Vad du behöver för att konfigurera ett hemnätverk


Ett av problemen med att välja maskinvara för ett hemnätverk är att det finns så många olika alternativ för att konfigurera nätverket. Innan du bestämmer dig för en viss maskinvarulösning måste du bestämma dig för vilken nätverksteknik du ska använda (vilken metod datorerna i nätverket använder för att ansluta till eller kommunicera med varandra.) I detta avsnitt beskrivs och jämförs några av de vanligaste nätverkslösningarna. Dessutom visas vilken utrustning du behöver för varje typ av lösning.

Nätverksteknik

De vanligaste typerna av hemnätverk är trådlösa nätverk, Ethernet-nätverk, HomePNA-nätverk (Home Phoneline Network Adapter) och Powerline. När du väljer mellan olika nätverkstekniker bör du ta hänsyn till var datorer finns och hur snabbt nätverket måste vara. Kostnaderna för dessa tekniker är ungefär samma. I avsnitten nedan jämförs dessa fyra tekniker.

Visa alla

Trådlöst

Trådlösa nätverk använder radiovågor för att skicka information mellan datorer. De tre vanligaste standarderna för trådlösa nätverk är 802.11b, 802.11g och 802.11a. En ny standard, 802.11n, förväntas användas i större utsträckning.

Hastighet
 • 802.11b: överför information med högst 11 Mbps (megabit per sekund) Att hämta ett foto på 10 megabyte (MB) från Internet under optimala förhållanden tar ungefär 7 sekunder.

 • 802.11g: överför information med högst 54 Mbps. Att hämta ett foto på 10 megabyte (MB) från Internet under optimala förhållanden tar ungefär 1,5 sekunder.

 • 802.11a: överför information med högst 54 Mbps. Att hämta ett foto på 10 megabyte (MB) från Internet under optimala förhållanden tar ungefär 1,5 sekunder.

 • 802.11n: beroende på antalet dataströmmar som maskinvaran stöder, kan 802.11n teoretiskt överföra data i hastigheter upp till 150 Mbps, 300 Mbps, 450 Mbps eller 600 Mbps.

  Obs!  De överföringstider som visas gäller under ideala förhållanden. Dessa överföringstider uppnås inte nödvändigtvis under normala förhållanden beroende på olikheter i maskinvara, webbservrar, nätverkstrafik osv.

Fördelar
 • Det är enkelt att flytta datorerna eftersom det inte finns några kablar.

 • Det är oftast enklare att installera trådlösa nätverk än Ethernet-baserade nätverk.

Nackdelar
 • Trådlöst är ofta långsammare än de andra tre teknikerna.

 • Trådlösa nätverk kan störas eller blockeras av väggar, stora metallföremål och VA-rör. Dessutom kan många typer av trådlösa telefoner och mikrovågsugnar störa trådlösa nätverk.

 • Trådlösa nätverk är oftast ungefär hälften så snabba som den nominella bandbredden om förhållandena inte är idealiska.

Ethernet

Ethernet-nätverk använder kablar för att skicka informationen mellan datorerna.

Hastighet

Ethernet-kablar har en överföringshastighet på upp till 10, 100 eller 1 000 Mbit/s beroende på vilken typ av kablar som används. Gigabit Ethernet är snabbast, med en överföringshastighet på 1 gigabit per sekund (eller 1000 Mbps).

Att till exempel hämta ett 10 MB stort foto från Internet under optimala förhållanden tar ungefär 8 sekunder i ett nätverk med hastigheten 10 Mbit/s, ungefär 1 sekund i ett nätverk med hastigheten 100 Mbit/s och mindre än en sekund i ett nätverk med hastigheten 1000 Mbit/s.

Fördelar
 • Ethernet-nätverk är snabba och billiga.

Nackdelar
 • Du måste dra kablar mellan alla datorerna och ett nav, en växel eller en router, vilket kan ta mycket tid. Dessutom kan det vara svårt att dra kablarna om datorerna står i olika rum.

HomePNA

HomePNA-nätverk använder befintliga telefonledningar för att skicka information mellan datorerna.

Hastighet

HomePNA 2.0 överför data i hastigheter upp till 10 Mbps. HomePNA 3.0 överför data i hastigheter upp till 128 Mbps.

Att till exempel hämta ett 10 MB stort foto från Internet under optimala förhållanden tar ungefär 8 sekunder i ett HomePNA 2.0-nätverk och ungefär 1 sekund i ett HomePNA 3.0-nätverk.

Fördelar
 • HomePNA använder befintliga telefonledningar som redan finns på plats.

 • Du behöver inga nav eller växlar för att koppla samma fler än två datorer i ett HomePNA-nätverk.

Nackdelar
 • Du behöver ett telefonjack i varje rum där du vill ha en dator, och alla jack måste ligga på samma telefonlinje.

Powerline

Powerline-nätverk använder befintliga elledningar för att skicka information mellan datorerna.

Hastighet

Ett Powerline-nätverk kan överföra data i hastigheter upp till 200 Mbps.

Att till exempel hämta ett 10 megabyte (MB) stort foto från Internet under optimala förhållanden kan ta mindre än 1 sekund i ett Powerline-nätverk.

Fördelar
 • Powerline använder befintliga elledningar som redan finns på plats.

 • Du behöver inga nav eller växlar för att koppla samma fler än två datorer i ett Powerline-nätverk.

Nackdelar
 • Du kommer att behöva ett eluttag i varje rum där du vill använda en dator.

 • Powerline-nätverk kan påverkas av störningar och "brus" på linjen.

Maskinvarukrav

Det finns flera typer av maskinvara som kan användas i hemnätverk:

 • Nätverkskort. Dessa kort eller adaptrar (kallas även NIC-kort) används för att ansluta datorerna till ett nätverk så att de kan kommunicera med varandra. En externt nätverkskort kan anslutas till datorns USB- eller Ethernet-port eller installeras inuti datorn i en ledig PCI-kortplats (Peripheral Component Interconnect).

 • Nätverksnav och växlar. Nav och växlar används för att koppla samman två eller flera datorer i ett Ethernet-nätverk. En växel kostar något mer än ett nav, men är snabbare.

  Illustration av ett Ethernet-nav
  Ethernet-nav
 • Routrar och åtkomstpunkter. En router kopplar samman datorer och nätverk (en router kan till exempel ansluta ditt hemnätverk till Internet). En router kan också användas för att dela en Internetanslutning mellan flera olika datorer. Det finns både trådlösa och Ethernet-baserade routrar. Du behöver inte använda en router för ett fast nätverk (ett nätverk som inte är trådlöst), men detta rekommenderas om du vill dela en Internetanslutning. Om du vill dela en Internetanslutning i ett trådlöst nätverk behöver du en trådlös router. Via åtkomstpunkter kan datorer och nätverk ansluta till ett trådlöst nätverk.

  Illustration av en åtkomstpunkt, en kabelansluten router och en trådlös router
  Åtkomstpunkt (vänster); fast router (mitten); trådlös router (höger)
 • Modem.Datorer använder modem för att skicka och ta emot information över telefonnätet eller andra fasta nät, till exempel ett kabel-TV-nät. Du behöver ett modem om du vill kunna ansluta till Internet. En del kabeltjänsteleverantörer tillhandahåller ett kabelmodem, antingen kostnadsfritt eller mot en avgift, när du beställer Internettjänster via kabel. Enheter med modem och router i kombination är också tillgängliga.

  Illustration av ett kabelmodem
  Kabelmodem
 • Nätverkskablar (Ethernet, HomePNA och Powerline). Nätverkskablar används för att ansluta datorer till varandra och till relaterad maskinvara, till exempel nav, routrar och externa nätverkskort. HomePNA- och Powerline-kort är ofta externa och ansluter till en dator med antingen Ethernet-kablar eller USB-kablar beroende på typ av kort.

I tabellen nedan visas den maskinvara du behöver för varje typ av nätverksteknik.

Teknik Maskinvara Antal
Teknik

Trådlöst

Maskinvara

Nätverkskort för trådlös anslutning

Antal

En för varje dator i ditt nätverk (bärbara datorer har nästan alltid sådana inbyggt)

Teknik

Maskinvara

Trådlös åtkomstpunkt eller router (rekommenderas)

Antal

En

Teknik

Ethernet

Maskinvara

Ethernet-kort

Antal

En för varje dator i ditt nätverk (stationära datorer har nästan alltid sådana inbyggt)

Teknik

Maskinvara

Ethernet-nav eller växel (endast om du vill ansluta fler än två datorer men inte dela en Internetanslutning)

Antal

En (10/100/1000-nav eller växel rekommenderas; enheten måste ha tillräckligt många portar för att kunna hantera alla datorerna i nätverket)

Teknik

Maskinvara

Ethernet-router (endast om du vill ansluta fler än två datorer och dela en Internetanslutning)

Antal

En (du kan behöva ytterligare ett nav eller en växel om din router inte har tillräckligt många portar för alla datorerna)

Teknik

Maskinvara

Ethernet-kablar

Antal

En för varje dator som ska anslutas till nätverksnavet eller växeln (10/100/1000 Cat 6-kablar rekommenderas, men krävs inte)

Teknik

Maskinvara

Korskopplad kabel (behövs endast om du vill ansluta två datorer direkt till varandra, och inte via ett nav, en växel eller en router)

Antal

En

Teknik

HomePNA

Maskinvara

HomePNA (Home Phoneline Network Adapters)

Antal

En för varje dator i nätverket

Teknik

Maskinvara

Ethernet-router

Antal

En om du vill dela en Internetanslutning

Teknik

Maskinvara

Telefonkablar

Antal

En för varje dator i nätverket (använd en vanlig telefonsladd för att ansluta varje dator till ett telefonjack).

Teknik

Powerline

Maskinvara

Powerline-nätverkskort

Antal

En för varje dator i nätverket

Teknik

Maskinvara

Ethernet-router

Antal

En om du vill dela en Internetanslutning

Teknik

Maskinvara

Elledningar i hemmet

Antal

Ett uttag för varje dator i nätverket

Ett bra tips är att ta reda om det redan finns någon typ av nätverkskort på datorerna. Om du redan har nästan all maskinvara som behövs för en viss lösning kan det vara ett bra argument för att välja just den lösningen. En kombination av tekniker kanske fungerar bäst i din miljö. Många använder t.ex. en trådlös router som kan hantera både kabelanslutna Ethernet-anslutningar för stationära datorer och trådlösa anslutningar för bärbara datorer.Behöver du mer hjälp?