Du kan använda ditt Microsoft-konto för att få åtkomst till Microsofts andra produkter, webbplatser och tjänster (t.ex. Windows, Xbox LIVE och Windows Phone). Villkoren för dessa produkter, webbplatser och tjänster kan, om de skiljer sig från det här avtalet, emellertid också tillämpas för din användning av produkten, webbplatsen eller tjänsten. Microsofts varumärkestjänster kräver att du regelbundet loggar in på Microsoft-kontot, minst en gång var 270:e dag, så att den del av Tjänsterna som består av Microsofts varumärkestjänster hålls aktiv, såvida inget annat har angetts i ett erbjudande för en betalad del av Tjänsterna. Om du inte lyckas logga in under denna period kan vi avsluta din åtkomst till Microsofts varumärkestjänster. Om Microsofts varumärkestjänster avslutas därför att du inte har lyckats logga in kan dina data vara permanent raderade från våra servrar.

2.2. Vad händer om jag inte kan komma åt mitt Microsoft-konto? Om du har glömt ditt lösenord eller av annan anledning inte kan komma åt ditt Microsoft-konto kan du återställa Microsoft-kontot genom att besöka webbsidan Återställ lösenordet (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656). Microsoft ger inga garantier för att ditt Microsoft-konto återställs eller att ditt innehåll (som definieras senare) kommer att vara skyddat.

2.3. Vad händer om jag har skaffat mitt Microsoft-konto från någon annan än Microsoft? I en del fall kan vi tillåta att du skaffar Microsoft-kontot från tredje man, t.ex. från en skola, ett företag, en Internetleverantör eller administratören för en hanterad domän (http://www.domains.live.com). I sådana fall kan tredje man ha ytterligare rättigheter över ditt Microsoft-konto, t.ex. förmåga att återställa lösenordet, se din kontoanvändning eller dina profildata, läsa och lagra innehåll på ditt konto eller inaktivera eller avsluta ditt Microsoft-konto. I sådant fall omfattas du av det här avtalet och eventuella ytterligare användningsvillkor från tredje man, vilka skall ha gjorts tillgängliga för dig av tredje man. Microsoft har inget ansvar när det gäller tredje mans ytterligare användningsvillkor. Om du är administratör för den hanterade domänen, ansvarar du för all aktivitet som sker på kontona på den hanterade domänen och som orsakas av din försumlighet eller ditt förbiseende.

3. Innehåll

3.1. Vem äger det innehåll jag tillför Tjänsterna? I innehåll ingår allt du överför och lagrar på Tjänsterna, t.ex. information, dokument, fotografier, videor, musik, e-postmeddelanden och snabbmeddelanden ("innehåll"). Förutom material som vi licensierar till dig som kan införlivas med ditt eget innehåll (t.ex. ClipArt) hävdar vi inte äganderätt till det innehåll som du tillhandahåller via Tjänsterna. Ditt innehåll förblir ditt och du ansvarar för det. Vi rekommenderar starkt att du regelbundet säkerhetskopierar ditt konto! Vi kontrollerar inte, verifierar inte, betalar inte för eller ger inte vårt uttryckliga stöd för innehåll som du och andra personer gör tillgängligt på Tjänsterna.

3.2. Vilka kan komma åt mitt innehåll? Du har från början kontroll över vilka som har rätt att få åtkomst till ditt innehåll. Om du delar innehåll i Tjänsternas offentliga områden eller i delade områden som är tillgängliga för andra som du har valt, godkänner du uttryckligen att var och en som du har delat innehåll med gratis kan använda, reproducera, distribuera, visa, överföra, spara och kommunicera innehållet endast i samband med Tjänsterna eller andra Microsoft-produkter och -tjänster eller dess licenstagare. Om du inte vill att andra skall ha denna möjlighet, bör du inte använda Tjänsterna för att dela ditt innehåll. Om du använder eller delar innehåll på Tjänsterna på ett sätt som kränker andras upphovsrätt, varumärken, andra immateriella rättigheter eller rätten till integritet bryter du mot detta avtal. Du garanterar och intygar att du under löptiden för detta avtal har (och kommer att ha) alla nödvändiga rättigheter till det innehåll som du överför till eller delar på Tjänsterna och att användningen av innehållet, som avses i denna paragraf, inte bryter mot någon lag eller tredje mans rättigheter.

3.3. Vad gör Microsoft med mitt innehåll? När du överför ditt innehåll till Tjänsterna godkänner du att det kan användas, ändras, anpassas, sparas, reproduceras, distribueras och visas i den omfattning som krävs för att skydda dig och för att tillhandahålla, skydda och förbättra Microsofts produkter och tjänster. Vi kan till exempel ibland använda automatiserade metoder för att dra ut information från e-post, chattar eller foton för att identifiera och skydda mot skräppost och skadlig kod, eller för att förbättra tjänsterna med nya funktioner så att det blir enklare att använda dem. När ditt innehåll bearbetas vidtar Microsoft åtgärder för att skydda din integritet.

3.4. Vilket slags innehåll är inte tillåtet? Innehåll som bryter mot detta avtal vilket inbegriper Microsofts policy mot skräppost (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) och Microsofts regler för uppförande (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), eller nationell lagstiftning är inte tillåtet på Tjänsterna. Microsoft förbehåller sig rätten att granska innehåll i syfte att upprätthålla detta avtal. Microsoft kan blockera eller på annat sätt hindra e-postmeddelanden, snabbmeddelanden eller annan typ av kommunikation till eller från Tjänsterna som en del av våra ansträngningar att skydda Tjänsterna eller våra användare eller på annat sätt upprätthålla villkoren i detta avtal.

3.5. Kan Microsoft ta bort innehåll från Tjänsterna? Ja. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avvisa innehåll eller radera det från Tjänsterna om vi tror att det bryter mot tillämpbar lag eller detta avtal eller om det överskrider begränsningarna för lagring eller filstorlek. Vi har rätt att vägra att publicera innehåll och kan radera innehåll oavsett anledning. Om det innehåll du lagrar på Tjänsterna är lagligt och överensstämmer med detta avtal, skyddas av upphovsrätten och du har behörighet att använda innehållet, ger vi dig möjlighet att hämta innehållet. Detta gäller inte om innehållet har tagits bort från våra servrar på grund av att ditt Microsoft-konto har förblivit inaktivt under den tid som anges i avsnitt 2.2.

4. Avslutning av tjänster

4.1. Vad händer om jag inte följer dessa villkor? Om du bryter mot avtalet och fortsätter bryta mot relevant åliggande efter att du har mottagit ett meddelande där du uppmanas att sluta bryta mot det inom lämplig och rimlig tidsram, kan vi vidta åtgärd mot dig inklusive (utan begränsning) ta bort ditt innehåll från Tjänsterna, tills vidare stänga av din åtkomst till Tjänsterna, be dig att avstå från vissa aktiviteter, avsluta dina tjänster och/eller hänskjuta sådan åtgärd till lämplig instans. Denna åtgärd påverkar inte Microsofts ytterligare juridiska rättigheter att omedelbart säga upp avtalet av goda skäl. Detta inkluderar om du bryter mot en väsentlig förpliktelse i detta avtal. Väsentliga förpliktelser gäller alla åtaganden som måste uppfyllas för att det här avtalet skall uppfyllas på rätt sätt. Detta gör det möjligt att uppfylla målen för detta avtal och att användarna i allmänhet kan anta att dessa förpliktelser uppfylls i enlighet med avsikten och innehållet i detta avtal. Borttagningen av innehåll och uppsägning av Tjänsterna medför radering av data. Data kommer att raderas och vara oåterkalleligt, varför vi starkt rekommenderar att du regelbundet säkerhetskopierar data och innehåll som du lagrar på Tjänsterna.

4.2. Finns det andra sätt som jag kan förlora åtkomst till Tjänsterna på? Ja. Delar av Tjänsterna (nämligen Microsofts varumärkestjänster) kräver att du loggar in på ditt Microsoft-konto minst en gång var 270:e dag (se avsnitt 2.2). Dessutom finns det orsaker till varför Microsoft kan upphöra att tillhandahålla delar av Tjänsterna, inklusive (utan begränsning) att det inte längre är möjligt för oss att tillhandahålla dem, tekniska framsteg, kunds feedback som anger att en ändring behövs eller externa problem uppstår, vilket gör det oklokt eller opraktiskt att fortsätta. I sådana fall raderas dina data permanent från den delen av Tjänsterna. Om vi avslutar en betalad tjänst i sin helhet utan anledning, ersätter vi dig pro rata (proportionellt) med den summa som motsvarar tiden som återstår av tjänsten före avbrottet. Om du registrerar dig för en betalad del av Tjänsterna och inte lyckas utföra en betalning i tid, kan vi stänga av eller säga upp tjänsten (se avsnitt 9.11 för mer information).

4.3. Hur avslutar jag Tjänsterna? Du kan när som helst och utan orsak säga upp Tjänsterna. Du kan göra det genom att gå till din kontowebbplats (https://account.live.com) och följa stängningsprocessen på länken. Information om hur du avslutar en betalad tjänst finns i avsnitt 9.10. Om du säger upp våra tjänster går det snabbast att ta bort ditt innehåll på Tjänsterna manuellt från tjänsternas olika komponenter (ta t.ex. manuellt bort din e-post). Observera emellertid att medan innehållet som du har raderat eller som är kopplat till ett stängt konto, kanske inte är åtkomligt för dig kan det under en tid fortfarande finnas kvar i vårt system.

4.4. Vad händer om mina tjänster avslutas eller sägs upp? Om dina tjänster avslutas eller sägs upp (av dig eller oss) upphör omedelbart din rätt att använda Tjänsterna och din licens att använda vår programvara upphör. Du måste då avinstallera programvaran eller alternativ inaktiverar vi den. Om ditt Microsoft-konto avslutas eller sägs upp (av dig eller oss) upphör omedelbart din rätt att använda Microsoft-kontot. Om dina tjänster avbryts eller sägs upp kan vi permanent radera ditt innehåll på våra servrar, och vi har ingen skyldighet att skicka tillbaka innehåll till dig. Vi rekommenderar därför att du regelbundet säkerhetskopierar ditt innehåll.

5. Sekretess

5.1. Samlar Microsoft in min personliga information? Din integritet är viktig för oss. Vi använder viss information som vi samlar in från dig för att hantera och tillhandahålla Tjänsterna. Som en del av Tjänsterna kan vi dessutom också automatiskt överföra information om din dator, din användning av Tjänsterna och Tjänsternas prestanda. Läs Microsofts sekretesspolicy online (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457) om hur vi använder och skyddar din information.

5.2. Använder Tjänsterna cookies? Ja, Tjänsterna använder cookies. En cookie är en liten textfil som av en webbserver placeras på en enhet. Cookies innehåller text som bara kan läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookien. Om t.ex. Bing.com använder en cookie kan bara Bing.coms webbservrar läsa den cookien. Tjänsterna använder cookies av olika skäl, inklusive lagring av dina inställningar, personifiering av innehåll för dig och analys av hur personer använder Tjänsterna, så att vi kan förbättra dem. Vi använder också cookies som en del av registreringsprocessen för ditt Microsoft-konto, liksom för visningen av annonser (inklusive beteenderiktade annonser). Hur du blockerar, kontrollerar och raderar cookies, inklusive hur du väljer bort beteenderiktade annonser från Microsoft, beskrivs i avsnittet "Användning av cookies" i sekretesspolicyn (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74170). Genom att använda Tjänsterna godkänner du att vi placerar cookies på din enhet i den utsträckning som tillåts enligt dina anpassade inställningar.

5.3. Avslöjar Microsoft min personliga information utanför Microsoft? Du samtycker till och godkänner uttryckligen att Microsoft kan komma åt, avslöja och bevara information om dig som är kopplad till din användning av Tjänsterna, inklusive (utan begränsning) din personliga information och ditt innehåll, eller information som Microsoft kommer över om dig genom din användning av Tjänsterna (t.ex. IP-adress eller annan information från tredje man) när Microsoft anser att det är nödvändigt för att: (a) följa tillämplig lagstiftning eller myndighetsbeslut, (b) verkställa detta avtal eller skydda Microsofts och dess kunders rättigheter eller egendom eller (c) hjälpa till att förhindra förlust av människoliv eller att någon skadas fysiskt.

5.4. Hur följer Microsoft myndighetsbeslut? Likt andra leverantörer av Internettjänster är Microsoft föremål för lagliga krav och förfrågningar från rättsvårdande myndigheter (t.ex. domstolar, polismyndighet), andra statliga myndigheter och privata tvistande parter när det gäller innehåll som finns lagrad i vårt nätverk. Informationen kan ha samband med ett föregivet brott eller civilrättsligt ärende och begärs vanligen ut i enlighet med nationell eller lokal normala juridisk process där aktiviteten inträffade. Microsoft kan vara förpliktigat att lyda begäran om din information eller ditt innehåll som en del av sådan undersökning eller rättsliga åtgärd.

6. Tjänsters avbrott och säkerhetskopiering

Vi bemödar oss att hålla i gång och köra Tjänsterna, men alla onlinetjänster services drabbas då och då av störningar och driftavbrott. Du bör regelbundet säkerhetskopiera det innehåll som du lagrar på tjänsterna. Att ha en regelbunden schemalagd säkerhetskopiering kan hjälpa dig att förhindra förlust av ditt innehåll.

7. Programvara

7.1. Vilka villkor reglerar programvaran som en del av Tjänsterna? Om du använder programvara från oss som en del av Tjänsterna regleras din användning av programvaran av en av två uppsättningar med licensvillkor (som "licensvillkor"): Om ett separata licensavtal för programvaran förevisas dig och du godkänner villkoren i det, kommer de licensvillkor som visas att uteslutande tillämpas för programvaran. Om du inte godkänner licensvillkoren kan du inte använda eller erhålla programvaran. Om inget licensavtal föreläggs dig separat, tillämpas uteslutande villkoren i det här avtalet. Programvaran licensieras och säljs inte, och Microsoft förbehåller sig alla rättigheter till programvaran som inte uttryckligen beviljas av Microsoft enligt licensvillkoren. Om det här avtalet reglerar den webbplats du visar, licensieras du av den tredje man som äger alla skript och all kod som länkar till eller refererar från webbplatsen, och inte av Microsoft.

7.2. Hur kan jag använda den programvaran som tillhandahålls som en del av Tjänsterna? Vi beviljar dig rätten att installera och använda en kopia av programvaran per enhet, men som bara används av en enda person åt gången som en del av din användning av Tjänsterna, men enbart om du följer alla andra villkor i detta avtal.

7.3. Finns det något jag inte kan göra med programvaran eller Tjänsterna? Ja. Förutom övriga begränsningar i detta avtal, får du inte: (1) kringgå eller förbise några tekniska skyddsåtgärder i eller i förhållande till programvaran eller Tjänsterna, eller demontera, dekompilera eller bakåtkompilera någon programvara eller annan aspekt av Tjänsterna som ingår i eller är åtkomstbar via Tjänsterna, utom och bara i den utsträckning som upphovsrätten uttryckligen medger, (2) separera komponenter hos programvaran eller Tjänsterna för användning på olika enheter, (3) publicera, kopiera, hyra ut, leasa eller låna ut programvaran eller Tjänsterna eller (4) överföra programvaran, någon programvarulicens eller någon rättighet angående Tjänsterna, utom då det uttryckligen medges av detta avtal. Du får inte använda Tjänsterna på något obehörigt sätt, som kan störa någon annans användning av dem eller åtkomst till en tjänst, ett konto eller ett nätverk. Du får inte aktivera åtkomst till Tjänsterna med obehöriga produkter från tredje man.

7.4. Hur uppdateras programvaran? Vi kan automatiskt kontrollera din version av programvaran. Vi kan även utan att debitera dig automatiskt hämta programvaruuppdateringar till din dator för att uppdatera, förbättra och vidareutveckla tjänsten. Du godkänner sådana uppdateringar som omfattas av dessa villkor såvida inte andra villkor medföljer uppdateringarna. Om så är fallet tillämpas andra villkor för den uppdaterade programvaran, och om du inte godkänner de andra villkoren som är tillämpbara på uppdateringarna kan du inte använda eller ta emot uppdateringarna. Microsoft har ingen skyldighet att göra några uppdateringar tillgängliga och garanterar inte att vi stöder den systemversion för vilken du har licensierat programvaran.

8. Ytterligare villkor för Office.com, MSN och Bing

8.1. Medieelement och mallar för Office.com och Office Web Apps. Om du använder Microsoft Office.com eller Microsoft Office Web Apps kan du ha åtkomst till mediebilder, ClipArt, animeringar, ljud, musik, videoklipp, mallar och andra former av innehåll ("medieelement") som programvaran tillhandahåller på Office.com eller som en del av en tjänst som är kopplad till programvaran. Du får kopiera och använda medieelementen i projekt och dokument. Du får inte (i) sälja, licensiera eller distribuera exemplar av medieelementen separat eller som en produkt om produktens huvudsakliga värde utgörs av medieelementen, (ii) bevilja dina kunder rättigheter till ytterligare licens eller distribuera medieelementen, (iii) i kommersiellt syfte licensiera eller distribuera medieelement som innehåller uppgifter som identifierbara individer, myndigheter, logotyper, varumärken eller symboler eller använda dessa typer av bilder på sätt som kan antyda en anknytning till eller ett samband med din produkt, ditt bolag eller din verksamhet eller (iv) skapa oanständiga eller förargelseväckande verk med medieelementen. Mer information finns på webbsidan Use of Microsoft Copyrighted Content (Använda upphovsrättsskyddat Microsoft-material) (http://www.microsoft.com/permission).

8.2. MSN Video. De videoklipp och inbäddningsbara videospelare som är tillgängliga på MSN Video är endast avsedda för icke-kommersiellt, privat bruk och får, om inget annat anges någonstans i det här avtalet, inte hämtas, kopieras eller distribueras utan rättighetsinnehavarnas medgivande. Du får inte, utan att först ha fått vårt uttryckliga, skriftliga medgivande, använda den inbäddningsbara videospelaren på någon webbplats vars syfte främst är att visa annonser eller inkassera prenumerationsintäkter eller är en direkt konkurrent till MSN Video. Du medger att din användning av den inbäddningsbara videospelaren kan leda till ytterligare kostnader, avgifter och royaltys för tredje man, inklusive, men inte begränsat till, tillämpliga royaltys i ditt land.

8.3. Röstaktiverad sökning med Bing. Om du använder funktionen för röstaktiverad sökning i Bing samtycker du uttryckligen till att Microsoft spelar in och samlar in dina röstindata. Vi använder dina röstindata enbart för att tillhandahålla Bing-tjänsten åt dig och för att förbättra Microsofts röstigenkänningsprodukter och tjänster.

8.4. Positionering och m.bing.com Om du har positioneringsfunktionen aktiverad på din enhet när du använder m.bing.com, samtycker du uttryckligen till att Microsoft samlar in och använder din position i enlighet med Microsofts sekretesspolicy online (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457). Vi använder din positionsinformation för att tillhandahålla och förbättra sök- och kartresultat.

9. Om du betalar Microsoft gäller följande villkor för dig:

9.1. Debiteringar. Om en avgift är kopplad till en del av Tjänsterna, accepterar du att betala avgiften. Det angivna priset för Tjänsterna inkluderar alla tillämpbara skatter och kostnader för valutaomväxling, såvida inget annat anges.

9.2. Ditt faktureringskonto. För att kunna betala för en tjänst ombeds du att ange en betalningsmetod när du registrerar dig för tjänsten. Du kan få åtkomst till och ändra informationen och betalningsmetoden på webbplatsen Debiterings- och kontohantering (https://billing.microsoft.com). Du samtycker till att alltid hålla informationen på ditt debiteringskonto aktuell. Dessutom godkänner du att Microsoft tillåts använda all uppdaterad information angående din betalningsmetod som tillhandahålls av din bank eller tillämpbart betalningsnätverk. Om du meddelar oss att vi skall sluta att använda din betalningsmetod, och inte meddelar oss något annan betalningsmetod efter att vi har meddelat dig att göra så inom rimlig tidsram, kan vi avsluta din betalningstjänst. Ditt meddelande till oss påverkar inte de fakturor vi har skickat till ditt faktureringskonto innan vi inom rimlig tid har kunnat agera på dina ändringar av kontots information.

9.3. Fakturering. Genom att förse Microsoft med en betalningsmetod (1) framhåller du att du har behörighet att använda den betalningsmetod du har angett och att all betalningsinformation är sann och korrekt, (2) att Microsoft är bemyndigat att debitera dig för Tjänsterna med betalningsmetoden och (3) att Microsoft är bemyndigat att debitera dig för varje betalad funktion av de tjänster du väljer att registrera dig för eller använda medan detta avtal är giltigt. Debitering av tjänst till din betalningsmetod kan ske på av oss överenskommet sätt: (a) vid tiden för köpet (b) kort efter köpet, eller (c) på återkommande basis för prenumerationstjänster. Med ditt medgivande kan debitering också ske i förskott. Vidare har vi rätt att debitera dig upp till det belopp som du har godkänt och vi meddelar dig om mellanskillnaden för återkommande prenumerationstjänster. Vi kan komma att fakturera dig för flera föregående betalningsperioder och aktuell betalningsperiod vid ett och samma tillfälle.

9.4. Automatisk förnyelse. Förutsatt att automatisk förnyelser är tillåten i ditt land, kommer vi att informera dig antingen när du registrerar dig för tjänsten eller innan tjänsten automatiskt förnyas. När vi har informerat dig om att Tjänsterna gäller under obegränsad tid eller förnyas automatiskt kan vi automatiskt förnya Tjänsterna och debitera dig aktuellt pris för förlängningsperioden. Vi kommer också att påminna dig om att vi kommer att debitera din valda betalningsmetod för förnyelse av Tjänsterna och förse dig med instruktioner om hur du kan avsluta tjänsten. Vi kommer att debitera dig aktuellt pris för förlängningsperioden, såvida du inte har meddelat oss att du vill säga upp avtalet minst en månad innan avtalet upphör eller en förnyelseperiod har gått ut eller av annan anledning i enlighet med hur vi kan ha meddelat dig att du kan säga upp det.

9.5. Onlinefaktura och fel. Vi kommer att förse dig med en onlinefaktura på webbplatsen Debiterings- och kontohantering (https://billing.microsoft.com) där du kan se och skriva ut fakturan. Du är förpliktigad att regelbundet kontrollera onlinefakturan minst en gång i månaden. Det är den enda fakturan vi tillhandahåller. Du ansvarar för att skriva ut och spara en kopia av varje onlinefaktura och att bevara sådan kopia för egen räkning. Eventuella fel i fakturan rättas omedelbart efter anmodan varvid en beräkning av det korrekta beloppet sker. Du måste meddela oss inom 120 dagar efter att ett uppenbart fel uppstod. Om du inte meddelar oss inom denna tid friskriver du oss från allt skadeståndsansvar och krav på ersättning av förlust på grund av ringa vårdslöshet, vidare kan du i sådant fall inte kräva att vi rättar till felet eller återbetalar något av eventuell avgift för tjänsten. I alla andra fall då Microsoft har upptäckt ett debiteringsfel informerar vi dig och vidtar åtgärder för att korrigera felet så snart det rimligen är möjligt.

9.6. Ångerrättsperiod. När du begär tjänster från oss kommer du att vara berättigad till en avbrytnings- eller ångerrättsperiod om femton dagar såvida vi inte omedelbart börjar tillhandahålla Tjänsterna och i sådant fall kommer du inte att vara berättigad till någon avbrytnings- eller ångerrättsperiod. Du kan när som helst avsluta Tjänsterna såsom anges i avsnitt 9.10. Se avsnitt 9.9 om Microsofts återbetalningsprinciper.

9.7. Erbjudande om utvärderingsperiod. Om du deltar i ett erbjudande om utvärderingsperiod måste du avsluta Tjänsterna i slutet av perioden för att undvika några nya kostnader, såvida vi inte meddelar dig något annat. Tjänsterna kan sägas upp såsom anges i avsnitt 9.10. Om du inte säger upp Tjänsterna och vi har meddelat dig att Tjänsterna kommer att omvandlas till en betalad prenumeration i slutet av utvärderingsperioden och vi har informerat dig om tillämpbara avgifter och eventuella andra tillämpbara villkor, bemyndigar du oss att debitera dig enligt din betalningsmetod med det sedan aktuella priset för Tjänsterna.

9.8. Prisändringar. Om tjänsterbjudandet är förenat med en specifik tidsbegränsning eller ett angivet pris gäller detta pris tills erbjudandets tidsperiod upphör. Du behöver godkänna det nya erbjudandet och priset om du vill fortsätta använda Tjänsterna. Om dina tjänster baseras på en period (t.ex. månadsvis) utan någon speciell tidslängd och inte är ett utvärderingserbjudande, kan vi ändra Tjänsternas pris med upp till fem (5) procent per år om vi informerar dig minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Du kommer att ges möjlighet att säga upp Tjänsterna innan priset ändras. När vi informerar dig om prisändringen, informerar vi dig också särskilt om att det nya priset kommer att träda i kraft om du inte säger upp Tjänsterna. När perioden avslutas, och förutsatt att du inte har sagt upp Tjänsterna före vår information, kommer vi att debitera dig det nya priset för din användning av Tjänsterna. Om du inte accepterar prisändringen, måste du säga upp och sluta att använda Tjänsterna innan prisändringen träder i kraft. Om du säger upp tjänsten avslutas tjänsten i slutet av den aktuella tjänsteperioden eller, om vi fakturerar ditt konto periodiskt, i slutet av den period under vilken du sagt upp tjänsten.

9.9. Återbetalningsvillkor. I regel är avgifter inte återbetalningsbara utom om återbetalningen baseras på en vanlig uppsägning eller om uppsägningen är välgrundad eller orsakad av klandervärt beteende eller underlåtenhet från Microsoft sida, inklusive om Tjänsterna inte är effektivt tillhandahållna. Om du är berättigad till en ångerrättsperiod enligt avsnitt 9.6 kommer du att ersättas inom rimlig tid för de belopp som är faktiskt betalade.

9.10. Uppsägning av Tjänsterna. Du kan säga upp Tjänsterna när som helst, oavsett anledning. Gå till Debiterings- och kontohantering (https://billing.microsoft.com) för ytterligare information och anvisningar om hur du säger upp dina tjänster. Du bör hänvisa till det erbjudande som beskriver Tjänsterna eftersom (1) du kan vara skyldig att betala alla avgifter som har debiterats ditt faktureringskonto för Tjänsterna före uppsägningsdatumet eller (2) du kan förlora åtkomst till ditt Microsoft-konto när du säger upp Tjänsterna.

9.11. Försenad betalning. Du måste betala för de skäliga kostnader som vi får i samband med inkassering av belopp, inklusive arvoden för juridiska ombud och andra juridiska kostnader som lagar och andra författningar medger. Vi kan stänga eller säga upp dina tjänster om du inte har betalat beloppet i sin helhet inom rimlig tid efter att vi har skickat en påminnelse – med hot om att stänga av och/eller säga upp Tjänsterna. Du kan undvika stängning eller uppsägning om du betalar nödvändigt belopp inom den rimliga tid som anges i påminnelsen. Ett annat förfarande används om det belopp som saknas är marginellt. Saknade belopp under två procent av den fakturerade summan betraktas alltid som marginella. Stängning eller uppsägning av Tjänsterna på grund av utebliven betalning kan leda till att du förlorar åtkomst till ditt Microsoft-konto.

9.12. Utbetalning till dig. Om vi är skyldiga dig en betalning, samtycket du till att i god tid och noggrant förse oss med eventuell information som vi behöver för att utföra betalningen till dig. Du ansvarar för alla skatter och avgifter du kan bli skyldig att betala på grund av betalningen till dig. Om du felaktigt tar emot en betalning som du inte har rätt till kan vi återkalla denna betalning eller begära en återbetalning av beloppet, och du samtycker till att samarbeta med oss.

9.13. Internetåtkomsttjänster och andra avgifter. Om Tjänsterna inte inkluderar åtkomst till Internet ansvarar du för betalning av de avgifter som debiteras av din Internetleverantör. Dessa avgifter tillkommer således utöver den avgift du betalar till oss för Tjänsterna. Även om du får tillgång till Tjänsterna genom trådlösa enheter (t.ex. mobiltelefoner och handdatorer) kan din leverantör för de trådlösa nätet debitera avgifter för meddelanden, webbsurfning och andra tjänster som krävs för användning av sändningstid och trådlösa datatjänster. Kontrollera med din leverantör om det finns några sådana avgifter som kan gälla dig. Du är ensam ansvarig för alla kostnader som kan uppstå i samband med åtkomst till Tjänsterna via någon trådlös eller annan tjänst för kommunikation.

10. VI LÄMNAR INGA YTTERLIGARE GARANTIER

VI TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTERNA "I BEFINTLIGT SKICK" "MED ALLA FEL" OCH "SOM TILLGÄNGLIGA". VI GARANTERAR INTE ATT INFORMATIONEN SOM FINNS TILLGÄNGLIG PÅ PLATTFORMEN ÄR KORREKT OCH AKTUELL. DU ACCEPTERAR ATT DATORSYSTEM OCH SYSTEM FÖR TELEKOMMUNIKATION INTE ÄR FELFRIA OCH ATT PLATTFORMEN IBLAND KAN LIGGA NERE. VI GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTEN KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT, PUNKTLIGT, SÄKERT ELLER FELFRITT. VI OCH VÅRA KONCERNBOLAG, ÅTERFÖRSÄLJARE, DISTRIBUTÖRER OCH SÄLJARE LÄMNAR INGA ANDRA UTTRYCKLIGA GARANTIER. DU HAR ALLA GARANTIER ENLIGT LAG, MEN VI GER INGA ANDRA GARANTIER. VI FRISKRIVER OSS FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE DE SOM GÄLLER ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, FACKMANNAMÄSSIGT UTFÖRANDE OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER.

11. Ansvarsbegränsning

11.1. Microsoft ansvarar inte för något innehåll, inklusive länkar till tredje mans webbplatser och aktiviteter som tillhandahålls av användare. Sådant innehåll och sådana aktiviteter kan varken tillskrivas Microsoft eller representera Microsofts åsikt.

11.2. Microsoft skall bara vara ansvarigt för ringa vårdslöshet från Microsofts sida, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud vid brott mot väsentliga förpliktelser i detta avtal. Väsentliga förpliktelser gäller alla åtaganden som måste uppfyllas för att det här avtalet skall uppfyllas på rätt sätt. Detta gör det möjligt att uppfylla målen för detta avtal och att användarna i allmänhet kan anta att dessa förpliktelser uppfylls i enlighet med avsikten och innehållet i detta avtal.

11.3. Microsoft, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud skall inte vara ansvariga för någon oförutsebar skada, avvikande skada och/eller ekonomisk förlust med hänsyn till någon indirekt skada, inklusive förlust av förtjänst, såvida inte Microsoft, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud åtminstone har agerat med grov vårdslöshet.

11.4. Allt föreskrivet strikt ansvar för Microsoft, inklusive, utan begränsning, ansvar under produktansvarslagen och föreskrivet ansvar för brott mot garanti, skall förbli opåverkat av ansvarsbegränsningen. Detsamma skall gälla ansvar för Microsoft, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud i händelse av vårdslöshet som orsakar skada på enskild persons liv, kropp eller hälsa.

11.5. Inga andra avtalsenliga och lagliga anspråk förutom de som täcks av underavsnitten 11.1 t.o.m. 11.4 i detta avsnitt 11 kan vara resultat av detta avtal och/eller användningen av Tjänsterna, utöver Microsoft eventuella avtalsenliga eller lagliga ansvar för död och/eller personskada som tidigare inte täcks i detta avsnitt 11.

12. Microsoft-avtalspart

12.1 Europa. Om du bor i (eller om huvudkontoret för ditt företag har sitt säte i) Europa ingår du avtal med Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxemburg och Luxemburgs lagar tillämpas på tolkningen av detta avtal och på yrkanden avseende avtalsbrott mot det, oavsett lagvalsprinciper, såvida du inte bor i eller har ditt huvudkontor i Spanien, i vilket fall Spaniens lagar tillämpas på tolkningen av detta avtal. Alla andra yrkanden, inklusive yrkanden avseende konsumenträtt och illojal konkurrens samt otillåtna handlingar, skall regleras av lagen i det land till vilket vi adresserar Tjänsterna. Avseende jurisdiktion kan du och Microsoft välja det land till vilket vi riktar våra tjänster för alla tvister som uppstår på grund av, eller som har ett samband med detta avtal eller som alternativ välja ansvarig domstol i Luxemburg.

12.2. USA.Om du bor i (eller om huvudkontoret för ditt företag har sitt säte i) USA ingår du avtal med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Lagarna i den delstat där du bor reglerar tolkningen av detta avtal, yrkanden avseende avtalsbrott mot det och alla andra yrkanden (inklusive yrkanden avseende konsumenträtt, illojal konkurrens och skadeståndsansvar) oavsett lagvalsprinciper. Du och vi samtycker oåterkalleligen till att delstatliga eller federala domstolar i King County, Washington, USA, har exklusiv behörighet att pröva alla tvister som uppstår i samband med detta avtal eller Tjänsterna som utsätts för rättslig prövning i domstol (ej skiljeförfarande och domstol som handlägger tvistemål avseende mindre värden).

12.3. Nord- och Sydamerika utanför USA. Om du bor i (eller om huvudkontoret för ditt företag har sitt säte i) Nord- och Sydamerika utanför USA ingår du avtal med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Lagarna i den amerikanska delstaten Washington skall tillämpas vid tolkning av avtalet och vid avtalsbrott, oavsett lagvalsprinciper. Alla andra yrkanden, inklusive yrkanden avseende konsumenträtt och illojal konkurrens samt otillåtna handlingar, skall regleras av lagen i det land till vilket vi adresserar Tjänsterna.

12.4. Mellanöstern och Afrika. Om du bor i (eller om huvudkontoret för ditt företag har sitt säte i) Mellanöstern eller Afrika ingår du avtal med Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxemburg, och lagarna i Luxemburg ska tillämpas vid tolkning av avtalet och vid avtalsbrott och ska tillämpas på yrkande om avtalsbrott, oavsett lagvalsprinciper. Alla andra yrkanden, inklusive yrkanden avseende konsumenträtt och illojal konkurrens samt otillåtna handlingar, skall regleras av lagen i det land till vilket vi adresserar Tjänsterna. Du och vi samtycker oåterkalleligen till att domstolar i Luxemburg har exklusiv behörighet att pröva alla tvister som uppstår i samband med eller hänförs till detta avtal.

12.5. Asien och Södra stillahavsområdet. Om du bor i (eller om huvudkontoret för ditt företag har sitt säte i) Asien eller Södra stillahavsområdet ingår du avtal med Microsoft Regional Sales Corp., ett bolag bildat enligt lagarna i delstaten Nevada i USA, med en avdelning i Singapore, som har sin huvudsakliga verksamhetsadress på 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968, och delstaten Washingtons lagar skall tillämpas på detta avtal, oavsett lagvalsprinciper. Eventuella tvister som uppstår till följd av eller i anslutning till detta avtal, inklusive frågor angående förekomsten, giltigheten eller uppsägning av det, hänskjuts till och avgörs slutligen genom skiljeförfarande i Singapore enligt reglerna för skiljeförfarande hos Singapore International Arbitration Center (SIAC). Dessa regler skall anses vara införlivade genom hänvisning i denna paragraf. Skiljenämnden skall bestå av en skiljeman som utses av ordföranden för SIAC. Språket i skiljeförfarandet skall vara engelska. Skiljemannens beslut skall vara slutgiltigt, bindande och inte kunna överklagas samt skall kunna användas som grund för domar i alla länder och regioner.

12.6. Japan. Om du bor i (eller om huvudkontoret för ditt företag har sitt säte i) Japan ingår du avtal med Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan. Japansk lag skall tillämpas på detta avtal och alla ärenden till följd av eller i samband med avtalet. Du och vi samtycker oåterkalleligen till exklusiv jurisdiktion och jurisdiktionsort i Tokyos distriktsdomstol för alla tvister till följd av eller i samband med detta avtal.

12.7. Kina. Om du bor i (eller om huvudkontoret för ditt företag har sitt säte i) Kina ingår du avtal med Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited, Suite B, 8th Floor, Building Ding, No. 555, Dongchuan Road, Minxing District, Shanghai, Folkrepubliken Kina, för din användning av MSN, Bing eller Windows Live Messenger. Lagarna i Folkrepubliken Kina skall tillämpas på detta avtal vad gäller din användning av de tjänster, inom ramen för detta avtal, som sköts av Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited. Vad gäller din användning av MSN, Bing eller Windows Live Messenger inom ramen för detta avtal skall alla tvister till följd av eller i samband med detta avtal, inklusive eventuella frågor om dess existens, giltighet eller uppsägning, hänskjutas till och slutligt lösas genom skiljeförfarande i Hongkong under överinseende av Hongkong International Arbitration Centre ("HKIAC") enligt UNCITRAL Arbitration Rules, vilka regler härmed skall anses införlivade genom referens i denna klausul. Vid skiljeförfarandet skall skiljenämnden bestå av en skiljeman som utses av HKIAC enligt UNCITRAL Arbitration Rules. Språket i skiljeförfarandet skall vara engelska. Skiljemannens beslut skall vara slutgiltigt, bindande och inte kunna överklagas samt skall kunna användas som grund för domar i Kina och annorstädes. För din användning av alla andra tjänster inom ramen för detta avtal, ingår du avtal med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. När det gäller dessa tjänster skall delstaten Washingtons lagar tillämpas, oavsett lagvalsprinciper. Delstatliga eller federala domstolar i King County, Washington, USA har icke-exklusiv behörighet att pröva alla tvister som uppstår i samband med det här avtalet.

12.8. Republiken Korea (Sydkorea). Om du bor i (eller om huvudkontoret för ditt företag har sitt säte i) Republiken Korea ingår du avtal med Microsoft Korea, Inc., 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-777, Korea, och lagarna i Republiken Korea. Du och vi accepterar oåterkalleligen att exklusiv första jurisdiktion och jurisdiktionsort tillfaller Seouls distriktsdomstol för alla tvister som uppstår på grund av eller som har ett samband med detta avtal.

12.9. Taiwan. Om du bor i (eller om huvudkontoret för ditt företag har sitt säte i) Taiwan ingår du avtal med Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110 och lagarna i Taiwan skall då tillämpas på tolkningen av det här avtalet. Du och vi godkänner oåterkalleligen Taipeis distriktsdomstol som domstolen i första instans som har domsrätt över alla tvister på grund av eller i samband med det här avtalet.

13. Webbplatser från tredje man

Du kan eventuellt få åtkomst till webbplatser som tillhör tredje man via tjänster som inte kontrolleras eller publiceras av Microsoft. Microsoft ansvarar inte för webbplatser eller tjänster från tredje man eller det innehåll som är tillgängligt via dem. Du är själv helt och hållet ansvarig för dina mellanhavanden med tredje man (inklusive annonsörer). Din användning av tredje mans webbplatser eller tjänster kan omfattas av tredje mans villkor.

14. DRM (Digital Rights Management)

Om du använder programvaran för att få tillgång till innehåll som har skyddats med Microsoft Digital Rights Management (DRM) kan programvaran, för att du skall kunna spela upp innehållet, automatiskt begära användningsrättigheter för media från en rättighetsserver på Internet och hämta och installera DRM-uppdateringar. Mer information finns på webbsidan Sekretesspolicy för Microsoft Silverlight (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=178857).

15. Microsoft -programvaran .NET Framework

Programvaran kan innehålla programvaran Microsoft .NET Framework. Denna programvara är en del av Windows. Licensvillkoren för Windows gäller för din användning av programvaran .NET Framework.

16. Fortsatt giltighet

Avsnitten 6, 9 (för belopp som uppkommit före utgången av detta avtal), 10, 11, 12 och 19 samt de som genom sina villkor kommer att tillämpas efter avtalets utgång är fortsatt giltiga efter upphörande eller uppsägning av detta avtal.

17. Överlåtelse och överföring

Vi har rätt att när som helst överföra, överlåta eller på annat sätt avyttra våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal, helt eller delvis och utan att meddela dig, så länge sådan överlåtelse inte är till ditt förfång.

18. Meddelanden

Det här avtalet är elektroniskt. Vi har rätt att i elektronisk form skicka dig information om Tjänsterna, annan information och information som lagen kräver att vi tillhandahåller. Vi har rätt att tillhandahålla dig obligatorisk information per e-post till den adress du angav när du registrerade dig för Tjänsterna eller via en Microsoft-webbsida som vi anger. Vi rekommenderar att du kontrollerar och bibehåller den e-postadress som du uppgav. Om du inte samtycker till ta emot meddelanden elektroniskt måste du sluta att använda Tjänsterna. Du kan meddela Microsoft enligt beskrivningen i kundsupporten för Tjänsterna, såsom anges i avsnitt 22.

19. Tolkning av avtal

Detta är det fullständiga avtalet mellan dig och Microsoft för din användning av Tjänsterna. Det ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Microsoft avseende din användning av Tjänsterna. Avtalets avsnittsrubriker är endast till som referenser och har ingen juridisk verkan. Separata eller ytterligare villkor kan tillämpas när du använder eller betalar för andra Microsoft-tjänster än de som regleras av detta avtal. Alla delar av detta avtal skall tillämpas i den utsträckning som medges av tillämplig lagstiftning. Om en domstol finner att vi inte kan hävda någon del av detta avtal, kan vi ersätta den delen med villkor som i så hög grad som möjligt överensstämmer med syftet med den del som vi inte kan hävda. Resten av detta avtal ändras inte.

20. Inga utomstående förmånstagare

Detta avtal gäller enbart mellan dig och oss. Det gäller inte någon annan person, med undantag av tillåtna efterträdare och förvärvare av avtalet.

21. Teckensnittskomponenter

Du får bara använda de teckensnitt för att visa och skriva ut innehåll när du använder Tjänsterna. Du får inte kringgå några inbäddade restriktioner i teckensnitten.

22. Support

Kundsupport för Microsofts varumärkestjänster finns tillgänglig på webbplatserna Microsoft Answers (http://answers.microsoft.com) och Windows (http://windows.microsoft.com). Kundsupport för MSN Internet Access finns på webbplatsen MSN Support (https://support.msn.com). Stöd för kund-e-post för Bing och Bing-klienter finns på webbplatsen Bing Support (https://support.discoverbing.com. Klagomål som härrör sig till ikraftträdandet av detta avtal skall sändas till de webbplatser som anges i denna paragraf.

23. Exportrestriktioner

Microsofts gratisprogram och gratistjänster är underkastade USA:s och andra jurisdiktioners export- och tekniklagar, och du accepterar att följa alla sådana tillämpbara lagar och föreskrifter för programvaran och/eller tjänsterna. Tillstånd från USA:s regering behövs för överföring av dessa gratisprogram och gratistjänster till myndigheter i ett land som omfattas av handelsförbud eller till vissa förbjudna partier. Mer information finns på USA:s finansdepartements (U.S. Department of Treasury) webbsida (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206). Betaltjänster omfattas dessutom av USA:s exportlagar och exportföreskrifter vilka du måste följa. Detta regelverk innefattar begränsningar gällande destination, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på webbplatsen Exporting Microsoft Products (Exportera Microsoft-produkter) (http://www.microsoft.com/exporting).

MEDDELANDEN

Underrättelse om och förfarande för att framställa yrkanden om intrång i upphovsrätt (copyright). Meddelande om påstått upphovsrättsintrång skickas till Microsofts utnämnda ombud. FÖRFRÅGNINGAR SOM INTE FÖLJER NEDANSTÅENDE PROCEDUR BESVARAS INTE Mer information och kontaktuppgifter finns på webbplatsen Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement (http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).

Meddelande och procedur som rör immateriell egendom vid annonsering på sponsrade webbplatser. Läs våra riktlinjer för immateriell egendom på webbplatsen Intellectual Property Guidelines (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) angående frågor om immateriell egendom på vårt reklamnätverk.

Information om copyright och varumärken. Allt innehåll i tjänsterna är upphovsrättsskyddat © 2012 och tillhör Microsoft Corporation och/eller dess leverantörer, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Med ensamrätt. Vi eller våra leverantörer innehar äganderätten, upphovsrätten och andra immateriella rättigheter i Tjänsterna och deras innehåll. Microsoft och namnen, logotyperna och ikonerna för alla Microsofts produkter, programvaror och tjänster kan vara antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) i USA och/eller andra länder. Namnen på faktiska företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal är förbehållna. Viss programvara som används på viss Microsoft-webbplats baseras delvis på arbete som har utförts av Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Med ensamrätt. För ”gnuplot”-programvaran som används på vissa Microsoft-webbplatsservrar gäller: copyright © 1986–1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Med ensamrätt.

Börskurser och indexdata (inklusive indexvärden). All information som tillhandahålls av Interactive Data Corporation ("IDC") eller dess dotterbolag (”IDC Information”) och som ingår i Tjänsterna ägs eller licensieras av IDC och dess dotterbolag. Du har tillstånd att lagra, bearbeta, analysera, formatera om, skriva ut och visa IDC-information för privat bruk. Du får inte, för annans räkning, publicera, återutsända, återdistribuera eller på annat sätt reproducera någon IDC-information i något format. Inte heller får du använda IDC-information i eller i samband med affärsverksamhet eller kommersiell verksamhet, inklusive, men inte begränsat till, verksamheter eller bolag inom försäkrings-, investerings-, revisors-, bank-, juridik- eller mediebranschen. Innan en värdepappershandel som bygger på IDC-information genomförs bör du rådgöra med din mäklare eller någon annan ekonomisk representant för att kontrollera prisinformationen. Varken IDC eller dess dotterbolag eller deras respektive licensinnehavare, har något ansvar gentemot någon användare eller någon annan för avbrott, felaktigheter, förseningar, brister eller utelämnad information i IDC-informationen eller för några skador (vare sig direkta eller indirekta skador, följdskador eller straffpåföljder) som uppstår som resultat på grund av detta. Villkoren i det här avsnittet återspeglar Microsofts överenskommelse med IDC och dess dotterbolag, och du godkänner att detta avsnitt, men inga andra avsnitt i avtalet, skall tillämpas på IDC Information i händelse av konflikt eller inkonsekvens med annat villkor i detta avtal.

Du får inte använda något av Dow Jones-indexenSM, indexdata eller Dow Jones-varumärken tillsammans med utfärdande, skapande, sponsring, handel, marknadsföring eller erbjudande av något finansiellt instrument eller någon investeringsprodukt (t.ex. derivat, strukturerade produkter, investeringsfonder, börshandlade fonder (ETF) eller investmentportföljer, där priset, returen av och/eller prestanda hos instrumentet eller investeringsprodukten baseras på, i förhållande till eller är avsett att spåra något av indexen eller en proxy för något av indexen) utan ett separat skrivet avtal med Dow Jones.

Finansiellt meddelande. Microsoft är inte börsmäklare eller registrerad finansiell rådgivare enligt USA:s federala värdepapperslagstiftning eller enligt finansiell lagstiftning i något annat land, och Microsoft tillhandahåller inte rådgivning avseende tillrådligheten i att investera i, köpa eller sälja värdepapper eller andra finansiella produkter eller tjänster. Inget i Tjänsterna är ett erbjudande om eller en uppmaning till att köpa eller sälja värdepapper. Varken Microsoft eller dess licensgivare för börskurser eller indexdata rekommenderar några specifika finansiella produkter eller tjänster. Ingenting i Tjänsterna skall tolkas vara avsett att utgöra professionell rådgivning, inklusive, men inte begränsat till, investerings- eller skatterådgivning.

Meddelande om den visuella standarden H.264/AVC och videostandarden VC-1. Programvara kan innehålla avkodningstekniken H.264/MPEG-4 AVC och/eller VC-1. För MPEG LA, L.L.C. krävs följande meddelande:

DENNA PRODUKT ÄR LICENSIERAD ENLIGT PATENTPORTFÖLJLICENSERNA FÖR AVC OCH VC-1 FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK FÖR EN KONSUMENT ATT (A) KODA VIDEO I ENLIGHET MED STANDARDERNA ("VIDEOSTANDARDER") OCH/ELLER (B) AVKODA AVC- OCH VC-1-VIDEO SOM TIDIGARE HAR KODATS AV EN KONSUMENT FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK OCH/ELLER FÖRVÄRVATS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM ÄR LICENSIERAD ATT TILLHANDAHÅLLA SÅDAN VIDEO. INGEN AV LICENSERNA GÄLLER FÖR NÅGON ANNAN PRODUKT OAVSETT OM EN SÅDAN PRODUKT INGÅR I DENNA PROGRAMVARA SOM EN ENDA VARA. INGEN LICENS BEVILJAS ELLER SKALL VARA UNDERFÖRSTÅDD FÖR NÅGON ANNAN ANVÄNDNING. MER INFORMATION KAN FÅS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE WEBBPLATSEN MPEG LA (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31690).

Endast i klarläggande syfte så begränsar eller hindrar detta meddelande inte användningen av den programvara som tillhandahålls enligt detta avtal för normal affärsanvändning som är personlig för den affärsverksamheten som inte omfattar (1) vidaredistribution av programvaran till tredje man eller (2) skapande av innehåll med tekniker som överensstämmer med videostandarderna för distribution till tredje man.