Du kan öppna en fil eller mapp i Windows och utföra en rad olika aktiviteter, till exempel redigera informationen i filen eller göra en kopia av filen eller mappen.

När du öppnar en fil måste du ha ett program som är kopplat till filen. Vanligtvis är det samma program som användes för att skapa filen.

Så här öppnar du en fil eller en mapp i Windows:

  1. Leta rätt på filen eller mappen som du vill öppna.

  2. Öppna filen eller mappen genom att dubbelklicka på den.

Obs!

  • När du dubbelklickar på en fil öppnas automatiskt programmet som är kopplat till filen, om det inte redan är öppet. Om du vill öppna filen i ett annat program högerklickar du på filen, pekar på Öppna med och klickar på ett kompatibelt program i listan.

  • När du dubbelklickar på en mapp öppnas den i Utforskaren i Windows. Den öppnar inget annat program.

  • Om ett meddelande visas om att Windows inte kan öppna en fil, måste du förmodligen installera ett program som kan öppna filer av den typen. Du gör detta genom att i dialogrutan klicka på Använd webbtjänsten för att hitta rätt program och sedan klicka på OK. Om tjänsten kan identifiera filtypen föreslås ett program som du kan installera.Behöver du mer hjälp?