Loggboken är ett verktyg där detaljerad information om viktiga händelser på datorn visas (t.ex. program som inte startar som förväntat eller uppdateringar som hämtas automatiskt). Det kan vara till hjälp vid felsökning av problem och fel med Windows och andra program. Mer information om Loggboken finns i Vilken information hamnar i händelseloggarna (Loggboken)?.

  • Öppna Loggboken genom att klicka på Start-knappen Bild av Start-knappen, klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på Loggboken. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.