Flytta fönster mellan flera bildskärmar


Det är lätt att visa skrivbordet i Windows så att det sträcker sig över flera bildskärmar, genom att ansluta två eller flera bildskärmar till en stationär dator, eller en eller flera bildskärmar till en bärbar dator. Du kan ansluta en extern bildskärm till de flesta bärbara datorer. Om det utökade skrivbordet visas över två eller flera bildskärmar blir området som du kan använda för att dra och placera fönster och programikoner på mycket större.

När du ansluter ytterligare en bildskärm till en bärbar dator visas som standard samma bild (spegelbild) av skrivbordet även på den externa bildskärmen. Innan du kan dra ett fönster från den bärbara datorns bildskärm till en extern bildskärm måste du utöka visningen genom att ändra bildskärmsinställningarna. Detta skiljer sig från när du ansluter ytterligare en bildskärm till en stationär dator eftersom bildskärmen då "utökas" som standard, så att du kan dra ett fönster från en bildskärm till en annan utan att ändra några inställningar.

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur du flyttar fönster mellan flera bildskärmar (1:52)

Så här ändrar du bildskärmsinställningar för att utöka bilden över flera bildskärmar

 1. Öppna Skärmupplösning genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen och under Utseende och anpassning klicka på Ändra bildskärmsupplösning.

 2. Klicka på listrutan bredvid Flera bildskärmar, klicka på Utvidga dessa bildskärmar och klicka sedan på OK.

  Bild på en nedrullningsbar listruta med alternativ för Flera bildskärmar
  Alternativet Flera bildskärmar visas bara när Windows upptäcker att mer än en bildskärm är ansluten till din dator.

  Obs!

  • Om du inte ser alternativet Flera bildskärmar i datorns bildskärmsinställningar har inte Windows identifierat att ytterligare en bildskärm är ansluten till en stationär dator. Eller också identifieras inte en extern bildskärm som är ansluten till en bärbar dator. När Windows identifierar bildskärmen visas den i listrutan bredvid Bildskärm. Om bildskärmen inte visas där kan du försöka med att klicka på Identifiera.

  • Kontrollera att bildskärmen som du ansluter är på och att den är ansluten till rätt videoport på datorn. Du kan dessutom behöva välja rätt källa som normalt är utmärkt på bildskärmskontrollerna, så att bildskärmen använder rätt videoport. Mer information finns i dokumentationen till bildskärmen och på tillverkarens webbplats.

Flytta ett fönster från en bildskärm till en annan

 • Klicka på namnlisten och dra sedan fönstret till en ny plats.Behöver du mer hjälp?