Hemdatorer i nätverk med olika versioner av WindowsOm du redan tidigare har konfigurerat ett hemnätverk med datorer som har Windows XP kommer du att märka att ett nätverk med flera datorer med både Windows XP och Windows Vista konfigureras på liknande sätt. Det finns dock några viktiga skillnader och om du förstår dem kan du undvika en del vanliga fel.

Den här artikeln beskriver också de inställningar som krävs för att konfigurera delning av filer och skrivare i nätverket.

Vad har ändrats sedan Windows XP?

Det här är de största skillnaderna vad gäller nätverk mellan Windows XP och Windows Vista:

Funktion Windows XP Windows Vista
Funktion

Standardarbetsgruppnamn

Windows XP

MSHOME i Windows XP Home Edition; ARBETSGRUPP i alla andra versioner

Windows Vista

ARBETSGRUPP

Funktion

Namn på delad mapp

Windows XP

Delade dokument

Windows Vista

Offentligt

Funktion

Enkel fildelning

Windows XP

Tillåts som standard

Windows Vista

Tillåts inte som standard—åtkomst till delade mappar, inklusive den delade mappen (om delad), kräver ett användarnamn och lösenord

Funktion

Identifiering av och åtkomst till datorer på nätverket

Windows XP

Kommer endast åt och identifierar datorer i samma arbetsgrupp

Windows Vista

Identifierar och kommer åt alla datorer i nätverket, oberoende av vilket operativsystem de kör eller vilken arbetsgrupp de hör till

Funktion

Plats för ändring av inställningar

Windows XP

Mina nätverksplatser

Windows Vista

Nätverksmapp

Funktion

Nätverkskontroller

Windows XP

På olika platser i operativsystemet

Windows Vista

Mest i Nätverks- och delningscenter

Men tappa inte modet. Om du inte är redo att uppgradera alla datorer till Windows Vista kan du ändå hantera skillnaderna och få nätverket att fungera utan problem. Vi tar upp skillnaderna som anges ovan och förklarar hur du ska hantera dem och var inställningarna finns som du behöver ändra.

Vi antar att du redan har konfigurerat själva nätverket. Om du inte har gjort det kan du få hjälp i följande två avsnitt:

Se till att alla datorer är i samma arbetsgrupp.

När nätverket är konfigurerat är nästa steg att finjustera det så att alla datorer "ser" varandra—det krävs om du ska kunna dela filer och skrivare.

Det är viktigt att använda samma namn på arbetsgruppen för alla datorer i nätverket. På det viset kan datorer med olika versioner av Windows identifiera och ha åtkomst till varandra. Kom ihåg att standardnamnet på arbetsgruppen inte är detsamma i alla Windows-versioner.

Hitta eller ändra arbetsgruppens namn på en dator med Windows XP:

 1. Klicka på Start, högerklicka på Den här datorn och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Klicka på fliken Datornamn i Systemegenskaper för att se namnet på arbetsgruppen. Om du vill byta namn klickar du på Ändra, anger det nya namnet i Datornamn och klickar sedan på OK.

Hitta arbetsgruppens namn på en dator med Windows Vista:

 1. Öppna System genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på System.

 2. Arbetsgruppens namn visas under Inställningar för datornamn, domän och arbetsgrupp.

Ändra arbetsgruppens namn på en dator med Windows Vista:

 1. Öppna System genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på System.

 2. Klicka på Ändra inställningar under Inställningar för datornamn, domän och arbetsgrupp.

 3. Klicka på Ändra på fliken Datornamn i Systemegenskaper

 4. Gå till Ändra datornamn eller domän i Arbetsgrupp och skriv namnet på den arbetsgrupp du vill använda. Klicka på OK. Du uppmanas att starta om datorn.

Bild på System-fönstret
Namnet på arbetsgruppen visas i systemfönstret.

Ange nätverksplatsens typ som Privat

Kontrollera sedan nätverksplatsens typ på alla datorer med Windows Vista. Nätverksplatsens typ är en inställning som gör att Windows Vista automatiskt kan justera säkerhet och andra inställningar baserat på den typ av nätverk som datorn är ansluten till. Mer information finns i Välja en nätverksplats.

Det finns tre typer av nätverksplatser:

 • Offentlig. Datorn är ansluten till ett nätverk som är tillgängligt för allmän användning. Exempel på offentliga nätverkstyper är nätverk för Intenetåtkomst som man kan hitta på flygplatser, i bibliotek och på caféer. (Den här platstypen motsvarar nätverkstypen "Offentlig plats".)

 • Privat. Datorn är ansluten till ett nätverk som har en viss grad av skydd mot Internet (exempelvis en router och en brandvägg) och innehåller kända eller betrodda datorer. De flesta hemnätverk tillhör den här kategorin. (Platstypen motsvarar nätverkstypen "Hemma" eller "Arbete".)

 • Domän. Datorn är ansluten till ett nätverk som innehåller en Active Directory-domänkontrollant. Ett exempel på en domännätverkstyp är ett nätverk på en arbetsplats.

Kontrollera att nätverksplatsens typ för hemnätverket är inställd på Privat. Så här kontrollerar du det:

 • Öppna Nätverks- och delningscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet och Nätverks- och delningscenter.

Nätverksplatsens typ visas inom parentes bredvid nätverkets namn.

Bild på Nätverks- och delningscenter
Nätverksplatsens typ visas i Nätverks- och delningscenter

Om nätverkstypen är Offentlig och du vill ändra till Privat gör du så här:

 1. Klicka på Anpassa till höger om nätverksnamn och platstyp.

 2. Gå till Ange nätverksplats och bredvid Platstyp klickar du på Privat, Nästa och sedan på Stäng.

Varning!

 • Du bör endast ändra ett nätverk till Privat om det är ett känt och betrott nätverk, som ditt hemnätverk. Att ändra ett nätverk på offentlig plats till Privat kan vara en säkerhetsrisk.

Öppna portar i brandväggen och tillåt delning av filer och skrivare

Om du använder Windows-brandväggen kan du hoppa över det här avsnittet eftersom Windows-brandväggen automatiskt öppnar korrekta portar för delning av filer och skrivare när du aktiverar nätverksidentifiering. Om du använder en annan brandvägg måste du öppna portarna själv så att datorn kan hitta andra datorer och enheter med filer eller skrivare som du vill dela.

Om du vill hitta andra datorer med Windows Vista öppnar du följande portar:

 • UDP 3702

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Om du vill hitta andra datorer med äldre versioner av Windows och använda delning av filer och skrivare på alla slags versioner av Windows öppnar du följande portar:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

Om du vill hitta nätverksenheter öppnar du följande portar:

 • UDP 1900

 • TCP 2869

Aktivera ytterligare alternativ för delning av filer och skrivare

Om du ändrar nätverksplatsens typ till Offentlig aktiveras nätverksidentifiering automatiskt i avsnittet Delning och identifiering i Nätverks- och delningscenter. (Mer information om nätverksidentifiering finns i avsnittet Vad är nätverksidentifiering?) Du bör också aktivera följande alternativ för delning och identifiering:

 • Fildelning

 • Delning av delade mappar

 • Skrivardelning

När du aktiverar de alternativen kan datorn:

 • Hitta andra datorer och enheter i hemnätverket och andra datorer kan hitta din dator.

 • Tillåta delning av mappar.

 • Tillåta delning av delad mapp.

 • Tillåta delning av skrivare.

Obs!

 • Lösenordsskyddad delning är ett specialalternativ som vi går igenom nedan.

Gör så här för att aktivera delning av filer, delning av delade mappar och av skrivare:

 1. Öppna Nätverks- och delningscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet och Nätverks- och delningscenter.

 2. Gå till Delning och identifiering, klicka på pilknappen Bild på pilknappen bredvid Fildelning för att utöka avsnittet, klicka på Aktivera fildelning och sedan på Verkställ. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.
 3. Klicka på pilknappen Bild på pilknappen bredvid Delning av delade mappar för att utöka avsnittet och gör sedan något av följande:
  • Om du vill dela delad mapp så att personer på andra datorer i nätverket kan öppna filer i den, men inte skapa eller ändra filer, klickar du på Aktivera delning så att alla med nätverksåtkomst kan öppna filer och sedan på Verkställ. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen. Detta är standardinställningen.

  • Om du vill dela delad mapp så att personer på andra datorer i nätverket kan öppna filer i den och också skapa och ändra filer klickar du på Aktivera delning så att alla med nätverksåtkomst kan öppna, ändra och skapa filer och sedan på Verkställ. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 4. Expandera avsnittet genom att klicka på pilknappen Bild på pilknappen bredvid Skrivardelning, klicka på Aktivera skrivardelning och klicka sedan på Verkställ. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Överväg att använda lösenordsskyddad delning

Om du aktiverar lösenordsskyddad delning kan personer på andra datorer i nätverket inte komma åt dina delade mappar, inte heller delad mapp, utan användarnamn och lösenord som stämmer med ett användarkonto på din dator. (Om du använder lösenordsskyddad delning bör du använda matchande användarkonton på alla dina datorer.)

Gör så här för aktivera lösenordsskyddad delning:

 1. Öppna Nätverks- och delningscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Nätverk och Internet och Nätverks- och delningscenter.

 2. Gå till Delning och identifiering, klicka på pilknappen Bild på pilknappen bredvid Lösenordsskyddad delning för att utöka avsnittet, klicka på Aktivera lösenordsskyddad delning och sedan på Verkställ. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Om du inaktiverar lösenordskyddad delning motsvarar det vanlig fildelning som används i Windows XP.

Använda nätverkskarta

Nätverkskartan i Nätverks- och delningscenter är en grafisk representation av datorerna och enheterna i nätverket som visar hur de är anslutna till varandra samt eventuella problemområden. Det kan vara till hjälp vid felsökning. För att en dator med Windows XP ska kunna identifieras och visas på nätverkskartan måste du installera LLTD-protokollet (Link Layer Topology Discovery) på den datorn. Mer information finns i Nätverkskartan visar inte datorer med Windows XP på Microsofts webbplats (sidan kan vara på engelska).

Om LLTD-protokollet är installerat men datorer med Windows XP ändå inte visas på nätverkskartan kan det hända att brandväggsinställningar förhindrar att Windows upptäcker dem. Kontrollera brandväggens inställningar och se till att fil- och skrivardelning är aktiverat. Om du vill lära dig hur man gör och använder Windows-brandväggen öppnar du Hjälp och support och söker efter "Aktivera fil- och skrivardelning". Öppna hjälpavsnittet och bläddra till slutet. Om du använder en annan brandvägg finns mer information i dokumentationen till den brandväggen. Mer information finns i Felsöka problem med datorer som inte visas på nätverkskartan.