Hemdatorer i nätverk med olika versioner av Windows


I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar fil- och skrivardelning på ett hemnätverk med datorer som kör olika versioner av Windows.

Titta på det här videoklippet om du vill lära dig hur ansluter datorer som kör olika versioner av Windows i ett nätverk (6:15)

Om alla datorer i ditt hemnätverk kör Windows 7 skapar du en hemgrupp

Det allra enklaste sättet att konfigurera fil- och skrivardelning i ett hemnätverk är att skapa en hemgrupp. I en hemgrupp sammanlänkas datorer i nätverket så att du kan dela bilder, musik, filmer, dokument och skrivare. Du kan skydda en hemgrupp med ett lösenord och du kan alltid välja vad du ska dela med gruppen. Om alla datorer som du vill sammanlänka i nätverket kör Windows 7, rekommenderar vi att du skapar en hemgrupp.

Hemgrupp är tillgängligt i alla versioner av Windows 7. I Windows 7 Starter och Windows 7 Home Basic kan du gå med i en hemgrupp men du kan inte skapa en.

När du har skapat en hemgrupp är du klar och behöver inte läsa vidare i den här artikeln. Om du inte är redo att uppgradera alla datorer till Windows 7 kan du ändå få nätverket att fungera utan problem. Läs nedanstående avsnitt om hur du hanterar skillnader mellan versioner av Windows

Om nätverket innehåller datorer med olika versioner av Windows ska alla datorer placeras i samma arbetsgrupp

Vi antar att du redan har konfigurerat själva nätverket. Läs mer i Vad du behöver för att konfigurera ett hemnätverk om du inte har det.

När nätverket har konfigurerats är nästa steg att finjustera det så att alla datorer kan hitta varandra; det krävs om du ska kunna dela filer och skrivare.

Om datorer som kör Windows XP ingår i nätverket, är det viktigt att använda samma arbetsgruppsnamn för alla datorer i nätverket. På det viset kan datorer med olika versioner av Windows identifiera och ha åtkomst till varandra. Kom ihåg att standardnamnet på arbetsgruppen inte är detsamma i alla Windows-versioner.

Hitta eller ändra arbetsgruppens namn på en dator med Windows XP:

 1. Klicka på Start, högerklicka på Den här datorn och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Klicka på fliken Datornamn i Systemegenskaper för att se namnet på arbetsgruppen. Om du vill byta namn klickar du på Ändra, anger det nya namnet i Datornamn och klickar sedan på OK.

Hitta arbetsgruppens namn på en dator med Windows Vista eller Windows 7:

 1. Öppna System genom att klicka på Start-knappenBild av Start-knappen, högerklicka på Dator och sedan klicka på Egenskaper.

 2. Arbetsgruppens namn visas under Inställningar för datornamn, domän och arbetsgrupp.

Ändra arbetsgruppens namn på en dator med Windows Vista eller Windows 7

 1. Öppna System genom att klicka på Start-knappenBild av Start-knappen, högerklicka på Dator och sedan klicka på Egenskaper.

 2. Klicka på Ändra inställningar under Inställningar för datornamn, domän och arbetsgrupp.

 3. Klicka på Ändra under Systemegenskaper på fliken Datornamn.

 4. Gå till Ändra datornamn eller domän i Arbetsgrupp och skriv namnet på den arbetsgrupp du vill använda. Klicka på OK. Du uppmanas att starta om datorn.

Bild på System-fönstret
Namnet på arbetsgruppen visas i systemfönstret.

Ange nätverksplatsen som Hem eller Arbete

Kontrollera sedan nätverksplatsen på alla datorer med Windows Vista eller Windows 7. Nätverksplatsen är en inställning som gör att Windows automatiskt kan justera säkerhet och andra inställningar baserat på den typ av nätverk som datorn är ansluten till. Mer information finns i Välja en nätverksplats.

Det finns fyra nätverksplatser:

 • Hem. Datorn är ansluten till ett nätverk som har en viss grad av skydd mot Internet (exempelvis en router och en brandvägg) och innehåller kända eller betrodda datorer. De flesta hemnätverk tillhör den här kategorin. Hemgrupp finns i nätverk som har nätverksplatsen Hem.

 • Arbete. Datorn är ansluten till ett nätverk som har en viss grad av skydd mot Internet (exempelvis en router och en brandvägg) och innehåller kända eller betrodda datorer. De flesta nätverk i småföretag tillhör den här kategorin.

 • Publik. Datorn är ansluten till ett nätverk som är tillgängligt för allmän användning. Exempel på publika nätverkstyper är nätverk för Internetåtkomst som man kan hitta på flygplatser, i bibliotek och på caféer.

 • Domän. Datorn är ansluten till ett nätverk som innehåller en Active Directory-domänkontrollant. Ett exempel på ett domännätverk är ett nätverk på en arbetsplats. Den här nätverksplatsen finns inte som ett alternativ och måste anges av domänadministratören.

Kontrollera att nätverksplatsens typ för hemnätverket är inställd på Hem. Så här kontrollerar du det:

 • Öppna Nätverks- och delningscenter genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk och klickar sedan på Nätverks- och delningscenter.

Nätverksplatsens typ visas under nätverksnamnet.

Bild på Nätverks- och delningscenter
Nätverksplatsens typ visas i Nätverks- och delningscenter

Om nätverkstypen är publik klickar du på Publikt nätverk och väljer sedan en nätverksplats.

Varning!

 • Du bör endast ändra ett nätverk till Hem eller Arbete om det är ett känt eller betrott nätverk som ditt hemnätverk eller nätverk i ett småföretag. Om du ändrar ett nätverk som finns på en offentlig plats till ett hem- eller arbetsnätverk kan det medföra säkerhetsrisker eftersom andra personer i nätverket kan se datorn.

Kontrollera att brandväggen tillåter delning av filer och skrivare

Om du använder Windows-brandväggen kan du hoppa över det här avsnittet eftersom Windows-brandväggen automatiskt öppnar korrekta portar för delning av filer och skrivare när du aktiverar nätverksidentifiering. (Mer information om nätverksidentifiering finns i Vad är nätverksidentifiering?) Om du använder en annan brandvägg måste du öppna portarna själv så att datorn kan hitta andra datorer och enheter med filer eller skrivare som du vill dela.

Om du vill hitta andra datorer med Windows Vista eller Windows 7 öppnar du följande portar:

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Om du vill hitta andra datorer med äldre versioner av Windows och använda delning av filer och skrivare på alla slags versioner av Windows öppnar du följande portar:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

 • TCP 445

 • UDP 5355

Om du vill hitta nätverksenheter öppnar du följande portar:

 • UDP 1900

 • TCP 2869

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Öppna följande portar för att hemgrupp ska fungera korrekt mellan datorer med Windows 7:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

 • TCP 445

 • UDP 1900

 • TCP 2869

 • UDP 3540

 • TCP 3587

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Aktivera ytterligare alternativ för delning av filer och skrivare

Genom att ändra nätverksplats till Hem eller Arbete aktiveras nätverksidentifiering automatiskt. Du kan även aktivera dessa delningsalternativ separat:

 • Nätverksidentifiering

 • Fildelning (i Windows 7 aktiveras detta automatiskt när du delar en fil eller mapp)

 • Delning av delade mappar

När du aktiverar de alternativen kan datorn:

 • Hitta andra datorer och enheter i hemnätverket och andra datorer kan hitta din dator.

 • Tillåta delning av dess filer och mappar

 • Tillåta delning av delade mappar

OBS!

 • Lösenordsskyddad delning är ett specialalternativ som vi går igenom nedan.

Aktivera nätverksidentifiering, fil- och skrivardelning och delning av delade mappar i Windows 7

 1. Öppna Avancerade delningsinställningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk och klickar på Nätverks- och delningscenter. Klicka sedan på Ändra Avancerade delningsinställningar i den vänstra rutan.

 2. Klicka på ikonen Bild av ikonen med dubbla vinklar om du vill expandera nätverksprofilen Hem eller Arbete.
 3. Välj alternativen att aktivera nätverksidentifiering och fildelning.

 4. Gör något av följande under Delning av delade mappar:

  • Om du vill dela delade mappar så att personer på andra datorer i nätverket kan öppna filer i dem, men inte skapa eller ändra filer, klickar du på Aktivera delning så att alla med nätverksåtkomst kan öppna filer.

  • Om du vill dela delade mappar så att personer på andra datorer i nätverket kan öppna filer i dem och även skapa eller ändra filer, klickar du på Aktivera delning så att alla med nätverksåtkomst kan öppna filer.

   Klicka på Spara ändringarna. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Aktivera nätverksidentifiering, fildelning, delning av delade mappar och skrivardelning i Windows Vista

 1. Öppna Nätverks- och delningscenter på Kontrollpanelen.

 2. Gå till Delning och identifiering, klicka på ikonen Bild av ikonen med dubbla vinklar bredvid Fildelning för att utöka avsnittet, klicka på Aktivera fildelning och sedan på Verkställ. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.
 3. Klicka på ikonen Bild på dubbel vinkel bredvid Delning av delade mappar för att utöka avsnittet och gör sedan något av följande:
  • När du vill dela den delade mappen så att personer på andra datorer i nätverket kan öppna filer i den, men inte skapa eller ändra filer, klickar du på Aktivera delning så att alla med nätverksåtkomst kan öppna filer och sedan på Verkställ. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen. Detta är standardinställningen.

  • När du vill dela den delade mappen så att personer på andra datorer i nätverket kan öppna filer i den och även skapa eller ändra filer klickar du på Aktivera delning så att alla med nätverksåtkomst kan öppna, ändra och skapa filer och sedan på Verkställ. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 4. Expandera avsnittet genom att klicka på ikonen Bild på dubbel vinkel bredvid Skrivardelning, klicka på Aktivera skrivardelning och klicka sedan på Verkställ. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Överväg att använda lösenordsskyddad delning

Lösenordsskyddad delning är ett säkrare sätt att dela filer och mappar i ett nätverk och funktionen är som standard aktiverad. När lösenordsskyddad delning är aktiverat kan personer i nätverket endast komma åt delade mappar på andra datorer, inklusive gemensamma mappar om de har användarnamn och lösenord till den dator där de delade mapparna finns. När de försöker komma åt delade mappar ombeds de att ange användarnamn och lösenord.

För att förenkla åtkomsten kan du använda samma användarkonton på alla datorerna. Exempel: Maria vill använda lösenordsskyddad delning för att dela filer och skrivare på ett säkrare sätt mellan två datorer. På dator A har hon användarkontot Dana22 med lösenordet Fly43$. Om hon konfigurerar ett likadant användarkonto med samma lösenord på dator B kan hon snabbt få tillgång till delade filer på dator B. Om Maria ändrar lösenord på en av datorerna måste hon ändra på samma sätt på den andra datorn.

Aktivera lösenordsskyddad delning i Windows 7

 1. Öppna Avancerade delningsinställningar genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen och sedan klicka på Kontrollpanelen. I sökrutan skriver du nätverk och klickar på Nätverks- och delningscenter. Klicka sedan på Ändra Avancerade delningsinställningar i den vänstra rutan.

 2. Klicka på ikonen Bild på ikonen med dubbla vinklar om du vill expandera nätverksprofilen Hem eller Arbete.
 3. Gå till Lösenordsskyddad delning, klicka på Aktivera lösenordsskyddad delning och klicka sedan på Spara ändringarna. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Aktivera lösenordsskyddad delning i Windows Vista

 1. Öppna Nätverks- och delningscenter på Kontrollpanelen.

 2. Gå till Delning och identifiering, klicka på ikonen Bild på ikonen med dubbla vinklar bredvid Lösenordsskyddad delning för att utöka avsnittet, klicka på Aktivera lösenordsskyddad delning och sedan på Verkställ. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Så här delar du en fil eller mapp

I alla versioner av Windows går det att högerklicka på en fil eller mapp, klicka på Dela och ange vilka personer eller grupper du vill dela med. Du kan också tilldela behörigheter där du anger om de personer du delar med ska kunna ändra i de delade filerna och mapparna eller inte. Mer information finns i Dela filer med någon.

Använda nätverkskarta

Nätverkskartan i Nätverks- och delningscenter är en grafisk representation av datorerna och enheterna i nätverket som visar hur de är anslutna till varandra samt eventuella problemområden. Det kan vara till hjälp vid felsökning. För att en dator med Windows XP ska kunna identifieras och visas på nätverkskartan måste du installera LLTD-protokollet (Link Layer Topology Discovery) på den datorn. Mer information finns i Nätverkskartan visar inte datorer med Windows XP på Microsofts webbplats.

Om LLTD-protokollet är installerat men datorer med Windows XP ändå inte visas på nätverkskartan kan det hända att brandväggsinställningar förhindrar att Windows upptäcker dem. Kontrollera brandväggens inställningar och se till att fil- och skrivardelning är aktiverat. Om du vill lära dig hur man gör och använder Windows-brandväggen öppnar du Hjälp och support och söker efter "Aktivera fil- och skrivardelning". Öppna hjälpavsnittet och bläddra till slutet. Om du använder en annan brandvägg finns mer information i dokumentationen till den brandväggen.

Artikel-ID: MSW700032Behöver du mer hjälp?