Röj är ett minnes- och logikspel som är svårare än det ser ut. Spelet är ett av de mest populära Windows-spelen genom tiderna. Målet är att öppna alla tomma rutor utan att stöta på någon mina.

Visst låter det ganska enkelt?

Visa alla

Starta ett spel

 1. Öppna mappen Spel genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du spel och klickar sedan på Spelutforskaren i resultatlistan.

 2. Dubbelklicka på Röj.

  (Hittar du inte spelet? Du måste kanske aktivera Windows Spel. Se Var finns mina spel?)

 3. Välj en svårighetsgrad: Nybörjare, Mellan eller Avancerad.

 4. Du börjar spela genom att klicka på en ruta.

Spara ett spel

 • Om du vill avbryta spelet och avsluta det senare stänger du det och klickar på Spara. Nästa gång du spelar blir du tillfrågad om du vill fortsätta med det senaste spelet. Om du vill göra det klickar du på Ja.

Ändra spelets utseende

Du kan bland annat ändra svårighetsgrad och aktivera/inaktivera animationer.

 1. Öppna mappen Spel genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du spel och klickar sedan på Spelutforskaren i resultatlistan.

 2. Dubbelklicka på Röj.

  (Hittar du inte spelet? Du måste kanske aktivera Windows Spel. Se Var finns mina spel?)

 3. Klicka på AlternativSpel-menyn.

 4. Gör dina val och klicka sedan på OK.

Anpassa spelets utseende

Du kan ändra spelplanens färg och välja om minor eller blommor ska döljas bakom rutorna.

 1. Öppna mappen Spel genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen. I sökrutan skriver du spel och klickar sedan på Spelutforskaren i resultatlistan.

 2. Dubbelklicka på Röj.

  (Hittar du inte spelet? Du måste kanske aktivera Windows Spel. Se Var finns mina spel?)

 3. Välj Ändra utseendeSpel-menyn.

 4. Gör dina val och klicka sedan på OK.

Bild på spelet Röj
Röj

Röj: regler och grunder

Mål

Öppna alla tomma rutor utan att stöta på någon mina. Ju fortare du vänder upp alla tomma rutor, desto högre poäng får du.

Spelplanen

I Röj finns tre spelplaner, eller svårighetsgrader, du kan välja bland.

 • Nybörjare: 81 rutor, 10 minor

 • Mellan: 256 rutor, 40 minor

 • Avancerad: 480 rutor, 99 minor

Du kan också skapa en anpassad spelplan genom att välja AlternativSpel-menyn. Du kan ha upp till 720 rutor och 668 minor.

Spelregler

Reglerna i Röj är enkla:

 • Om du öppnar en ruta med en mina är spelet över.

 • Om du öppnar en tom ruta får du fortsätta.

 • När du öppnar en ruta med en siffra, anger siffran hur många minor som är dolda i de åtta omgivande rutorna. Den här informationen använder du för att räkna ut vilka rutor som är säkra att klicka på.

Tips!

Markera minorna.Om du misstänker att en ruta innehåller en mina högerklickar du på den. Därmed markeras rutan med en flagga. (Om du är osäker kan du högerklicka igen så visas i stället ett frågetecken.)

Lär dig känna igen siffermönster. Om du t.ex. ser tre rutor i rad som visar 2-3-2, finns det tre minor i rad i den intilliggande raden. Om siffran 8 visas i en ruta, finns det minor i alla kringliggande rutor.

Utforska det okända! Är du osäker på var du ska klicka? Försök att utforska nytt territorium. Det är säkrare att klicka i ett område med omarkerade rutor än att klicka i ett område där du vet att det finns minor.